Text k nové lahvičce Aura-Soma

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Archanděl Israfel

B112 – Tyrkysová/Střední tón královsky modré
Narozen: 14. prosince 2014, 12:12 GMT

Israfel je podle starých textů popisovaný jako velmi energický archanděl ztělesňující tvůrčí aspekt Loga, mužský/ženský aspekt Boha/Bohyně.
Tyrkysová v horní části lahvičky tedy představuje tvořivou komunikaci srdcem – v případě Israfela se jedná o specifický aspekt tvořivosti představující komunikaci písní a oslavu tancem.
Královská modř v dolní části lahvičky přináší odhalování vize a našeho skutečného potenciálu, našich talentů a darů (přes spojení se zlatou barvou, která představuje spojení se všemi energetickými centry a s naší inkarnační hvězdou).
V systému Aura-Soma se královsky modrá ve spodní frakci neobjevuje příliš často a zdůrazňuje zde důležitost Israfelova hlubokého smyslu pro jasné vidění a vnímání, který se nachází v hloubi královsky modré. B112 by nám mohla pomoci s našimi smutky a utrpením, které souvisí se ztrátou, a umožnit nám více pracovat na odpoutávání se a na schopnosti nechat věcem volný průběh.
Israfel nás podporuje v uskutečňování naší pravé podstaty, pravého Já, naší transcendentální reality. Je v něm pocit znovuzrození, který započal arch. Gabriel (B95).
Dnešní doba si volá po změnách. Některé představují notné výzvy a jiné obsahují potenciál uspořádat věci do nového řádu. Israfel po nás chce, abychom v této přechodové době žádali o pomoc anděly. Pomáhá nám volat naším skutečným hlasem, hlasem srdce, vycházejícím z naší vnitřní hvězdy.
Israfel je nazýván serafimem a oslovit ho jménem znamená otevřít pátou bránu, která souvisí s krkem (5. čakrou) a s energií, která se tudy pohybuje, podporovaná Israfelovou tyrkysovou.
Tuto lahvičku můžeme vnímat jako pomoc při odstraňování nevědomosti, která nám stojí v cestě a zastiňuje vše, co je před námi. Představa překážky, kterou je třeba překonat, se někdy spojuje s drakem. O Israfelovi tedy můžeme uvažovat jako o andělovi, který rozptyluje negativní asociace s dračí energií a tím je hluboce spojen s Archandělem Michaelem. Israfel se někdy označuje za novějšího anděla v zástupu archandělů.
Israfel se dokáže simultánně manifestovat na mnoha různých místech. Je archandělem pro novou dobu, který přichází k těm, kteří spí, aby je probudil do reality toho, co se od nich žádá, s čím před příchodem do této inkarnace souhlasili, aby jim pomohl probrat se z narkózy výchovy a společenského podmínění do jejich skutečného potenciálu oslavy a tvořivosti.
Poslední poznámka se týká astrologického načasování jeho zrodu: mezi 24. červnem 2012 a 16. březnem 2015 dochází k sedmi kvadraturám Urana a Pluta a každá z nich svým dílem přispívá ke zrodu Vodnářského Věku. K šesté z těchto kvadratur došlo právě 14.-15. prosince a podle některých astrologů je tématem této kvadratury „nabírání vize“. Jedná se o synchronní proces s Israfelovým poselstvím, které nás probouzí k našemu pravému Já. V Aura-Somě se Uran vztahuje k tyrkysovým lahvičkám (43, 62, 45 a 75) a téma vize souvisí s královsky modrou. Během těchto kvadratur mezi Uranem a Plutem jsme prý povoláni k budování nového světa založeného na pravdě. Israfel tento proces podporuje tím, že přináší potenciál transformace k novému řádu věcí.

Převzato z : http://www.bsvet.cz/


Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *