V jednotě s Bohem – nová kniha

V jednotě s Bohem

Milí přátelé, dnes Vám chci doporučit  vzácnou knihu – sérii epištol a dopisů napsaných metodou božského přenosu – V jednotě s Bohem.

Jagadguru Mahavatar Babaji prostřednictvím své žačky uvádí, že božský účel těchto epištol je podat jasným, jednoduchým a současným jazykem nekomplikovanou, světlem ozářenou duchovní cestu.

Mahávatár Babaji nabízí těm, které kniha přitáhne, možnost meditovat s ním ve čtyřech různých meditacích, které mohou změnit naše vědomí.

Osvětluje stezku pro transformaci a naladění se na Božství a ujišťuje nás zároveň, že je to možné pro každého.

Babádží, Džágatguru Mahávatár je Nesmrtelná božská bytost láskyplně pracující po tisíciletí s cílem vést lidstvo k Jednotě s Bohem.

Epištoly uvedené v knize vás nasměrují dovnitř, kde je uloženo veškeré poznání, a cestou, jež k němu vede, je meditace.

Úryvek z knihy č. 1:

„V této době se Kalijuga (Železný věk – věk temnoty) pozvedá z temného úpadku a pozvolna stoupá k Novému věku Zlatého světla. Vyzýváme vás, abyste se chytili ruky osvíceného mistra, svého duchovního učitele jakékoli tradice, svého satgurua, a podnikli kroky nezbytné k vystoupení do sfér vyššího vědomí. Cílem knihy V jednotě s Bohem je postupné kladení stupňů  vedoucí k osvícení. Těm, kteří čtou tyto epištoly, říkám: „Přijměte ruku svého učitele, svého gurua, svého satgurua, přijměte mou ruku a kráčejme společně do světla vstříc Božské životní síle. V nitru každého z vás existují zárodky krystalů prémy (lásky), satji (pravdy), dharmy (správného konání), šanti (míru), jednoty (celku) a ahinsy (nenásilí). Tohle vše si uvědomujte v každé myšlence, slovu i činu. A budete osvobozeni.

Milí přátelé, snažte se ulehčit břímě svým bratrům a sestrám tím, že zmenšíte vlastní břemeno zatemnění. Zbavte se sedmi smrtelných hříchů, jakými jsou chtíč, obžerství, lačnost, lenost, žárlivost, zlost, závist a pýcha. Je to vskutku těžké  břímě, které člověk těžko unese. Tohle vše vyžeňte ze svého vědomí a proměňte ve světlo. Každý  den  se napojujte na Božské principy prémy, satji, dharmy, šanti, jednty a ahinsy. Jakmile dosáhnete prvních pěti, přirozeně se dostanete k ahinse (nenásilí a klidu). Šanti, mír, zavládne na této planetě, bude-li každý muž, žena a dítě žít podle těchto Božských principů. A vy se pak dostanete do Nového zlatého věku, jenž se nádherně rýsuje přímo nad horizontem nejtemnějších hodin lidstva, které dnes visí jako těžká, a přesto poloprůzračná mlha nad vaší planetou.

Skutečně jsme v jednotě s Vesmírným vědomím. Staňte se částí řešení problémů Země a nebuďte částí tohoto problému.

Nechť se tak stane podle míry vašeho odhodlání žít podle matematického vzorce, který jsme tu ukázali, a řešit životní problémy objevující se v různých situacích vašeho života. Babaji, ten, kdo se prostřednictvím těchto epištol snaží být vaším vůdcem do Nového věku svobody lidstva.“

Úryvek č. 2:

„Spojme se v meditaci a naleznete klid, naleznete v sobě Kristovu lásku. Nechť vás znamení doby vedou k Božskosti, k Jednomu světlu. Nechť vaše transformace započne hned teď. Kdybyste se topili a šli potřetí ke dnu, jediné, po čem budete toužit, je kyslík; budete se chtít dostat nad hladinu a nadechnout se dechu života. Takto musíte chtít Boha! Napojte všechny své vnitřní systémy na toto přání, aby ovládlo vaše myšlenky a vědění. Učte se tak náruživě chtít poznání o světle a vnitřní lásce, aby se ve vašem životě projevilo stejně jako úsilí tonoucího, jež tolik touží po novém nádechu a který je tak soustředěn, že ho to zachrání před utonutím.

V dnešní době vládne na celém světě chaos. Buďte soustředěni do jednoho bodu a dovolte Bohu, ať se stane vaším vůdcem. Všechny vás miluje, a proto se teď hned rozhodněte s co největším soustředěním kráčet ke světlu porozumění a božské lásky. Já jsem Babaji, ten, kdo si přeje, abyste převzali otěže svobody do vlastních rukou a proměnili sebe a svůj svět ve světlo. A bude-li každý plnit svou roli, spasí to do slova a do písmene vás i tento svět. Pak se v Božském plánu Země transformuje v celistvou Jednotu,  což se bude doslova materializovat před vašima očima. Uzavřete-li se zevnitř a zaměříte se jen na vnější svět, budete slepí a dál bude vládnout temnota. Přinášejte světu a svým současníkům pomocí meditace světlo a jděte dovnitř, kde světlo pochopení a porozumění Božských zákonů nahradí zastaralé a přežité zákony materialismu. Vstupte do domova svobody, drazí přátelé, nechť se tak stane. Miluji vás všechny z hloubi srdce.

Babaji.“

BABAJI NEW 1

Milí moji, co k tomu dodat?

Kdo se cítíte být slovy Babajiho osloven, neváhejte, knihu si kupte a pusťe se do Čtyřicetidenní meditace s ním, abyste se naladili na jeho vibrace.

Meditujte raději s ním než o něm …

S láskou

Vaše Sofie

Tuto knihu si můžete zakoupit zde.


Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *