Den narození 9.,18.a 27

Babaji-5

„Mým učením je můj život“

Gándhí

Milí přátelé, v naší pestré mozaice dnů narození dostáváme k psychice lidí narozených 9.,18. a 27.dne v měsíci.

Číslo 9 nám vypráví příběh o změně a chaosu. Výpověď teorie chaosu, že v největším chaosu lze najít harmonii a řád, se v devítkovém příběhu stává stále znovu prožívanou realitou.

Všechno nepochopitelné, nehmatatelné,což je nejhlubší povahový rys archetypu devítky, se projevuje u lidí narozených v těchto dnech jako hluboké předurčení jejich charakteru.

Psychické číslo 9

Lidem narozeným 9.,18.a 27. dne v měsíci se jako vzpomínky hlásí sny, fantazijní obrazy a imaginace, jimiž jsou tito zrozenci vystaveni víc, než kolik mohou konstruktivně zvládnout. Obklopuje je něco jemného a křehkého a zpočátku žijí ve zdánlivě snovém světě, jako by zapomněli nechat za prahem zrození to, co patří do onoho světa. Ztotožnění s tvrdou realitou je pro ně těžké, někteří z nich proto celý život žijí v iluzích, které si ustavičně vytvářejí.

Číslo devět vibruje s planetou Mars, která  reprezentuje agresivní akci, pronikání, odvahu a konflikt. Jak planeta ohně a horka je Mars tvůrcem intenzivní, obtížně ovladatelné energie. To je, milá devítko, důvodem tvé neklidné povahy. Jsi neustále v pohybu, nemůžeš odpočívat, dokud nedosáhneš vytčeného cíle. Jsi bojovník a díky svému přirozenému vnitřnímu obrannému mechanismu jsi silná a odolná, připravena k obraně vůči jakémukoliv protivníkovi i vůči každému protivenství. Máš samorostlou povahu, jsi nezávislá, svobodná a volná. Máš velmi vyvinutý smysl pro zodpovědnost. Máš sama o sobě velmi dobré mínění a chceš, aby i ostatní sdíleli tento názor; ráda posloucháš slova uznání. Nesnášíš kritiku. Jsi jako kokosový ořech, který skrývá pod tvrdou slupkou jemnou a sladkou dužinu. Navenek tvrdá, pevná, neotřesitelná, disciplinovaná, tvé nitro je ale jemné, plné citu i soucitu.
Milá psychická devítko, jsi zde pro to, abys žila v souladu se svou nejvyšší celistvostí, abys vstoupila do spojení se svou intuitivní moudrostí a abys ostatní inspirovala svým příkladem. Tvé srdce ti může být vůdcem jedině tehdy, když vystoupíš ze své hlavy  – tedy když se nenecháš ovládat svým rozumem, ale přimkneš se k moudrosti svého srdce.

Jsi obdařena charismatem, jež ostatní velmi přitahuje. Je nutné, abys pochopila, že ať už příklad, který dáváš a život, který vedeš, je dobrý nebo nestojí za nic, jiní lidé tě budou následovat.

Všem psychickým devítkám je společná i další vlastnost: než řeknou ano, řeknou vždycky nejprve ne.

Násobíme-li 9 jiným číslem, vrací se vždy zpátky k sobě, neboť má egocentrickou osobnost. Když na druhé straně přičteme 9 k nějakému číslu, vrací se výsledek právě zpátky k tomuto číslu, neboť 9 může nutit jiná čísla k vývoji. To svědčí o autoritářské a přece velkolepé povaze čísla 9.

Když devítky dozrají a znovu se spojí se svou Vyšší Vůlí, podobají se lucernám, jež ostatním svítí na cestu. Jejich vnitřní hloubka touha je obdařuje silným kouzlem. Ostatní se mohou na devítky obracet o radu, jelikož vnímají jejich vrozenou lásku, soucit a moudrost, třebaže jsou tyto vlastnosti ještě někdy skryty – leckdy i před devítky samotnými!

Doporučení: Milá devítko, měla by ses snažit ovládnout svůj sklon zaujímat negativní postoj – ať už vyjádřený slovy nebo chováním – ke svým blízkým.

Měla bys projevovat své životnímu partnerce/partnerovi co nejvíce lásky a vytvářet tak dům plný pohody a klidu.

Zejména bys neměla nikdy zapomínat, že „chybovat je lidské, odpouštět je božské“.

Měla bys ses odnaučit svému neustálému spěchu a potlačit svůj věčný neklid.

Měla bys odložit masku přísného a tvrdého člověka.

Neměla bys za žádných okolností ztrácet humor.

Měla by ses snažit potlačit svůj sklon oponovat, útočit a zvyšovat hlas

Měla by ses vyhýbat všem omamným látkám, protože jim snadno uvykáš a těžce odvykáš.

Uč se umění vypnout!

Existuje devět osobitých vlastností Boha, jež souzní s čísly: moc, nekonečnost, věčnost, krása, moudrost, dobrotivost, svatost, spravedlnost a svoboda. Číslo devět je jejich syntézou.

Devítka je číslo vyvolené ke službě Bohu, je to číslo boje, protože je nadáno vytrvalostí a odolností.

Poučení: Pro vibraci 9 je životním cílem všeobjímající Láska. Žij tímto citem a šíř je kolem sebe, potom se budeš i ty cítit mnohem více naplněna  a spokojena.

Poustevník

Den narození devět

Motto: Těším se ze svojí samoty. Mohu z ní vyjít, kdykoliv se mi zachce.

Úkol: Jestli se chceš vydat za světlem, prozkoumej nejprve svoji temnotu.

Cíl: Pravda, vědění, nalezení sama sebe

Symboly: Symbolem devítky je 9. sephira Jesod – Základ na Stromě poznání. Všechny aspekty Tvého života potřebují pevný základ, do kterého se vracíš z rozbouřeného světa okolo. Spirála devítky představuje nekonečnost vesmíru. V labyrintu světa nacházíme ráj ve svém srdci.

Tvé dary: vnitřní moudrost, zodpovědnost, vyzařování Vyšší síly, přesnost, přijímání samoty jako osvobozující, hloubavost, analytické schopnosti, smysl pro povinnost, manažerské schopnosti, nezávislost, cílevědomost, umělecké založení, velkorysost, bohatá fantazie, organizační schopnosti, aktivita, vášnivost, silná vůle, schopnost přijetí přirozeného rytmu života včetně stárnutí a smrti.

Tvé výzvy: přehnaná kritičnost, duchovní prázdnota, pedantství, izolování se od jiných, příliš emocionální jednání, strach z introspekce, netrpělivost, sklon k depresím, nerozhodnost, narcistické sebepozorování, strnulost, zahořklost, nepřátelský postoj k životu, kariérismus, pochybování o sobě, osamělost, strach být sám se svými myšlenkami a pocity, citová tvrdost,  strach z temnoty, negativní vztah k lidem – odříznutost od světa, unikání od svých problémů, když ztratí z očích vyšší cíl, stává se  otrokem svého rozumu a nenechá se už vést impulsy svého srdce ani svou intuicí.

Zdraví a nemoci: zvýšené teploty a horečnatá onemocnění, infekce, zranění, spalničky, citlivost na kožní  onemocnění, hematologické problémy, žaludeční vředy, problémy s trávicím ústrojím.

Drahokamy: Nejvhodnější je Korál. V dětství a rané mladosti je vhodný bílý, po čtyřicítce červený – jasně červený italský, červený nebo rumělkový tibetský, anebo bledý korál.

Vhodný je také karneol, červený jaspis, červený achát nebo jiný druh červeného chalcedonu.

Korál byl podle tradice odjakživa silným ochranným kamenem.

Korály bílé jsou nejběžnější a nejdostupnější. Jejich očistný vliv osvobozuje od zatěžujících a temných myšlenek, negativních představ a pocitů, které jinak vedou, nejsou-li včas rozptýleny, ke stále se opakujícím depresím.

Korály tě mohou povzbudit k pozitivnímu myšlení i cítění, pomohou ti zachovat duševní čistotu a řád, zostří rozum a zvýší intelekt. Fyzicky léčí mnohé kostní nemoci, jako je např. osteoporóza nebo rachitis, ale i choroby močového měchýře.

Korálová voda posiluje zubní sklovinu a slábnoucí zrak.

Červený korál symbolizuje lásku, oddanost, pokoru a soucit s trpícími, sounáležitost s jednotou. Může tě naučit, že každá drobnost má smysl. Červený korál je i symbolem mateřství. Červený korál pomáhá při léčbě anémie, při poruchách krevního oběhu, neplodnosti, při menstruační nepravidelnosti a při ohroženém těhotenství.

Podporuje sexuální touhu a ulehčuje porod.

Růžové korály by ti mohly být vydatnou pomocí při meditaci, neboť ti věnují harmonii a vnitřní klid. Mírní deprese, uklidňují citová vzrušení a rozbouřenou mysl. Vyrovnávají nepravidelnou srdeční činnost, zbavují organismus jedů a tiší bolesti končetin.

Karmické úlohy:

Tělesné: Nepřepínej svoje síly zbytečně. Snaž se netrávit čas zahálením. Nezapojuj se do nesmyslných činností.

Emocionální: Uč se prožívat vyrovnaně  svoje city, nedělej z malých problémů velké, zkomplikuješ si tím zbytečně život. Ohlídej si, aby ses nestala závislá  na nějakém duchovním guruovi, dále na astroložce, jasnovidce ,kartářce apod.

Spirituální: Odlož svoji kritickou mysl bokem a zdokonaluj se v poslouchání hlasu svojí duše.

Citát pro inspiraci: „Svět není třeba dávat do pořádku; svět sám je vtělením řádu. Je na nás, abychom se s tímto řádem sladili. „Henry Miller

„Osamělý, jdeš cestou k sobě samému! A kolem tebe samého jde tvá cesta a kolem tvých sedmi ďáblů. „Ze „Zarathustry“,Friedrich Nietzsche

Afirmace: „Svoje světlo sdílím s druhými a oni zase dávají své světlo mně“. „Těším se ze své samoty. Mohu z ní vyjít, kdykoli chci.“

Slova pro inspiraci: Nejvyšší k nám dole přistupuje, když se sami natahuju nahoru ke svému Vyššímu já a k Pravdě.

Doporučení: Milá devítko, hledej. Zvažuj. Buď tím, čím jsi. Posviť si na vše, čemu nerozumíš. Věř, že odpověď je ukryta v Tobě. Uváděj vše do praxe, nebuď pouhým „sběratelem“. Pamatuj na to, že aby ses mohla otevřít pro nové,  je nutné uzavřít vše staré.

Polož si otázku: Když mám pocit, že mě pohltila tma, jakým způsobem se natahuji po světle, které je stále přístupné? Jak hledám potřebnou inspiraci? Jak nechávám svítit svoje světlo? Proč si dělám starosti a jak bych si jich mohl dělat méně? V jaké situaci by mi prospělo, kdybych na čas přestal poskytovat pomoc?

tarot-karta-poustevnik-maly

9.arkána Tarotu : Poustevník – „Ten, jenž medituje, filozofuje a je mudrcem“

V cyklu velkých arkán znamená tento symbol myslitele a člověka hledajícího moudrost.Znamená ale i čas ve smyslu nadčasovosti – čas nemá význam.

Poustevník je univerzálním principem završení, rozjímání a introspekce. Je to archetyp moudrosti. Poustevník šíří světlo, ukazuje cestu a moudře vede. Čerpá ze své vnitřní moudrosti a životních zkušeností, které jsou neocenitelným zdrojem pomoci ostatním na jejich životní cestě.

Poustevník je spojen s astrologickým znamením Panny. Pro Pannu je charakteristické zaměření na detaily; patří k ní i organizační schopnosti, tendence až příliš všechno rozebírat a zabývat se malichernostmi, jsou tu sklony k perfekcionismu, sklony usilovat o nedosažitelné cíle pro sebe i druhé a smysl pro krásu.

Milá devítko, přijmi svou osamělost! Zahloubáním se do sebe a vnitřním náhledem můžeš dospět k pravému poznání a k vlastní vnitřní pravdě. Kdo se navrací k sobě, aby nalezl své vnitřní světlo, setká se také se svými stíny. Vystav se této zkušenosti a vyjdeš z ní s očištěnou a projasněnou myslí a srdcem. Oprosti se od všeho, co již nesouhlasí s tvou vnitřní pravdou.

Poustevník je sice sám, ale není osamělý. Stáhl se ze světa jen obrazně,nikoli doslova.  Podílí se na světě, účastní se ho, ale není mu podroben.Poustevník ale nemusí nezbytně znamenat život v odloučení. Můžeme být třeba i v tlačenici davu ,a přece mít pohled zaměřený do nitra. Pravý poustevník proniká stále hlouběji a hlouběji do své nejvnitřnější podstaty.

Milá devítko, jestliže v tobě uzrálo rozhodnutí podniknout cestu do svého nitra, najdi si čas – nejlépe denně – k uklidnění, k prožití míru a ticha v sobě. Opakuj si po nějaký čas každý den slova jednoho pokročilého mistra, nech je na sebe působit a medituj o jejich hluboké pravdě:

„Jsem dítě Světla. Miluji Světlo. Sloužím Světlu. Žiji ve Světle. Světlo mě vede, uzdravuje, osvobozuje, proměňuje a posvěcuje. Žehnám Světlu. Světlo je ve mně. Světlo a já jsme jedno. Já Jsem Světlo!“

 ght cloudy sky with moon

Den narození osmnáct – zmatek versus tajemství

Motto: Největší tma je vždy těsně před úsvitem.

Cíl: nejhlubší sebepoznání; setkání s nocí, setkání se strachem.

Úkol: Pravidelně medituj a odhaluj, kde jsou tvoje slepá místa.

Symboly: Osmnáctka je spojnicí mezi 3. sephirou Binah – Rozum a Geburah – Důstojnost a přísnost, pátou sephirou na Stromě života.

Kritický rozum a důstojnost, s jakým se prezentuješ svému okolí, ti nezaručuje ještě vítězství na Tvé cestě. Slouží jen na oddělení zrna od plev a odklonění od falešných pravd, které by tě mohly zavést do slepé uličky.

Vzepři se svým obavám. Připusť to, co chce vyjít z hlubin.

Nauč se myslet srdcem a cítit rozumem.

Tvé dary: tvořivost, nápaditost, intelekt, organizační talent, smysl pro spravedlnost, senzitivnost, fantazie, otevřenost vůči informacím ze snů, hluboké city, vizionářství, schopnost čerpat z hlubokých vnitřních zdrojů.

Tvé výzvy: přílišné noření a uzavírání se do vlastního světa, sklony k závislostem, absolutní nezodpovědnost, utíkání před ní, plané fantazírování a přehnané vůdcovské ambice, podléhání špatným sklonům, stihomanie, přílišná racionálnost, potlačování citů, nerozhodnost a pasivita, odmítání uznat stín a vidět pravdu, náladovost, sklony k depresím, vyhýbání se intenzivním pocitům, poblouzněnost, neupřímnost, melancholie, sklon k manipulaci.

Zdraví a nemoci: zvýšené teploty a horečnatá onemocnění, infekce, hematologické problémy, trávicí trakt, citlivost na kožní onemocnění, alergie.

Drahokamy: Opál – nejlépe Mexický vodní nebo Drahý opál

Opál nám pomáhá rozpoznat naše pravé vnitřní Já a podle něj i v každodenním životě cítit, myslet a jednat.

Drahý opál má jednu zvláštnost – zápornou energii a negativitu sice vstřebává, avšak není-li okamžitě odstraněn a očištěn z těla, vrací jí nešťastníkovi s ještě větším důrazem zpět. Takto nás učí zachovávat naše pocity a myšlenky v čistotě, abychom nebyli s vlastní negativitou konfrontování ještě bolestivěji. Stručně řečeno drahý opál je zrcadlem našich emocí. Vždy zesiluje výhradně ten stav, který v nás právě probíhá. Tím, že takto zesiluje naše charakterové vlastnosti, stává se naším vlastním svědomím a učí nás trvalé pozornosti k nám samým. Drahý opál otvírá našemu vědomí i oblasti, jež jsme dosud nevnímali nebo přecházeli bez povšimnutí, ale bez nichž by nebyla naše životní zkušenost úplná. Posiluje kreativitu, vnímavost a fantazii.

Den narození osmnáct vnímám v pestré mozaice dnů narození jako jeden z nejobtížnějších, které si duše mohla vybrat. 18 symbolizuje materialismus, který se snaží zničit duchovní stránku povahy člověka. Tato vibrace s sebou často přináší osobě, kterou reprezentuje,  trpké spory v rámci rodiny. V některých případech naznačuje získávání peněz nebo pozic nečistými taktikami.

Milá osmnáctko, jediným způsobem, jak zmírnit někdy nepříliš pozitivní vliv tohoto čísla vliv na život, jsou duchovní prostředky: neúnavně a opakovaně čelit problémům  láskou, odpuštěním a oplácením zlého dobrým. Potom ti začnou vibrace osmnáctky sloužit jako zdroj inspirace a osvícení.

Číslo osmnáct v sobě zahrnuje Slunce (1) a Saturn (7) a vládne mu Mars (9).

Saturn odjakživa platil za moudrého, ale tvrdého učitele. Proto i člověk ovlivněný vibrací čísla 18 musí čelit mnoha vnitřním konfliktům a životním překážkám. Sám si mezi  inkarnacemi vybral (na úrovni vyššího Já) tento „kanál“ pro narození jako nejtěžší zkoušku kvality své duše.

Vážená osmnáctko, jsi člověk, který je rád užitečný. Přes svou potřebu pomáhat druhým ale míváš často problémy v osobním životě. Měla by ses naučit, že dobročinnost začíná doma!

Karmické úkoly.

Tělesné: Vyvažuj duševní práci fyzickou a naopak. Extrémy škodí.

Emocionální: Důvěřuj více svojí intuici a svět pro tebe nebude takový zamlžený. Uvědom si, že pouze intuitivní pochopení může odhalit hlubiny.

Spirituální: Často ztrácíš ze zřetele, že nevábná cesta může na konci ukrývat drahokam.

Doporučení: Pokud možno plánuj si všechno důležité na 3. nebo 6. dne v měsíci  a přidej vibrace šestky všude tam, kde je to možné, jako např. v adrese, v telefonních číslech;  použij jakýkoliv jiný způsob, který tě napadne, abys zdůraznil a zvýšil moc čísla šest v osobním i pracovním životě.

Tak můžeš zvítězit nad omezeními čísla osmnáct jak v duchovním, tak v materiálním světě.

tarot-karta-mesic-maly

Osmnáctá arkána tarotu: Luna

Motto: Soumrak je často klamný a nebezpečnější než noc.Oceň svoji duši a ona ti přinese osvícení.

Luna je uctívána už od nepaměti. Lidská mysl si pomalu začíná uvědomovat, že zrcadlíme Božské podobně jako Luna zrcadlí Slunce.

Číslo osmnáct ukazuje, že Luna vyžaduje uplatňování pozornosti a vůle, abychom láskyplným odhodláním mohli proměnit svoje prvotní energie (1) a vášně (8).Osmnáct sečteno dává devět, což naznačuje, že nám Poustevník (číslo devět) nabízí nástroje, jimiž to můžeme uskutečnit.

Na cestu domů nám svítí Měsíc. Luna je proměnlivá, a proto nám dává různé množství světla a tmy, což nám má připomenout, že se na cestě střídají radosti i strasti. Varuje nás také, abychom příliš dlouho nesetrvávali u starých ublížení a chyb a nedospělého jednání. Svoji minulost máme vidět jako pomoc od Boha, která nás přivedla až tam, kde v životě stojíme.Číslo18 hebrejsky znamená Chaj „život“ a v podstatě vypovídá o tom, že život a světlo sestupují shůry, aby nám pomáhaly z temnoty, jestliže se po nich natahujeme.

Měsíc je univerzálním ženským principem. Jeho magnetické síly, které ovlivňují vody na povrchu země, nám připomínají, že naše vnímavá stránka má moc se vyvíjet , rozšiřovat a nést plody, ale také plně vyjadřovat svou osobní sílu a přirozenost.V symbolu Měsíce se zrcadlí mystérium naší pravé podstaty.Je nutné, abychom se nebáli otevřít se a být sami sebou, bez jakékoli snahy zasahovat do přirozeného běhu věcí a bez potřeby cenzurovat svůj projev.Měsíc symbolizuje naši možnost zvolit si buď cestu odhalení své pravé podstaty, a nebo své pravé já popřít.

Měsíc je vnějším vyjádřením archetypní energie Poustevníka (9). Měsíc (18) zosobňuje v pravdě skrytou podstatu sebe sama ve vnějším světě. Svou pravou podstatu jsme schopni odhalit poté, co jsme byli ochotni vydat se do svého nitra a znovu nalézt pravou povahu toho, kým jsme. Během tohoto procesu hledání se musíme postavit představám o sobě samých. Jakmile jsme schopni zbavit se svého sebeklamu a sebekritiky, začneme pociťovat kvality, jejichž zdroj je v naší nejhlubší podstatě: štěstí, sílu a naše vlastní neomezené bohatství.

Afirmace: S láskou vynáším své skryté stránky na světlo.

S bdělostí a rozhodností vidím i v životních krizích šanci k učení a zrání.

Citát pro inspiraci: „Chybovati je lidské a odpouštěti božské.“ Pope

„Sebepoznání je prvním krokem k dosažení moudrosti.“ D.Kindersley

K zamyšlení: Na cestě domů nejvíc překážíme sami sobě.Hledání pravdy znemožňuje strach z ní.Proto nechceme skutečně najít pravdu,nýbrž jen naši představu o ní,abychom si zachovali zdánlivou výhodu jakési bezpečnosti.Kdyby nám strach v noci nesvíral srdce,když máme zlé sny a neučil nás se bát,nic by nás nenutilo opustit falešný úkryt a dospět k pravému poznání.

Milá osmnáctko,polož si otázku: „Jaké vzpomínky mě pronásledují?“, “Proč plavu současně několika směry?“,V jaké oblasti života,osobního nebo profesionálního,mi přibývá nebo ubývá schopností a sil? „Jaké skryté myšlenky a pocity projevuji se stále větší jasností?“ „Přijímám lépe svou divokou stránku? A jak?“

 Yoga meditation in temple

Den narození dvacet sedm

Motto: Mám odvahu věřit, že všechno v mém životě slouží k mému dobru.

Úkol: Přezkoumej svoje strachy a obavy. Poznej, které oblasti života ti přinášejí  nejvíce starostí.

Symboly: 27 je v Kabale na Stromu života spojnicí mezi sedmou sephirou Necah – Boj a Osmou sephirou Hod – Čest a Sláva. Tvoje duše bojuje o zdokonalení; v tom je její zbraň i odměna. Tvoje cesta je někdy neschůdná a plná překážek, ale nenechej se odradit. Když budeš bdělá, neztratíš ze zřetele svůj cíl.

Tvé dary: hloubavost, síla, klid, velký smysl pro humor,rozhodnost a mnohostrannost, sklony k analyzování, pořádkumilovnost, citlivost, smysl pro povinnost, zdravá bojovnost, vytrvalost, pracovitost, touha po uceleném a harmonickém rodinném životě, cílevědomost, potřeba lásky a ocenění.

Tvé výzvy: přehnaný smysl pro povinnost,  „malý generál“, přílišné obavy ze všeho, sklon k hádkám,nezodpovědnost, nedůvěra ve své vlastní síly, potlačená agresivita,  přehnaná kritičnost, tvrdost, nekompromisnost, ztráty v důsledku vlastní neuváženosti.

Zdraví a nemoci: zvýšené teploty a horečnatá onemocnění, hematologické problémy, zranění, kožní onemocnění – alergie, žaludeční vředy, trávicí trakt.

Kameny: Červený jaspis

Je nositelem vitální životodárné energie.Jeho zemitá barva zaktivuje tvojivůli,odvahu a vytrvalost.Jeho prostá,hutná vibrace,očistná energie,tě povede k nezištnosti a skromnosti,soucitu,pochopení a trpělivosti,podpoří tvou  přirozenou touhu činit dobro.Červený jaspis má širokou škálu léčebných vlastností.

Karmické úlohy:

Fyzické: Důvěřuj svému tělu a řiď se jeho pokyny. Dopřej si pravidelný odpočinek. Zejména kolem středu 6.desetiletí života je potřeba žít zdravěji! Žij jednotu „mozek – srdce-ruka“.Vyhýbej se každému extrémnímu chování.

Emocionální: Nauč se větší sebedůvěře a spokojenosti se sebou .Vyhni se přisuzování viny. Neboj se konfrontace se svými strachy – vytáhni je na světlo a potom je s láskou přijmi a vyčisti!

Spirituální: Odvaž se probádat nikým nevyšlapané cesty.Snaž se prohlédnout souvislosti,sbírat zkušenosti a sděluj je druhým.Nejprve ale poznej sama sebe! Zůstaň ve všech životních situacích věrná sama sobě.

Milá sedmadvacítko, jsi velmi citlivá, vše velmi intenzivně prožíváš – i když to tak třeba nevypadá. Citlivě reaguješ na všechno, co se kolem Tebe děje. Pod vlivem čísla dne 27 jsi tak trochu snílek; občas silně podléháš iluzím. V zásadě máš vysoké nároky, jsi perfekcionista, a když se ti věci nedaří, dokážeš být na sebe velmi tvrdá – máš sklon kritizovat se od rána do večera a stejným způsobem posuzuješ jiné – zlobíš se na ně, že  se nechovají podle tvých představ. Máš v sobě tendenci brát sebe i život příliš vážně. Pokud má Tvoje povaha nějakou negativní stránku, bude to patrně sklon k sebezničení. Ten může způsobit závislost na alkoholu, drogách, stresové problémy na hranici nervového zhroucení a někdy dokonce i sebevražedné pokusy.

Devítka představuje úplnost, a proto se musíš naučit, že porozumění a moudrosti je možno dosáhnout jen přijímáním odpovědnosti a překonáváním nesnází.

tarot-karta-poustevnik-maly

9.arkána Tarotu Poustevník: Motto: Buď,čím jsi.

Poustevník ztělesňuje člověka, který v daném čase řeší své problémy a plní své úkoly, aniž by něco zametal pod koberec. Tím, že sám sebe zdokonaluje, že rozmnožuje a sklízí plody svého nadání, přispívá k uzdravování a spáse naší Země a k jejímu uvádění do „panenského stavu“.

Žít jako poustevník se netýká vnějších forem zříkání se něčeho či askeze. Jde o život v „přítomnosti Boha“.

Poustevníka můžeme chápat jako průvodce na cestách.“Poustevník“ ale nepředstavuje jen cestu, nýbrž i cíl. Jako cíl vyjadřuje postava Poustevníka nás samé nebo důležitou část nás samých, tu, která čeká na vysvobození  A naopak, může představovat i tu naši část, jíž by bylo momentálně nejlépe „poslat k ledu“.

Milá dvacetsedmičko, představ si, jak po temné cestě kráčí osamělý mudrc. Je těsně před úsvitem a on třímá lucernu, jako by svítil těm,kdož půjdou za ním. Takoví mudrci, kteří svítí ostatním na cestu mohou vést jedině tam, kam jsou ochotni sami zamířit. Jestliže z cesty sejdou, sejdou z ní i ti, kdož kráčejí v jejích stopách. Kdybys byl takovým mudrcem ty, dokázal bys vést ostatní svým příkladem? Dokázal bys je inspirovat svou celistvostí?

Afirmace: „S radostí zdravím všechno nové ve svém životě!“

„Přenechávám se s důvěrou vedení svého srdce!“

Citát pro inspiraci:“Všechno se mění,nic nezaniká“. Ovidius

„Pokaždé, když jsme měnili své okolí, změnilo okolí naše způsoby chování a naše nové chování vyžadovalo nové okolí.“ Laurence J.Peter

 

Milí přátelé, dospěli jsme společně k závěru Pestré mozaiky dnů narození. Doufám,že vám informace zde uvedené pomohli třeba k lepšímu pochopení sebe sama nebo svých blízkých.

Přeji vám, ať vaše touha po poznání vzrůstá a samotný proces poznávání ať vás naplňuje radostí a štěstím, tak jako mne.

S láskou a úctou,

Sofie Natarani

Pro www.novoucestou.cz napsala Sofie Natarani. Tento článek může být dále šířen a kopírován v nezkrácené a neupravené podobě, pokud bude připojena celá tato poznámka i s aktivním odkazem.


Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *