Modlitba pro vzestup

MILOVANÝ ARCHANDĚLI MICHAELI,

SPAS MNE,PROSÍM,MILOSTÍ BOŽÍ ODE VŠECH PSYCHICKÝCH,FYZICKÝCH,EMOCIONÁLNÍCH,

MENTÁLNÍCH KARMICKÝCH VAZEB K INKARNOVANÝM I NEINKARNOVANÝM BYTOSTEM.

ZPROSTI MNE VŠECH SLIBŮ ,KLETEB A PŘÍSAH,KTERÉ JSEM UČINILA V TOMTO ŽIVOTĚ ČI

V ŽIVOTECH JINÝCH A KTERÉ MNE STÁLE JEŠTĚ POUTAJÍ.

ZBAV MNE VŠECH PSYCHICKÝCH,FYZICKÝCH,EMOCIONÁLNÍCH A MENTÁLNÍCH MANIPULACÍ,

JEŽ VYCHÁZEJÍ OD INKARNOVANÝCH I NEINKARNOVANÝCH BYTOSTÍ…

ZBAV MNE VŠECH KARMICKÝCH I EMOCIONÁLNÍCH VZORCŮ MÝCH RODIČŮ A PŘEDKŮ.

ZPROSTI MNE VEŠKERÉ OSOBNÍ I RODINNÉ KOLEKTIVNÍ VINY A SPOLUVINY,SPÁCHANÉ

SLOVEM I ČINEM…

VYKUP MNE Z VEŠKERÉHO OTROCTVÍ,NEBOŤ JÁ JSEM NYNÍ PŘIPRAVENA SLOUŽIT SVĚTLU !

ZACHRAŃ MNE NYNÍ Z MATRICE ZAPOMNĚNÍ,OBĚTOVÁNÍ SE A BOJKOTU SEBE SAMOTNÉ.

SPOJUJI SE S MILOSTÍ BOŽÍ A PROSÍM O UZDRAVENÍ NA VŠECH ÚROVNÍCH.

PROSÍM,POSKYTNI MNĚ I DRUHÝM TU NEJVYŠŠÍ MOŽNOU OCHRANU.

SPAS MNE NYNÍ V KRISTU!

AMEN.

Poselství Archanděla Michaela zní:

Ve světě nemůže být mír,když nezrealizujeme mír ani sami v sobě.

Tuto velmi účinnou modlitbu prosím pronášejte s láskou a pokorou po dobu 3,10,12 nebo 30 dnů.
Všechno zvláštní,co se v tomto časovém úseku projeví a co vyplyne na povrch,patří k procesu osvobozování.

Prameny: Ulrike Hinrichs – Léčivé karty Archandělů a Mistrů


Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *