Angelic Reiki®

Angelic-Reiki-image2

Angelic  Reiki® je léčivá a transformační energie, která přišla na naši planetu v letech 2002-2003 v souvislosti se Vzestupem  planety Země a přechodem lidstva k vyššímu Vědomí. Je to čistá energie z Andělské říše Světla, systém,  který obdržel Kevin Core přímo od archanděla Metatrona.

Angelic Reiki® byla na Zemi seslána hlavně jako podpora pro Pracovníky Světla a lidstvu jako takovému pro sebeléčení. (Pracovníci Světla jsou duše, které v sobě mají silnou vnitřní touhu šířit Světlo – vědomosti, svobodu a lásku k sobě – na Zemi. Vnímají to jako své poslání. Často je láká duchovno a terapeutická práce nějakého druhu. Kvůli svému hluboce pociťovanému poslání si pracovníci Světla mnohdy připadají odlišní od ostatních.)

Angelic  Reiki® sice užívá symboly společné dalším Reiki systémům, ale také něco navíc, co činí tento systém jedinečným. To něco je Božská vibrace, která přichází na symbolech Reiki a vylaďuje léčitele i léčeného na energii jejich duše. Jako zprostředkovatel zde působí andělská vibrace, která je napojena na Nejvyššího Stvořitele.

Léčení tímto systémem přivádí ke klientovi i terapeutovi proud energie duše, který pozvedá jejich vědomí. U klienta se odpojují staré myšlenkové formy, které nejsou v souladu s Božskou vibrací, a přetvářejí se na vibrace vyšší. Dochází při tom ke zlepšení neharmonických fyzických, emocionálních a mentálních stavů.

Přiznám se, že jsem byla touto energií, respektive tímto systémem léčení velmi překvapena. Je to velmi silná, a přitom něžná energie umožňující, aby z našeho podvědomí byly uvolněny staré programy. To postupně umožňuje našemu vědomí propojit se s duší a duchovním vedením. A díky tomu se uvolní „místo“ pro nové, transformační energie, které nás potom vedou k naplnění naší životní cesty.

Skrze práci s Angelic Reiki® se napojujeme na dávnou moudrost zlatého věku Atlantidy. Je to světelný energetický systém, který každého, kdo s ním na sobě pracuje, dovede k  přijetí vlastního Mistrovství – k uznání toho, že realita, ve které žije, je jeho výtvorem.

Angelic Reiki® otevírá dveře k tomu, abychom přestali být obětí a převzali zodpovědnost za svůj život.

Během léčení Angelic Reiki® je terapeut jen prostředníkem pro přenos léčivé energie. Jediným jeho úkolem je stát se branou, mostem, přes který se s vámi  Andělská Říše Světla může spojit. Dalším krokem je záměr a snaha terapeuta udržet toto spojení pevné a čisté; vše ostatní již potom je na Andělích, Archandělích, Elohimech a dalších Světelných Bytostech z Andělské Říše. K léčení  se často připojují i Nanebevzetí Mistři a Galaktičtí léčitelé z nejvyšších rovin Světla.

Terapeut stejně tak jako klient přijímá Božskou vibraci a s její pomocí může snáze nahlédnout do příčin nemocí. Naladí se na práci s bytostmi světla ve vyšších dimenzích, jejichž účelem je ukotvit na Zemi Božství. Tento systém  je tedy transformační pro terapeuta i klienta.

Velkým požehnáním tohoto systému je možnost Multidimenzionálního léčení. Toto léčení probíhá napříč všemi vašimi inkarnacemi, přes všechny dimenze a odlišné reality.

Léčení s touto energií je velmi individuální, každý z vás prožije kontakt s touto krásnou, čistou božskou energií po svém. Já se jí nemohu nabažit, kdykoli se na ni naladím, mám pocit jako bych se vrátila domů; vnímám obrovskou lásku; intenzivní, ale přitom hladivé léčení, podporu a jemné, nenásilné vedení z těch nejvyšších duchovních rovin.

Moje dosavadní zkušenosti s léčením Angelic  Reiki® mne dovedly k zjištění, že během sezení v podstatě člověk, který přijímá tuto božskou energii obdrží nejen intenzivní léčení, ale také jakési mini naladění na tuto vysokou (merkabistickou) úroveň, díky čemuž se  následně znatelně prohloubí i jeho kontakt s andělskými, duchovními průvodci, s Nanebevzetými Mistry, ale zejména s jeho duší.

Protože mnozí z vás máte zasvěcení do Usuiho systému Reiki, jistě vás bude zajímat jaký je rozdíl mezi „klasickým“  systémem Reiki a Angelic Reiki®.

„Systém léčení zvaný Reiki a jeho symboly byl původně praktikovaný v Atlantidě. Kněží těmito vibračními symboly kontaktovali božské energie a aplikací na uzavřený systém fyzického těla vnášeli soulad a harmonii do archetypů, na kterých je toto tělo vystavěné.V souvislosti s cestou lidstva hlouběji do hmoty se ezoterní léčebné praktiky Atlantidy ztratily.

Systém byl v roce 1880 znovu objeven Dr.Ushuim.Protože však médium může přijímat pouze v úrovni vědomí, na které se nachází, odrážely Ushuiho symboly Reiki úroveň vědomí lidstva této doby – tedy solární vědomí (solar plexus).

Po druhé světové válce nastoupil zrychlený vývoj vědomí a systémy Reiki objevené po této době předávají tyto symboly v úrovni galaktického vědomí – srdeční čakry.

Po konstelaci zvané Harmonická konvergence 1987 došlo k dalšímu posunu ve vědomí ke krční čakře (Andělská reiki vznikla v r. 2003 a první naladění se odehrávala v úrovni 5.čakry). Po konstelaci v listopadu 2005 (při které došlo k ukotvení krystalické mřížky) jsme vnímali, že máme poprvé od časů Atlantidy možnost přebývat na všech 7 rovinách formy, a také v rovině božské formy. V těchto rovinách jsou také aktivované všechny symboly Andělské Reiki®.

Andělská  Reiki® jako systém léčení používá symboly božských archetypálních energií, které dokáží obnovit božské vibrace všech sedmi těl člověka. Aby byly studentům předány skutečně čistě, nepředává je učitel, který vede seminář. Ten pouze otevře prostor – energetický vír, kterým pak mohou andělé u každého studenta zhmotnit svou energii a ukotvit mu symboly v příslušných čakrách. Symboly jsou tedy předávané s božskou vibrací, působící na vědomí každého studenta.V tomto systému jsou všechna tradiční zasvěcení tedy 1 – 4, a navíc ještě dvě další zasvěcení, čistě andělská.

Podle mé zkušenosti jsou tato andělská zasvěcení nejhlubší součástí systému a dochází při nich ke zrychlení spinu každé molekuly lidského těla. Energie studenta tak může lépe splynout s energií andělů, které jsou po tomto zasvěcení jeho stálými společníky.“

Kevin Core

Perfect sky and water of ocean

Pokusím se zde shrnout základní informace k tomuto systému:

Podstata léčení Angelic Reiki® spočívá v tom, že celé léčebné sezení je vedené andělskou říší z nejvyšších úrovní Světla. Protože terapeut „nic nedělá“, prostě jen drží prostor, je každé léčení dokonalé.

Terapeut vnímá v klientovi dokonalou Božskou jiskru, kterou každý ve skutečnosti je a tak klientovi pomáhá vnímat krásu této pravdy o sobě samém.

Božská láska zprostředkuje skrze andělskou říši to nejdokonalejší léčení.

Terapeut je pouhým prostředníkem, který si drží ve svém vědomí záměr, aby při léčení bylo přítomno to nejvyšší Božské světlo a potom již nechá konat světelné bytosti.

Terapeut pouze drží prostor pro to, co je přinášeno. Sám do léčení nic nevnáší.

Terapeut je léčitel, ne jasnovidec, proto není nutností poskytování jakékoliv zpětné vazby v souvislosti s proběhlým léčením.

Rolí terapeuta je být prostředníkem pro léčení Božskou energií.

Terapeut umožňuje klientům mít vlastní zkušenost s Božskou energií.

Vše se děje podle Božského řádu a každé léčení je dokonalé, ať už si o tom jako lidé myslíme cokoliv. Je důležité nemít žádná očekávání pokud jde o výsledek léčebného sezení. Pokud bylo léčení dokonalé, jako  že ano, potom bude dokonalý i výsledek.

Andělské Reiki je bezpečná, zcela přírodní léčebná metoda, která Vám může pomoci řešit fyzickou, emocionální a duševní nerovnováhu. Poskytne vám i léčení v souvislosti s duchovními záležitostmi ( nalezení a naplnění účelu duše). Je vhodná pro každého v každém věku, včetně těhotných žen, a může být použita v propojení s klasickou medicínou i dalšími alternativními způsoby léčení.

Léčebné sezení s Angelic Reiki trvá přibližně 1 hodinu – spojí vás na úrovni duše s andělskou říší. Integrace tohoto léčení trvá 21-28 dní.

Léčba zahrnuje jemný dotek. Klient leží na teraupetickém lůžku nebo sedí v křesle, oblečený, poslouchá relaxační hudbu zatímco se s ním prostřednictvím jeho Vyššího Já propojují andělé a ostatní světelné bytosti, přinášejíc tak tu nejlepší  možnou energii pro jeho uzdravení na tělesné, citové, duševní a duchovní  rovině, kterou potřebuje právě v této době.

Jak říká zakladatel systému Angelic Reiki Kevin Core : „Pokud Vás přitahuje Angelic Reiki, na nějaké úrovni jste připraveni na změnu.“

Andělské Reiki multidimenzionální léčení vám pomůže v uvolňování a propouštění tělesných, genetických, emocionálních a mentálních bloků ve všech časech a prostorech a umožní hojení jádra všech vašich problémů. Pomůže vám k tomu, abyste žili šťastnější, naplněnější život na všech rovinách. (Musíte ale chtít!  Podstatný je váš záměr, vaše touha se uzdravit či osvobodit.)

Během sezení s Angelic Reiki se klient i terapeut doslova koupou v Boží bezpodmínečné lásce.

Mojí učitelkou Angelic Reiki® je Parveen Smith, původem z Indie, ale žijící v Anglii. Více informací o Parween Smith najdete zde: www.clusterofstars-angels.co.uk

Více  informací o Angelic Reiki® a jeho zakladateli najdete zde:www.angelicreikimagic.com

Semináře Parween Smith v Čechách pořádá www.bsvet.cz/akce

V současné době sezení s Angelic Reiki® neposkytuji.

Sofie

Kresba „Opening to Angels“ je z dílny vizionářské malířky Willow Arlenea.

Zdroj informací: absolvované semináře a skripta k nim


Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *