Avalon – brána do království ducha

V malém Chrámu Bohyně

Od počátku času byl ostrov Avalon považován za Ostrov Bohyně. Nachází se v Letní Zemi zvané Summerland (Sommerset v Anglii) – nynější město Glastonbury. V keltské mytologii je toto prastaré a posvátné místo údajně legendárním Západním Ostrovem Mrtvých kam lidé přicházejí zemřít, transformovat se a znovu se narodit. Tato oblast je dějištěm legend o králi Artušovi a Morganě Le Fay – nejznámější avalonské kněžce.V dnešní době tato oblast prožívá aktivní znovuzrození pohanského náboženství včetně druidismu a uctívání Matky Bohyně. Město Glastonbury je oblíbeným poutním místem a každoročně se zde také koná několik festivalů.

Staří Britové nazývali Glastonbury Ynis Wittrin – Skelný ostrov – a tehdy to byl skutečně ostrov, který vystupoval z mělkého jezera, z nějž zbyly jen močály a bažinaté louky v Sommersetu. Dominantou krajiny je glastonburský kuželovitý kopec, zvaný Tor, na jehož vrcholku ční věž, zbytek kostela sv. Michaela. Tento kopec přitahuje již zdaleka pozornost všech poutníků. Jakmile se k němu přiblížíte, povšimnete si pozoruhodné změny v atmosféře. Světlo se vyjasní a nabude podoby, jaká se nikde jinde nevyskytuje. Slovy to lze sotva popsat, avšak jedná se o nezapomenutelný zážitek.

21.6.2010 - cesta na Tor na oslavu slunovratu

 

Pro Kelty byl Tor vchodem do onoho světa. Dodnes je možné vystoupit ke zříceninám věže na Toru po spirálovité stezce, vinoucí se kolem pahorku. Ta prý byla založena asi před dvěma a půl tisíci lety, když do Británie přišli Keltové. Tato točitá cesta symbolizuje „Zemního hada“ a je obdařena prastarým souladem a silou, kterou pociťují senzitivní lidé a jež v nich může vyvolat stav podobný transu. Kdo při tom dokáže uvést v soulad záchvěvy země s kosmickým vědomím spirálovité cesty, nalezne klíč k branám onoho světa. Proutkaři tvrdí, že tu při svém geomantickém pátrání zaznamenali působení ohromných zemských sil. Podle starých tradic neleží prý Glastonbury Tor jenom na hlavní silové čáře Anglie – společně s horou Saint Michaels Mount v Cornwallu, Stonehengem a Avebury – ale zároveň také na silové linii, jež se táhne jako ležatá osmička (lemiskata), symbol nekonečna, kolem celé planety.

Glastonbury je mystické centrum Anglie. Tady, na posvátné půdě uctívali lidé doby kamenné kosmické mateřské božstvo, postavu, která ztělesňovala jako úrodná i obávaná Matka, ženský praprincip: Animu, jak ji pojmenoval psychoanalytik C. G. Jung. Později dali Keltové glastonburskému pahorku jméno Yns Avallach – Ostrov jablek – nebo také Avalon.

Věž Toru při ranním úsvitu 24.10.2010

Avalon je ostrov posledního odpočinku světců, první křesťanská svatyně v Anglii a střed posvátné sítě, která spojuje prehistorická místa v širém okolí. Zde je Avalon, ostrov požehnaného mrtvého, brána do království ducha. Legendy všech věků se odehrávají v okolní krajině, jejíž odlehlá místa u potůčků, lesíků a pohorků jsou oživována vzpomínkami na dávné světce a hrdiny. Každá generace přidá svůj díl ke glastonburské tradici, neboť duch místa spojuje minulost s přítomností a zdejší mystická atmosféra neztratila nic ze své síly. A tak jsou legendy o pohanských bozích, křesťanských vizionářích a rytířích Kulatého stolu, které Glastonbury proslavily již v dávných dobách, neustále obohacovány o nové zkušenosti a objevy související s tajemstvími Avalonu.

průchod branou Toru

 

V keltských dobách tu prý druidové prostupovali skrze bránu Twr Avallach do čtvrté dimenze a odtamtud přenášeli své znalosti do našeho svět – například poznání o nesmrtelnosti duše, znovuzrození a ovládání času.

Gog a Magog – avalonské duby

Mohutné a věkovité stromy přitahují legendy a vzbuzují úctu. Několik stromů kolem Glastonbury je velmi starých, možná ještě pamatují předkřesťanské druidské rituály. Místa, na nichž rostou, nohou být ještě starší, neboť dříve bylo zvykem uhynulé posvátné stromy nahrazovat stromky vypěstovanými z jejich semen.

GOG MAGOG 25.10.2010

 

Gog a Magog byli pradávní britští obři žijící v dobách Bruta Trojského, jejichž jména se nějak přenesla na pár mohutných glastonburských dubů, které jsou součástí zdejší legendární krajiny. Jsou prý přes dva tisíce let staré a v jejich pokroucených sukovitých větvích oko mystika rozeznává obličeje a postavy a nejrůznější tvary, které příroda kdy stvořila. Kdysi jich zde stálo více, a tvořily část aleje vedoucí k Toru, která podle legendy vedla ještě dál. Měla lemovat cestu po hrázi z Toru až k hradu krále Artuše v South Cadbury.

GogaMagog-cesta-

Brána není zavřená, moji milí… při svých dvou letošních poutích na posvátná místa Avalonu, jsem se  o tom osobně  přesvědčila. Nejen na vrcholu Toru, v Chalice Well, u důbů Goga a Magoga, v Glastonbury Abbey či v St. Margarete´s Chapel, ale kamkoli jsem svou nohou v Glastonbury a okolí vstoupila, všude jsem vnímala překrásné energie a láskyplnou objímající přítomnost jemněhmotných bytostí. Některé  jsme zachytili i na fotografiích. Tahle mi přijde nádherná. Na fotce jsem se svou dcerou Kristinou.

Glastonbury je duchovní srdeční čakrou planety Země, je to významné silové místo, které po svém plném zaktivování v roce 2012 sehraje velkou úlohu při Vzestupu Země.  Od prvního okamžiku, kdy jsem vystoupila za autobusu, dotkla se nohou země a nadechla se tamějšího vzduchu, se tam cítím jako doma; to místo si mne samo přitáhlo a já cítím, že  se tam chci pravidelně vracet.

 

Jsem vděčna své dceři Kristince, která byla jakýmsi mým předvojem pokud jde o mé pouti do Glastonbury. Když tam ona sama byla prvně  se svým přítelem v roce 2009, volala mi přímo z Chalice Garden a říkala zcela uchvácena tou nádherou kolem sebe : „Mami, sem musíš přijet. Ty sem patříš…“

Petr,Mirka a já po ukotvování 9.brány na Toru

Půl roku na to přiletěla do Čech a když jsme se spolu byly podívat u Džoudyho, padl mi do očí leták „Magický slunovrat v Avalonu“. Projela mnou energie, vzala jsem jej do ruky a říkám jí : Jéé, sem musím…“a za námi se ozvalo: „Tak pojeďte s námi.“ A to bylo mé první osobní seznámení s Mirkou Petrovičovou, která spolu s Lilian Khousnoutdinovou, pořádá ony úžasné pouti do Avalonu.

Snad mi bude požehnáno a příští rok se do Glastonbury zase podívám…

Ať je požehnáno i Vám, moji milí!

S láskou

Vaše Sofie

Zdroj: Esoterická Anglie – John Mitchell

Foto: Petr Hanák, Zuzana Halková, Lenka Chudějová


Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *