Klíče k Vesmíru

The Keys to the UniverseMilí přátelé, z mé nedávné návštěvy Anglie jsem si přivezla opět několik knih. Ta, která mne zatím nejvíc oslovila, se jmenuje The Keys to the Universe – Access the Ancient Secrets by Attuning to the Power and Wisdom of the Cosmos. (Klíče k Universu – přístup k dávným tajemstvím prostřednictvím naladění se na Energie a Moudrost Vesmíru)

Autorkou je Diana Cooper a Kathy Crosswell. Od Diany Cooper u nás v poslední době vyšla kniha 2012 a léta nadcházející.

Knihu Klíče k vesmíru autorkám „nadiktovali“ jejich duchovní průvodci, konkrétně Lord Kumeka – Pán Světla , vládce 8. paprsku  úzce spolupracující s Ježíšem a Wywyvsil – jeden z vysokofrekvenčních andělů, kteří jsou známí jako Mocnosti.  Oba tito průvodci byli velmi činní v Atantidě a nyní se vrátili na planetu Zemi, aby pomohli s koncem starého a začátkem nového.

Kniha obsahuje popis 50 Klíčů k Vesmíru – dvou Zlatých Kosmických klíčů související s aktivací a naladěním se na portál Duté Země a na Sírius a dalších 48 klíčů vztahujících se k dávným civilizacím, vesmírným portálům a královstvím. Každý klíč zpřístupňuje určitou část Vědění Vesmíru. Záměrem duchovních průvodců autorek a důvodem tohoto zpřístupnění Klíčů lidstvu je snaha pomoci nám snáze se posunout do 5.dimenze a dále. Až budeme schopni naladit se na všechny Klíče a rezonovat s nimi, staneme se Mistry Vesmíru (Master of Universe). Spolu s tím získáme i přístup k Univerzální Matrici planety Země a budeme schopni přispět k tomu, aby se tato Matrice vrátila do své původní, čisté podoby.

Vydání knihy je součástí naší přípravy na rok 2012 a na rozáhlé změny, které nás v souvislosti s posunem do vyšších dimenzí čekají. Prostřednictvím Klíčů k Vesmíru se můžeme naladit na moudrost  všech starých civilizací, ať už se jedná o Maye, Inky, Aztéky, Eskymáky či Dogony a na další různé  kosmické energie.

Každý Klíč je podrobně popsán – dozvíte se  např. k jaké moudrosti a informacím se skrze práci s  tím kterým Klíčem dostanete a hlavně, jak se k němu dostanete. V knize je totiž ke každému klíči uvedeno doporučené cvičení – vizualizace či meditace. A co je  podle mne nejúžasnější – kniha obsahuje Cd se zvuky k jednotlivým Klíčům. Pokud je budete poslouchat s otevřeným srdcem, naladíte se skrzeně přímo na příslušné energie.

Klíče k Vesmíru rozšiřují vědomí. S jejich pomocí odhalíme tajemství takových království jako jsou třeba Andělská a Archandělská říše, říše království Přírody, zvířecí říše, rostlinná říše, Nanebevzetí mistři atd.

Jedná se  vlastně o zkoumání duchovních zákonů; je to fascinující pohled na energie, které se manifestují jako zvuková rezonance. Stejně tak důležité jsou ale informace týkající se toho, co lidstvo může a má udělat pro to, aby se k těmto Klíčům dostalo.

Diana Coper říká :“ Psaní Klíčů k vesmíru změnilo celý náš pohled na život. Naše vědomí se velmi rozšířilo, znovu jsme se napojily na moudrost dávných civilizací. Praktikování duchovních cvičení, vizualizací a meditací a poslouchání zvuků k jednotlivým Klíčům bylo obrovsky transformativní, vneslo do našich životů novou energii, jistotu, harmonii a hluboký mír.“

S více než 50 cvičeními a meditacemi vám tato kniha pomůže získat přístup ke Klíčům uvnitř vás samotných. Pokud  při každé vizualizaci budete ještě poslouchat příslušný zvuk ke Klíči, na který se zrovna nalaďujete,  velmi se prohloubí váš kontakt s vašim Vyšším Já a během krátké doby se spojíte i se svou Monádou (Já Jsem přítomností), s Boží jiskrou, která je v každém z nás.

Abyste si dokázali udělat přehled, jaké bohatství tato kniha skrývá, nabízím vám přehled všech 50 Klíčů.

1.Zlatý Kosmický Klíč Hollow Earth – Dutá Země – Božská (Univerzální) Matrice pro naši Zemi, portál ve středu Země. Jsou v něm obsaženy energie všech starých civilizací – každá z nich nese část univerzální moudrosti. Každý aspekt této kosmické energie je znám jako Klíč.

1. Atlantida

2. Lemuria

3. Mu

4. Petranium – dávná  africká civilizace , původní africká rasa

5. Angala – tato civilizace se vztahuje úplně k prapočátku zrodu naší planety. Je to období, během kterého Bůh teprve shromažďoval energii k vytvoření Země . Pokud se naladíme na Angalu, naladíme se na věčnou porodní dobu, ve které je možné všechno a nic.

Všechny starodávné kultury znaly a držely Klíče k Universu.

6. Aboriginci – uzemňovali  a drželi energii Lemurie

Dalších dvanáct kmenů drželo energie Attlantidy:

7. Inkové, vedeni Thovtem

8. Aztékové, vedeni Isis

9. Babyloňáné, vedeni Horem

10. Egypťané, vedeni atlantským veleknězem Ra

11. Innuitové (Eskymáci), vedeni Sethem

12. Domorodí Aeričané, vedeni Imphotepem

13. Kahunové, vedeni veleknězem Hermesem

14. Mayové, vedeni Afroditou

16. obyvatelé Mezopotamie, vedeni Apollonem

17. Řekové, vedeni Posseidonem

18. Maorové,vedeni Herou

Dále je dvanáct portálů mezi Dutou Zemí a povrchem Země a Kosmem. Každý z nich je držitelem Klíče.

19.Pyramidy v Egyptě, spojení se Síriem

20. Mount Shasta,Califronia, spojení s Plejádami

21. Mayské pyramidy v Quatemale, spojení s Venuší

22. Agata, Severní Rusko, spojení  s Plejádami

23. Pyramidy v Řecku (The Pyramids under the Pantheon), spojení s Orionem

24.  Pyramidy v Tibetu, spojení se  spirituálním aspektem Síria

25. Pyramidy na Machu Picchu, Peru, spojení se Saturnem a Měsícem

26. Dutá Země – Kosmický portál v Severní a Jižní Dakotě, Nebrasce,Kansasu a Oklahomě,  spojení se Zdrojem skrze Plejády

27. Honolulu, spojení s Venuší

28. Dogon portál, Mali,Afrika, spojení se Síriem

29. Bermudský trojúhelník, spojení s Neptunem

30. Oceán blízko Fidži, napojení na Acyon,Plejády

A jako přídavek  můžete získat přístup k mnoha Královstvím skrze Dutou Zemi, každé z nich drží Klíč k Universu

31. Ptačí království

32. Zvířecí říše

33. Království oceánských bytostí

34. Krlovství Eementálů

34. Království andělů

36. Království dévů, včetně plazů

2.Zlatý Kosmický Klíč – Sírius

Sírius je jedna ze čtyř hvězd, planet a konstelací spojených se Zemí, které již prošli Vzestupem. (Další jsou Neptun, Orion a Plejády)

Sírius  pomáhá planetě zemi vzestoupit. Lakumay, vysoká spirituální bytoat ze Síria,prošel již Vzestupem a působí na velmi vysokých frekvencích. Bytosati Sria mají velmi rozvinutou Vyšší mysl a ty z nich, kteří se inkarnovali na zemi, přináší  nové, velmi pokročilé spirituální technologie. Mnoho vysoce vyvinutých duší z celého Universa prochází  na Síriu před tím než se inkarnují na naši planetu náročnou výukou, aby nám potom mohli při nést potřebné informace pro nadcházející Nový Zlatý Věk. Jedná se zejména o nové poznatky týkající se technologií založených na zvuku a světle, informace vztahující se k posvátné geometrii a k času. K těmto informacím se můžete dostat skrze Zlatý Kosmický Klíč Síria. Jedná se o dvanáct jednotlivých Klíčů. Pokud k nim získáte přístup a plně  jim porozumíte, stanete se Mistrem.

37. Čas a rychlost

38. Jiné dimenze – Nanebevzetí Mistři, Vyšší Já, Monáda

39. Ostatní planety, hvězdy a galaxie

40. Přírodní království – elementy (prvky)

41. Posvátná geometrie

42. Světlo,  nesoucí spirtuální informace

43. Akustické zvuky (delfíni)

44. Zlatá Země ( kvality Zlaté Atantidy a doby, která nastane kolem roku 2032

45. Kosmické srdce ( energetizuje křišťálové pyramidy, které kdysi vytvářely kupoli nad Zlatou Atlantidou.Po Pádu Atlantidy byly některé z nich přemístěny do portálů nad planetu Zemi (např. Mount Shasta,Uluru, Egypt, Tibet, Řecko, Mezopotámie,Peru a Mayské pyramidy v Quatemale). Ostatní zůstaly dematerializovány na vnitřních rovinách. Jakmile se v roce 2012 zaktivuje a otevře srdeční duchovní čakra planety Země v Glastonbury, propojí se s Kosmickým Srdcem a tím zaktivují i energii ve všech pyramidách na planetě Zemi i v jemněhmotných rovinách. Současně se propojí  to duchovní srdeční centrum naší planety s hvězdami a galaxiemi v celém (našem) Univerzu. Energie všech pyramid se propojí s Velkou Křišťálovou Pyramidou  (The Great Crystal Pyramid) v Duté Zemi a tím ji zaktivují. Všechny pyramidy si navzájem předají informace, které nesou a od toho okamžiku budou slučovat božskou esenci, která potombude následně šířena na naši planetu skrze vodu nesoucí tuto kosmickou kvalitu. Tato událost se odehraje kolem roku 2032 a vynese náš Vesmír naplno do páté dimenze. Pyramidy  v Duté Zemi budou plně probuzeny a jejich moudrost, láska a energie bude proudit skrze leylines po celé planetě. Pokud v té době budeme již plně spojeny se svou Zemskou čakrou (je umístěna 30 cm pod našimi chodidly), budeme schopni se na energie jdoucí z Duté Země napojit. To způsobí obrovskou expanzi vědomí lidí a  zároveň také zmizí bariéry bránící meziplanetární komunikaci.

46. Čistá láska ( božské spojení)

47. Spirituální zákony (Achymie a magie)

48. Jednota (Poznání, že jsme Bohem)

Přátelé,pokud budete pracovat s informacemi v této knize, provádět doporučené vizualizace a meditace a poslouchat k tomu přiložené CD, nebudete již potřebovat žádného Mistra, žádného prostředníka k tomu, abyste se spojili se svým pravým Já, se svojí duší, která vás již sama povede.

Milí moji, i když třeba nerozumíte tolik anglicky, přesto si knihu obstarejte – už jen kvůli přiloženému Cd. Když jsem si ho prvně pustila, šly mi slzy do očí a měla jsem pocit, že se vracím domů. Dopřejte si ten pocit i vy.

S láskou

Vaše Sofie

Knihu si můžete objednat zde www.amazon.co.uk

Zdroj informací v tomto článku: The Keys to the Universe, Dana Cooper and Kathy Crosswell

www.dianacooper.com

www.kathycrosswell.co.uk

Pro www.novoucestou.cz zpracovala Sofie H. Tento článek je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně  zdrojů i s aktivními odkazy.


Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *