Invokace k propojení s Kristovým vědomím

kristova kvint

Použijeme kvintesenci Kristus z Aura-Somy. Pomůže navodit přímou zkušenost s Kristovým vědomím, usnadní kontakt s Mistrem v našem nitru, s nejvyšším aspektem našeho Bytí.

Posaďte se do pohodlného sedu, ruce položte na kolena dlaněmi navrch a několikrát se zhluboka nadechněte.

Zaměřte svoji pozornost na bod asi 20 centimetrů nad naší hlavou a představte si v něm krásné světlo. Několikrát toto světlo vdechněte a vydechněte.

Potom vyslovte tiše a ze srdce prosbu: Nechť je Kristus přede mnou….

a vciťujte se do vůně a energie Kvintesence.

Po chvíli vyslovte prosbu: Nechť je Kristus za mnou…

Nechť je Kristus po mé levé straně… 

Nechť je Kristus po mé pravé straně…

Nechť je Kristus pode mnou…

Nechť je Kristus nad námi ….

Nechť je Kristus ve mně…

Nechť je Kristus v temnotách mého myšlení a ve světle mého bytí…

Nechť je Kristus v barvách mé aury …

Nechť je Kristus ve zvuku mého hlasu a ve tvarech mého těla …

Nechť je Kristus …… řekněte svoji modlitbu – kde, v jaké situaci si přejete, aby ve vašem životě bylo Kristovo vědomí.

Prociťte vděčnost ve svém srdci a poděkujte.

Staniž se!

S láskou,

Sofie Natarani

 


Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *