Kristovská žena – dcera Božské Matky


Marie Magdalena
prostřednictvím Celie Fenn

Já jsem Marie Magdalena. Asi už jste o mně slyšeli, avšak jen málo z vás opravdu ví, kdo jsem a kým jsem byla. Neboť jsem byla ženou toho, kdo je nazýván Jeshua ben Josef. A ano, existuje o nás a našich životech spousta příběhů. Oba jsme byli Avatary Nového věku Kristovského vědomí, avšak ti, kteří sepisovali dějiny, byli ovlivněni svojí vírou, že jedinou důležitou zkušeností byla ta mužská, a tak život ženského Avatara, Marie Magdaleny, byl zapomenut a přehlížen.

Avšak pro zachování rovnováhy budoucího Zlatého věku bylo nezbytné, aby se narodil Avatar v každém z obou pohlaví a rovněž to, aby se tito dva sjednotili jako partneři a tím vytvořili dokonalý model rolí pro nadcházející Věk Světla. A tak se také stalo!

Narodila jsem se do obyčejné izraelské rodiny, ale já sama jsem nikdy nebyla „obyčejná“. Od okamžiku, kdy jsem byla počata jako Člověk, jsem v sobě nesla Svatý plamen Posvátného ženství. Narodila jsem se jako dokonalé „Kristovské“ dítě – dívka. Byla jsem „dcerou“ Božské Matky v lidské podobě.

Stejně jako Jeshua jsem byla vyškolená ženami v tajném učení Essenských. Stejně jako on jsem byla velkým zázrakem, protože moje moudrost a znalosti o dávném umění ženské moudrosti dalece přesahovaly můj věk.

Ano, moji drazí, byla jsem vyškolená, abych se stala Strážkyní Posvátného plamene ženské moudrosti, oné síly Posvátného ženství. A to stále je mým úkolem a mojí prací i v těchto časech. Nyní k vám přicházím proto, že Vzestoupená Země je znovu připravená uvítat ženského Avatara – dcery Božské Matky.

Je mezi vámi spousta těch, které jsou připravené přijmout „výcvik“ od Ducha, neboť jste dosáhly takové úrovně vědomí, která vám umožní být tím, kým jsem byla Já – nositelkami Plamene Božské Matky.
A jak mocný je tento plamen – je čistou nepodmíněnou Láskou a projevuje sám sebe na všech úrovních, včetně roviny fyzické a sexuální.

A protože oranžovo-růžový paprsek Božské Lásky skrz naskrz promyl vaše bytí a pročistil a rozpustil přitom tisíciletí mentálního, emočního a sexuálního potlačování a zneužívání, jste nyní, moje milované sestry, čisté a svobodné, abyste mohly vyjadřovat tento Božský plamen prostřednictvím vašich těl.

Učením zmiňovaného Posvátného ženství je extáze a jednota – základní životní právo každé ženy. A právo na moudrost a dovednosti, které každé ženě umožní vyjadřovat svoji extázi a radost prostřednictvím vztahu, který se stane Posvátným spojením, vyjádřením duchovní moudrosti a bezpodmínečné Lásky.

Je to právě tohle vášnivé sjednocení sexuálního a spirituálního, které vedlo k odstranění příběhu Marie Magdaleny a jejího Posvátného sjednocení s Jeshuou ben Josefem z příběhů, které se zachovaly o Jeshuově životě. A ano, byla jsem nazývaná prostitutkou a „nečistou“ kvůli svému vědění o darech sexuální extáze. Jak smutné bylo to, že tato cesta Posvátného ženství nebyla ctěná a přijímaná společně s cestou Posvátného mužství, kterou představoval Jeshua. Tohle opomenutí ve skutečnosti vedlo k překroucení Pravdy o našich životech. Protože skutečná cesta Avatara neznamenala utrpení a mučednictví. To byla pozdější interpretace těch, kteří sledovali jiné zájmy. Skutečná cesta Avatara byla vytvořit cestu pro Extázi a Jednotu prostřednictvím bezpodmínečné Lásky. A toho jsme oba dosáhli! A byl to právě tento velký čin, který nám nyní umožňuje přinášet vám toto učení o Posvátném sjednocení a o cestách Posvátného ženství a Posvátného mužství. A právě tento velký skutek korunoval naše životy a je to Láska a Radost, kterou si přejeme dále předávat jako náš odkaz, nikoli utrpení a krveprolévání v nesčetných válkách a křižáckých taženích, které byly vedeny v nesprávně uchopeném porozumění přirozeným energiím Posvátného mužství a mylném chápání Jeshuovy cesty!

Drahé sestry, tím jak na vaší planetě upadalo vědomí, jste byly vedeny k tomu, abyste věřily, že je správné odpojit se od svých těl a potlačovat svoji sexualitu a svoje touhy. Učili vás, abyste přerušily propojení mezi duchovním a sexuálním a ztratily jste radost a extázi, která vyplývá ze sjednocení. Byly jste učeny, že toto potlačování bylo „službou“ a že to tak Bůh schvaloval a doporučoval. A tak jste trpěly a stávaly se rozhněvanými a zbavenými své vlastní síly a tolik z vás dosud ještě stále je.

Nejdražší sestry, nastal čas znovu pozvednout svoje vědomí a uvidět, že vaše tělo je Chrámem vaší Duše a vašeho Ducha. Je tělem Ženství, tělem ženy a je Chrámem Posvátného ženství. Je to tahle mocná a posvátná energie, plamen ženské solární energie, která vám umožňuje prožívat Zdroj energie, kterým je Velká Matka. A umožňuje vám také prožívat extázi ve vztahu se svým Dvojplamenem, ve kterém se Posvátné ženství a Posvátné mužství sjednocuje ve službě tomuto Zdroji a jeho Lásce ke Všemu, co jest.

Je toho spousta ke sdílení, co se týká znalostí a vědění o cestě Posvátného ženství a těšíme se, že s vámi budeme tuto Lásku sdílet během nadcházejících měsíců. Ale dovolte mi, abych skončila tam, kde jsem začala. Protože tím, jak se učíte o tom, kým jsem, budete poznávat, že Já jsem součástí vás samých – Kristovská nebo „Křišťálová“ žena Nové Země.

Copyright ©2005 Celia Fenn, Starchildglobal

Zdroj: www.starchildglobal.com
Z anglického originálu pro www.kruhysvetla.blog.cz a www.channeling.wbs.cz přeložila Lenka S.
Podmínky pro kopírování článku:
Tento článek je v nezměněné a nezkrácené podobě možné volně kopírovat a nekomerčním způsobem dále šířit pokud bude uvedena celá tato poznámka se zdroji textu a aktivními odkazy.


vchod do kapličky Máří Magdaleny v GlastonburyMilí přátelé, v Glastonbury v Anglii, odkud jsem se nedávno vrátila se na posvátném kopci Tor kříží leylines Mary a Archanděla Michaela. Celé městečko je zasvěceno ženským mystériím a na mnoha místech je možno si zavnímat i čistou a krásnou energii Máří Magdaleny. Nejintenzivněji jsem ji vnímala v kapličce na Magdalene Street. Kaple byla součástí chudobince a nemocnice, který byl na tomto místě postaven kolem roku 1284. Samotná kaple byla údajně postavena v roce 1444. K chudobinci, nemocnici a kapli přibyly postupně další budovy.
Komplex se v průběhu času stal jakýmsi tichým místem, kam chodí lidé spočinout a obracet se ve svých prosbách k sv. Máří Magdaleně.

V samotné kapli jsem její energii tolik nevnímala, ale v meditační místnosti s oltářem a její fotkou byla její energie takřka hmatatelná.
Podívejte se na část meditační zahrady uvnitř komplexu budov náležících ke kapli.

oltář v meditační místnosti u kaple M.M.Na poslední fotce vidíte oltář v místnosti určené k tichému rozjímání a modlitbám k sv. Máří Magdaleně.

Je to moc krásné tiché místo uprostřed Glastonbury, pokud se do tohoto městečka vypravíte, určitě si  jeho čistou energii jděte zavnímat.

S láskou

Sofie

Foto: Petr Hanák a Lenka Chudějová


Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *