Den narození 7,16 a 25

pink butterfly

„Ať tvoje mystická síla, lotos světla, otevře kuklu a motýl nechť vzlétne ke hvězdám.“

Pojďme nyní společně nahlédnout do psychiky lidí narozených 7., 16. a 25. dne v měsíci. Jejich psychickým číslem je mystická, nezávislá a někdy melancholická sedmička. Číslo sedm nám vypráví příběh o touze po jednotě těla a ducha a o úsilí o „vyšší“ kvalitu života.

Psychické číslo sedm

Hluboko ve vzpomínkách lidí narozených tohoto dne (7., 16. a 25.) je ukryta touha po něčem vyšším. Rádi se ztotožňují se slavnými osobnostmi a velmi brzy si volí ideály a vzory, jejich charakteristickým rysem je ztělesnění reprezentativního, slavného postavení. Nejvýraznějším rysem zrozenců v sedmičce je, že rádi reprezentují a zaujímají pozice, které je alespoň o trochu vyvyšují nad ostatní. Na začátku svého života nejsou nikdy rády tím, kým jsou, i kdyby se narodili jako princ nebo princezna. Z jejich výrazu jako byste četli: „Kdybyste věděli, kdo vlastně jsem…“

Milá sedmičko, pod vlivem vibrace svého dne jsi velmi nezávislá a svobodomyslná. Stále pečlivě analyzuješ vše, co děláš; jsi velmi puntičkářská. I ty nejmenší detaily mají pro tebe velký význam. Tvá mysl se stále toulá v kosmickém prostoru. Obyčejným smrtelníkům se můžeš jevit trochu mimo, jako bys byla z jiné planety. Tvá hlava neustále zpracovává podněty, které druzí nevidí nebo je nedokáží vnímat. Jsi myslitel. Máš analytického ducha a velmi přesný pozorovací talent.

Sedmička ti přináší sklony k pozoruhodným snům – zdají se ti častěji než jiným lidem.

Nejspíš se zajímáš o esoteriku, mytologii nebo Ufo, stejně tak jako o alternativní medicínu a o zdravý životní styl. Pokud nedříve či později začneš…

Sedmička jako číslo dne naznačuje, že jsi senzitivní a vnímavá. Stejně tak se dá říct, že máš zvláštní nadání porozumět druhým lidem a být jim dobrým rádcem a psychologem. Sedmička je člověk, který je spíš obrácen do svého nitra – občas má blízko k poustevníkovi. Své zkušenosti nejraději prožívá uvnitř – naslouchá intuici a pak situaci zanalyzuje a srovná si v hlavě, co se z ní o sobě dozvěděla.

Milá sedmičko, víš, že máš rytířského ducha? Patrně tě přitahuje i umění. Na druhou stranu ti může chybět smysl pro praktické věci. Je možné, že budeš v určitém období svého života hodně cestovat nebo přinejmenším hltat knihy o vzdálených zemích a neznámých lidech. Máš v sobě sklon obávat se budoucnosti a v důsledku toho potřebuješ mít finanční jistotu. Blahobyt se v Tvém životě dostaví vždy, když budeš spojovat duchovní hodnoty s materiálními. Stále měj na paměti, že peníze jsou tekutá energie a že mezi dáváním a braním je zapotřebí najít rovnováhu. Tvoji výzvou je překonat zkušenosti, které si přinášíš z minulosti a ze kterých děláš svou vlastní skutečnost. Tvým silným tématem je hledání důvěry v sebe sama a překonávání strachu ze ztráty. Milá sedmičko, nezapomeň, že důvěru je třeba trénovat!
Dalším výrazným rysem sedmičky je iracionální potřeba vyzkoušet si všechno v životě na vlastní kůži, místo, aby se poučila z chyb druhých.
Je to tvůj způsob, sedmičko, jak se učit: ne ze zkušeností jiných, ale citovými vzestupy a pády, které si vyzkoušíš sama na sobě. A skutečně se při tom učíš. Jsi člověk, který zkoumá vlastní pocity do nejmenších podrobností.
Možná jsi příliš analytická a někdy tak úplně ztrácíš pojem o realitě – vymýšlíš si problémy, které ve skutečnosti neexistují. Je možné, že důvod, proč dáváš přednost snům před realitou, je strach, aby tě lidé a život nezranili. Sedmička miluje změny a cestování. Má ráda hory, moře a přírodu vůbec.

Milá sedmičko, pravdou je i to, že jsi velmi náladová, neklidná a roztržitá. Tvůj vnější projev je originální a přístup k životu osobitý a hlavně nezávislý. Zdánlivě jsi plná chaosu, ale svůj vnitřní život máš uspořádaný velmi dobře.
Libuješ si v tajemnostech a ráda také tajemné prostředí kolem sebe vytváříš. Vyznačuješ se odvahou a často riskuješ. Mezi sedmičkami je mnoho dobrých spisovatelů, malířů i básníků. A tak možná i ty máš dar slova a své myšlenky umíš velmi hezky a srozumitelně vyjádřit jakýmikoliv prostředky. Psychické sedmičky mají tendenci přehlížet vlastní chyby. Někdy je bohužel lákají alkoholické nápoje a drogy a mnohem častěji než nositelé jiné psychiky podlehnou vlivu nějaké sekty.

Doporučení pro psychické sedmičky:

Milá sedmičko, měla by ses zbavit pocitu, že bez pomoci ostatních nic nedokážeš. Neměla bys podceňovat své schopnosti a nadání. Uvědom si, že své vlastní dobré nápady a myšlenky můžeš také uvést sama ve skutek. Stačí se pro to jen rozhodnout a Vesmír ti bude nápomocný.

Udělej si pravidelně čas a prostor pro sebe.

Důvěřuj svým instinktům a moudrosti svého těla.

Udržuj se duševně i tělesně fit.

Integruj do života spirituální zkušenosti.

Hledej řešení ve svém nitru, ne venku.

Vyslov a mluv o tom, co Ti leží na srdci.

Důvěřuj své vlastní tvůrčí síle.

Vzdej se postojů očekávání.

Měla by ses snažit vytěžit všechny klady z každé nevyhnutelné změny, která tě v životě potká. Zabývat se lítostivými myšlenkami je v takovém případě bezúčelné a je to ostatně také zbytečné trápení sebe sama.

Medituj o zákonu dávání a přijímání, který říká, že dávání a přijímání jsou dvě stránky jedné mince, která nese univerzální tok energie. Uvědom si, že dávání a braní je jediný koloběh energie a že peníze jsou v podstatě proudící energie. Každá obava, každý strach, každé lpění zastavuje jejich tok a dusí energii – životní energii!

A na závěr, moje sedmičky, mám pro vás něco k zamyšlení:

„Život povstává z vnitřního zdroje a rozprostírá se po vnějším nebi. Musí zde existovat rovnováha. Neříkám tedy, že by váš život měl být jako otevřená kniha. Ne. Pár otevřených kapitol je v pořádku. Několik kapitol by ale mělo zůstat naprosto uzavřených. Jestliže bude celá vaše kniha otevřená, budete jen dnem bez noci, létem bez zimy. Kde budete odpočívat, kde se uvedete do středu, kde se ukryjete? Kam se uchýlíte, bude-li na vás světa příliš? Nechť je polovina vaší knihy otevřená – otevřená pro každého, – a druhá polovina nechť je tak tajná, že se k ní dostanou jen velmi vzácní hosté. Pouze výjimečně někdo získá svolení, aby vstoupil do vašeho chrámu. Tak by to mělo být. Proudí-li chrámem davy lidí, není to již chrám. Jen vzácně dovolte nějakému člověku, aby vstoupil do vašeho Já. To je láska.“

Osho

radost ze života

Den narození 7

Motto: Uspořádávám svůj život a připravuji se na nový začátek.

Úkol: Vyrovnat se se samotou, přijmout ji a využít ji k prohloubení svých vědomostí. Překonat sklony k melancholii. Důvěřovat si.

Symboly: Sedmá sephira na Stromě poznání je Necah -Boj.
Anoh-Ra, Sluneční Bůh nastoupil do svého kočáru a začal svoji každodenní pouť po nebi.
Poselství? Kdo se nebojí vykročit dopředu, objeví nové horizonty života.
Analogie k Sedmé arkáně tarotu: Dříve než rozjedeš svůj vůz a rozběhneš koně, nauč se ovládat lidské zvíře v sobě (tedy své emoce).
Sedmička symbolizuje mystickou sílu a tvým úkolem je svou mystickou sílu prakticky využít. Jednou z podmínek úspěchu je naučit se propojit pocity s intelektem.
Milá sedmičko, přijmi sebe sama, zbav se potřeby vnějšího potvrzení a otevři se úplně vlastní mystické síle. Pokladem, který jsi dostala, jsi ty!
Tvé dary – bojovnost (ovšem často hraničící až s rebelantstvím), touha překonat staré, brzdící vlivy a dostat se na nové, často neznámé a nikým neprobádané směry života; sklon k filozofii a hledání prvotní příčiny věcí a jevů, zdravá zvídavost, cit pro umění a smysl pro krásu, velká trpělivost, skvěle vyvinuté pozorovací schopnosti, dar analyzovat nebo předvídat události, léčitelské nadání, potřeba obhajovat spravedlnost, charitativní sklony, živý temperament, dobré komunikační schopnosti, láska k cestování a poznávání.
Tvé výzvy: nediplomatické chování i řeč, odmítání kritiky, hádavost, potlačování emocí v sobě, příliš obranné postoje, extravagance, přecitlivělost, ostrý jazyk, lehká urážlivost, uzavírání se do sebe, problém s dokončováním věcí, přetěžování sebe sama; někdy osamělý bojovník.
Rada: Uvědom si, že nástrojem světla jsi jenom ty sama!
Staň se ztělesněním velkoleposti, která je tvojí podstatou!
Uvědom si, že máš v sobě dostatečné množství světla, aby rozeznala překážky, které Ti stojí v cestě a mohla je tak překonat!
Zdraví a nemoci: infekce, poruchy trávení, kloubové onemocnění, hematologické potíže.

Drahokamy:
 Tygří oko

Tygří oko tě povede k větší otevřenosti a aktivnějšímu pohledu na svět a posílí tvou vůli po seberealizaci. Tygří oko posiluje vůli a koncentraci, tiší nervy, zahání černé myšlenky a pocit beznaděje. Naučí tě rozvaze a samostatnému rozhodování.
Jeho léčebný efekt spočívá v tom, že dokáže celý organismus prohřát a probudit jej z malátného stavu k sebezáchovné vitalitě. Jeho centrem je solar plexus, kde kromě jiného odstraňuje emoční blokády, které se zde tvoří a ukládají. V centru hrtanu mírní astmatické potíže, v centru třetího oka migrénu a silné bolesti hlavy. Jeho voda, ráno na lačný žaludek, podporuje léčbu chorob kostí a kloubů.

Karmické úlohy:

Tělesné: Dávej pozor na svoje stravování, kvalitní spánek a odpočinek po tělesné únavě.

Emocionální: Využij smysluplně sílu svých myšlenek při řešení a objasňování svých problémů. Koriguj svoji netrpělivost a nesnaž se vždy být středem pozornosti.

Spirituální: Nestagnuj v duchovním vývoji kvůli překážkám, které ti staví rozum do cesty. Důvěřuj svému vnitřnímu hlasu. Uvolňuj svůj smutek, třeba i pláčem. Využij šanci odpustit sobě i jiným.

7. arkána Tarotu: Vůz : Na obrázku  je muž v kočáře, jenž táhnou dva koně-bílý a černý, jeden táhne hot a druhý čehý. Koně jsou symbolem protikladných sil, jejichž cílem je naučit jezdce, jak se má naučit ovládnout své smysly, emoce a touhy než aby jim dovolil, aby ovládly ony jeho, neboť je potřebuje zvládnout, pokud se má úspěšně vypořádat s bezprostředními záležitostmi svého života. Nádherně to vyjadřuje Bhagavadgíta: „Já je jezdcem na voze těla, jehož smysly jsou jako jeho koně a mysl jako opratě.“

Tématem sedmé arkány tarotu je opustit staré a odvážit se nového; přijímat výzvy. Řídit se vlastním nitrem a jít novými cestami v rámci daných hranic.

V cyklu 22 velkých arkán znamená tento symbol vykročení vlastní cestou, vedoucí k tomu, abychom se dopracovali svého místa v životě, abychom si je vydobyli, vytvořili vlastními silami. Tato arkána je spojena dle kabalistů i s darem řeči. Když se vymezujeme nebo ochraňujeme slovy, je potřeba si uvědomit, že slova tvarují i zrcadlí to, jak se utkáváme se životem. Volte slova! Tvoříte si jimi svou realitu!

Milá sedmičko, zkus si položit otázku: „Kde se můj život žene příliš rychle?“ a dále: „Jaký aspekt mé osobnosti vyžaduje více sebeovládání?“ či: „Na jakou cestu se vydávám?“

Afirmace: „Pro setkání s dobrodružstvím života jsem vybavena univerzálním učením.“

Citát pro inspiraci: „Možná, že nemůžete ovládat to, co se děje v druhých a ve světě, ale můžete jistě ovládat to, jak na to budete reagovat.“

path to the stars

Den narození 16

Motto: Všechno, co se děje v mém životě, je pro moje dobro.

Úkol: Nauč se dívat se na sebe a svůj život pokaždé novýma očima.

Symboly: Šestnáctka je spojnicí mezi druhou sephirou Chochmah – Moudrost a čtvrtou sephirou Gedulah – Milosrdenství na Stromě života. Světlo moudrosti a milosrdenství tě ochrání od cest, na kterých číhají smutek a potíže.

Tvé dary: fantazie, tvořivost – i umělecká, rovnováha mezi diplomatickým jednáním a svobodnou vůlí, cílevědomost, odmítání dogmat a strnulosti v životě, estetické cítění, rodinné založení, citlivost na kvalitu partnerských vztahů, angažovanost, sociální cítění, zkoumání duše, nacházení vnitřní síly a duchovního smyslu i v tragédii a ztrátě.

Tvé výzvy: Sklony k depresi, sebelítost, podezřívavost, velká kritika všech a všeho, vnucování svých názorů ostatním, nerovnováha v jednání – jednou bojuješ a o podruhé zas rezignuješ; uvolňování potlačované energie hněvivým nebo destruktivním způsobem, budování pevnosti z falešné jistoty kolem sebe, konvenčnost v takové míře, že se stává rigidností, vyhýbání se změně, ničení možnosti nového vývoje tím, že se rigidně držíš určitých představ nebo postojů

Zdraví a nemoci: Infekce, poruchy trávení, kloubové onemocnění, hematologické potíže, různé úrazy.

Drahokamy: Kočičí oko

Bledý, měsíčně nazelenalý svit křemenného Kočičího oka vyrovnává duševní rovnováhu a citový život. Učí toleranci a pozornosti k problémům našich bližních.

Zdravotně pomáhá při bronchitidě a chorobách dýchacích cest způsobených záněty. Mírní astmatické záchvaty. Přikládá se na 6. čakru (čelo) a na 3. čakru – solar plexus.

Karmické úkoly:

Tělesné: Věnuj se dostatečně svému tělu, hlavně při nachlazení. Pokud ho přechodíš a nedoléčíš, může to mít pro tebe špatné důsledky.

Mentální: Věnuj několik minut denně uvědomování si svých vnitřních a vnějších rozhovorů. Zeptejte se sami sebe, v čem může být ticho a mlčení výhodné.

Emocionální: Víc věř svým pocitům a spoléhej se více a více na svůj vnitřní hlas. Při řešení a objasňování svých problémů využij stejně tak intuici, jako sílu svých myšlenek. Vždy poslouchej své srdce. Klidně si i poplač a uvolni tak svůj smutek. Pokud potřebuješ uvolnit hněv, tluč do polštáře nebo zajdi do fitka.

Spirituální: Uvědomuj si, že nic není věčné – kromě Ducha.

16.arkána Tarotu: 

Věž – v cyklu 22 velkých arkán znamená tento symbol překonání sebe sama, vymanění se z temnoty, končící stagnaci. Věž je symbolem lidské touhy být blízko moci Boží i snahy povýšit se na Boha pomocí materiálních nástrojů. Blesk jakožto pradávný symbol sestupu božské energie do fyzického světa, značí potom božskou spravedlnost, která boří papírové věže postavené z pýchy, nejistoty a nerealistických snů. Hlavním poselstvím této arkány tedy je, že dokážeš-li odstranit svoje ego z cesty a pochopit působení „blesku“ ve tvém životě jako láskyplné, pak zvítězíš. Pod pojmem „působení blesku“ mám na mysli rozbití jakéhosi krunýře již neodpovídajících názorů, přesvědčení a životních podmínek.

Věž jako symbol tvého dne narození naznačuje potřebu postavit se tváří v tvář svým stinným stránkám i starým ranám a pročistit je. Symbol Věže tě nabádá k tomu, abys přijímala co největší odpovědnost za to, co říkáš. Nezapomínej na to, že každé vyřčené slovo má obrovskou moc (energie následuje myšlenku) –  slova mohou pohladit, ale i velmi ublížit.

Milá šestnáctko, zeptej se sama sebe: „Jaký sen se mi rozpadl? Jaké poučení z toho mám?“ či „Jak bylo rozbito moje ego?“. „Co musím řešit a nevyhýbat se tomu?“

Afirmace: „Bůh mě osvobozuje od toho, čeho už nemám zapotřebí.“

„Óm, nama Šivája.“ Je to prastará sanskrtská mantra, která vyjadřuje, že všechno, co se děje, má svůj počátek u Boha. Slova této mantry vás mohou vést tak, abyste uprostřed bouře dokázali vše přijímat s porozuměním a klidem.

Citát pro inspiraci: „Pamatujte, že rozdíl mezi tragédií a komedií je v tom, že postavy v komedii včas pochopí, co s tím mají dělat.“

“Nakonec rozum vždy zvítězí nad mečem.“

bílý ibis

Den narození dvacet pět

Motto: Chci všechno dát i dostat.

Úkol: Pěstuj v sobě ochotu zdokonalovat svůj život.

Symboly: Spojnice mezi šestou septimou Tifereth – Krása a devátou sephirou Jessod – Základ na Stromě života. Nebojuj, aby dokazovala svoji pravdu druhým, ale spíš bojuj za to, abys věřila tomu, co považuješ za své poznání.

Tvé dary: vůle, odhodlání, pracovitost, snaha rozšířit si poznání, tvořivost, vztah k cestování, dobrá přesvědčovací schopnost, moc a vědomosti, touha něco znamenat a dosáhnout v životě úspěchu. Tulák ve fyzickém i duševním slova smyslu. Výrazná intuice.

Tvé výzvy: přílišné uzavírání se do sebe hraničící s podivínstvím, sklony ulétávat ve svých fantaziích, vytvářet si iluze a těm potom věřit, přímo bojovné vnucování svých pedagogických názorů jiným, fanatizmus, často extrémní partnerský i profesionální život, odtažitost.

Zdraví: Infekce, poruchy trávení, kloubové onemocnění, hematologické potíže, různé úrazy.

Drahokam: Tygří oko

Proměnlivost teplé barvy Tygřího oka (zlatavě hnědé tóny) Ti připomene, že život je neustálý pohyb. Naučí tě otevřenosti a aktivnímu pohledu na svět a podpoří tvoji vůli po seberealizaci. Tygří oko posiluje koncentraci, tiší nervy, zahání černé myšlenky a pocit beznaděje. Učí rozvaze a samostatnému rozhodování. Tygří oko velmi účinně pomáhá při těžkých duševních chorobách, protože dokáže celý organismus prohřát a probudit ho z malátného stavu k sebezáchovné vitalitě. Nejčastěji se přikládá na třetí čakru centrum, solar plexu, kde aktivuje sníženou funkci smyslových orgánů, jejichž oslabení bývá způsobeno emotivními blokádami, které se tady tvoří a ukládají. V centru hrtanu mírní astmatické potíže a v centru třetího oka migrénu a silné bolesti hlavy. Jeho voda, na lačno ráno vypitá, podporuje funkci jater a pomáhá při hepatitidě.

Kočičí oko

Bledý, měsíčně nazelenalý svit křemenného Kočičího oka vyrovnává duševní rovnováhu a citový život. Naučí tě toleranci a povede k pozornosti k problémům Tvých bližních. Zdravotně pomáhá při bronchitidě a chorobách dýchacích cest způsobených záněty. Mírní astmatické záchvaty. Přikládá se na 6. čakru (čelo) a na 3. čakru – solar plexus.

Karmické úlohy:

Tělesné: Kroť svoje sklony k přílišné agresivitě a bojovnosti, ale ani je nepotlačuj. Najdi konstruktivní formu pro jejich vyjádření.

Emocionální: Osvoboď se od zklamání. Oprosti se od přehnaných požadavků na lásku a péči.

Spirituální: Otevři se informacím z jiných dimenzí. Máš v sobě schopnost stát se duchovním bojovníkem, průkopníkem. Rozvíjej tento dar a použij jej pro dobro celku.

7. arkána Tarotu:

Vůz zastupuje univerzální princip změny i zákon příčiny a následku. Na obrázku  je muž v kočáře, jenž táhnou dva koně-bílý a černý, jeden táhne hot a druhý čehý. Koně jsou symbolem protikladných sil, jejichž cílem je naučit jezdce, jak se má naučit ovládnout své smysly, emoce a touhy než aby jim dovolil, aby ovládly ony jeho,neboť je potřebuje zvládnout, pokud se má úspěšně vypořádat s bezprostředními záležitostmi svého života. Nádherně to vyjadřuje Bhagavadgíta: „Já je jezdcem na voze těla, jehož smysly jsou jako jeho koně a mysl jako opratě.“

Milá dvacet pětko, tvým prvořadým cílem tedy je používat svoje mentální schopnosti k tomu, abys zvládla své smysly, emoce i touhy, namísto toho, abys jim dovolila, aby si ony podmanily Tebe. Máš-li se úspěšně vypořádávat s bezprostředními záležitostmi života, potřebuješ zvládnout svoji citlivost – nedovolit, aby si z tebe zastaralé instinkty a city udělaly oběť.

Hebrejské jméno Vozu „Chet“ znamená „ohrada, plot“. Naše těla jsou jako plot, protože obsahují, obklopují, chrání a vymezuju vnitřní Já, které je uvnitř. I ty si vytváříš svou „ohradu“, když z nějakého důvodu chceš svou osobnost chránit. Děje se to především, když se pouštíš do situace, kdy se cítíš obzvláště zranitelná, a proto se mentálně obklopíš ochrannou hradbou a popíráš existenci jakýchkoli konfliktů a požadavků…

Můžeš však také vykročit mimo svůj chráněný svět a pozdravit život z větší perspektivy; můžeš čerpat ze své vrozené citlivosti, aby ses naladila na nové možnosti a neschovávala se pořád ve skořápce a nevyhýbala se ranám, změnám a konfrontaci.

Milá pětadvacítko, zeptej se sama sebe:“ O jaké rysy osobnosti se chci více starat a jaké rysy chci více přijímat?“ či „Kde mi moje Já pomáhá získat větší vládu nad sebou?“

Afirmace: „Už se nezabývám tím, co mi přineslo zklamání.“

Citát pro inspiraci: „Bůh je náš bezprostřední životní úkol, Bůh je i ten, kdo tento úkol provádí. A Bůh jsou i nástroje, kterými jej naplňuje.“

Tak co, milé sedmičky, poznali jste se? Věřím, že ano.

Příště se sejdeme nad psychikou lidí narozených 8., 17. a 26. dne v měsíci.

Přeji vám krásné dny prodchnuté světlem a láskou.

Sofie

Pro www.novoucestou.cz napsala Sofie H. Tento článek může být dále šířen a kopírován v nezkrácené a neupravené podobě, pokud bude připojena celá tato poznámka i s aktivním odkazem.

 


Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *