Pestrá mozaika dnů narození

kvet zivota „Žádný člověk se nepodobá druhému, žádná tvář není stejná jako jiné, žádný otisk prstu se neopakuje. Milion tváří Boha se zrcadlí v milionu lidských obličejů. Jak mnohotvárné jsou vnější formy projevu, tak mnohostranné a neopakovatelné jsou i charaktery lidí.
Ale všechny usilují o dokonalost.
V každém dřímá obraz Nejvyššího v jeho nejčistší a nejpůvodnější podobě.
Kletba i požehnání provázejí člověka na jeho cestě k dosažení tohoto ideálního obrazu. Hluboko v duši dřímá vědomí toho nejušlechtilejšího, nejkrásnějšího a nejdokonalejšího. Ale nezapomínejme, že hmota se může stát dokonalou jen tehdy, když bude dokonalá Duše, jež ji oživuje, neboť podle žádostí duše se formuje to, co je viditelné a hmatatelné. Tak vypráví každá forma příběh svého vzniku, svého úsilí na cestě k prapůvodnímu obrazu.
Ukaž mi tvář, ukaž mi své tělo a já budu vědět, odkud pocházíš a kam chceš jít. I když se ukryješ do mnoha převleků, já tě přece poznám,neboť pravdu nelze zamaskovat.

Staň se tím, o co usiluješ: vlastní pravdou.“

Aymar

Vítám Vás na pokračování mého minikurzu Numerologie krok za krokem.
Dnes začneme poodhalovat tajemství, které skrývá náš den narození.
Numeroložka Penny McLean jej docela výstižně označuje jako „nástupní bod“.

Psychické číslo 1 ovlivňuje vás, kteří jste se narodili 1., 10., 19. a 28. dne v měsíci.
Vaše vzpomínky se vztahují k roli vůdce, vládce, velitele, agresora, dominantního jedince, ale i k roli samotáře, osamělého a osamoceného bojovníka. Jste zvyklí jednat samostatně, prosazovat své zájmy bez pomoci jiných, uskutečňovat své myšlenky bez spolupráce se stejně smýšlejícími lidmi. I v nejkomplikovanějších situacích vždy najdete východisko a sami od sebe rozvinete síly, které vám pomohou zvítězit nad čímkoli.
Vaší vládnoucí planetou je Slunce.
Slunce je králem sluneční soustavy a okolních planet. Podle některých starých  rukopisů je Slunce sídlem nejvyšší duchovní energie. Představuje mužskou energii a symbolizuje asertivitu, individualismus,odvahu a sebevědomí.
Kabalisté odedávna učí, že Slunce je živým odrazem našeho pravého Já a že každá lidská  bytost je miniaturní sluneční soustava – že mikrokosmos je zrcadlem makrokosmu. Slunce souvisí se srdeční čakrou – když má člověk srdce otevřené, vypadá,jako by zevnitř zářil, vyzařoval ven jako slunce.
O psychických jedničkách se říká,  že mají šťastnou povahu a že jsou považovány za děti štěstěny.
Jsou odolné, mají oproti jiným lidem víc vitality. Mají rádi život v přepychu, utrácí často a královsky, a  to i tenkrát,  nedisponují-li právě příliš velkým kapitálem. Jsou velkorysí a na dary pro přátele a známé jsou schopni vydat spoustu peněz.
Psychické jedničky jsou často přesvědčeni, že se narodili se zvláštním posláním, pro jehož splnění pak velmi tvrdě a bez oddechu pracují; jsou ochotni přinášet oběti a zříci se konvencí a pohodlí.
Jsou neústupní a životním zvratům vzdorují s hrdým čelem, neztrácí při tom nervy ani odvahu.
Jedním z jejich nedostatků je neschopnost snášet kritiku, přestože sami rádi  kritizují jiné.
Tak jako Slunce, i oni jsou zdrojem světla a radosti,  jsou předurčeni k tomu, aby sloužili lidstvu.
Milují život, umí ocenit umění a krásu vůbec.
Svoboda bez hranic je jim životní potřebou. Navenek někdy působí jako osamělí bojovníci, kteří nestojí o pomoc druhých.
Milí nositelé psychického čísla 1, bude se Vám žít lépe a radostněji, když odhalíte a vyčistíte příčiny svých sklonů k extravagantnímu utrácení a když budete trochu opatrnější ve finančních záležitostech.  Vše zvažujte, nerozhodujte se unáhleně.
Zkuste se zamyslet nad tím, jestli nejste příliš pyšní, ambiciózní a autoritativní.

Portrait of Young Woman in Small Mirror

Den narození jedna

Motto: Na všech úrovních plně vyjadřuji svůj tvořivý potenciál.
Symboly: Živel oheň; oheň duše nefeš se vydal na cestu bojů, aby dosáhl Koruny vítězství Kether – jedničku.
Úkol: Tvým úkolem je objevit v sobě své nadání a vytvořit si správné prostředí pro svoji činnost. Analyzuj, v čem spočívá tvé nadání, v jakém prostředí ho můžeš odevzdávat dále a podělit se o něj s ostatními.
Charakter a povaha: V partnerství i v kariéře hledáš ideální pole působnosti pro uplatnění svých plánů a tvořivých záměrů. Bez rozdílu pohlaví máš ve své povaze sklony uplatňovat spíše mužské vlastnosti. Máš silný charakter,ať už dobrý nebo zlý; někdy u tebe převyšují rozumové schopnosti nad emocionální stránkou tvé povahy. Máš tvůrčí schopnosti, jsi nápaditý, vynalézavý, schopný improvizace. Dokážeš druhé zaujmout a svým způsobem i ovlivnit, máš  hbité myšlení a dobré vyjadřovací schopnosti.
Tvojí základní barvou je červená, nehledě na to, jestli ji máš v oblibě nebo ne. Z psychického hlediska ti tato barva dává pocit vlastní hodnoty a důvěru ve vlastní talenty a možnosti. Zvyšuje tvůj potenciál životní energie a dodává chuť do života.
Na jedné straně představuje symbol života, energie, síly, krve a lásky, ale také je to symbol boje, zápalu vášně, agresivity a ničivého ohně. Právě proto v tvojí povaze může někdy posilovat nepřiměřené citové reakce a vznětlivost. Silná vůle a schopnost podávat nesmírné výkony tě často vedou k touze po vysokém společenském postavení. Nedáš se tak lehko nikým porazit. Někdy tato vůle vede k přílišné snaze ovládat a dominovat. Je velmi těžké tě přinutit k tomu, abys měnil názory – návyky a způsob života a jednání měníš jen tehdy, když impuls přijde z tvého nitra a dobrovolného rozhodnutí. Jasně chápeš a sám si na všechno dění vytváříš pohled a hodnocení. Svoboda je tvojí nevyhnutelností, nemáš v oblibě přílišnou citovou vazbu jiných, ani něčí nadvládu. Dokážeš tvrdě pracovat a reaguješ značně podrážděně, když tě někdo ruší v práci, která si vyžaduje tvoje plné soustředění.
Životním krizím odoláváš hrdě a vzdorovitě. V případě, že zažíváš opakované zklamání v partnerství, jdeš do každého dalšího vztahu opatrně, protože máš v paměti minulou bolest.
Zdraví a nemoci:potíže s krevním oběhem a ve vyšším věku pozor na vysoký krevní tlak. Možné problémy se zrakem. Po dosažení 56 let věku mohou přijít zdravotní poruchy s nutnou hospitalizací, dojde ale k rychlému zotavení a je zde předpoklad pro dlouhý život. Měl bys jíst potraviny, které čistí krev. Po padesátce nevykonávat žádnou těžkou práci. Každé cvičení těla, podporující krevní oběh, ti velmi prospěje.
Drahokamy: Granát je kámen ohně, vášně, ale i proměny a čistoty srdce.
Je dárcem životadárné, život probouzející energie, sexuální vitality, fantazie bez hranic a touhy poznávat dosud nepoznané.
Granát ti může být oporou v krizových situacích a těžkých časech, protože v tobě dokáže probudit nezhasínající naději.
Červený granát ti pomůže překonávat v sobě zábrany, které ti brání uskutečňovat svá předsevzetí. Ale granát ti nedaruje jen energii, neúnavnost a vášeň, každým dnem v tobě bude probouzet radost žít, těšit se z prostých věcí na zemi, nalézat okouzlení ve všem živém, co tě obklopuje a čeho jsi i ty nedílnou součástí. Červené granáty totiž posilují a aktivují náš organismus, povzbuzují činnost srdce, regulují krevní oběh a tlak, podporují tvorbu červených krvinek.
Rubín chrání před negativními vlivy okolí, posilňuje intuici, harmonii a v neposlední řadě i lásku.
Tomuto kameni barvy holubí krve byla odpradávna připisována magická moc.
Byl považován za kámen života. Jeho síla měla ochraňovat tělo majitele před morem a duši před ďáblem.
Rubín, oheň srdce, dárce životní energie, síly a láskyplných emocí, v tobě dokáže probudit  spoluúčast s veškerým životem na Zemi a inspirovat tě k lásce, pravdě a moudrosti.
Rubín ti může být ochranným kamenem, štítem před negativními vlivy okolí, jež se tě snaží strhnout. Propůjčí Ti sílu překonávat překážky každodenního života a tak vytrvat na Tvojí vytčené Cestě. V oblasti léčebné pomáhá při anémii a duševní letargii.
Má posilňující vliv na srdce, krevní oběh a krev.
Karmické úlohy:
Tělesné: Važ si své tělesné schránky jako daru. Při nemoci nebuď netrpělivý –  hlavně co se týká doby a rychlosti uzdravování. Svoji léčbu drasticky neurychluj, ani se nesnaž nemoc potlačit tím, že ji jednoduše přechodíš.
Emocionální: Je v tobě schopnost projevovat obětavou lásku, ale zároveň často i strach, že nad sebou ztratíš kontrolu a příliš podlehneš milované osobě.
Snaž se zachovávat rovnováhu mezi dáváním a braním.
Spirituální: Povzbuzuj se na své cestě způsobem, který považuješ za vhodný pro svůj vnitřní růst. Je jedno pro jakou víru nebo filozofii se rozhodneš. Bude to vždy tvoje vlastní cesta.

Mag

 

 

 

 

 

 

1.arkána tarotu Mág : Mágovým poselstvím pro Tebe je, že teprve usměrněním svého ega můžeš rozvinout svůj potenciál naplno. Někdy se mu říká Kouzelník nebo Přetvořitel, protože učí, jak využít své dary i nedostatky jako prostředníky ke své transformaci.
Mantra : SO´HAM. JSEM TO,CO JSEM,kde „TO“ je energie,která oživuje celý život.
Milá jedničko, několikrát denně se zkus soustředit na kartu Mága. Opakuj si při tom prastarou sanskrtskou mantru SOˇHAM a rozjímej nad ní.  Mysli na to, v čem jsi Mág.
Afirmace : „Jsem, kdo jsem a je to tak dobré.“
„Já Jsem. Moje ego slouží mému nebi. Užívám svých schopností s rozvahou.“
Slova pro inspiraci: „Myšlenky jsou věci, a proto již při samotném přemýšlení jim něco dává život.“

Diamond

Den narození deset

Téma
: Život je živoucí! Má svůj vlastní Osud a já jsem Jeho součástí.
Otevírám se zázrakům v mém životě!

Symboly: Živel oheň; ohnivá duše nefeš putuje labyrintem desáté sephiry Malchut, kde se v duálním světě učí rozlišovat a nesoudit, předtím než pozná obě strany mince. Had Uboros se stočil do kruhu a polykajíc si vlastní chvost měří čas mezi východem a západem Slunce. Ohnivá duše objevuje Slunce.

Úkol: Tvým úkolem je poznat, co tě v životě činí šťastnou či šťastným. Pokud tvojí seberealizaci stojí něco v cestě pokus se to pochopit na základě porozumění životu a jeho zákonitostem. Uvědomuj si, že jsi to ty, kdo svými myšlenkami tvoří svou realitu a podle toho i žij.

Cíl: poznání vyššího zákona ve všem

Tvé dary : podnikavost, schopnost velkého nasazení a výdrže, umění přijmout odpovědnost za to, co se Ti děje, aniž bys obviňovala osud, přímočarost, spontánnost, vůdcovské schopnosti, bystrost a smysl pro detail, logika, silná individualita, potrpění si na osobní image, vyžadování praktického užití a přesvědčení o filozofii, kterou se rozhodneš přijmout, podpora a pomoc přátelům, schopnost být sám sobě autoritou, přesnost.
Tvé výzvy: Deprese, náladovost, přílišná odtažitost od ostatních, bránění se změně, přílišné vyhledávání samoty a života v ústraní, kritičnost, těžší a delší překonávání citových zklamání spojené s trpkostí a rezignací, nezačištění „roztřepených konců“, zvláště u vztahů, propadnutí marnivosti, přílišná ambicióznost, pýcha, chybějící vytrvalost nutná k vykonávání úkolů, neschopnost přijmout změnu jako přirozenou součást života, lpění na minulosti, nerozpoznání příležitosti.
Milá desítko, nejspíš se často cítíš sama a můžeš mít pocit, že se ti dostává málo pomoci zvenčí. Jsi velká individualistka, potřebuješ svůj vlastní prostor -pustíš tam jen několik málo osob.

Tvůj život se ti může od 30 let zdát trochu monotónní, ale ve 45 přijde velké překvapení. Je nutné mít oči otevřené, abys nezmeškala životní šanci!

Zdraví: možné problémy s krevním tlakem a krevním oběhem, často i v důsledku přepracovanosti , vyčerpanost, namáhání mozkové činnosti, únava zrakových nervů, pozor na šedý nebo zelený zákal, krátkozrakost.
Drahokamy: muži by měli nosit prsten s rubínem, ženy rubín ve formě prstenů, přívěsku nebo náušnic, korály,  granát
Granát je kámen ohně, vášně, ale i proměny a čistoty srdce. Je dárcem životadárné, život probouzející energie, sexuální vitality, fantazie bez hranic a touhy poznávat dosud nepoznané. Stále znovu nás podněcuje k neochabující činnosti a probouzí v nás nadšení a odvahu ubírat se cestami, kterými dosud nikdo neprošel. Podporuje naše rozhodnutí změnit překonané, je nám oporou v krizových situacích a  těžkých časech, probouzí v nás nezhasínající naději.
Červený granát nám pomáhá překonávat v sobě zábrany, které nám brání uskutečňovat svá předsevzetí. Posiluje naši vytrvalost dovést je ke zdárnému konci, jednou započaté nevzdávat. Ale granát nám nedaruje jen energii, neúnavnost a vášeň, každým dnem v nás probouzí radost žít, těšit se z prostých věcí na Zemi, nalézat okouzlení ve všem živém, co nás obklopuje a čeho jsme i my nedílnou součástí. Červené granáty posilují a aktivují náš organismus, povzbuzují činnost srdce, regulují krevní oběh a tlak, podporují tvorbu červených krvinek. Jeho pozitivní léčebný vliv je od nepaměti znám a využíván při poruchách rozmnožovacích orgánů a impotenci psychického původu. Valounkem granátu můžeme zmírňovat revmatické bolesti. Granátovou vodou vnitřně posilujeme funkci jater a sleziny, zevně hojí zánětlivá kožní onemocnění.
Rubín chrání před negativními vlivy okolí, posilňuje intuici, harmonii a v neposlední řadě i lásku.Tomuto kameni barvy holubí krve byla odpradávna připisována magická moc. Byl považován za kámen života. Jeho síla měla ochraňovat tělo majitele před morem a duši před ďáblem.
Rubín, oheň srdce, dárce životní energie, síly a láskyplných emocí, v nás probouzí spoluúčast s veškerým životem na Zemi a inspiruje nás v lásce k pravdě a moudrosti. Rubín nám zvěstuje, že rozličné polohy lásky, tělesná a duchovní, mohou spolu existovat v souzvuku a že sexualita jako výraz kreativní energie života je neméně tvořivá síla jako duchovní. V duševní oblasti podporuje rubín intuici. V centru čela pomáhá zkonkrétnit naše vize, podněcuje nás k sebevyjádření. Zároveň je nám ochranným kamenem, štítem před negativními vlivy okolí, jež se nás snaží strhnout. Propůjčuje nám sílu překonávat překážky každodenního života a tak vytrvat na naší vytčené Cestě. V oblasti léčebné pomáhá při anémii a duševní letargii. Má posilňující vliv na srdce, krevní oběh a krev.
Korály posilňují schopnost bránit se vůči nežádoucím vnějším vlivům. Symbolizují lásku,oddanost, pokoru a soucit s trpícími, sounáležitost s celkem, s jednotou. Učí nás, že každá drobnost má svůj smysl a účel v rovnovážném uspořádání světa, jehož prvotním zákonem je láska a harmonie. Podporují schopnost vytvářet si vnitřní obrazy, proto bývají vděčnou meditační pomůckou. Zvyšují energii, životní sílu při přílišné únavě, pomáhají při anémii, poruchách krevního oběhu, při podvýživě, neplodnosti a menstruačních těžkostech. Tmavočervený korál posilňuje srdce, růžový ho upokojuje a zmírňuje deprese. Při nemoci se doporučuje přikládat korál na příslušné místo a nechat volně působit jejich energii.

Karmické úlohy:
Tělesné: nezneužívej svoji přirozenou sílu , rozpoznej ji, uvědom si ji a  pozitivně ji využívej.
Emocionální: Kontroluj svůj vášnivý temperament, aby jsi nepropadal/a neuváženým impulsům, které by vedly jen ke komplikacím.
Spirituální: Věnuj se vědomě svému duchovnímu růstu. Rozlišuj mezi věčným a pomíjejícím. Buď si vědom/a nejen své potřeby hledat sama sebe, ale také potřeby  přerůst sama sebe, překročit svůj vlastní stín. Jdeš-li do hloubky, přerůstáš se. Přijmi podíl na světovém dění a svět přijme podíl na tvém osudu!

Něco k zamyšlení pro vás, milé desítky:

„Byli jednou dva sedláci. Jeden byl bohatý, druhý chudý. Chuďas byl chudý, ačkoliv pilně pracoval. Jedné noci šel na své pole, které sousedilo s poli boháče. A co tu viděl? Naprosto cizí člověk sel na jednom boháčově poli žito. „Co tu děláš?“ ptal se chuďas. „Seju žito,“ odpověděl cizinec. „A kdy budeš sít na mém poli?“ „Nikdy,“ řekl cizinec, „seju tady, protože jsem jeho štěstí, štěstí tvého souseda.“ „A kde je moje štěstí?“ zeptal se chuďas. „Tvoje štěstí spí tam vedle toho velkého kamene. Chuďas šel hned k tomu velkému kameni, aby své štěstí vzbudil. „Vstávej a sij žito na mém poli!“ řekl chuďas. Spáč zůstal ležet. „Se mi nechce,“ řekl. „Proč ne?“ zeptal se chuďas. „Nejsi snad moje štěstí?“ – „To jsem.“ – „Tak proč nechceš sít na mém poli?“ – „Nejsem sedlácké štěstí,“ řekl cizinec. Vstal a podíval se chuďasovi do tváře. „Jsem obchodník.“ Tu chuďas prodal své pole a svou chatrč a odstěhoval se do města a otevřel si u obchod. Šel mu dobře. A nyní se jeho štěstí o něj staralo.“
Poselství: Tvůj osud není v tvé moci, ale můžeš se naučit k tomu přispět.

10

 

 

 

 

 

 

Desátá arkána tarotu Kolo osudu nebo také Štěstí. Štěstí znamená mít osud ve vlastních rukou a zručně s ním zacházet.Kolo osudu symbolizuje předurčení, osud, jaký člověka čeká, který však není dán jednou provždy a na člověku nezávisle, neboť Bůh mu dal nejdříve svobodnou vůli a teprve potom odpovědnost. V cyklu 22 velkých arkán tento symbol znamená, že přízeň chvíle dává šanci ke změně na jinou úroveň, do jiné oblasti. Je potřeba rozeznat svou pravou šanci.

Milá desítko, vždy se snaž směřovat k centru Kola, k jedinému stabilnímu bodu, kterým je tvoje vlastní Já. Zastav se a pozoruj sebe sama. V tvém nitru jsou odpovědi na všechny otázky, které tě zajímají či trápí. Řešení vlastních problémů najdeš jenom v sobě. Měj na paměti, že někdy je třeba poddat se osudu a jít tam, kam ě vede jindy je zase lepší vzít Kolo  osudu do svých rukou a následovat hlas svého srdce…

Slova pro inspiraci : Štěstí spočívá v tom žít jako celý svět, a přece být jiný než všichni ostatní.“ Simone de Beauvoir
„Moudrý člověk je mimo dosah štěstěny.“ Sir Thomas Browne

„Člověk je vázán na kolo osudu, až si uvědomí, že musí volit svou Bohem mu danou svobodu. Pak pozná paradoxní povahu síly, která ho váže a která mu dává moc prolomit pouta, pokud se rozhodne pro bolesti, které s sebou takový boj nese, a současně akceptuje nebezpečí svobody, které potká na spirálovité cestě, jež vede od zlomeného kola nahoru.“ Frances Wickes

Afirmace : „Ať jsem v kterémkoli cyklů svého života, jde to.“

 

Light steps

Den narození devatenáct

19 obsahuje první (1) i  poslední (9) číslo jednoduchých číslic a jako taková prý patří mezi nejpožehnanější z vibračních vzorců dnů narození.
Téma: Jsem v souzvuku s Božským světlem, které mne naplňuje a vede.
Symboly: Duše 19  je na Stromě života na spojnici mezi čtvrtou sephirou Chesed – Milosrdenství a Spravedlnost a pátou sephirou  Geburah – Přísnost a Důstojnost.
Přílišná přísnost ubližuje, ale přílišné milosrdenství bez přísnosti je pro lásku výsměchem.
Dva ohně jsou v devatenáctce – jeden hřeje smilováním, druhý pálí přísností.
Ukazuj se takový, jaký jsi. Využívej svůj potenciál.
Posiluj sebedůvěru a měj rád dítě uvnitř sebe.  Buď sobě a druhým lidem sluníčkem.
Úkol: Tvým úkolem je uvolnit se a oddat se velkému tanci života. Věř, že tvoje přání se splní tady a teď, pokud si to budeš přát.
Tvé dary:: diplomacie, vnitřní síla, hloubavost, léčitelské schopnosti, kreativita, poctivý přístup k věcem, optimismus, vitalita, činorodost, vyzařování důvěryhodnosti a přirozené autority; schopnost vtisknout formu a strukturu chaotickému nepořádku, schopnost stát se znovu dítětem a vidět svět s radostí a nikoli jako překážku,k terou je třeba stále překonávat.
Tvé výzvy : navzdory své sluneční povaze často stojíš sám jako voják v poli; vyhoření – pocit,jako bys jen přežíval a nežil naplno, přehnaná preciznost, která nestrpí odpor, přecitlivělost, chybějící tvořivost, negativismus, sklony k pesimistickému myšlení a jednání, nenaslouchání svému vnitřnímu dítěti, egocentričnost; ulpívání na drobných životních poraněních, nadměrná snaha uplatnit se; tendence spalovat sebe a druhé vlastním ohněm; snaha dominovat nebo opačný extrém: příliš malá sebedůvěra; přílišná závislost na autoritách, neschopnost využít svůj potenciál. Pálení svíčky z obou konců (vydávání energie s takovou intenzitou, že nakonec vyhoříš). Zahlcování lidí svou energií a osobností.
Zdraví a nemoci:  většinou pevná vitalita, možné problémy s krevním tlakem a krevním oběhem často jako důsledek přepracovanosti, přílišné namáhání mozku přináší vyčerpanost, někdy únava zrakových nervů, šedý nebo zelený zákal, krátkozrakost
Drahokamy: Muži by měli nosit rubín, ženy raději korál.
Rubín je ochranným kamenem, štítem před negativními vlivy okolí, jež se Tě někdy snaží strhnout. Rubín ti propůjčí sílu překonávat překážky každodenního života a tak vytrvat na tvé vytčené Cestě.
Rubín, oheň srdce, dárce životní energie,  síly a láskyplných emocí, v tobě dokáže probudit  spoluúčast s veškerým životem na Zemi a inspirovat tě v lásce k pravdě a moudrosti.
Rubín ti rovněž zvěstuje, že rozličné polohy lásky, tělesná a duchovní, mohou spolu existovat v souzvuku a že sexualita jako výraz kreativní energie života je neméně tvořivá síla jako duchovní. V duševní oblasti podporuje rubín intuici.
V centru čela pomáhá zkonkrétnit tvoje vize, podnítí tě k sebevyjádření.
V oblasti léčebné pomáhá při anémii a duševní letargii. Má posilňující vliv na srdce, krevní oběh a krev.
Červený korál symbolizuje lásku, oddanost, pokoru a soucit s trpícími, sounáležitost s jednotou. Učí nás, že každá drobnost má smysl. Červený korál je i symbolem mateřství. Každá budoucí matka by z něj měla nosit na krku korále. Fyzicky totiž chrání zdravý růst plodu v matčině těle. Jejich rudá vibrace lásky bude dítě provázet i po narození a v celém jeho životě.
Červený korál pomáhá při léčbě anémie, při poruchách krevního oběhu, neplodnosti, při menstruační nepravidelnosti a při ohroženém těhotenství. Podporuje sexuální touhu a ulehčuje porod.
Růžové korály jsou vydatnou pomocí při meditaci, neboť nám věnují harmonii a vnitřní klid. Mírní deprese, uklidňují citová vzrušení a rozbouřenou mysl.vyrovnávají nepravidelnou srdeční činnost, zbavují organismus jedů a tiší bolesti končetin.
Karmické úkoly:
Tělesné: Neprožívej bídu a utrpení bližních tak, aby tím trpělo tvoje tělo.
Emocionální: Při řešení svých životních problémů se uč věřit svému vnitřnímu hlasu.
Předčasně nerezignuj, ani neulpívej na minulých úderech osudu a trpkých zkušenostech z minulosti.
Spirituální: Snaž se dosáhnout přístupu k nadosobnímu a nadsmyslovému světu probuzením vlastních vnitřních sil a potenciálu. Rozvíjej jemnost a nezištnost.

19

 

 

 

 

 

 

Devatenáctá arkána tarotu Slunce: Ochutnávej modré spirituální světlo – nech ho, ať zalévá tvou duši a tak nalezneš lásku..
Mantra : SO´HAM. JSEM TO,CO JSEM, kde „TO“ je energie, která oživuje celý život.
Milá devatenáctko, představ si, že jsi ponořena ve slunečním světle. Nechej se prostoupit a naplňit jeho životodárnou silou. Představuj si, jak se Ti regeneruje tělo, mysl i duch. Až budeš mít pocit, že jsi „plná“, vnímej se jako slunce, vyzařuj světlo ,lásku a energii do svého bezprostředního okolí, do své každodenní práce a vztahů, na přátele i známé, i na všechny ostatní lidi ( i na ty, s nimiž nevycházíš zrovna dobře), na všechna ostatní stvoření světa i na samou planetu. Vyjdi do světa a buď sluncem.
Afirmace : „Vyzařuji sám ze sebe. Jsem svým středem“

„Jsem plný světla, svoje světlo sdílím s druhými a oni zase dávají své světlo mně.“

Slova pro inspiraci:

„Zakotven v duchu, jednej.“ Maháriši Mahéš Jógi

Paradise a Woman in Meditation and prayer

Den narození dvacet osm

Téma: Moje sebepřijetí a sebedůvěra jsou klíčem ke každému úspěchu
Symboly: Duše se nachází na spojnici mezi 7. sephirou Necah – Boj a 9. sephirou Jesod – Základ na Stromě života. Dvojka (Moudrost) a osmička  (Sláva a Moc) někdy mezi sebou bojují. Jedině soulad mezi těmito čísly přinese vítězství a člověk dosáhne Koruny – Kether.
Úkol: Skutečný úspěch přijde jen tehdy, když se naučíš sloužit. Otevři se svému úspěchu. Udělej si přesnou představu o tom,co pro tebe znamená úspěch.
Tvé dary: velkorysost, emocionalita, intuice, touha vzdělávat se, temperament, moc,vláda, intelektuální a logický pohled na svět, někdy umělecké nadání, pracovitost, touha po poznání.
Číslo dne dvacet osm je tvořeno mírumilovnou a intuitivní dvojkou, za kterou následuje silná a dynamická osmička.V tvé povaze může proto někdy docházet ke konfliktu – jedna tvoje část touží po partnerství, zatímco druhá se chce osamostatnit a žít pro sebe.
Obě čísla dohromady dávají velmi nezávislou vibraci čísla jedna, která v tobě zvyšuje potřebu nepodléhat žádným omezením.
28 je vibrací téměř geniálního člověka s obrovskými možnosti a schopností dosáhnout impozantního úspěchu. Pokud se Ti to,milá dvacetosmičko, povede, mysli na budoucnost a měj v patrnosti svůj sklon k přílišné důvěřivosti. Pro Tebe víc než pro jiné platí zásada: než skočíš, podívej se dolů. Ale uklidním Tě… s číslem dne dvacet osm jsi také požehnána zdravým selským rozumem a silnou intuicí a to ti v životě mnohokrát pomůže.

Tvé výzvy: Přecitlivělost, přílišná velkorysost, sklon lehko podléhat nervozitě v kritické situaci, labilita,pěstování si zatrpklosti, přílišné ustupování ze své pozice,porucha vnitřní rovnováhy. Díky dvojce v primární pozici svého dne narození reaguješ někdy velmi emocionálně a jedním z Tvých úkolů je naučit se nereagovat tak zbrkle a snažit se o lepší propojení „hlavy a srdce“.
Zdraví: je potřeba vyhýbat se jídlům, které podporují tvorbu kyselin. Dominantní složkou je totiž žluč – pitta, je proto potřeba podporovat alkalické chemické procesy v organismu.
Žluč vzniká nahromaděním hněvu,žalu, strachy, fyzického vyčerpání a také při problémech s trávením.
Drahokamy: muž by měl nosit rubín, žena raději prsten s perlou nebo perlové náušnice.
Rubín je ochranným kamenem,štítem před negativními vlivy okolí, jež se Tě někdy snaží strhnout. Rubín ti propůjčí sílu překonávat překážky každodenního života a tak vytrvat na tvé vytčené Cestě.
Rubín, oheň srdce, dárce životní energie, síly a láskyplných emocí,  v tobě dokáže probudit  spoluúčast s veškerým životem na Zemi a inspirovat tě v lásce k pravdě a moudrosti.
Rubín ti rovněž zvěstuje,že rozličné polohy lásky, tělesná a duchovní, mohou spolu existovat v souzvuku a že sexualita jako výraz kreativní energie života je neméně tvořivá síla jako duchovní.V duševní oblasti podporuje rubín intuici.
V centru čela pomáhá zkonkrétnit tvoje vize, podnítí tě k sebevyjádření.
V oblasti léčebné pomáhá při anémii a duševní letargii. Má posilňující vliv na srdce, krevní oběh a krev.
Perla,drahokam moře, je symbol proměn a čistoty, obraz našeho duchovního vývoje, který nám ukazuje, že ač malí a utiskovaní, můžeme přesto dosáhnout dokonalosti a neuvěřitelné krásy v hloubi své duše. Svým procesem vzniku nám perla také ukazuje, že každá bolestivá zkušenost se kterou jsme v životě konfrontováni, nám umožňuje dosáhnout větší dokonalosti, čistoty a vykoupení. Perla nám symbolizuje, že jen sebeobětováním dosáhneme duchovní lásky a že vnitřní svobodu získáme jen mravností a pevnými pravidly.
Perly mají schopnost umocňovat důsledky našich karmických příčin – s jejich podporou se námi projevené zlo po čase vrátí  opět jako zlo ve formě nějakého problému, zatímco dobré skutky se nám znásobené vrací zpět.
Z astrologického hlediska působí nejsilněji na znamení Raka,Ryby,Váhy a Kozoroha.
Karmické úkoly:
Tělesné : Měl by sis dopřát hodně tance a nebo nějaké sportovní aktivity,a tak vychutnávat svoji sílu.
Emocionální: Vyhledávej tvořivá setkání s novými lidmi a s novými  idejemi.
Spirituální: S plnou důvěrou se pusť do probádávání nových duchovních oblastí.
Máš ochranu tvého Vyššího Já.
Milá dvacetosmičko, jako všechny psychické jedničky, i ty jsi asi na štíru s komunikací. Míváš sklon nosit své pocity v sobě.

Mag

 

 

 

 

 

 

V tarotu představuje 1 Mága – lidskou a tvůrčí vůli, dovednost, důvěru a impulsivnost, která směřuje k činu. Uskutečněním Mága ve vnějším světě je  tvůrčí komunikace.

Milá dvacet osmičko, máš v sobě schopnost dát svému životu pozitivní směr a přitáhnout si štěstí svým uměním komunikace a vlastní tvořivostí. Jen je potřeba zpracovat vnitřní strach, že neobstojíš.
Nestav se do pozadí a nepodřizuj svůj projev cenzuře. Důvěřuj svému vnitřnímu hlasu – potom se tvoje tvořivost bude dále rozvíjet.

Afirmace : „Jsem plný světla, svoje světlo sdílím s druhými a oni zase dávají své světlo mně.“

Slova pro inspiraci: “Sice vím mnoho, chtěl bych však vědět vše.“ Goethe

Milí přátelé, v příštím pokračování se budeme věnovat psychickému  číslu 2 a  dnům narození 2,11,20 a 29.

Sofie

Pro www.novoucestou.cz napsala Sofie Natarani. Tento článek může být dále šířen a kopírován v nezkrácené a neupravené podobě, pokud bude připojena celá tato poznámka i s aktivním odkazem.


Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *