Mistr St. Germain – Jak můžeme změnit svět?

mET

Poselství Mistra St. Germaina přijala Natalie Glasson v prosinci 2013  
Drahé a Milované bytosti na Zemi! 
Přes moji bytost je k vám posíláno mnoho lásky a úcty od milujících duší  vesmíru Stvořitele, od vašich duchovních přátel a duchovní rodiny. Jste tak silně podporováni  v těchto vašich současných životech a přejeme si, abyste věděli, že vás vedeme k tomu, abyste  pokračovali  v plnění  vašeho božského záměru na Zemi.  Možná ten záměr nechápete,   ale my vám s hlubokou láskou říkáme, že tak opravdu kráčíte a že se zrovna v této chvíli nacházíte ve vašem  božském záměru.   Přijetí toho, že nyní  ztělesňujete důvod vašeho žití a že důvodem vašeho žití je vaše existence, umožní,  že se z vaší duše  uvolní velké množství vhledů. Často spíše kvůli obsahu  než kvůli  snažení  jsme schopni se dostat k hlubšímu poznání duše. Dovolte si to a úplně se otevřete, abyste mohli dostat lásku která k vám proudí  od vaší rodiny z vesmíru Stvořitele. Přejeme vám, aby vás to nabilo, naplnilo energií a inspirovalo vás k nejjasnějšímu světlu a vysokým vibracím tak, abyste na Zemi mohli žít se vzpomínkou na Stvořitele.

V tomto čase, kdy na Zemi vládne zmatek, chci  vnést  jasno a také přinést některé myšlenky od Stvořitele. Uvědomujete si,  že jste na Zemi od r. 2012 překonali velký posun a také se posunuli ve všech svých  energetických tělech; je to něco,  čemu se přizpůsobujete každým momentem vaší reality.  Malé úpravy umožňují, aby se poměrně lehce  odehrály větší posuny vědomí a energetických vibrací. I když se ve vás tyto změny uskutečňují a přinášejí vám tak  větší  rozvoj a uvědomování si vyšších úrovní uvědomění, může se stát, že se ohlédnete a budete se ptát, kdy že se ve vaší realitě tyto změny objeví. Proto chci s vámi hovořit a přednést nějaké myšlenky, jak můžeme změnit svět. Asi jste si všimli, že jsem záměrně  zvolil formu, kdy hovořím o tom, že my všichni jako kolektiv, do něhož jsou zahrnuti všichni na Zemi a ti z  vnitřních úrovní, můžeme změnit realitu na Zemi. Vy sami nemůžete změnit svět, je to cosi, co se dá docílit pouze ve spojení a v jednotě se vším, čím je Stvořitel. Přes moji bytost k vám proudí  láska z vesmíru Stvořitele; přejeme si, abyste věděli,  že jste propojeni a  spojeni s námi jako jeden celek,  proto  přes vás a jakožto přes  sjednocenou skupinu  vám můžeme pomáhat a podpořit mnohé dění na Zemi. Je vzácné, když mnoho z vás na Zemi  je stejného uvažování a spojíte se se záměrem změnit věci na Zemi, ale chápeme že z mnoha důvodů to není vždy možné. Vězte, prosím,  že můžete sehrát božskou roli  v přinášení změn na Zemi a my jsme zde, abychom vás podpořili, abyste jednali jako jednotná skupina,  abyste přinesli  probuzení od Stvořitele do vědomí mnoha lidí a do vědomí Země.  
Když si uvědomíte že nejste sami  a že můžete napomáhat posunu na Zemi ať jako jednotlivec anebo ve skupině, otevřete se velkému zdroji síly a vyšší perspektivy; to vás podpoří abyste si uvědomili svoji vnitřní sílu a smysl vašeho života na Zemi.

Prvním  úkolem je pozorovat vše, co se na Zemi děje a přemýšlet, zda je změna potřebná. Tímto cvičením vlastně  přemýšlíte o vaší víře ve Stvořitele. Mnozí z vás budou konstatovat, že nejsou spokojeni s tím, jaký je váš svět a velký svět kolem vás. Možná vidíte ve světe utrpení, bolest, odsuzování, omezení a negativitu a myslíte na to, jak se svět může změnit  na místo, v němž bude líp. Když někdo zakouší křivdu nebo bolest, může být těžké vnímat, zda na Zemi vůbec existují  vibrace Stvořitele. Prvním úkolem  je, abyste uvnitř sebe  přijali  a uznali,  že všechno kolem  a uvnitř vás již je Stvořitel. Božská vůle Stvořitele  se rozprostírá a proplétá každičkou okolností a každou skutečností na světě. Přijetí tohoto konstatování  si může vyžádat obrovskou víru, ale když uznáte, že Stvořitel je v každé duši na Zemi, a když pochopíte že existuje důvod pro všechno, co se na Zemi děje, začnete vidět za bolest a utrpení, a uznáte, že Stvořitel  je přítomen i v tom nejchaotičtějším zážitku. S tímto náhledem  začnete vnímat harmonii která je přítomna v chaosu, budete vnímat uzdravování a návrat ke Stvořiteli, které lze nalézt v bolestivých situacích, jakož i  ve  zvládání sebe sama při výzvách, ať již je sami zažíváte nebo jste jejich svědky. Pro všechno co se kolem vás děje existuje důvod. Udržování víry, že Stvořitel je navěky přítomen ve všech aspektech reality vás inspiruje, abyste se cítili spokojeni. Již nebudete při vašich pocitech či myšlenkách reagovat negativně, posuzovačně anebo se strachem místo toho, abyste poznali pravdu Stvořitele. Již se odpoutáváte od dramat života, když si uvědomujete, že mír je přítomen v každé  situaci. Pak  je mnohem lehčí  zacházet a pracovat  s čímkoli, začíná se vytvářet vnitřní síla, která vás stále  vede zpátky k lásce a míru.  S tímto pohledem jste schopni podporovat změny ve světě, protože přijímáte svět a jeho lidi, učíte se milovat svět místo toho, abyste ho posuzovali a energeticky tak podporovali negativitu, když byste byli závislí na dramatech.
K druhému vhledu dojde téměř automaticky, protože začnete vnímat zázraky, krásu, laskavost a blaženost světa. Vystoupili jste se z dramatu a z reagování na vnější svět, takže zevnitř proudí spokojenost a láska, což  vás povzbuzuje k tomu,  abyste vnímali zázraky světa.  Přitahujete do vaší reality a pozornosti z vnějšího světa totéž, co se začíná vytvářet uvnitř vaší bytosti. To způsobí, že se stanete ještě úžasnějšími,  když budete ve vaší realitě vnímat zázraky a synchronicity. V  tom období  si uvědomíte, že ve své  bytosti vytváříte  realizaci Stvořitele, což se promítá do Vaší reality. I když to bude pro vaší realitu blahodárné  a přinese vám to  radost a lásku,  můžete mít pochybnosti o tom, jak to může pomoci světu.  Když si budete udržovat  prociťování lásky a budete to projektovat do vaší reality,  zejména tím, že budete vděčni, spokojeni a že budete ve vaší realitě hledat krásu Stvořitele,  umožní to, aby se rozpustilo mnoho negativních postojů a projekcí, které jste vytvořili, váš náhled bude na jedné úrovni, v pozitivním smyslu nakažlivý, a lehkost a rozšíření vaší energie  podpoří a inspiruje druhé – často, aniž byste si toho byli vědomi. Vaše energie a vaše spojení s námi na vnitřních úrovních,  bude plynout do světa v úžasné volnosti a bude působit jako katalyzátor  probuzení.  A tímto způsobem  budou vaše vibrace a způsob, jak zacházíte  se světem, podporovat změnu.  
Možná si všimnete změny a posuny uvnitř vaší bytosti i těch kolem vás,  ale často  jsou to situace a okolnosti které jsou vám cizí, které podporují  ve světe pocity rozladění.  Se dvěma již uvedenými  přístupy byste se měli cítit silní, kompetentní, soucitní, milující a chápající. Často se stává, že mnohé chaotické nebo negativní situace ve světě jsou energie z minulosti, které chtějí být propuštěny; některá jejich uvolňování   mohou způsobit jejich manifestaci, což způsobí, že mnozí si budou toho uvolnění vědomi a tak se povzbudí vysílání  a ukotvení podpůrných léčivých vibrací a to napomůže ukončení energetického cyklu. Může se vám zdát, že je smutné, že tolik lidí trpí jednoduše proto, že má být uvolněna nějaká energie, ale dotčení lidé  mohou být k této energii připoutáni anebo ji dokonce v jiném životě sami vytvořili a takto  ukončují cyklus, který  vytvoří svobodu a pochopení. Znovu se vracíme  do prvního vhledu, kde je potřeba pochopit, že ve všem zde  je božský záměr a když věci přijmete, umožní vám to,  je pochopit.  
Třetím úkolem  je rozpoznat, že je vašim cílem,  abyste spolu s  ostatními pozvali Stvořitele k aktivnímu zapojení se  do vaší reality a do událostí,  odehrávajících se ve světě. Stvořitel je vždy přítomen, ale někdy musíme požádat, aby vstoupil do akce, což symbolizuje, že se otevíráme tomu, abychom jednali jako nástroje světla Stvořitele, zázračného léčení a toho, abychom pomohli vytvořit harmonii a osvícení. Zveme Stvořitele, aby se plně a vědomě ukotvil v každé osobě a situaci a žádáme, abychom mohli sloužit tím, že dovolíme Stvořiteli, aby se projevoval prostřednictvím našich činů, myšlenek, emocí a vědomí,  aby se uskutečnilo léčení,  posuny a větší světlo od Stvořitele.
Možná budete chtít říct:“Ať se Stvořitel projeví úplně, absolutně a přiměřeně v mé realitě a ať přinese harmonii, zázračné léčení a souznění  s Ním v mé vnější zkušenosti.”.
Anebo  s úmyslem podpořit svět možná budete chtít říct: ”Ať se Stvořitel projeví úplně, absolutně a přiměřeně skrze mně a všechny,  koho se tato situace týká (pokud chcete, označte tuto situaci) aby to vyústilo ve zkušenost harmonie, zázračného léčení a souladu se Stvořitelem ve všem a v rámci vědomí Země”. Ať se Stvořitel projeví tím, že přinese lásku, léčení a blaženost.Pamatujte, že se nenabízíte jako projev božství, ale že dovolujete Stvořiteli, aby se přes vás projevil. Aby se tak stalo, je nutné si být vědom vaší božské intuice a následovat ji. Je mnoho způsobů, jak můžete léčit Zemi. Pomozte vytvořit na Zemi Epochu Lásky anebo dokonce změňte svět, ve kterém žijete. Ale pokud bychom se měli dělit o zkušenosti, nebylo by to tak účinné, jako když budete držet záměr a požádáte Stvořitele aby se projevil a aby se tak projevilo uzdravení, láska, osvícení, blaženost a harmonie. Pamatujte, že pokaždé když se soustředíte na světlo a budete pro Stvořitele prostředníkem pro cokoliv co si zvolíte, podporujete tím nárůst vědomí a zvýšení vibrací v rámci frekvencí planety a všech, kdo na ní žijí.  
Ať  se Stvořitel projeví – teď!
Mistr Saint GermainZdroj: http://www.omna.org/Home.htmlPoznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 


Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *