Den narození 6,15 a 24

spa therapy

„Je úplně jedno, co děláme, dokud nepřijmeme sami sebe. Jakmile jednou sami sebe přijmeme, je úplně jedno,co děláme.“ Charly Heavenrichová

Milí přátelé, dostáváme se nyní k psychice lidí narozených dne 6., 15. a 24. dne v měsíci. Jejich psychickým číslem je láskyplná a harmonii milující šestka. Číslo šest nám vypráví příběh o síle, která symbolizuje tělesnost, sexualitu, pudovost a instinkt.

Psychické číslo šest
Zrozenci v šestce si vzpomínají, hlavně v nočních snech, které se jim zdají jako velmi reálné, na život v harmonii, kráse, teple a plnosti a samozřejmě chtějí tyto sny uskutečnit i ve své nynější existenci. Velmi často se tyto bytosti potřebující lásku a hladovějící po kráse vydávají do prostředí svého dětství, které s tímto tématem nemá nic společného.
Šestkový člověk není vždy krásný, ale z očí mu vyzařuje nespoutané veselí. Září sám od sebe.
Číslo šest vibruje s planetou Venuše, která reprezentuje ženskou podstatu, soucit a také peníze.
Milá šestko, vibrace Tvého dne narození způsobuje, že k sobě magneticky přitahuješ ostatní; přináší ti také lásku k umění a hluboké spříznění s hudbou. Nejspíš miluješ krásné domy a vkusné zařízení, pastelové barvy a harmonii ve svém okolí – tvůj domov je tvůj hrad, zvláště když ho můžeš naplnit teplem a láskou.
V průběhu svého života poznáš a budeš mít mnoho přátel, ale mnohokrát v životě zažiješ i samotu a osamělost. Nechceš si nikoho zavazovat a nechceš být někomu zavázána. Miluješ svobodu, přímost a upřímnost. Jsi trochu nestálá, roztěkaná, nejsi schopna zůstat po delší dobu soustředěna na jeden předmět zájmu.
Jsi většinou velmi šťastná a po celý život se ti dostává ze všech stran pomoci- i ze zdrojů tobě neznámých, od cizích osob i od osob s vysokým postavením.
Pod vlivem tohoto psychického čísla ráda bavíš přátele a působíš radost ostatním lidem – jednoduše nemůžeš zvládnout nesoulad, hádky, nepříjemnosti nebo žárlivost, ačkoliv ty sama jsi schopna prudce žárlit, když ti hrozí, že někoho (nebo něco), koho miluješ  ztratíš.
Máš výraznou náklonnost ke kráse všeho druhu, ve všech oblastech života. Vibrace 6 je poznamenána touhou po luxusu. Obdivuješ vkus a nesnášíš křiklavost a vulgárnost.
Tvoje chování je většinou bezvadné a Tvoje vztahy k ostatním jsou obvykle kultivované. Když jsi ale o něčem nezvratně přesvědčena, neváháš říct, co si myslíš.
Ráda diskutuješ a většinou vyhraješ, díky své logice … a svému neodolatelnému úsměvu.
Jsi romanticky založená a máš silný sklon k sentimentalitě, bez ohledu na to, jak moc to popíráš nebo skrýváš.
Máš mladistvý vzhled, měkký a jemný hlas, umělecké nadání a vytříbený vkus.
O to více je překvapující, že mnohdy trpíš nedostatkem sebedůvěry.
Miluješ cestování a ráda tohoto koníčka využíváš k poznávání cizích zemí. Jsi stále v činnosti, vždycky pilná. Jsi si vědoma svého přitažlivého vzhledu, což se projevuje i snahou vkusně se oblékat.
Jsi tak trochu požitkářka i materialistka- peníze hrají v tvém životě rozhodně velkou roli. Miluješ krásné šaty a klenoty. Vyhledáváš společnost vzdělaných lidí, umělců a osobností s duchovním zaměřením. Jsi spolehlivá a nevyhýbáš se zodpovědnosti.
Dovedeš být i vysoce tvořivá a máš dobrý odhad pro cenu uměleckých děl a starožitností.
Jsi bystrá a taktní; máš v sobě něco, co vyvolává u druhých lidí důvěru, se kterou ti potom svěřují své problémy.
Máš ráda pomalejší rytmus, nutí-li tě někdo do spěchu, děláš chyby. Napřed uvažuješ, potom jednáš.
Peníze k tobě většinou najdou cestu bez větší námahy nebo jako výsledek tvého vlastního nadání a snažení, jindy jako dědictví nebo díky bohatým přátelům a příbuzným. Je potřeba dát si pozor na extrémy – na rozhazování a na lakotu.
Máš velmi ráda přírodu a čas strávený venku v blízkosti tichých lesů a bublajícího potoka ti dokáže vrátit ztracený klid; pobyt v přírodě uklidňuje tvoje emoce.

Doporučení pro psychické šestky:
Měla by ses odnaučit lenosti.
Měla by ses naučit potlačovat své vzrušení a neplýtvat zbytečně energií na dlouhé zdůvodňování svého chování a svých nápadů.
Měla by sis si uvědomit, že nejlepších výsledků dosáhneš pouze s rozmyslem a rozvážným chováním.
Měla by ses naučit nepropadat emocím a nepřikládat nadměrnou důležitost společnosti osob opačného pohlaví.
Neměla bys vykonávat těžkou fyzickou práci, protože na ni svojí tělesnou stavbou nestačíš.
Měla bys odpouštět lidem, kteří ti ublížili nebo ukřivdili.
Měla by ses se vyhýbat alkoholu a cigaretám i ostatním drogám, protože psychické šestky se snadno stávají obětí závislosti.
Měla by ses se vyhýbat sladkostem, olejům, tukům i ostrým kořeněným jídlům.
Měla by ses věnovat cvičením pranajámy (dechová cvičení podle hathajogy), dodržovat pravidelné procházky a masírovat si tělo třikrát až čtyřikrát týdně.
Měla  by sis uspořádat život a vnést do něj řád, připravovat si  pravidelně program a neplýtvat zbytečně časem na pochybné zábavy.
Měla bys šetřit penězi a odkládat je na horší časy.

Forest flowers in Siberia, Globeflower

Den narození šest – Láska k sobě samému a k bližním
Motto: Celá moje bytost je připravená se setkat s partnerem, po kterém odjakživa toužím.
Úkol: Zkoumej, co je pro tebe znamená láska a partnerství.
Symboly: Šestka představuje šestou sephiru na Stromě poznání Tifereth- Krása. Nauč se volbě mezi krásou a světem stínů. Sestoupíš do ráje anebo do Gehenny pokušení a nejistot.
Tvé dary: Vztah k hudbě, estetice, potřeba stabilního rodinného zázemí, intenzívní prožívání zamilovanosti, tvořivost, jemnocit, výborný hostitel a společník, umíš si správně vybrat a rozhodovat se.
Tvé výzvy: Citově – impulzivní jednání, sklon k závislostem všeho druhu, přílišná vášnivost, frustrace z důsledků špatných kroků v životě projevující se hádavostí, sebelítost, strach, že nebudeš stačit a že ztratíš tělesnou kontrolu, přílišná vazba na partnery a idealizování si milované osoby.
Zdraví a nemoci: náchylnost k plicním onemocněním, ohrožení nervové soustavy, nemoci ledvin a močových cest.
Drahokamy: Diamant, bílý safír, bílý zirkon a turmalín.
Diamant nám zvěstuje základní pravdu života, že největší dokonalost, harmonie a čistota je v jednoduchosti, v prostotě. A v té je také největší síla, kterou nic nezdolá. Chemická ryzost diamantu spolu se spektrem barev, které rozkládá, symbolizuje bílé Božské světlo – jednotu v mnohosti a mnohost v jednotě.
Ve své ničím nepřekonatelné prosté kráse symbolizuje dokonalost, moudrost a osvícení.
Svým procesem, kterým sám prošel, Ti ukazuje Cestu, po které bys jej měl následovat, totiž, že pravou a dokonalou očistu dosáhneš jen „křtem ohněm“.
V centru temene, našem nejvyšším centru, nám tak pomáhá ovládnout naše negativní instinktivní sklony, osvobodit se od všeho přízemního, fyzického, ve prospěch duchovní Cesty, která jako jediná dává našemu pozemskému životu smysl. Podporuje v nás vytrvalost a úsilí po osvobození od všeho, co nás na této cestě sráží od pravého poznání.
V partnerském vztahu posiluje porozumění, toleranci, věrnost a vůli k překonávání nezdravých nebo škodlivých návyků, které mezilidský vztah narušují. V oblasti třetího oka povzbuzuje inspiraci a intuici.
Diamant odstraňuje všechny blokády a nečistoty těla. Můžeš jej přímo přikládat na bolestivá místa, anebo jako tzv. „diamantovou vodu“(přes noc vložit do sklenice s minerální vodou), užívat na lačný žaludek.
Turmalín – obzvláště černý má velmi silné ochranné účinky. Odvádí od nás záporné energie jako hromosvod.
Karmické úlohy:
Tělesné: Když jsi nemocný, nepřechoď nemoc, ale věnuj dostatečný čas na vyléčení a doléčení. Miluj, co děláš. Spatřuj v nedokonalosti dokonalost (také na svém těle). Udržuj se tělesně fit (sport, wellnes, sex, atd)
Emocionální: Nauč se s důvěrou řešit všechny životní situace, při kterých máš uplatnit jemné a taktní city. Překonej touhu ovládat ostatní. Nauč se ovládat své emoce. Užívej si okamžik. Cvič se v trpělivosti.
Spirituální: Odpouštěj sobě i jiným. Otevři se síle pozitivního myšlení. Vyhni se kritice a agresím (vnějším i vnitřním)

Zvláštní poznámka: Pro šestku je nejvýznamnější její pětatřicátý rok. Šestky začínají svoji kariéru a snaží se dosáhnout významného postavení již v mládí a i před pětatřicátým rokem se jim to více nebo méně daří. Rok, kdy dovršíš 35. rok svého života, pro tebe nejspíš bude velmi významný. Pravděpodobně jeho význam oceníš až po letech – je totiž možné, že  v tomto roce prožiješ takové zkušenosti, které budou mít za úkol odstartovat tvůj duchovní vývoj. Možná, že se tento rok pro tebe stane začátkem nového života a třeba i startem do výhodného období, úspěšného i po materiální stránce a trvajícího do tvých devětačtyřiceti let. Je to také období, kdy můžeš zastávat místo s vysokým stupněm odpovědnosti.

6.arkána tarotuMilenci – Téma: Oddanost a spojení protikladů. Pouze hluboký,vnitřní hlas srdce může rozhodnout o volbě mezi různými cestami. To lze nejlépe vyjádřit větou:“Která cesta odpovídá mému srdci?“  V cyklu 22 velkých arkán znamená tento symbol volbu vlastní cesty, volbu mezi dvěma možnostmi, jež samy o sobě nepředstavují dobro či zlo, ale spíš v sobě skrývají příznivou či obtížnou cestu. Jedná se o šestou zastávku cesty duše ve fyzickém tělo  a týká se první vážné lekce,kterou dostává  go; je to lekce o tom, že je nutné jít za své oddělené, fyzické já. Na této zastávce vás čekají volby, zkoušky, rozhodnutí, jež vám předkládá vaše touha.

Milá šestko ,zkus si položit otázku :“Jak mě láska k druhému vzdaluje nebo přibližuje k mému Já?““Podporují vztahy v níž jsem,toho,kým opravdu jsem? “

Afimace: „K jednotě dojdu poctivostí.“

Citát: „Jestliže si člověk uvědomí,že východ a západ jsou dvě poloviny lidského vědomí,které lze přirovnat ke dvěma pólům magnetu,které si navzájem podmiňují a z nichž jedna odpovídá druhé,které nelze od sebe oddělit,pak se stane úplnou lidskou bytostí.“

Lama Anagárika Góvinda

nature love

Den narození patnáct

Silné prožívání vlastní emocionality. Inklinování k umění a komfortu. Dobré estetické cítění. Síla pudů a sugesce, setkání se stínem, chtivost moci, ale i boj proti zlu
Motto: „Jsem mistrem svého života.“ „Humor je zdroj veškeré moudrosti.“  „Poznání je moc“.
Úloha: Uvědomuj si svou nesvobodu, svou závislost a snaž se od toho oprostit. Pusť se do boje se svým vnitřním stínem. I když nevyhraješ napoprvé, už samo rozhodnutí Tě posune výše a dá ti větší možnosti.
Symboly: Spojnice mezi druhou sephirou Chochmah- Moudrost a šestou sephirou Tifereth-Krása na Stromě poznání. Neztrať se ve víru života, nikomu nesluž, nikoho si nezotročuj.
Tvé dary: tvůrčí nadání, schopnost pozorně a soucitně naslouchat a rozpoznat podstatu problémů, vynikající intuice, odvaha, umělecké schopnosti, dar komunikace, cit pro psaný a mluvený jazyk, svoboda mysli, smysl pro krásu, která se odráží ve vaší vlastní přirozené kráse. Pokud se váš život odvíjí na vlnách pozitivních vibrací, zůstanete navždy mladí. Z nitra patnáctky vychází nádherné světlo, jehož zdrojem je nefalšovaná podstata lásky a soucítění.
Tvé výzvy: Pudovost, vášnivost, urážlivost, touha přetvářet partnera, nevázanost, ironické zraňování jiných, nedůtklivost, negativní myšlenky, oddělování místo spojování, předsudky. Neuvážené jednání, sklony k feminismu. Žádostivost získat moc a majetek. Přílišná vázanost na smysly. Zajetí v závislosti a strachu.
Zdraví a nemoci: náchylnost k plicním onemocněním, ohrožení nervové soustavy, nemoci ledvin a močových cest.
Drahokamy: Diamant, bílý safír, bílý zirkon a turmalín.
Diamant nám zvěstuje základní pravdu života, že největší dokonalost, harmonie a čistota je v jednoduchosti, v prostotě. A v té je také největší síla, kterou nic nezdolá. Chemická ryzost diamantu spolu se spektrem barev, které rozkládá, symbolizuje bílé Božské světlo – jednotu v mnohosti a mnohost v jednotě.
Ve své ničím nepřekonatelné prosté kráse symbolizuje dokonalost, moudrost a osvícení.
Svým procesem, kterým sám prošel, nám ukazuje Cestu, po které bychom jej měli následovat, totiž, že pravou a dokonalou  očistu dosáhneme jen „křtem ohněm“.
V centru temene, našem nejvyšším centru, nám tak pomáhá ovládnout naše negativní instinktivní sklony, osvobodit se od všeho přízemního, fyzického, ve prospěch duchovní Cesty, která jako jediná dává našemu pozemskému životu smysl. Podporuje v nás vytrvalost a úsilí po osvobození od všeho, co nás na této cestě sráží od pravého poznání.
V partnerském vztahu posiluje porozumění, toleranci, věrnost a vůli k překonávání nezdravých nebo škodlivých návyků, které mezilidský vztah narušují.
V oblasti třetího oka povzbuzuje inspiraci a intuici.
Diamant účinně posiluje funkci ledvin, zabraňuje tvorbě písku a kamenů, stimuluje produkci hormonů brzlíku a pomáhá v léčbě osteoporózy. Jeho účinnost se rovněž uplatnila při léčbě žaludečních a střevních potížích, při diabetu a hepatitidě. Doporučuje se také při poruchách rovnováhy, epilepsii, cukrovce a horečce.
Obecně odstraňuje všechny blokády a nečistoty těla. Můžeš jej přímo přikládat na bolestivá místa, anebo jako tzv. „diamantovou vodu“(přes noc vložit do sklenice s minerální vodou), užívat na lačný žaludek.
Při přikládání na postižené místo vyvolává očistné procesy, které trvají ještě dlouho po uzdravení. Z astrologického hlediska se nejvíce doporučuje Lvovi, Kozorohovi a Beranovi.
Diamant  dodává životní energii a zpomaluje proces stárnutí.
Turmalín
Zelený turmalín odstraňuje chronické stavy vyčerpání, dává vitalitu, posilňuje a léčí energetické i fyzické tělo.
Růžově-červený turmalín zjemňuje a zvyšuje vibrace našeho srdce a vyvádí nás z příliš těsných emocionálních struktur. Pomáhá zbavovat se strachu a úzkosti.
Modrý turmalín  osvobozuje myšlení od těsných vzorců, které brání v přístupu k vlastní inspiraci.
Černý turmalín má velmi silné ochranné účinky. Odvádí od nás záporné energie tak jako hromosvod.
Zelený turmalín normalizuje krevní tlak a spolu s růžovým odstraňuje blokády srdeční čakry. Působí proti chronickému vyčerpání a únavě. Zeleným turmalínem se léčí bolesti hlavy, chřipka, záněty, vředy, epilepsie a souchotiny. Tak jako růžový, i zelený turmalín má podpůrné účinky při léčbě  rakoviny.
Černé tyčinky turmalínu se používají při léčení různých energetických blokád. Odvádí se s nimi z aury a z těla negativní energie.
Astrologické doporučení: Beran – červený turmalín, Váhy růžový turmalín, Štír-  červený a černý, Kozoroh- zelený a černý turmalín.
Karmické úlohy:
Tělesné: Najdi kladný vztah k pudům a najdi svou míru.
Emocionální: Uvolni zablokovanou sílu, která byla zatlačena do stínu. Překonej touhu ovládat jiné. Ani ty se nenechej ovládat. Rozeznávej pokušení.
Spirituální: Otevři se síle pozitivního myšlení.

Milá patnáctko, zkus si položit otázku: „Co skrývám nebo před čím se ukrývám? Kde mám ve svém osobním  nebo  profesionálním životě pocit, že se nekontroluji, že jsem bezmocný?“

15.arkána tarotu – Ďábel. Každá lidská bytost má v sobě světlou i temnou stránku a obě jsou části téhož Já. Výraz „být posedlý ďáblem“ znamená, že jsme dovolili, aby se nás zmocnily negativní vlastnosti jako je žárlivost, chtivost, připoutanost, zlost; že jsme jim dovolili, aby nás zaklely, místo, abychom si je zvědomili, pozvedli se nad ně  a rozpustili je ve světle. Nikdo z nás, kdo žijeme na zemi, není od pokušení osvobozen. Potkává se s ním každý. Každý z nás má svého ďábla, který dokonale zná naše slabosti a charakterové vady a přesně podle nich bude vybírat pokušení, kterému nás vystaví. Člověk, který je již vědomě na duchovní cestě je ohrožen daleko rafinovanějšími pokušeními než kdokoliv jiný, protože mu duchovní rozvoj dal pro boj s tímto pokušením lepší zbraně. Je potřeba na sebe vzít odpovědnost za vše, co myslíme, o čem mluvíme a co děláme.

Afirmace: „…a neuveď nás v pokušení…“

Citát: „Jediné, čeho se můžeme bát, je strach.“

 Woman in fantasy garden

 

Den narození dvacet čtyři

Téma: Každým dnem se mi ve všech směrech daří stále lépe.
Úkol: S důvěrou se odevzdej změnám ve svém životě.
Symboly: Spojnice mezi šestou sephirou Tifereth – Krása a sedmou sephirou Necah – Boj na Stromě života.
Snaž se o  vnitřní přeměnu dříve, než tě změní život; nebojuj tam, kde se tě to netýká.
Před svým prahem zameť, na cizí smetí se nedívej.
Tvé dary: hudební nadání nebo aspoň láska k hudbě, přesvědčivost v jednání, pracovitost, organizační a tvůrčí schopnosti, potřeba harmonie a kladného citového naladění, silná zodpovědnost k vlastní rodině, sklon k přílišnému ochraňování blízkých, jemnost a něžnost, ochota pomáhat, přirozená moudrost a veliké srdce.
Tvé výzvy: tajnůstkářství, panovačnost, nejistota, sklon k hysterii, materialismus, rozpolcenost, nereálný pohled na svět, naivita, nezodpovědnost a přílišné spoléhání se na ostatní v případě problémů, enormní emocionalita a náročné požadavky, snadné okouzlení pozlátkem, hádavost, odsuzování jiných, přílišná smyslnost.
Zdraví a nemoci: náchylnost k hormonální nerovnováze, problémy se sluchem, bronchitidy, astma nebo ekzém. Možné problémy s nohama nebo chodidly.
Drahokamy: Diamant nebo bílý safír, bílý zirkon, případně turmalín.
Diamant ti zvěstuje základní pravdu života, že největší dokonalost, harmonie a čistota je v jednoduchosti, v prostotě. A v té je také největší síla, kterou nic nezdolá.
Ve své ničím nepřekonatelné prosté kráse symbolizuje diamant dokonalost, moudrost a osvícení.
Svým procesem, kterým sám prošel, Ti ukazuje Cestu, po které bys jej měla následovat, totiž, že pravou a dokonalou očistu dosáhneš jen „křtem ohněm“.
V centru temene, v tvém nejvyšším centru, ti může pomoci  ovládnout některé tvé negativní instinktivní sklony a také osvobodit se od všeho přízemního, fyzického, ve prospěch duchovní Cesty, která jako jediná dává našemu pozemskému životu smysl.
V partnerském vztahu posiluje porozumění, toleranci, věrnost a vůli k překonávání nezdravých nebo škodlivých návyků, které mezilidský vztah narušují.
V oblasti třetího oka povzbuzuje inspiraci a intuici.
Diamant účinně posiluje funkci ledvin, zabraňuje tvorbě písku a kamenů, stimuluje produkci hormonů brzlíku a pomáhá v léčbě osteoporózy. Jeho účinnost se rovněž uplatnila při léčbě žaludečních a střevních potížích, při diabetu a hepatitidě. Obecně odstraňuje všechny blokády a nečistoty těla. Můžeš jej přímo přikládat na bolestivá místa, anebo používat jako tzv. „diamantovou vodu“ (přes noc vložit do sklenice s minerální vodou), užívat na lačný žaludek.

Milá dvacet čtyřko, přemýšlej nad výběrem své cesty – nezapomeň, že nic nelze vrátit zpět a dnešní den dělá základy pro zítřek…

Karmické úlohy:
Tělesné: Když jsi nemocná, nepřechoď nemoc, ale věnuj dostatečný čas na vyléčení a doléčení.
Emocionální: Nauč se s důvěrou řešit všechny životní situace, při kterých máš uplatnit jemné a taktní city.
Spirituální: Odpouštěj sobě i jiným. Otevři se síle pozitivního myšlení.

Afirmace: „Každý den vyslechnu novou myšlenku, která zvýší kvalitu mého života.“

Citát: „Láska je jediná moc, která nám ukazuje kousek z onoho světa, jaký zamýšlel Bůh,když nás stvořil.“
Eugen Drewermann

Tak to je pro dnešek vše ,moji milí. V příštím pokračování se zaměříme na psychiku lidí narozených  dne 7.,16. a 25. Do té doby mějte dny naplněné světlem.

S láskou,

Sofie

Pro www.novoucestou.cz napsala Sofie Natarani. Tento článek může být dále šířen a kopírován v nezkrácené a neupravené podobě, pokud bude připojena celá tato poznámka i s aktivním odkazem.


Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *