Další fáze transformace pro planetu Zemi

Přichází další masivní vlna energie určená pro proměnu vnitřní Země  a stejně tak  pro náš vnitřní posun.

V dávných dobách bylo vše sdělováno prostřednictvím složitého jazyka geometrických forem, tvarů a zvuků . Tyto vzory v sobě nesou silnou energii, neboť jsou kombinací všeho, čím se kosmická energie přicházející přímo ze Zdroje, projevuje ve vnějších a vnitřní formách. Vědomí vychází z mysli Boha. Obsahuje symboly, které nám předávají pravdu a informace. Bůh je zakódoval do posvátné geometrie, starověkých rukopisů, starodávných monumentů jako jsou například pyramidy nebo Stonehenge či sochy na Velikonočních ostrovech. Stejně tak i krystaly a dokonce i staré stromy obsahují moudrost vesmíru, která čeká na to až začne být využívána. Velká část tohoto vědění, moudrosti a esoterických informací byla zapečetěna  různými rituály, invokacemi a obřady.  Po pádu Atlantidy naše schopnost číst tento jazyk a naše porozumění celému Stvoření podstoupila těžkou změnu v souvislosti s tím, jak planeta padala zpět z páté dimenze do třetí. Nyní, v době prosvětlování naší planety dochází k uvolňování a zdostupňování uvedeného vyššího vědění.

Některým vysoce vyškoleným kněžím a vědcům se podařilo těsně před pádem Atlantidy utéci mimo region Atlantské civilizace , např. do Egypta, Peru , Mexika, atd. V té době začaly vznikat mnohé tajné mystické školy, které byly provázány s podobnými mystickými  školami v Himalájích, Charunu a Řecku. Tito kněží a vědci ve svém čakerním systému nesli určité klíče a kódy nezbytné pro lidstvo, aby se rozpomenulo. Bohužel jak postupně i oni upadali do nižších vibrací a zapomínali svůj původ, mnohdy úplně nechápali co učí a jejich vlastní interpretace pravdy již nebyla úplně čistá. V podstatě zde jen vytvářely určitý posvátný prostor a zachovávaly část, toho, co bylo ztraceno, ale jak již bylo zmíněno, většina učitelů těchto škol již zapomněla,jaký  je skutečný význam za tím, co uchovávali a předávali dál. Jistěže plnili důležitou roli pro lidstvo; ale hodně z těchto škol fungovalo pod pláštěm různých vytvořených Řádů, ve kterých bohužel postupem času docházelo k různým intrikám, jež se tam ve svém nejčistším slova smyslu nikdy neměly dít.

Božský Zdroj a Rada starších, kteří obklopují trůn Božství,spolu s  Mezigalaktickéhou radou pro rok 2012, se shromáždili, aby diskutovali o všech změnách, které nyní probíhají v Mléčné dráze a rozhodli se, že je potřeba v souladu s tím, co se v Galaxii děje, změnit  plány. Hodně toho nemohlo být předpovězeno a správně odhadnuto díky tomu, že veškerý život a jeho formy vždy měly svobodnou vůli . Tak i to nejlepší z nejlepšího, co bylo naplánováno, muselo být v rámci většího celku přezkoumáno.

Ačkoliv experiment dobrovolných Pracovníků světla, kteří se postupně vtělovali od roku 1950 a odvedli nádhernou a obrovskou práci, jistě splnil svůj účel, většina těchto hvězdných dětí  byla ztracena v rámci výchovného a sociálního prostředí. To bylo riziko, které muselo být vzato v potaz, protože nikdo nevěděl, jak tyto dobrovolné duše zareagují na husté a tmavé 3D vědomí. Většina bytostí z těchto Hvězdných semen pocházejí z 5. a vyšších dimenzí a evolučních stavů. Nicméně, s tím, jak se nyní otevírají Hvězdné brány a portály, bylo zjištěno, že na Zemi je stále mnoho Pracovníků světla, kteří se probudili a jsou schopni si v sobě Světlo udržet.

S ohledem na to to všechno,bylo rozhodnuto,vyslat na planetu novou aktivační energii,ale v jiné podobě. Ta by měla být určena pro ty duše, které mají vrozenou schopnost probudit své vlastní Vyšší Já a svou Já jsem Přítomnost a potom s pomocí Kosmické Hiearchie (Nanebevzetých Mistrů) přenášet vyšší klíče a kódy, nekontaminované čímkoli a kýmkoli, zpět lidstvu. A tak tedy nyní na naší planetě existuje hrstka duší, která je dostatečně pokročilá, aby tuto práci zvládla; pochází z monádické skupiny duší, která se již na počátku času rozhodla této konkrétní duši s touto prací pomoci. Tyto duše prochází intenzivní očistou; vše skryté, co jim brání poznat svou pravou podstatu a účel zrození, musí odpadnout. Tito Pracovníci Světla se osvobozují z nadvlády ega, aby se stali co nejčistšími a průzračnými portály pro informace, které skrze ně jsou posílány. Také musí být schopni převést tyto informace do takového jazyka a takovým způsobem, kterému budou lidé rozumět. Zatím jich je hrstka na této úrovni, další budou aktivováni v několika příštích měsících a letech. Nechanelují jiné Mistry nebo entity, ale pouhou svou přítomností předávají klíče a kódy potřebné pro lidstvo právě v tomto okamžiku. Ony kódy a klíče přichází v takové podobě, v jaké je doposud žádná lidská technologie nebyla schopna interpetovat.  Nyní jsou na Zemi inkarnováni a dále se inkarnují moudří z dávných časů, oni dobrovolníci z různých dimenzí Vesmíru, kteří ve svém energetickém systému nesou informaci, jež je schopna tyto klíče dekódovat. Tyto bytosti nejsou ničím zatíženy, což znamená, že jdou sami svou vlastní cestou, nepatří k žádné skupině, do žádné mystické školy či tajného řádu. Jsou napojení čistě na Boha, nesou v sobě vysokovibrační energie, a byli vybráni jako nejčistší z čistých pro tento úkol. Jakmile začali pouhou svou přítomností aktivovat tyto klíče a kódy, zbytek Pracovníků Světla, se začal pomalu rozpomínat na své poslání a přestává být vězněm všeho, co ho blokovalo a co mu překáželo v plnění jeho úkolů.  Jediný způsob, jak tyto bytosti mohou skutečně  získat  přístup k tomu, co do nich bylo před  mnoha milióny let vloženo a jak tyto informace mohou následně být zaktivovány, je očistit se tak, aby jejich Vyšší Já mohla plně sestoupit do jejich vědomí a těla.

V příštích několika týdnech a měsících zaplaví Zemi proudy energie, dojde k  masivnímu stahování  kódů a ty následně spustí velké změny na celé Zemi. Proto je nezbytné, aby se všichni Pracovníci světla (a nejen ti) čistili a čistili a to na všech úrovních. Tělo je transformátor, který spojuje nově příchozí frekvence se Zemí. Je nezbytně nutné dostat ze všech svých těl, nejen z fyzického, jakýkoli symbol minulosti (pocit, myšlenku, starý zajetý program v chování), který není v souladu s novou realitou, která se v nás rodí. Je také velice důležité odložit stranou své ego, přestat  se srovnávat a posuzovat;  každé ruky je nyní třeba, každého člověka, všichni bychom měli táhnout za jeden provaz; všichni jsme Jedno.

Ti, kteří připravují cestu pro další, nejsou o nic více než ostatní, prostě jen na sebe vzali tuto odpovědnost a díky tomu byli testováni více než ostatní. Mají za sebou průchod očistnými ohni a  další je teprve čekají.  To je jejich největší služba lidstvu. Jsou posly nové vesmírné vlny, kteří svítí na zpáteční cestu bytostným podstatám ostatních lidí, kteří je budou následovat.

A tak se tedy, přátelé, připravme na nesmírnost našeho Bytí sestupující k nám a  na masivní posun…

Z http://judithkusel.wordpress.com/about/ volně přeložila a doplnila pro www.novoucestou.cz Sofie Natarani. Pokud chcete, sdílejte, prosím, s  uvedením této poznámky. Děkuji.


Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *