Den narození 2.,11.,20. a 29

Angel wings

„Na cestách života potkáváme
stále znovu sami sebe v tisíceru převlecích“.

C.G.Jung

Milí přátelé, z pestré mozaiky dnů dnes vybírám ty, které po sečtení vyzařují energii čísla 2.

Pojďme se společně ponořit do oceánu citů, které jsou dvojkám vlastní…

Psychické číslo 2

Psychické číslo 2 ovlivňuje vás, kteří jste se narodili 2.,11.,20. a 29. dne v měsíci.
Vaše vzpomínky mají něco společného s protějškem, s nějakým „ty“, a chápání sebe sama se u Vás odvozuje vždy ze vztahu. Při jakémkoli svém konání hledáte ospravedlnění v reakci svého protějšku. Chcete se realizovat ve spolupráci a sice s člověkem, kterého akceptujete jako svůj protějšek a který nejvíc odpovídá vašemu vnitřnímu obrazu. Když jste ponecháni sami sobě, hůře nacházíte sama sebe a váš rozvoj postupuje pomaleji.
Číslo dvě vibruje s Měsícem, který reprezentuje představivost a  citlivost. Měsíc je odrazem sluneční záře. Je dárcem základní,mateřské a tvůrčí energie. Měsíc působí na naše podvědomí člověka, na náš vnitřní svět;podporuje naši představivost, vnímavost a proměnlivost.
Psychická 2 Vám propůjčuje jemnou a romantickou povahu a umělecké sklony. Dá se o Vás říct, že jste snílci s tendencí bát se neznámého nebo cizího. Jste velmi nápadití vynalézaví,  ale v uskutečňování svých plánů a nápadů nejste vždy tak důslední,  jak byste měli být. Potřebujete někoho, kdo Vaše nápady uvede v život.
Psychické dvojky mívají velmi silný vztah  ke svým rodičům, zejména ke své matce  -ať už v pozitivním nebo opačném slova smyslu. V každém případě jim hodně záleží na tom, aby se jejich blízkým dařilo dobře – dvojka je tzv. vibrace „slepičí polévky“.
Jste velmi opatrní a neradi riskujete.  Dá se říct, že jste„experti“ na vytahování tajností z ostatních, ale sami málokdy dovolíte ostatním do svého soukromí nahlédnout.
Velmi rádi pomáháte druhým, ale mrazí  Vás při pomyšlení,  že byste sami měli podobnou pomoc přijmout.
Jste společenští a snadno navazujete přátelské vztahy. Máte proměnlivou povahu i náladu, dovedete sdílet s lidmi jejich emoce, prožívat jich potíže a čelit jim spolu s nimi.
Velmi Vás ovlivňuje cyklus dorůstání a ubývání Měsíce,  míváte doslova v souvislosti s lunárním  cyklem záchvaty optimismu, jindy deprese, býváte  senzitivní, náladoví a sentimentální.
Ve skrytu duše jste spíše uzavření. Vaše představivost a bohatá fantazie způsobuje, že si děláte neustále s něčím hlavu.
Nemáte rádi spory, ačkoli sami dovedete zasáhnout v hádkách mezi lidmi tak diplomatickým a moudrým způsobem,  že se obě rozhádané strany  potom rozcházejí spokojeny.
Lidé pod vlivem psychické dvojky často zasvěcují svůj život obětavé, nesobecké pomoci a službě jiným.
Vaší životní filozofií je víra v lidskost, proto jste asi zastánci hesla „žít a nechat žít.“
Máte v sobě schopnost dávat jiným pocit bezpečí, ale jen, pokud i Vy máte zajištěnou a uspokojenou vlastní bezpečnost. Máte v sobě  hodně náklonnosti, ale potřebujete také mnoho opětované lásky, abyste se cítili dobře.
Dvojka je také o dualitě,  a tak i o vás,milé psychhické dvojky,se dá říct, že jste člověkem více tváří a podob a může se stávat to,  že Vás různí lidé vnímají velmi odlišně.
Oproti jiným číslům jste méně odvážní a postrádáte trpělivost, ale nepřiznáte to ani sobě.
Psychické dvojky v sobě mají tendenci bát se neznámého. Respektive obáváte se každého myslitelného druhu v ztráty, ať už se tato týká lásky, přátelství, majetku nebo zaměstnání. Možná už víte, jak to funguje – čeho se nejvíce bojíme, to si do života přitáhneme! Proto by bylo vhodné s pomocí nějaké terapie vyndat všechny strachy ven – podívat se na jejich kořeny. Pokud pochopíte jejich příčinu a uvědomíte si, co Vás přišly naučit, budou moci z Vašeho života konečně odejít!
Všechno musíte většinou dělat dvakrát. Málokdy se Vám podaří zvládnout něco hned napoprvé. Proto Vás každý úspěch stojí víc peněz, času a energie.
Milé dvojky, učte se sebedůvěře, cvičte si pevnou vůli a rozhodnost. Snažte se vytrvat  ve svých rozhodnutích. Vyberte si nějakou formu relaxace a meditace a cvičte se v bdělé pozornosti,abyste tak překonali svoji rozenou roztěkanost a vnitřní neklid.
Neměli byste ztrácet odvahu a vzdávat se tak snadno lásky!
Věnujte pozornost své fyzické kondici – měli byste se věnovat takovým sportům nebo koníčkům, které nutí k činnosti v přírodě, venku pod širým nebem. Zamyslete se nad tím, jestli nepřicházíte o příliš energie díky Vašemu sklonu navazovat četné vztahy s opačným pohlavím.
Nepřistupujte k důležitým rozhodnutím,  jestliže je Měsíc v úplňkun.
Pracujte na své nezávislosti a věnujte se svému duchovnímu vývoji. Nenechávejte práci nedokončenou jen proto, že jste o ni ztratili zájem.
Měli byste prohloubit své vědomosti o Měsíci.  Měli byste znát jeho silná a slabá období a řídit se podle toho. Váš život se tak zjednoduší a poplyne příjemněji.
Učte se dělat rozhodnutí.Vyhněte se výkyvům nálady cíleným jednáním. Snažte se podívat na zoubek svým nejhlubším strachům.

teddy bear in autumn park

Den narození dvojka

Motto: Důvěřuji svým intuitivním schopnostem
Symboly: Luna. Sefira Stromu života,spojená s Lunou,je Jesod – podvědomí.
Úloha: Rozvíjej svoje intuitivní schopnosti. Chraň si svoji nezávislost.
Medituj u vody a uč se od ní.
Tvé dary: intuice,citlivost, tvořivost,touha po poznání, hlad po vědomostech, bezkonfliktnost, smířlivost, potřeba lásky, přátelství a porozumění,cit pro děti a potřeba chránit,potřeba klid a soustředění.
Milá dvojko,tvým největším darem asi je schopnost nacházet v sobě pramen veškerého bytí – můžeš se sama k sobě obracet jako ke svému zdroji ! Máš smysl pro rovnováhu a harmonii.Jsi urputná a dokážeš,stejně jako velbloud,urazit předlouhé vzdálenosti nehostinnými kraji a neomylně přitom směřovat k oáze. Jsi velmi vnímavá,a proto během krátké chvíle odhalíš,co má smysl a co ne. Dokážeš také rychle rozpoznat,kde byla narušena rovnováha a hned nabídnout konstruktivní řešení. Jsi obdařena mimořádnými schopnostmi vizí,vnímání a vhledu.
Tvé výzvy: přecitlivělost, přílišná potřeba vázanosti na jinou osobu – závislost,sklon k častým depresím a smutkům,podléhání stresu a konfliktním situacím,proměnlivá finanční situace, potřeba naučit se oceňovat se po hmotné stránce.
Zdraví a nemoci: zátěž nervové soustavy přes stresy a napětí, srdeční poruchy, potíže s trávícím systémem, oslabený imunitní systém, dýchací cesty.
Drahokamy: Jadeit – zelený odstín a světle zelený achát
Jadeit je kámen lásky,podporuje láskyplné emoce,jimiž  se staneš vůči svému okolí chápající a ohleduplnější.Začneš své bližní posuzovat laskavěji a s větší tolerancí,neboť si uvědomíš,že takto docílíš víc než zlostí a vyčítáním nebo dokonce rozkazy.
Jemné vibrace vysokých frekvencí zeleného jadeitu uvedou celý Tvůj organismus do harmonické jednoty.
Astrologicky je vhodný zejména pro znamení Ryb,Vah a Raka.
Achát – světle zelený – prohloubí Tvou fantazii,kreativitu a důvěru ve vlastní schopnosti. Pomůže ti při volbě správných slov při komunikaci s blízkými i ne právě příjemnými lidmi.Pomůže Ti bez trpkosti přijímat kritiku a nepříznivé situace. Pozor na uměle přibarvované acháty,ty nejsou pro naše účely vhodné!
Karmické úkoly:
Tělesné: Usiluj o udržení své vitality a kondice.

Emocionální: Nauč se rozpoznávat hodnotu pozemské bezpečnosti tak, abys na ni nebyla závislá.

Spirituální: Snaž se dostat do svého středu a otevírat se transcendentálním věcem.

velekněžka

 

 

 

 

 

 

2.arkána tarotu : Velekněžka symbolizuje oblast neracionálního vědění.Vládne nad nevědomými,intuitivními silami.Pomáhá vytušit souvislosti,které rozum nemůže poznat.
Tady jsou slova,které výstižně popisují podstatu Velekněžky:
Proměnlivá cesta
Stín a světlo
Všechno je milost,
Neobávej se.

Milá dvojko,jsi člověk,který má -i když nevědomky-velký vliv na své okolí,a nezapomeň,že jsi za to zodpovědný.Rozvíjej ituici a poslouchej svůj vnitřní hlas – potom nebudeš muset pro rozhodnutí,která učiníš,hledat ani vysvětlení,ani odůvodnění.
Afirmace : „Ovládám své nálady“.                  “
Slova pro inspiraci: Mluviti stříbro,mlčeti zlato.

galaxy 1111

Den narození jedenáct

Motto: Vychutnávám život plnými doušky
Symboly: Jedenáctka je cesta mezi první sephirou Kether – Koruna a druhou sephirou Chochmah – Moudrost. Dva ohně vedle sebe reprezentované dvěmi jednotkami chrání vodu moudrosti – dvojku,výsledek součtu jedenáctky.
Tvé dary: senzitivita,hluboká intuice- součástí Tvé povahy je „duchovní svět“.Máš schopnost inspirovat druhé svými myšenkami a ukazovat jim cestu;iniciativa, opora jiným lidem,kladný přístup k sexualitě,silná vitalita,průraznost,schopnost vcítění, organizační a řídící talent, schopnost nadchnout, přesvědčovací síla,láska k lidem,otevřenost a respekt k jiným. Myšlenková neotřelost a originalita jako důsledek výjimečné vnímavosti. Rozhodnost,schopnost uskutečňovat věci,nebojácnost,sebedůvěra,vůle vítězit.
Ve vibraci jedenáctky se velmi intenzivně mísí dvojitý tok energie (dvě jedničky čísla jedenáct) – jedna vnitřní a duchovní, druhá fyzická a sexuální.Občas mezi sebou svádí boj.
Tvé výzvy: velikášství,slabošství, touha nepřirozeně dominovat, přílišná sexualita, násilnost, nedostatek bojovnosti a agilnosti při řešení skutečných životních problémů.Jako 11 jsi velmi citlivá,snadno zranitelná a máš sklon stáhnout se d ulity,jakmile se objeví potíže.Máš sklon k urážlivosti.Neklidný a nervózní temperament Ti může ztěžovat dosažení Tvých cílů.
Zdraví a nemoci: stresy a napětí, srdeční poruchy, astma, kašel, poruchy žaludku kvůli nadměrnému požívání sladkostí, nemoci týkající se pohl.orgánů.
Dvě jedničky z čísla 11 mohou čas od času stát jakoby proti sobě – proto je někdy těžké ti porozumět.
Asi často vyvoláváš bezděčně a nechtěně řadu nedorozumění. Jednička je totiž číslo nezávislosti, ale dvě jedničky vedle sebe oscilují ke dvojce, a to je číslo družnosti – zde vzniká ten rozpor. 11 se často se cítí nejistá sama sebou a tím, co od života vlastně chce,ale v hloubi duše nejvíce touží po tom, stát na vlastních nohou…
Drahokamy: Bílý achát,Adulár-měsíční kámen
Bílý achát symbolizuje duchovní čistotu, duševní rovnováhu a klid duše. Obvykle se nazývá mírovým achátem. Posiluje vůli k odstraňování škodlivých návyků a mírní agresivní chování.
Z astrologického hlediska se nejvíc hodí pro Býka a Štíra.
Adulár – měsíční kámen se vyskytuje v různých barvách. Skoro ve všech kulturách je považován za magický kámen. V Indii je „měsíček“ ctěn jako svatý kámen,symbol lásky,citu a vnitřního míru.V dávných dobách  ho nosili milenci při dorůstajícím Měsíci,aby rostla jejich láska. Při ubývajícím měsíci umožňuje pohled do budoucnosti. Měsíční kámen podpoří vnitřní vývoj Tvé duše a dovede tě k poznání, že teprve hluboký cit dokáže proměnit pouhý rozum v moudrost.Obecně symbolizuje tradiční pozitivní ženské vlastnosti, jako je plodnost, mírnost, jemnost a intuice.Léčí a pomáhá pochopením, spoluúčastí a láskou.Jeho chladná zář hojí citové rány a tiší rozrušenou mysl.Pod jeho vlivem splyneš s rytmem přírody, která ti na svém vlastním příkladu  názorně ukazuje, že cyklickými proměnami život nikdy nekončí.
Adulár je především kamenem žen, jejich ochráncem a léčitelem. Duchovně tě doprovodí na meditativních cestách do Tvého vlastního středu, do tajemných mysteriózních oblastí uložených hluboko v nitru Tvé ženskosti. Odbourává emotivní  bariéry, které někdy ženám brání v početí a později po celou dobu těhotenství až po porod je chrání, ulevuje jim od bolestí a mírní návaly ranní nevolnosti.
Měsíční kámen je prakticky použitelný pro všechny čakry. V čakře čela například provokuje intuici a jasné vidění, v čakře hrdla odstraňuje blokády hlasu, zjemňuje jej a léčí poruchy štítné  žlázy. S jeho mírnou září se staneš citlivou a pozornou k duchovním potřebám a strastem bližních.
Z astrologického hlediska je nejvhodnější pro znamení Raka,Ryby a Kozoroha.
Karmické úlohy:
Tělesné: Měla by jsi se chránit před silnými geopatogenními a elektromagnetickými rušivými poli a jejich vlivy.
Emocionální: Dbej na to,abys svoje jasné myšlenky a tvořivou sílu spojovala s vroucností srdce.
Možná  častěji něco dříve řekneš, než si to stihneš rozmyslet, často ublížíš (byť to není tvůj původní úmysl) – jsi schopna vyslovit to, co si ostatní jen myslí.
K tomu jeden citát: „Pravdu má člověk druhým lidem nabízet jako plášť,do kterého mohou,jsou-li připraveni,vklouznout – a ne jim jí jako mokrým hadrem mlátit o hlavu.“
Voltaire.
Spirituální: Je důležité, aby ses stále propojovala se svým vnitřním Já, vnímala pozorně a vědomě svůj vnitřní hlas a potom tyto své zkušenosti tvořivě vyjadřovala.

tarot Síla

 

 

 

 

 

 

11.arkána tarotu : Sila – obrázek na kartě znázorňuje ženu se lvem.
Lev v tomto případě symbolizujeTvé nižší já,která má být ovládnuto,zkroceno. Pokud chceš mít k dispozici celou svou sílu,musíš se obrátit ke zvířeti ve svém nitru.Navázat s ním kontakt,respektive navázat kontakt se svým stínem, učit se ovládat své vášně a závislosti,špatné myšlenky a sklony.A to lze jedině jejich pochopením a přijetím.Kdo se tiše a trpělivě přiblíží ke svému živočišnému jádru a začne naslouchat „svému zvířeti“ srdcem,toho nakonec zkrocená zvířecí síla uposlechne a bude mu k dispozici.
Milá jedenáctko,když se bojíš,že se něco stane,v podstatě se plašíš iluzorním přízrakem,který sis vytvořila sama. Buď opatrná,abys mu nedala život a jdi stále s vírou!
Nezneužívej svou sílu a schopnosti k pochybným vítězstvím v hmotném světě,použij radši sílu ducha k tomu,abys poznala,co se skrývá pod iluzí takzvané reality.Zdrž se přílišného sebeprosazování a konstruktivně vyjadřuj svého Lva (emoce).
Afirmace : „S odvahou čelím výzvám života.“.
Slova pro inspiraci: „Nechť je Tvá síla vždy při Tobě.“  Ben Kenobi

srdce rucne malovane

Den narození dvacet

Motto: Bůh je nepoznaný a záhadný. Čím víc vím,že nevím, tím víc se přibližuji stavu božství.
Symboly: Pouť duše mezi čtvrtou a šestou sephirou na Stromě poznání, mezi Chesed – Milosrdenstvím a Tipheret – krásou.
Luna vede k tvořivému rozjímání, ale i k nicnedělání a zbytečným snům. Krajina je osvětlená slabým světlem, je potřeba dávat pozor na každý krok. Krása noci někdy přináší bolestné probuzení do pravdivého dne bez příkras.
Úloha: Uč se vidět věci takové, jaké jsou, nesuď dřív, než se přesvědčíš o skutečnosti.
Tvé dary: intuice, schopnost být médiem,snaha o vzdělávání se, poznání a tvořivost, soucit s jinými, potřeba bojovat o stabilitu u sebe a u bližních, důvěra ve vnitřní hlas, obětavost, velká potřeba lásky, harmonie a pochopení od jiných, bezkonfliktní řešení problémů.
Tvé výzvy: přecitlivělost, pohodlnost, zveličování problémů, stresové jednání, pocit nedostatečné stability a důvěry v sebe a ve svoje schopnosti, citová labilita, negace života,  přílišná vázanost na milovanou osobu.
Číslo 20 obsahuje nulu,která ovlivňuje 2 – to zdůrazňuje tvoji potřebu hledat vnitřní mír a harmonii. Milá dvacítko,jsi diplomatická a máš laskavou povahu.Dbej nato,aby ses zasazovala o svá práva – druzí lide mají sklon tě využívat.Asi jsi náladová a potřebuješ oporu svých nejbližších přátel a rodiny.Na druhou stranu máš silnou vůli  – když se cokoli rozhodneš získat,vždycky se Ti to podaří.Tvé „vnitřní zření“,Tvé sny a předtuchy Ti umožňují nevědomě dělat´úspěšná rozhodnutí v Tvém životě.Věnuj jim větší důvěru a dopřej také více sluchu svému vnitřnímu hlasu a uděláš vždy ty správné kroky.
Žij svou velkou silou intuice!
Rada: Pokud se často ocitáš v těžkostech nebo skličujících situacích, potom si na několik okamžiků představ, že se na sebe můžeš podívat z obrovské výšky. Dívej se na sebe jako na maličkou bytost ,která je součástí většího celku.
Uvědom si relativitu svých osobních problémů a otevři se božskému řešení.
Zdraví a nemoci: problémy s trávením, psychosomatické onemocnění, nemoci zraku, nespavost.
Drahokamy: Nefrit a nazelenalý achát
Nefrit – se často zaměňuje s jadeiem,přesto má trochu odlišné působení.
Zabraňuje agresivním sklonům,tlumí přepjaté emoce,tiší duševní napětí,zjitřenost a žal. Pomůže Ti zejména v těžkých chvílích najít sílu zvednout se a jít dál.V pracovním procesu Tě podpoří v rychlejším rozhodování a v odvaze jednat za každých okolností jen podle čistého svědomí. Těžiště jeho schopností patrně ale leží v oblasti zdravotní – pomáhá léčit nedostatečnou funkci a záněty  ledvin,pročištuje močové cesty a močový měchýř a uvolňuje písek a kameny.Oblázek nefritu pod polštářem vám zajistí lepší spánek.
Achát – světle zelený – prohloubí Tvou fantazii,kreativitu a důvěru ve vlastní schopnosti. Pomůže ti při volbě správných slov při komunikaci s blízkými i ne právě příjemnými lidmi.Pomůže Ti bez trpkosti přijímat kritiku a nepříznivé situace. Pozor na uměle přibarvované acháty,ty nejsou pro naše účely vhodné!
Milá dvacítko,je pravděpodobné,že v určitém období tvého života dojde k mocnému probuzení,které Ti přinese nový smysl života,nové plány a ambice. Rozvíjej svou trpělivost a posiluj víru ve vlastní schopnosti.
Karmické úlohy:
Tělesné: Uvědom si, jestli svému tělu dáváš skutečně to,co potřebuje – ať už se to týká zdravého jídla,pití,pohybu a další péče. Usiluj o udržení své vitality a kondice.
Emocionální: Rozhodni se pro světlé, svěží barvy – to je prvním krokem k aktivní radosti ze života.Těš se ze života tak často, jak jen to dokážeš!
Spirituální: Protože ve skrytu duše velmi toužíš po bezpečí a ochraně, zkus v meditaci nebo motlitbě požádat o duchovní vedení anebo inspiraci z duchovní roviny (např. navázání kontaktu se svým strážným andělem).

Soud

 

 

 

 

 

20.arkána tarotu : Soud –jako člověk ovlivněný archetypem Soudu ses už přestal ohraničovat jenom na své Já a snažíš se myslet v širších souvislostech.Uvědomuješ si,že jsi částí  velkého celku a díky hlasu,který hluboko v Tobě zaznívá,víš,že jsi poslem a nástrojem Vyšší moci. Tvoje duše je duší dítěte-spontánní a radostná,neomezená komplexy;Tvé srdce je zralé a vidí chyby tohoto světa i bolest a utrpení ostatních lidí a protože víš,jak jim pomoci,činíš tak s radostí.
Afirmace : Druhé měním jedině tak,že budu tím,čím chci,aby byli oni.
Slova pro inspiraci: „Bože,dej mi klid a mír,abych přijímal to,co nemohu změnit, a odvahu měnit to,co změnit mohu,a moudrost,abych to dokázal rozlišit.“.

vnitrni krasa

Den narození 29

Téma: Mám odvahu věřit, že všechno v mém životě slouží mému dobru.
Symboly: Místo mezi sedmou a desátou sephirou na Stromě života, mezi Necah – Boj a Malchuth – Království.
Není čas odpočívat, je třeba  bojovat.
Kdo se považuje za smolaře ještě předtím, než vytasil meč, nepatří na bojiště, protože bude stále jen padat a ostatní ho pošlapou.
Sny a iluze, jako nebezpečné liány se pokoušejí obstoupit hrdinu, který si skrze ně musí proklestit cestu do království – Malchuth.
Úkol: Do svého myšlení a jednání nesmíš vpustit tíživá očekávání plné strachu a křečovitých tužeb, které nemají šanci na splnění.
Tvé dary: Citovost, ochranitelské chování se vůči ostatním, tvořivost, někdy i umělecké nadání, dobrý vztah k dětem, potřeba stálosti a věrnosti v partnerském vztahu, rodinné založení, intuitivnost, sklony k ezoterice a filozofii.  Díky své jemnosti a křehkosti, kterou máš ve svém nitru, jsi schopna dotýkat se srdcí i myslí všech zraněných nebo nějak trpících bytostí.

Tvé výzvy: Citový chaos, podezřívavost, strach, majetnické sklony a zbytečná opatrnost, tendence nevědomě vyvolávat konflikty, vnucování se jiným, nedostatečná důvěra v sebe a svoje schopnosti; snaha zavděčit se mnoha lidem.
29= vše cítím (2), vše vím (9), vše smetu, bojovat budu s každým (11). Je důležitější ale bojovat sama se sebou.

Milé dvacetdevítko, vibrace Tvého dne patří k těm náročnějším z celé škály možností. Ale neboj se ničeho, jsi ovlivněna jednak energiemi 2 (intuice, citlivost, mimosmyslové vnímání) a 9 (moudrost, analytické schopnosti) a díky dynamickému mistrovskému číslu 11 (síla, průraznost) máš dost možností, jak se s úskalím svého čísla dne vypořádat. To, na co by ses měla zaměřit je téma moci – je možné, že jsi, že jsi byla ve svém životě konfrontována s velmi dominantními lidmi a s lidmi toužícími po moci. Možná jsi potom musela vyvinout velké úsilí, abys zase nabyla vlastní vůle a sebevědomí.
Nejspíš jsi často středem dění, lidé vyhledávají Tvou blízkost a pravděpodobně zaznamenáváš profesní úspěchy. Záleží jen na Tobě, jak se s tím vyrovnáš. Můžeš zahájit chladně vypočítavou cestu do hmoty nebo emocionálně soucitnou cestu do duchovní oblasti.
Zdraví a nemoci: náchylnost k nevyrovnané hladině krevního cukru, neurózám, bolestem břicha, hlavy a k hormonálním výkyvům. Občas potíže s dechem nebo emocionálním nebo mentálním stresem.

Drahokamy: bílý Achát, Křišťál

Perly: perla je symbol proměny a čistoty, obraz našeho duchovního vývoje, který nám ukazuje, že ač malí a utiskovaní, můžeme přesto dosáhnout dokonalosti a neuvěřitelné krásy ve skrytém tajemnu své duše. Svým procesem vzniku ti perla rovněž ukazuje, že každá bolestivá zkušenost, se kterou jsi v životě konfrontována, ti umožňuje dosáhnout větší dokonalosti, čistoty a vykoupení. Perla symbolizuje, že jen určitým sebeobětováním dosáhneš duchovní lásky a že vnitřní svobodu získáš jen rozvíjením a dodržováním duchovních principů. Perla má schopnost umocňovat důsledky našich činů, takže, pokud se rozhodneš perly nosit, měla bys mít, na paměti, že vše, co vyšleš, se ti znásobené vrátí zpět – v dobrém i zlém.
Křišťál, „kámen kamenů“ symbolizuje světlo na Zemi, jeho očistnou, léčivou energii.
Budhisté řadí křišťál mezi sedm drahocenností, jako kámen duchovního poznání, čistoty a dokonalosti nadhledu. V křesťanském pojetí symbolizuje křišťálová koule čisté Boží „bílé světlo“, v němž je obsaženo celé spektrum barev, jako v duze.
Křišťál zosobňuje aspekt čistoty ve všech rovinách a formách.
Horský křišťál vyrovnává, čistí a dobíjí auru člověka, působí jako všestranný ochranný kámen. Také se mu připisuje, že spaluje a urychluje karmické procesy.
Milá dvacetdevítko, uč se sebedůvěře, cvič si pevnou vůli a rozhodnost. Vytrvej ve svých rozhodnutích. Objev svou tvořivost a vnášej ji jakýmkoli způsobem do světa.
Věnuj se svému duchovnímu vývoji. Vyber si nějaký druh meditace a pravidelně ji praktikuj, získáš tím vnitřní sílu. Uč se důvěřovat vlastnímu srdci navzdory tomu, co říkají ostatní. Věnuj také pozornost svému tělu, nemysli si, že jen rozum a city jsou tvou nejdůležitější částí. Abys mohla v tomto světě fungovat, potřebuješ zdravé tělo, a proto poslouchej, co od Tebe chce, dovol mu, aby nahromadilo potřebnou energii k uskutečnění všeho, po čem Tvá duše touží. Jenom harmonický rozvoj tebe jako celku – tedy těla, duše a ducha ti zajistí spokojený život.

Karmické úlohy:
Tělesné: Usiluj o udržení své vitality a kondice, snaž se posílit svoji imunitu, zdravě se stravuj a pij velmi mnoho čistých tekutin.
Emocionální: Smysluplně využívej sílu myšlenek při objasňování a řešení svých problémů.
Spirituální: Nestagnuj v duchovním a duševním vývoji pro svoje rozumové názory, ale využívej důsledně všechny svoje poznatky.

tarot Síla

 

 

 

 

 

 

11. arkána tarotu: Sila – je archetypem, který Ti pomůže získat důvěru ve vlastní sílu, kterou potřebuješ k tomu, aby ses postavila čelem ke všem zkouškám i k tomu, abys překonala své staré obavy spojené s minulostí.
Lev na obrázku Ti symbolizuje, že v sobě máš objevit vášeň a tvořivost a použít ji k zkrocení svých „vnitřních démonů.“
Nemůžeš zevnitř vyzařovat, pokud neovládneš svou vnitřní energii, svou osobní sílu.

Afirmace : „Mám sílu říci ne“.

„Otevírám své nitro a nechávám svou sílu a tvořivost neomezeně proudit tam i zpět.“

Slova pro inspiraci:

„Pro mě je celistvost klíčem k životu.
Jde o víc, než jen o fyzickou energii, jde o vyzařování,
jehož zdrojem je vnitřní jednota.
Život vámi pak volně proudí a vyzařuje z vás.“
Richard Moss

 V příštím pokračování Numerologie krok za krokem se zaměříme na psychiku těch  z Vás, kdo jste se narodili 3.,12.,21.. a 30.dne v měsíci. Do té doby pilně studujte a hlavně ověřujte v praxi to,co jste se již naučili.

Pro www.novoucestou.cz napsala Sofie Natarani. Tento článek může být dále šířen a kopírován v nezkrácené a neupravené podobě, pokud bude připojena celá tato poznámka i s aktivním odkazem.


Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *