Dar od Plejáďanů

Plajádská světelná zasvěcení1 Milí moji, tak tahle kniha mi udělala opravdu obrovskou radost! A vy, kteří se cítíte být spřízněni s Plejáďanami, ji určitě oceníte také.

Jmenuje se Plejádská světelná zasvěcení s podtitulem Průvodce energetickým probuzením podle plejádského proroctví o uzdravení a znovuzrození  a autorkou je duchovní učitelka Christine Day. Tato žena, původem z Austrálie, onemocněla v 31 letech  systémovým lupusem a měla před sebou jen krátký čas života. Brzy nato s pomocí Plejáďanů prožila hluboké duchovní probuzení, díky jehož energii se následně zcela uzdravila. Od té doby zprostředkovává Plejádská zasvěcení lidem po celém světě během svých veřejných energetických vysílání Světla a třídenních plejádských seminářů.

Tahle kniha vám pomůže nalézt cestu zpět k vlastnímu Já a oživí vás při napojení na vaše vnitřní Světlo, abyste se tak i vy mohli stát vlastními léčiteli a přivádět do této pozemské roviny Světlo. Začnete si uvědomovat přítomnost andělů, archandělů a Nanebevzetých mistrů a nejen to… Plejádská světelná zasvěcení vám umožní navázat bezprostřední spojení s Plejáďany a přímo se s nimi setkat, pokud o to tedy budete stát.

V knize najdete cvičení zaměřená na odstranění překážek v srdci, abyste mohli přijímat dary vesmíru a také vlastní Světlo – od svého Já. Vaše srdce bude procházet vlastní transformací a přetvoří se do energie Posvátného srdce.

Ve skutečnosti jsme vlastním léčitelem my sami a pouze my se můžeme naladit na tuto milující, světelnou část vlastního Já. Nikdo jiný to pro nás nemůže udělat.

Za velmi cennou považuji v této knize kapitolu Práce s vnitřním dítětem. Autorka v ní zdůrazňuje, že pro to, abychom se mohli plněji otevřít novým úrovním sebe samých, je nezbytné mít fungující vztah se svým vnitřním dítětem. Bez vědomého spojení s ním nemůžeme dokončit cestu ke svému Já.

V této knize nás Christine Day, duchovní učitelka se schopností channelingu, seznamuje s plejádskou technikou energetického léčení, která jí byla předána během jedné meditace před mnoha lety.

Tyto léčebné a transformační postupy vám v jakékoli životní situaci, v níž se právě nacházíte, pomohou zrodit se do svého nového Já a osvobodit se od strachu a bolesti. Tyto světelná zasvěcení vám dodají sílu, díky níž si naleznete sami odpovědi na své otázky a tvořivým způsobem změníte a uzdravíte svůj život. Ať už s metodami energetické práce teprve začínáte nebo s nimi již máte více zkušeností, Christine Day vás srozumitelně seznámí s jednotlivými kroky a poté vám pomůže projít světelnými zasvěceními na tělesné, emoční i duchovní úrovni.

Ke každé kapitole je připojena jedna meditace a současně také meditace s transformujícími a léčivými zvuky v jazyce Plejáďanů na Cd, které si můžete zdarma stahnout na webových stránkách nakladatelství Fontána, které tuto knihu vydalo.

Tyto meditace v sobě nesou neomezený zdroj, ze kterého můžete čerpat a se kterým se při každém procesu zasvěcení můžete propojovat.

PleiadianUkázka z knihy:

„Poselství Plejáďanů

Naši milovaní, jsme zde, abychom vám pomohli při opětovném sladění se s vaším skutečným Já. Po celé životy jste byli odděleni od celku. Nyní nadešel čas vrátit se domů, vrátit se zpět a ujmout se svého místa v rámci celku.

Jste potřební a byli jste postrádáni. Nyní se máte probudit, uvědomit si vlastní jedinečnost v božském celku a chopit se svého úkolu.

Tuto knihu jsme sestavili tak, abyste díky ní mohli projít energetickými zasvěceními a znovu jste se sladili s vlastním Já. Slíbili jsme, že vám budeme pomáhat udržovat otevřené energetické dimenzionální prostory v době znovuzrození vašeho Já. A také vám pomůžeme se rozpomenout a sladit s Univerzální pravdou, čímž vás vyvedeme z iluzí třetí dimenze.  Pomůžeme vám při procesu vašeho znovuzrození a opětovného spojení se se čtyř- a pětidimenzionální realitou. Je čas, abyste se vy i vaše planeta nově přeuspořádali.  Je to vzrušující doba pro vaše probuzení a rozpomenutí se. Budete přivedeni zpět ke vzpomínkám na své Já. Proto se tento proces nazývá probuzení !

Probouzení je podporováno novou energií, která právě začala být na této planetě ukotvována a aktivována. Její přenos začal 1.ledna 2009. Je známa jako energie „Proroctví o sebeuzdravení“. Už od samého počátku bylo naplánováno, že bude tato energie Proroctví nyní na vaší planetě ukotvena. Její načasování se spojuje s energetickými přeměnami, k nimž nyní na Zemi dochází a je dokonale připravená vám pomoci přizpůsobit se těmto energetickým změnám. My, Plejáďané, máme za úkol podílet se na ukotvování mnoha úrovní energie probouzení. Tyto nové úrovně energie budou ukotveny ve chvíli, kdy je budete připraveni přijmout. Vězte,že existuje mnoho dimenzionálních vrstev energií Proroctví. Jakmile je budete připraveni přijímat, budou na Zemi vysílány na mnoha různých úrovních. Energie Proroctví jsou určeny pro vás jako jednotlivce, ale rovněž i pro kolektivní vědomí celé planety. Ovlivňují energie samotné Země a působí na linie energetické mřížky protkávající Zemi.

Co je to za energii a proč sem přichází?

Energie Proroctví je darem, který byl darován vám všem, lidským bytostem, aby vám napomohl v urychleném probouzení a rozpomenutí  se na Pravdu o sobě samých. Jejím záměrem je přenést vás do stavu „rozpomnění se“. Vzpomenutí si na to, kdo jste ve svém duchovním Já a kde je vaše místo v rámci kolektivního vědomí v říších vesmíru. Energie Proroctví o sebeuzdravení vám bude pomáhat při hlubším slaďování se s vaším Já a spojování se s vašimi vyššími částmi. Je to vskutku období milosti, jež vám všem nyní bylo darováno. V současné době bylo Proroctví aktivováno a tak může nyní na vaší planetě dojít k obrovskému posunu vědomí. Znamená to, že díky energiím Proroctví bude docházet k „odhalování závojů“, které byly na planetě po celé životy. Díky jejich odkrývání se budete moci mnohem rychleji probouzet na duchovní úrovni, což vám umožní nově se sladit se silou veškerého života ve vesmíru. Budete s ní propojeni vědomě a více si budete uvědomovat životní sílu uvnitř sebe i ve všech lidech. Přivede vás to k prožitku Jednoty se vším a začnete si vzpomínat na své místo v této jednotě.

Energie Proroctví o sebeuzdravení vám pomůže vstoupit do různých dimenzionálních říší, které existují a vědomě se jim otevřít. Umožní vám zahájit proces znovusladění se s částmi svého multidimenzionálního Já, opětovně se s nimi spojit a zasvětit se do nich. Jak se začnete otevírat tonuto vědomému znovuspojení, opět se s nimi sladíte, převezmete svoji osobní sílu a integrujete tyto energie do svých tělesných buněk.Tyto energie a znalosti budete moci  využívat již teď, v tomto životě.

Postupným přesunem do časového rámce let 2010-2012 bude Proroctví o sebeuzdravení ukotvováno na stále hlubších dimenzionálních úrovních.

Jak vám energie Proroctví pomůže dosáhnout toho, co jste sem v tomto životě přišli vykonat ? Jak vám může nyní ve vašem životě prospět? Řekněme si teď něco o ní a o tom, jak má působit uvnitř společnosti i ve vás jakožto jednotlivcích.

Jedním z hlavních úkolů energie Proroctví o sebeuzdravení je napomáhat při ukončování oddělenosti na Zemi. Když se díky ní svým vědomím vrátíte k přímému prožitku Jednoty, budete moci v této pozemské sféře vědomě zakoušet pocity Jednoty s ostatními i vším živým. Uzdravování oddělenosti začíná u jednotlivců tím, že nejdříve ukončíte oddělenost sami v sobě.

Nyní se od vás jakožto jednotlivců požaduje, abyste sami za sebe pohlédli do svého nitra a odhalili v něm všechna posuzování týkající se vás samých. A dále věci, které vás oddělují, způsobují, že máte uzavřené srdce a brání vám v přijímání a prosperování. Sebeodsuzováním se trestáte a způsobujete si vnitřní emocionální i fyzickou bolest. Nyní je čas vrátit se sami k sobě, zacházet se sebou s láskou a prostě jen dýchat a nechat vše odejít. Chovejte se k sobě láskyplně a mějte soucit k životu, který jste do této chvíle žili. V každém okamžiku jste udělali to nejlepší, co jste mohli. Přišli jste na tento svět, abyste zde získali všechny typy zkušeností. A důležitou součástí těchto zkušeností jsou i chyby.

Začnete rozumět jednotlivým učebním lekcím, které jste prožíváním svého příběhu získali. O  vašem životě  hovoříme jako o „příběhu“, neboť přesně tím je, určitou dějovou linií, která vás přivedla ke všemu, čím nyní jste. Nicméně přijde chvíle, kdy budete muset tento příběh nechat odejít. Propuštěním svého příběhu učiníte velmi důležitý a významný krok.

Každý má nějaký příběh, každý má za sebou bolestivé zkušenosti a nikdo jich nemá víc než druhý. Velmi rozdílné zkušenosti, to ano, ale ne víc. Nyní je čas nechat odejít svůj příběh a posunout se vpřed, směrem k sobě samým, směrem k lásce a soucitu se sebou.

Sebeposuzování stojí v cestě podstaty sebelásky. Když posuzujete sebe, automaticky tím posuzujete i druhé a omezujete tím princip lásky. Zahajujete tak vnitřní války – energetické války, které čím dál více blokují lásku – a začínáte si kolem sebe vystavovat zdi oddělující vás od druhých a od lásky. Vznikají pocity oddělenosti, osamělosti a zoufalství.

Je čas strhnout tyto zábrany, abyste mohli začít přijímat energie Proroctví o sebeuzdravení a přijmout tento dar v podobě vás samých, dar Lásky.

Prvním krokem je ocenit se za život, který jste až dosud žili, obracet se k sobě s láskou, obejmout své srdce a vdechovat do něj lásku. Uchopte svým vědomím celý váš život, přesně takový, jaký jste jej žili a dýchejte. Prožili jste jej přesně tak, jak jste potřebovali. Budete-li k sobě přistupovat s láskou a ctít všechny své životní zkušenosti, začnete se přesouvat od stavu oddělenosti od sebe k novému spojení na úrovni srdce. Zachovejte si k sobě i k svému životu láskyplný postoj a dýchejte. Buďte trpěliví. Dopřejte si čas. A poté vše propusťte.

Až se začnou hroutit všechny tyto energetické zdi, budete moci začít čerpat energii Proroctví a slaďovat se s tím, na co máte od narození právo, tj. hojností na všech úrovních. Díky tomu se otevřete stavu přirozeného tělesného léčení a budete si uvědomovat jak spoluvytváříte svůj život a spoluvytváříte hojnost na všech úrovních. Začnete se slaďovat s vyššími světelnými částmi svého Já, oživíte se ze stavu sebeposuzování a otevřete se pocitu nové svobody uvnitř sebe i ve svém životě. Energie Proroctví má za cíl probudit vás do nové zářivosti ducha a nového pocitu ze sebe ve světě a v celém Univerzálním vědomí.

Energie Proroctví bude také zvyšovat vaši schopnost vstupovat do nového uvědomění si svého poslání na planetě a podpory, jíž se vám zde od Vesmíru dostává. Až si uvědomíte pravdu o svém spojení s Univerzálním vědomí a své místo v něm, budete se moci otevřít neomezeným částem svého Já, které vás spojí s hlubším porozuměním a poznáním svého místa v rámci celku. Tyto energie vás přivedou do hlubšího stavu Jednoty, zpět k pravdě o sobě a bezpodmínečné lásce, nacházející se v tomto spojení.

Jakmile se otevřete této pravdě, stanete se vlivem lásky mnohem upřímnější vůči všem lidem ve vašem životě. Díky těmto novým energiím se vám bude moci přetransformovat srdce a vy začnete žít ze svého Posvátného srdce. Srdcem plným soucitu budete do okolí šířit lásku. Prostřednictvím svého srdce začnete vnímat opravdové spojení s druhými lidmi. Tato spojení v rovině srdcí jsou velmi důležitá. Je jich třeba pro probuzení všech lidských bytostí, ke spojení jednotlivých duší i celých skupin duší, které se budou setkávat. Energie Proroctví bude pomáhat těmto skupinám duší se vzájemně najít. Cílem energie Proroctví je také se lépe a novým způsobem sladit se spirituálními energiemi, navázat s nimi hlubší a vědomější spojení a spolupracovat s Duchem a energetickými říšemi. Duch vám bude napomáhat při opětovném slaďováním se s energetickým plánem života, který jste si pro sebe vytvořili před tím, než jste přišli na tuto planetu prožít svůj život. Je to vaše poslání.

Jakmile dojde k obratu ve vaší vnitřní válce se sebou, nastanou současně změny i ve vašich vnitřních bitvách s druhými lidmi. Skončí tím oddělenost a na  její místo stoupí láska. Vědomým posilováním lásky se vám promění celý život.

Tím, jak bude vzrůstat vaše láska k sobě i k druhým, se skrze vás začne projevovat Duch a povede vás k pocítění vašeho místa ve světě i celém vesmíru a k vědomému využívání veškeré dostupné pomoci a podpory.

My, Plejáďané, hrajeme důležitou roli během vaší práce  energii Proroctví o sebeuzdravení. Tato kniha v sobě nese mnoho procesů zasvěcení, které vás spojí s energií Proroctví. Dáte-li nám svolení, zavazujeme se, že s vámi budeme spolupracovat při procházení jednotlivými procesy zasvěcení.

Je to vaše volání osudu. Odjakživa jste měli v plánu se na tuto cestu a naším a našim záměrem vždy bylo zde být  a podpořit vás na ní. Je to naše dohoda, dohoda lásky. Zvuky na Cd k této knize v sobě nesou léčivé frekvence „Proroctví o sebeuzdravení“ , které vám pomohou s vašimi probouzejícími se energiemi snadněji posunout do Jednoty a na své místo v rámci univerzálníí mřížky. Jestliže si to budete přát, můžete nás požádat o pomoc při zasvěcení. Zcela respektujeme vaše individuální procesy a vaše právo vytvořit si v každém okamžiku a krok za krokem takovou cestu, jakou pro sebe potřebujete. Buďte k sobě laskaví během svých kroků.

S láskou a požehnáním,

Plejáďané“

Pleiades - beautiful Milí přátelé,

bylo to velké rozhodnutí přijít sem na tuto planetu v podobě lidských bytostí a žít zde v této době.

A je velká výsada, že nám bylo dovoleno zde nyní být a je důležité si skutečně rozpomenout na to, že jsme si sami vybrali zde být. Je nezbytné, abychom vědomě řekli ano tomu, že jsme zde a abychom se vědomě přesunuli k jinému způsobu bytí (bytí v lásce).

Tato kniha je dar  a záleží jen na nás, zda jej přijmeme a s jeho pomocí se znovuspojíme se svým Já, sladíme s jeho Světlem a vlastní božskou jedinečností.

A opět… když ne teď, kdy jindy ?

Sofie

Pro www.novoucestou.cz napsala Sofie H.  Tento příspěvek je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje i s aktivním odkazem. Děkuji.



Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *