Den narození 4,13,22 a 31

Ahu Tahai. Moai of Easter Island at dusk

 „Nic není tak silné jako idea,
jejíž čas přišel.

Victor Hugo

Milí přátelé,pojďme společně pootevřít dveře a podívat se, co v sobě skrývá archetyp čísla čtyři…

Psychické číslo 4 ovlivňuje vás, kteří jste se narodili 4., 13., 22. a 31. dne v měsíci. Přináší vám změny, často nečekané a nenadálé, navzdory tomu, že zrovna vy změny příliš v lásce nemáte. Jako zrozenci  s psychickým číslem čtyři příliš nevzpomínáte na minulost, vy přímo jste svými vzpomínkami, které máte uloženy v každém koutku své duše a v každé buňce svého těla. S psychickým číslem čtyři se rodí mnoho postižených dětí i lidí náchylných k nemocem. Psychická čtyřka způsobuje, že není snadné získat vaši důvěru, býváte nejistí. Tato nejistota s sebou nese i vaši potřebu neustále něco s někým konzultovat. Na druhou stranu z vás Vaše pochybovačství dělá lidí svéhlavé a neústupné. Mezi vaše povahové rysy patří i smělost, odvaha a trpělivost. A pravdou je i to, že berete své náhlé vzestupy a pády tak jak přicházejí a nepříjemné věci nesete trpělivě. Tam, kde se ostatní hroutí pod tíhou  nepříjemností a potíží, si vy, čtyřky díky svému spojení se zemskými silami, dokážete poradit a celkem rychle se vypořádat s problémy, které na vás doléhají. Zdá se, že jste přišli na svět s heslem: „Pomoz si sám, stejně ti nikdo jiný nepomůže! „Nemáte rádi průměr, jste stoupenci krajního řešení. Povahou jste rebelanti. Ke všem situacím v životě přistupujete metodicky a nikdy nic nepodniknete, dokud si to velmi důkladně  nepromyslíte. Vaší touhou je zavést do svého života rovnováhu a harmonii, chcete být systematičtí. Psychické číslo čtyři dosahuje úspěchů pouze nebo hlavně vlastním přičiněním. Díky vlivu tohoto čísla jste extrémně rezervovaní, neumíte odkrýt své nitro ani před svými nejbližšími. Někdy býváte i hodně egoističtí a jdete dost bezohledně za svým cílem.

Život psychické čtyřky bývá často ovlivněn nějakou osudovou událostí. Milujete umění a jste vynikajícími kritiky. Charakterizuje Vás až neuvěřitelné sebeovládání. Jste velmi trpěliví, zároveň však majetničtí, nechcete ztratit ani kousek z toho, čeho jste již dosáhli. Máte rádi peníze, především proto, že vám dodávají pocit bezpečí, méně už kvůli požitkům, které vám  mohou poskytnout.
Jste dobrými společníky, k opačnému pohlaví jste velmi zdvořilí a jemní. Ženy s psychickým číslem 4 bývají milujícími manželkami, jsou zodpovědné a dobře pečují o celou svou rodinu. Rády udávají tón, potřebují nezávislost, nesnesou cizí diktát. Nedoporučuje se jim navazovat citové vztahy s psychickými čísly 4,8 nebo 9 (to znamená s muži narozenými 4., 13., 22. a 31.;8., 17., 26 a 9., 18. a 27. dne v měsíci). Většího souladu dosáhnete s muži s psychickým číslem 1,3,5 a 6.
Milé psychické čtyřky, snažte se brzdit svoji chuť neustále všechno kritizovat. Neměly byste nechat převážit pochybnosti nad jistotou, protože tak vám unikne mnohá příležitost.
Naučte se oceňovat jiné.
Najděte si nějakou formu relaxace a meditace, pomůže Vám to odstranit vnitřní neklid.

cross light

 Den narození čtyři – strnulost versus stabilita

Motto: Důvěřuji svojí síle. Vládnu tím, že sloužím, sloužím tím, že vládnu.
Úkol: Důvěřuj své vlastní energii a následuj ji.
Symboly: Čtvrtá sephira na Strome poznání Chesed  představuje Milosrdenství a Spravedlnost.
Tvé dary: Nezlomná individualita, vyrovnanost, hledání materiální a citové jistoty, pracovitost, organizační a vůdcovské schopnosti, praktičnost, ambicióznost, energičnost,představivost a schopnost se prosadit,technické nadání, bádavý intelekt, rozumné zacházení s bohatstvím.Nezkreslený pohled na realitu,schopnost dát svému životu formu a strukturu;schopnost přijmout zodpovědnost za vlastní činy,použití logiky při řešení problémů,životní síla vyvíjet úsilí a uspět.
Tvé výzvy: citová nespokojenost, materialismus, přílišné dirigování jiných, cholerická a výbušná povaha, workholismus,egocentrismus,přehnané sklony k pesimismu,rozčarování ze života, hluboké prožívání frustrací a neúspěchů.Nepřítomnost kontaktu se svými pocity,intelekt bez představivosti,potíže s rozhodováním,zaměňování autority za ovládání druhých,tendence se rozlobit,když s vámi někdo nesouhlasí nebo zpochybňuje vaši autoritu,buď přílišné nebo vůbec žádné sebeovládání,svéhlavost,nepřístupnost vůči druhým.
Zdraví a nemoci: nemoci kloubů, kašel, dýchací cesty, astma,srdeční problémy, chudokrevnost, nízký nebo vysoký krevní tlak.
Drahokamy: Hessonit, hnědočervená odrůda grossuláru (odrůda minerálu, která patří do skupiny granátu ) léčí různá ochromení s důrazem na nervy a klouby, aktivuje sníženou schopnost pohybového ústrojí a posiluje ochablé svalstvo.
Je dárcem životodárné, život probouzející energie, sexuální vitality, fantazie bez hranic a touhy poznávat dosud nepoznané. Podporuje rozhodnutí změnit překonané,může ti být oporou v krizových situacích a  probudit v tobě nikdy nezhasínající naději.
Karmické úlohy:
Tělesné: Často od sebe vyžaduješ velmi mnoho, přepínáš se a potom tě postihují časté energetické blokády, často se oslabuješ svými osobními vášněmi, proto by jsi měl hledat zdroje energetického dobíjení se. Pravidelně relaxuj,pobývej v přírodě, aby sis osvěžil svoje energetické (tělesné) rezervy.
Emocionální: Zkoumej svoje skryté obavy, pochop je a to ti umožní nad nimi zvítězit.
Spirituální: Otevři se pozitivním silám meditace a motlitby, nejlépe v nedogmatické pozitivně naladěné skupině. Pokoušej se dostat k nadsmyslovým úrovním.
Čtvrtá arkána tarotu: Císař znamená „ten,kdo dává řád“ .Císař neboli Vládce představuje v ideálním případě vždy vzor.Jeho autorita vyplývá z úcty a respektu k jeho osobě a nikoli ze suverénního vládnutí.V cyklu 22 velkých arkán znamená tento symbol světský aspekt mužství,jak jej též představuje živel oheň.
Afirmace:Vytvářím řád,jistotu a stabilitu.
Citát: „Máme svobodu vybrat si svou disciplínu.“
„ Panování je nesmysl,vládnutí je moudrost.“  Seume

Phoenix Bird Fire

Den narození třináct      Stagnace versus transformace

Motto: Říkám ano životu, ano smrti, ano sobě samému.
Úkol: Každé ulpívání na něčem nám brání být v přirozeném roku života.
Přijmi změny včas, než bude pozdě a budeš muset překonávat bolest.
Symboly: Třináctka je spojnicí mezi první sephirou Kether – Koruna a 6.sephirou Tifereth- krása na Stromě poznání. Polož korunu na majestát krásy života; majestát smrti si ji vloží na hlavu sám.
Tvé dary: přátelskost větší než u „ čistých čtyřek“, diplomatické sklony, rozvinutější fantazie, vůdcovství mírnější než u „čtyřek“, potřeba přátelství a mezilidských kontaktů, cestování.Otevřenost vůči změně a příležitosti,kterou s sebou změna nese.
Tvé výzvy: zkraty ve vnitřní struktuře osobnosti, zlomové změny a obtížné čelení jim, mnoho stresů, sklon k úrazovosti vlastní nedbalostí a nepozorností.
Milá třináctko,toto číslo dne není ten nejlehčí „vstupní kanál“, který si tvoje duše mohla pro své zrození vybrat. Pod jeho vlivem si v životě možná vytváříš zvláštní soubor problémů – může ti trvat dlouho, než se ti podaří svým obtížím porozumět a vyrovnat se s nimi.
Číslo dne třináct ti na druhou stranu dává velké možnosti.Třináctka se skládá z jedničky, která ti dává samostatnost a ctižádost, a z trojky, která tě činí velmi bystrou a společenskou. Jednička s trojkou oscilují ke čtyřce, a tak můžeš využívat celý potenciál čtyřky – silné vůdčí a organizační schopnosti, myšlenkovou obratnost a manuální zručnost. Jsi nadána v mnoha směrech, ale protože ti někdy chybí ta správná sebedůvěra, potřebuješ podporu rodiny a přátel, abys své schopnosti dokázala uplatnit.

Zdraví a onemocnění: onemocnění velkých kloubů,sklon podléhat stresům a depresím.
Drahokamy:
Zirkon – jeho odrůda Hyacint. Podpoří v Tobě znalost lidí a z toho vyplývající toleranci, trpělivost a laskavost. Dodá ti vnitřní jistotu,jež závisí na dalších charakterových rysech,které posiluje, na optimismu a vytrvalosti. Vliv hyacintu je dvojí- na jedné straně v tobě ztlumí přebytek energie, ztiší hněv, výbušnost, určitou posedlost, na druhé straně zažene splín, melancholii a stavy duševní i fyzické ochablosti.
Hyacint povzbuzuje systém látkové výměny, mírní astma a nemoci horních cest dýchacích.
Karmické úlohy:
Tělesné: Starej se o své tělo,jak nejlépe umíš, respektuj jej a miluj, ale také přijmi jeho očividnou dočasnost.
Emocionální: Dovol si truchlit, když máš důvod. Zároveň pochop, že nikdy nic neumírá, že se to pouze transformuje. Nezapomeň, že smrtí je i to, když opouštíme staré způsoby jednání a staré návyky.
Spirituální: Jestliže si vědomě vybereš cestu duchovního rozvoje, akceptuj změny, které přijdou. Brzo pochopíš, že Smrt není hrozivá a začneš ji pociťovat jen jako transformaci, která je pro dosažení vyšší duchovní úrovně nevyhnutelná a nutná.
Třináctá arkána Tarotu: Smrt.V cyklu 22 velkých arkán znamená  tento symbol hlubokou přeměnu osobnosti,jež odhodila staré vzory a připravila tak půdu,na níž se může zrodit něco nového. Život je proces,který spočívá v neustálých změnách.Transformace je základ rozvoje.
Afirmace: Já nejsem moje tělo.Moje tělo není já.
Já nejsem moje tělo.Moje tělo není já.
Jsem nesmrtelná duše.Nesmrtelná duše jsem já.
Jsem nesmrtelná duše.Nesmrtelná duše jsem já.

Citát: Tam čeká smrt. Ne ta, co na děťátka
Zázračnou rukou kyne zpovzdálí,
Jen malá smrt, jaktak ji chápali;
Smrt, která dlí v nich, nikdy není sladká:
Jen zelený plod, navždy nezralý.
Ó, Pane, každému dej umřeti
Takovou smrtí, v níž celý život je
I se vší láskou, smyslem, svízelí.
Rainer Maria Rilke

22

Den narození dvacet dva       Nedůvěra versus důvěra

Motto: Následuji hlas svého srdce. S důvěrou jdu tam, kam mě volá a vede.
Úkol: Uvolni se a odhodlej se skočit, i když se tě strach pokouší zadržet.
Symboly: Dvacetdvojka je spojnicí mezi Geburah – Důstojnost, pátou  sephirou a Tifereth – krása, šestou sephirou na Stromě poznání.
Učíš se objevovat úžasnost a krásu vlastní individuality. Zachovej si ostražitost vůči neznámému a smělost,tam, kde jsi ve svém životě průkopníkem.
Tvé dary: Zvýšená intuice, citlivost a tvůrčí schopnosti, schopnost vzdělávání se a získávání poznatků, citová vázanost na partnera, potřeba lásky a rodiny, idealismus.Otevřenost vůči božskému vedení,pramenící z důvěry,ochota ke skoku do neznáma,spontánnost a smysl prohravost,ochota riskovat a zkusit něco nového,aniž bys dopředu znal výsledek.
Tvé výzvy: Nadměrný idealismus, potíže s realitou, mnohé nadsazené don – kichotské plány, lehkovážnost, vnitřní  rozpolcenost, krutý realismus,  příklon k „hmotě“.Nnaslouchání svému vnitřnímu hlasu,obavy z budoucnosti nebo pochybování o ní;slepá naivita (nezralost nebo pošetilost),která dovoluje jiným,aby tě zneužívali,odmítání zkusit něco nového,nedostatek hravosti (přílišná povznesenost),rigidnost.
Dvaadvacátý den v měsíci v sobě nese zdvojenou vibraci dvojky, a proto je,tvoje míra senzitivity a intuice opravdu velmi vysoká.Občas to může vést až k Tvé zdánlivé slabosti,ale je potřeba se tím nenechat zmást.
Obě čísla dohromady totiž oscilují ke čtyřce,jejíž  silná vibrace ti dovolí dospět i ke schopnosti sebeovládání a vyrovnanosti. Vibrace dvou dvojek tě podpoří za podmínky, že ji dokážeš pozitivně využít (tzn. zapojit intuici,vnímavost a naslouchání vnitřnímu hlasu do života) a hlavně,když podmíníš svou trochu bujnou představivost a tendenci „ulétávat“ do jiných světů, moudrým smyslem pro realitu. Máš totiž sklony věnovat přílišnou pozornost abstraktním otázkám, a pak se vibrace dvojek mohou navzájem vyrušit a vyústit v nulový výsledek. Nula potom zruší uskutečnění (4) všech přání (2) a představ (2).
Ale v případě,že dokážeš své myšlenky konkretizovat,dodá ti to nevšední sílu.
Pro dvaadvacítku (než se dopracuje ke své vnější vibraci tedy ke 4) je typický nedostatek praktičnosti,omezená svoboda a extravagance,nestálost ve všech oblastech,omyly i bloumání, nedotažené  plány, cestování a odchody. Bláznovství nebo moudrost a zřeknutí se světa.
Vibrace 22 ti dává obrovskou vnitřní sílu, logickost,ale i jasnozřivost, ale zejména bojovné srdce!
Číslo dne 22 tě možná přivede do  konfrontace s nějakým velkým projektem nebo velkou skupinou lidí. Neměl bys podnikat nic pouze pro sebe, ale vždy myslet i na ostatní.
Je to silná vibrace, která ti dává schopnost zvládnout i velmi složité situace,nesmíš se ale nechat zaslepit hloubkou a významem svého úkolu.
Poznámka: Číslo 22 je číslem vyjímečných bytostí. Pro mnohé však představuje tak velké napětí,že raději žijí na jeho nižší úrovni – jako čtyřky.
Zdraví a nemoci: sklony k hypochondrii, psychosomatické onemocnění, deprese, onemocnění velkých kloubů, sklon podléhat stresům
Drahokamy: Hessonit, hnědočervená odrůda grossuláru (odrůda minerálu, která patří do skupiny granátu ) léčí různá ochromení s důrazem na nervy a klouby, aktivuje sníženou schopnost pohybového ústrojí a posiluje ochablé svalstvo.
Je dárcem životodárné, život probouzející energie, sexuální vitality, fantazie bez hranic a touhy poznávat dosud nepoznané. Podporuje rozhodnutí změnit překonané,může ti být oporou v krizových situacích a  probudit v tobě nikdy nezhasínající naději.
Zirkon – jeho odrůda Hyacint. Podpoří v Tobě znalost lidí a z toho vyplývající toleranci, trpělivost a laskavost. Dodá ti vnitřní jistotu,jež závisí na dalších charakterových rysech,které posiluje, na optimismu a vytrvalosti. Vliv hyacintu je dvojí- na jedné straně v tobě ztlumí přebytek energie, ztiší hněv, výbušnost, určitou posedlost, na druhé straně zažene splín, melancholii a stavy duševní i fyzické ochablosti.
Karmické úkoly:
Tělesné: Nejdříve překonej vlastní trápení, potom si ber na plece utrpení druhých.
Emocionální: Snaž se neztratit  kontakt s každodenní realitou. Důvěřuj hlasu vlastního srdce. Sleduj směr, jímž tě vede tvůj vnitřní hlas.
Spirituální: Využívej svoje schopnosti pro blaho jiných lidí.
22.arkána tarotu: Blázen neboli šašek měl ve středověku zvláštní úlohu: byl mimo společnost a tím měl otevřený přístup do všech kruhů.Jeho zvláštní postavení mu umožňovalo beztrestně mluvit bez obalu: byla to „ne-osoba“, skoro něco jako pes nebo domácí mazlíček. Svým jakoby dětským nevinným nazíráním věcí vyhmátl pravdu.
Blázen je odrazem dítěte v nás. Znamená spontánní začátek a nepředpojatou otevřenost.
Na jedné straně může svědčit o dětském způsobu myšlení, mající za následek lehkomyslnost a pošetilou naivitu, na druhé straně může prozrazovat jednoduchost moudrého a pokorného poznání, k němuž dospějeme na konci dlouhého a často namáhavého hledání.
Blázen je svým způsobem zasvěcenec, ačkoli si toho není vědom.Teprve, když si to začne uvědomovat, musí se k zasvěcení znovu složitě dopracovat. Souvislosti a vztahy, které pro něj byly až dosud samozřejmé, se mu nyní jeví mnohem složitější. Už ví, že může udělat chybu, a na místo bezstarostnosti nastoupí opatrnost a obezřetnost.
Blázen může ztělesňovat čtveráka nebo neotesance, ale i upřímného rádce na královském dvoře jako“ Alter ego“ tedy „druhé já“ či drahého přítele.
Záleží jen na tobě,jakým směrem se vydáš.
Síla a kouzlo Blázna spočívá v tom, že žije v tom a z toho, co je viditelné zrovna teď – že žije zcela v přítomnosti a plně přítomností.

Afirmace: Otevírám se svému vnitřnímu vedení, a pokud mě vyzve, odhodlaně skočím. Odpoutávám se od všeho, co je zastaralé.

Citát:„Pokud někdo nedrží krok se svými druhy,
Může to být i proto, že slyší jiného bubeníka.
Nechť tedy kráčí podle hudby, kterou slyší,
Byť má rytmus jakýkoli, byť je zcela vzdálená.“

Henry David Thoreau

 

 Close up of big pink rose on pavement

Číslo dne třicet jedna   Samotář

Motto: Všechny události mého života slouží mému růstu. Čím víc dávám, tím víc dostávám.
Úloha: Zkoumej, jestli je soulad mezi tím, co od života získáváš a mezi hodnotami, které považuješ za nejvyšší ve svém životě.
Symboly: Spojnice mezi 8.sephirou Hod – Čest a mezi 10. sephirou Malchut – Království. Tvoje cesta vede k tomu, abys se dobře osvědčil v království hmoty a tím povznesl svoji duši. Čím víc budeš zdokonalovat vnitřní cesty, o to víc se ti zdokonalí a urovnají cesty vnější.
Tvé dary: diplomacie, aktivita, vysoká inteligence,až genialita,schopnost ustoupit, ale zároveň nedovolíš ostatním,aby se na tobě „přiživovali“, jsi přítelem jen do jisté míry, dokud tě nezačnou lidé zneužívat.
Tvé výzvy: Někdy potřebuješ silný stimul,aby ses pohnul z místa; pasivita, nespokojenost v kariéře kvůli nevhodnému výběru vzdělání a profese,přecitlivělé jednání vzhledem ke své osobě. Lakota a malichernost. Ztrácení se v detailech a chybějící schopnost syntézy. Někdy u tebe může docházet k opakovanému a prudkému rebelanství.
Číslo třicet jedna jako den narození naznačuje tvoji soběstačnost, určitou vnitřní osamělost a uzavřenost a také možnost, že v určitém nepředvídaném okamžiku svého života najednou odmítneš jeho „zářivé přísliby“ a vyměníš je za mír a klid přírody.
Jedenatřicítka začíná primárním číslem tři a v součtu dává číslo čtyři. To znamená, že  jsi velmi mentálně bystrý, ale možná ti chybí dostatek sebedůvěry k tomu, abys dosáhl v životě úspěchu. Tato nejistota může pramenit z  z negativních vlivů v dětství, díky kterým se z  nějakého důvodu vidíš přehnaně kriticky.
Zdraví a nemoci
: nemoci kloubů, kašel, dýchací cesty , srdeční onemocnění, chudokrevnost, problémy s krevním tlakem, sklon podléhat depresím a stresům.
Karmické úlohy:
Tělesné: Dávej si pozor na žaludek,může často reagovat na stres ve tvém životě. Lehko se rozčílíš a to může vést až k cholerickým projevům ve tvém chování. Hlavně ve věcích lásky.
Emocionální: Jsi senzitivní až jemnocitná. Uč se emocionálně uvolnit. Spoléhej se na svůj zdravý rozum a rychlou schopnost chápání.
Spirituální: Měj důvěru v Boha, i když ho tak často sama nenazýváš.
4.arkána tarotu Císař: :S archetypem Císaře – Panovníka se v praxi nejčastěji setkáváme až ve chvílích,kdy si uvědomujeme jeho nepřítomnost.Dostáváš-li kámen místo chleba“,anebo se prostě nemůžeš zbavit nutkavého pocitu,že se ti nedaří dosáhnout toho,o co se skutečně a všemi silami snažíš,narážíš-li neustále na zavřené dveře,anebo tě ani jeden z dosavadních vzorů nikam nepřivádí,pak je síla Tvého „panovníka“ Císaře žádoucí a nutná a v takových chvílích se také začne projevovat.Buď sám sobě dobrým přítelem,dobrým otce,dobrým dítětem.Měj odvahu být nedokonalý!
Afirmace: Moje hlava je v rovnováze se srdcem.Moje sny se stávají skutečností.
Citát: Život je tanec – pokud ovšem děláte kroky:
Jeden krok, pak další.

Milí přátelé,tak to je pro dnešek vše …. a v příštím pokračování poodhalíme tajemství svobodomyslných pětek.

Do té doby se mějte moc krásně.

Sofie

Pro www.novoucestou.cz napsala Sofie Natarani. Tento článek může být dále šířen a kopírován v nezkrácené a neupravené podobě, pokud bude připojena celá tato poznámka i s aktivním odkazem.


Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *