Knihy o Transmisní meditaci

Transmise – meditace pro Nový věk

autor Benjamin Creme

Dílo je psané formou otázek a odpovědí. Autor Vás moderním jazykem a čtivým způsobem seznámí s mnoha aspekty této nanejvýš užitečné služby světu a možná  Vás i přivede k tmu,abyste se více zajímali o učení a práci Mistrů Moudrosti.Nastává totiž doba, kdy budou moci s lidstvem otevřeně a intenzivně pracovat, podobně jak tomu bylo za dob Atlantidy.

Získáte vhled do duchovních zákonitostí, jimiž se řídí vývoj Země na všech úrovních bytí.

Učení odvěké moudrosti

a Poselství Maitréji Krista

autor Benjamin Creme

Jedná se o přepis rozhovoru Benjamina Creme s novinářem Rollinem Olsonem, v němž se postupně dotýkají různých témat esoteriky. Jsou zde přístupnou a srozumitelnou formou vysvětleny různé termíny z oblasti esoteriky. Dozvíte se tak postupně co je Bůh, esoterika, jaké jsou zdroje esoterického učení. Mluví se zde také o energiích a jejich kvalitách, sedmi paprscích, znovuzrození nebo-li reinkarnaci, zákonu příčiny a následku, planetárních zasvěceních, Mistrech moudrosti a plánu evoluce Země.
Neméně fascinující jsou témata, které se zabývají bytostí, zvanou Kristus, původem lidské rasy, meditací, službou světu, duchovností a budoucími nutnými změnami, které planetu Zemi čekají.

Obě knihy si můžete objednat zde


Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *