Den narození 5,14 a 23

Pentagram with reflection macro shot

„Čemu učíš druhé, formuje i Tebe.
Proto věz, že co učíš, jako bys učil sebe sama.“

Course of miracles (Kurz zázraků)

Milí přátelé, v dnešním pokračování Numerologie krok za krokem se pokusíme společně porozumět, co se skrývá v psychice lidí narozených 5.,14.a 23. dne v měsíci. Jejich psychickým číslem je svobodomyslná pětka.

Psychické číslo 5
Základem vzpomínek všech zrozenců v pětce je neotřesitelné vědomí vlastní hodnoty. Dalo by se to shrnout větou: Důstojnost člověka je nedotknutelná.
Psychické číslo 5 dává svým nositelům jemnou a křehkou povahu. Jsou to rození intelektuálové. Májí velmi bystrý rozum, umí jej používat a to také nepřetržitě dělají. Jsou rychlí a pohotoví, často reagují impulzivně. Mají rádi změny a jejich plány se jen zřídkakdy týkají vzdálené budoucnosti – na to ostatně ani nemají dost trpělivosti. Rádi riskují. Mají mladistvou mysl. Lehce navazují vztahy, ale protože jsou poměrně nestálí, žádný z jejich vztahů moc dlouho nevydrží.
Psychické pětky jsou nadány velkou intuicí. Jsou velice přizpůsobivé – ve společnosti dětí se sami mění v děti, ve společnosti mládeže se mění v revoltujícího člověka s mladistvými názory a v přítomnosti starších a moudrých lidí se z nich rovněž stávají moudří lidé. Vynikají brilantní logikou. Svou výmluvností každého odzbrojí a přesvědčí ho o správnosti svého stanoviska.
Jsou velmi šaramantní, získávají si lidi svou přitažlivostí, pokrokovým myšlením, logickou a jasnou řečí a optimistickým postojem k životu.
Jsou marnotratní, ale v podstatě se dá říct, že mají štěstí a peníze si vždy dokáží opatřit, když je potřebují. Nespoléhají na  jediný zdroj příjmu, rádi podnikají a rádi investují peníze. Psychické pětky mají rády značkové zboží, protože jim dává pocit, že jejich hodnota je doceněna. Číslo pět vibruje s planetou Merkur. Ten reprezentuje komunikaci, pohyb a všestrannost.
Je to číslo intelektu a písemného i ústního projevu.
Podle starověkých záznamů má číslo pět spojitost s tím, čemu se říká „kouzlo země“.
Jinými slovy, psychické číslo pět přináší svým nositelům touhu věřit v kouzla, skřítky a záhady přírody a zároveň potřebu všechno „ přišpendlit“ a prozkoumat duševním mikroskopem – dvě vlastnosti, které jsou v přímém protikladu a to způsobuje, že se jim občas nedaří rozumět sobě samé. Jinak se psychické pětky vyznačují obdivuhodnou pružností názorů a také  schopností rychle se vzpamatovat z ran osudu.
Jejich koníčkem je umění a cestování.
Milé psychické pětky, snažte se vyvarovat stresu  a duševního napětí – škodí to vašim srdcím a nervům. Zastavte se občas ve svém neustálém spěchu! Odpočívejte aktivně, například při sportu nebo práci na zahradě, abyste vyrovnaly své konstantní duševní a psychické přetížení. Nenechte se nikdy připravit o svůj přirozený smysl pro humor. Vyhýbejte se nespolehlivým lidem. Posilujte svou sebedůvěru, naučte se nějaké jednoduché relaxaci i fyzické cvičení a praktikujte je! Snažte se projevovat více trpělivosti vůči svým blízkým.

pentagram2

Den narození pět – uskutečněná vůle

Téma: Jen jediný hlas je hodný následování: hlas mého srdce.
Motto: Svoboda skrze disciplínu!
Úkol: Zaobírej se učením duchovních mistrů. Připrav se na setkání se svým vnitřním duchovním mistrem. Jdi víc do hloubky, méně „do šířky“.
Symboly: Pátá sephira na Stromě života Geburah – Přísnost a Důstojnost tě vede tak, abys se varovala žít podle přísloví: Vodu káže a víno pije. Je to sephira zasvěcení – Velekněz žehná všem bez rozdílu. Pravý Mistr nikoho nesoudí.
Tvé dary: láska ke svobodě a změnám, činorodost a široký intelektuální záběr; nezávislost,
schopnost dotáhnout věci do konce; vůle, houževnatost, svědomitost, vztah ke studiu a poznávání, schopnost žádat o vedení učitele ve vlastním nitru
Tvé výzvy: závislost, nestálost a povrchnost, neuspořádanost, roztěkanost a přílišné volnomyšlenkářství, kritičnost, někdy neschopnost sebe ocenění ve finanční oblasti, přelétavost, zlý odhad v partnerství při volbě partnera, přílišné poučování druhých tvrdohlavost; netolerantnost vůči lidem, jejichž náboženský názor se liší od Tvého.
Zdraví a nemoci: Chronické průjmové onemocnění, zácpy, pálení žáhy, žaludeční a záněty a katary, metabolické a ledvinové potíže, bolesti hlavy, krevní tlak a slabší paměť.
Milá pětko, nauč se koncentrovat své síly, Jsi totiž člověk, který by nejraději vyzkoušel  všechno. Potřebuješ život plný změn. Jsi otevřena všemu novému a nenasytně zvědavá na nové, vzdálené horizonty. Větu „to nejde“ snad ani neznáš. Po tebe je všechno možné.
Máš sklon upadat do závislosti – ve vztahu i jinak. Jestli je to tvůj případ, snaž se najít pravou příčinu a odstraň ji.
Drahokamy: Nejvhodnější je tříkarátový smaragd zasazený do prstenu a nošený na malíčku.
Smaragd: 
Hluboká zeleň tohoto kamene promlouvá přímo k našemu srdci. Symbolizuje očistu, regeneraci, propojení hmoty s duchovnem, pozemské s absolutním, Božím. Probouzí v našem srdci nadsmyslovou lásku. Pročišťuje naše pocity ke všemu živému, prohlubuje náš soucit s utrpením a nechá nás vnitřně rozkvétat. Smaragd nás učí naslouchat, porozumět, soucítit a vázat křehká pouta lásky se vším, co potřebuje naši pomoc a pochopení.
Vede nás cestou pokory k pravdě.
Posiluje naši paměť a podporuje intelekt, tiší stres a trýznivé stavy deprese. Má mnohostranné použití zejména při nemocech očí, ale potvrdily se i jeho účinky při infekčních onemocněních.
Upozornění: Je-li smaragd v blízkosti jiných kamenů, oslabuje se jeho účinek. Výjimku tvoří jen horský křišťál a diamant. Sousedství rubínu a safíru mu mohou dokonce fyzicky škodit jejich silné vlnění mu může způsobit trhliny!
Z astrologického hlediska se nejvíc doporučuje znamení Býka a Raka.
Karmické úkoly:
Tělesné:. Používej tělesnou aktivitu proti nervovému napětí. Smysluplnou činností působ proti pocitu nudy.
Emocionální: Nebuď netrpělivá a hlídej si své myšlenky. Nemysli si, že tě musí každý a vždy akceptovat. Vyhni se emocionálním explozím. Převezmi zodpovědnost za sebe a za své myšlení i konání.
Spirituální: Snaž se navázat spojení se svým vyšším Já a se svými duchovními průvodci.
A jejich rady potom následuj.
Pátá arkána Tarotu: Velekněz býval ve starověku vysokým hodnostářem, který dohlížel na dodržování rituálů,střežil tradici a jako učitel předával vědění dalším generacím. Představoval spojovací článek mezi lidmi a vyšší mocí. Vládl věděním, k němuž prostí lidé neměli buď vůbec žádný, anebo pouze omezený přístup. V cyklu 22 velkých arkán znamená tento symbol duchovní aspekt mužství, jak jej představuje živel vzduchu. Symbolizuje vědění a moudrost jako základní hodnoty života.
Milá pětko, zkus si položit následující otázky :“ V jakém jsem  pojení se svým vlastním vnitřním učitelem? Dokážu říkat „ne“ druhým,ale „ano“ svému Já?

Afirmace: “Jsem ve spojení se svým vnitřním učitelem.“

Citát: „Člověk se narodil svobodný,
a přesto vězí všude v řetězech.“
Jean-Jacques Rousseau

 

Angel

Den narození čtrnáct – nalezení vyváženosti a jednoty

Motto: Odevzdávám se transformujícím silám lásky.
Jsem otevřeným kanálem tvořivé energie.
Úloha: Jestli chceš najít skrytý diamant, musíš nahlédnout do svého nitra. S důvěrou se oddej vyššímu vedení.
Symboly: Čtrnáctka je  spojnicí mezi druhou sephirou  Chochmah – Moudrost a třetí sephirou Binah – Rozum na Stromě poznání. Zachovej rovnováhu ve všem.
Tvé dary: sebekázeň, prozíravost, pracovitost, trpělivost, cílevědomost, tvořivost, rozvážnost, nepřehánění, individualismus, duševní rovnováha, praktickost, nadšení pro věc, umělecké nadání, pedagogické schopnosti, poznávání na cestách, srdečnost, veselost, snaha o citovou vyrovnanost, zaujímání umírněného postupu,
Tvé výzvy: náladovost, přílišná bezuzdnost a závislosti, popírání dialogu mezi vámi a vyšším vědomím, přílišné utrácení peněz, lhostejnost, nedochvilnost, sklon soudit a odsuzovat jiné, netrpělivost, nedisciplinovanost, někdy nedostatek taktu a diplomacie, přílišná nestálost, která bývá příčinou rozpadu partnerských vztahů; sklon nedávat volný průchod emocím, které se potom projeví depresí nebo agresivitou.
Zdraví a nemoci: žlučník, páteř; potřeba zachovávat zdravou životosprávu, jinak hrozí metabolické potíže; nervní jednání a přílišná výbušnost, migrény.
Milá čtrnáctko, jsi dobrodružně založená, odvážná a vždy ochotná vyzkoušet něco nového a jiného. Máš přirozenou intuici. Jsi velmi emocionální. Máš prorockého ducha. Více by ses měla angažovat obchodně než v umělecké oblasti. Jsi velmi přímý člověk a většinou nerad slyšíš, co bys měla dělat. Umíš být i velmi dominantní a nekompromisní. Když se nebudeš chovat diktátorsky, měla bys mít v životě úspěch.
Drahokamy: Smaragd  nebo Nefrit
Smaragd symbolizuje očistu, regeneraci, propojení materie s duchovnem, pozemské s absolutním, Božím. Probouzí v našich srdcích nadsmyslovou lásku. Pročišťuje naše pocity ke všemu živému, prohlubuje náš soucit se vším utrpením kolem, nechá nás vnitřně rozkvétat. Svým vyrovnaným vlněním v nás probouzí vnitřní jas, duchovní víru, která nepotřebuje vnější důkazy a ani ceremonie. Vede nás od pokory k pravdě. Posiluje naši paměť, tiší stres a trýznivé stavy deprese.
Nefrit zabraňuje agresivním sklonům, tlumí přepjaté emoce, tiší duševní napětí, zjitřenost a žal. Vede nás po cestě harmonie, vyrovnanosti a vnitřního klidu. I v těžkých chvílích nám pomáhá  zachovat si vlastní identitu a ani v zdánlivě beznadějných situacích se nevzdávat. Pokud jde o oblast fyzického zdraví, nefrit léčí nedostatečnou funkci ledvin, pročišťuje  močové cesty a uvolňuje písek a kameny.
Karmické úlohy:
Tělesné: Zvol si zdravý životní styl – všeho s mírou. Dopřej si dostatek pohybu, čerstvého vzduchu i slunce. Prozkoumej podstatné oblasti svého života, zda v nich máš správnou míru – např. práce versus odpočinek, samota versus společnost, jídlo, pití atd. Přemýšlej, jestli se v některé z oblastí nepotřebuješ umírnit. Pokud onemocníš, dovol, aby proces uzdravení probíhal svým vlastním tempem.
Emocionální: Transformuj energii vlastní individuality – vnějšího Já a pokus se vést harmonický citový život. Zejména se ale snaž, aby ses stal vnitřně harmoničtější.
Spirituální: Zjisti, jaké jsou pravé hodnoty v tvém životě. Umožni vyššímu vědomí, aby mělo přístup do tvého vědomého myšlení.


 

Čtrnáctá arkána Tarotu: Mírnost. Obsahem archetypu Mírnosti je sňatek Nebe a Země. Abychom se stali mistry svého pravého „Já“, je nutné uvést do rovnováhy všechny paradoxy a protiklady v našem nitru. Mírnost učí, jak žít v harmonii se svým prostředím, pozorovat krásu přírody a hledat v každém člověku jeho dobré stránky; jak oddělit to, co je pozemské a materiální od toho, co je duchovní a božské. Člověk musí dát světu, co umí udělat nejlépe, k čemu byl povolán a v čem je jeho poslání.
Afirmace: “Chopím-li se svého nástroje, stanu se mistrem, nechám-li jej ležet, bude na ně padat prach.“
„Nacházím správnou míru“.

Citát: „Stavím svůj život ze dne na den na bezpečných základech věčného bytí.“  Paul Foster Case

„Když je někdo osvícený,jsou jeho slova jako semena,plná života a energie“.  A.De Mello

petka

Den narození 23  – samostatnost

Motto: Bohatství je můj přirozený stav. Umožňuje mi vyjadřovat moji spiritualitu a můj tvořivý potenciál na tomto světě.
Symboly: dvacet trojka je spojnicí mezi pátou sephirou Geburah –Důstojnost a osmou sephirou Hod – Čest a sláva.
Ty, co jsi se vydala na cestu tajných věd, nepodlehni síle peněz a světské slávy.
Hlídej dobře tajemství, které ti bylo svěřeno.
Úloha: Odevzdej se plnosti života a nauč se používat svoje křídla.
Tvé dary: Pracovitost,senzitivita, schopnost ocenit sama sebe, střízlivý pohled na svět, rozumové a logické přístupy, dobrá schopnost budovat si kariéru, ambiciózní povaha; neumíš se dlouho hněvat.
Tvé výzvy:zpochybňování sebe a nevíra v sebe, možná někdy používáš na překonání vnitřní nejistoty alkohol;sklony k slabošství, vztahovačná povaha  zkoušená v životě penězi a citovými vztahy.
Zdraví a nemoci: chronické průjmové onemocnění,zácpy, pálení žáhy, žaludeční  problémy,  potřeba zachovávat zdravou životosprávu, jinak metabolické a ledvinové potíže, bolesti hlavy, krevní tlak,slabší paměť.
Milá dvacetrojko,jsi člověk,který má radost z toho,když může druhým pomáhat.Jsi mnohostranná a máš ráda výzvy všeho druhu.Jsi okouzlující osobnost a umíš velmi dobře zacházet s druhým pohlavím.Tvým cílem je svoboda a typickou cestou pro tebe je oklika.Přímočarost ti nebyla dána do vínku ani v materiální,ani v emocionální oblasti.Nemáš ráda rutinu.Velmi rychle ti to myslí,svými slovy ale můžeš velmi zraňovat a také působíš často nespokojeně,chladně a bezcitně.
Drahokamy: Smaragd  (nejvhodnější je tříkarátový smaragd zasazený do prstenu, který se potom nosí na malíčku).
Smaragd se vyskytuje v různých barvách: zářivá smaragdová zeleň, nebo světle a tmavě zelená barva.
Smaragd byl od nepaměti ctěn jako nejcennější drahokam.
Jeho hluboká zeleň promlouvá přímo k našemu srdci.
Symbolizuje očistu, regeneraci, propojení hmoty s duchovnem, pozemské s absolutním,Božím. Při častém kontaktu s tímto drahokamenem, probudí ve tvém srdci nadsmyslovou lásku. Pročistí tvoje pocity ke všemu živému, prohloubí tvůj soucit se vším utrpením kolem, nechá tě vnitřně rozkvétat. Naučí tě naslouchat, porozumět, soucítit, vázat křehká pouta lásky se vším, co potřebuje tvoji pomoc a pochopení. Povede tě cestou pokory k pravdě.navíc posílí tvoji paměť, podpoří intelekt, utiší splín a stres.
Má mnohostranné použití zejména při onemocnění očí. Ve starověku se při zánětech pokládali malé smaragdy do očních koutků. Unavené oči se osvěžovaly smaragdovou vodou. Používá se také při léčbě všech bakteriálních infekcí; při podpůrné léčbě angíny, chřipky, úplavice a průjmech.
Další možnosti jeho využití jsou: ustálení krevního tlaku, epilepsie, vynechávání paměti;doporučuje se i při zánětu vedlejších nosních a čelních dutin, migréně a Parkinsonově nemoci.
Pozn.: Je-li smaragd v těsné blízkosti jiných kamenů, oslabuje se jeho účinek. Sousedství rubínu a safíru mu může dokonce fyzicky škodit. Vyjímku činí jedině horský křišťál a diamant, které jej posilují.
Z astrologického hlediska se smaragd nejvíce doporučuje znamením Býka a Raka.
Karmické úlohy:
Tělesné: Překonat náchylnost k nepořádnosti a slabost k vlastnímu tělu.
Emocionální: Vyvarovat se arogantních projevů,které někdy mohou být používány jako obrana k překonání pocitu méněcennosti.
Spirituální: Být stále na cestě hledání účelu života a správné duchovní cesty.
Pátá arkána Tarotu: Velekněz býval ve starověku vysokým hodnostářem,který dohlížel na dodržování rituálů,střežil tradici a jako učitel předával vědění dalším generacím.Představoval spojovací článek mezi lidmi a vyšší mocí.Vládl věděním,k němuž prostí lidé neměli buď vůbec žádný,anebo pouze omezený přístup.Vcyklu 22 velkých arkán znamená tento symbol duchovní aspekt mužství,jak jej představuje živel vzduchu.Symbolizuje vědění a moudrost jako základní hodnoty života.
Afirmace:“Hluboce si vážím pramene víry,který mnou neomezeně proudí.“
Citát: „Intuice je vedení duše,které se v člověku přirozeně ukazuje v oněch okamžicích,kdy má mysl v klidu…Pravdu nelze stvořit,lze ji jenom vnímat.“
Paramahamsa Jogánanda

Milí přátelé,to  je pro dnešek vše, příště se blíže podíváme na psychiku lidí narozených 6.,15. a 24. dne v měsíci.

Do té doby vám přeji krásné dny.

Sofie

Pro www.novoucestou.cz napsala Sofie Natarani. Tento článek může být dále šířen a kopírován v nezkrácené a neupravené podobě, pokud bude připojena celá tato poznámka i s aktivním odkazem.


Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *