Mantra projekt

mp-logo4

Bhakti Marga Foundation (centrála ve Springenu, Německo, sídlo Sri Swami Vishwanandy) zahájila v roce 2010 program s názvem Mantra – Project. Mezinárodní koordinátor projektu a otcem myšlenky je Swami Vishwakurunandhanananda (Swami Kuru). A Premavatar Sri Swami Vishwananda(zakladatel Bhakti Marga Foundation) tuto iniciativu požehnal. Cílem programu je podpořit co nejvíce lidí v tom, aby zpívali mantry, tím se očišťovali a pomohli tak ke zvýšení množství pozitivní energie na planetě Zemi.

Mantra Projekt již inspiroval mnoho lidí po celém světě, tím že lidem připomíná Boží Lásku a jejich velmi osobní a blízký vztah k Nejvyššímu Vědomí. Dává každému možnost začít duchovní praxi, a pomáhá vytvořit velmi pozitivní návyk, zvyk opakování Božích Jmen. Díky pravidelnosti se praktikující více a více dostává do svaté vibrace Božího Jména a začíná si uvědomovat Boží přítomnost ve svém vlastním životě.

 

10993102_978488532161644_436011739164167845_n

Swami Kuru

Mysl, která je živena Svatým Jménem Boha,

se nemůže nikdy mýlit a všechny činy,

které z ní vzejdou budou naplněny Milostí

a Láskou Giridhariho

Sri Swami Vishwananda


Život je láska. A Láska je Božská. Láska je Bůh. Smyslem života je tuto Lásku cítit, uvědomit si tuto Lásku. Naše mysl chápe Božství jen obtížně, je potřeba ji nejprve vyčistit, správně naladit a co je nejpodstatnější… mít ji neustále pod kontrolou. Odříkávání manter slouží právě k tomu. Vibrace mantry nejprve očistí mysl a při pravidelné a dlouhodobé praxi očistí i podvědomí. Propojení síly zvuku, hudby, samohlásek a řeči v sobě totiž nese velkou tvořivou sílu Universa.  Mantry jsou posvátná slova nebo božské zvuky naplněny mocí chránit, čistit a transformovat jedince, který je opakuje. V mantrách je nepopsatelná síla. (tzv. Ačintja šakti). Pokud opakujete mantru s koncentrací na její význam, obdržíte dříve či později boží uvědomění.  Říká se, že pomocí samotné džapy (opakování mantry) může člověk uskutečnit Boha již v tomto životě.

„Čím více budete zpívat Boží jména, tím víc se na ně budete ladit, tím víc skrze vás začne Bůh zářit a tím víc bude jednat skrze vás.“  Sri Swami Vishwananda

11222201_10205296596761957_7071094968995759121_o

Pokud se chcete připojit k Mantra projektu, vyberte si jednu z níže uvedených manter (Om Namo Narayanaya nebo Gayatri mantru) a po dobu 40 dní v řadě ji zpívejte či odříkávejte, nejlépe každý den ve stejný čas. Obecně se doporučuje doba před východem nebo při západu Slunce, ale mantru můžete prakticky opakovat v průběhu celého dne. Podstatné je, aby vaše pozornost byla na příslušnou mantru plně zaměřena, abyste ji zpívali či vyslovovali vědomě; mechanické vyslovování mantry s myslí upřenou na věci vnějšího světa vám očekávané výsledky nepřinese. Udržujte si proto bdělý postoj po celou dobu džapy. A proč  je třeba s mantrou pracovat aspoň 40 dní? Je známo, že 108x za sebou zazpívaná mantra denně (po čtyřicet dnů) uzamkne vibrace mantry do lidského těla a vyvolá potřebné efekty. Vynecháte-li jednou,  je nám líto, musíte začít znovu.

Mějte neotřesitelnou víru v účinnost mantry, je naplněna nespočetnými božskými silami. Vaše mysl, srdce i tělo se očistí, probudí se vaše vnitřní duchovní síla. Stálým opakováním se probudí tzv. mantra čaitanja – vědomí, skrytá moc mantry. Jinými slovy – Bůh sám se realizuje jménem. O Bohu se praví, že má tisíc jmen, a proto vás k Jeho poznání může dovést jakákoliv mantra. Nicméně níže uvedené dvě mantry patří mezi ty nejmocnější. Mahavatar Babaji vybral mantru OM NAMO NARAYANA jako mantru k dosažení osvobození pro tento věk, pro dobu, ve které žijeme.

Om_Namo_Narayanaya

 

 

a) OM NAMO NARAYANAYA – mantra pro Nejvyšší Božství, které vždy Bylo, Je a vždy Bude. Nebo jinak řečeno – Narayana je čistá Existence, ze které vše vzniklo.

Je známo, že není rozdílu mezi jménem Boha a Jím samým a kdykoliv někdo recituje jméno Boha, Je okamžitě přítomen. Tato mantra je nejsilnější  mantrou ve Stvoření a přivádí člověka k duchovní a také světské prosperitě, uvědomění si sebe sama a Božství v sobě. Skrze tuto Mantru můžeme dosáhnout všeho, včetně Osvícení.

„Om Namo Narayanaya – tato mantra je tak silná, že vás povznese, 
povznese vaše duchovní vědomí do velmi vysokých stavů. 
Také vám pomůže ve vašem materiálním životě a dodá vám klid mysli.“

Premavatar Sri Swami Vishwananda

Význam mantry:  Skláním se před  Tím, kdo je esencí žijících i nežijících věcí a kdo je dokonce přítomen i tam, kde se ostatní nenachází.

Mantru Om Namo Narayana si můžete poslechnout na tomto CD Sri Swamiho Vishwanandy 

nebo zde :

b) GAYATRI MANTRA – přivolává spirituální světlo do našeho srdce, mysli a těla a obklopuje zpívajícího mocným ochranným štítem.

 

 

 

 

 

Óm Bhur Bhuvaha Suvaha

Tath Savithur Varenyam
Bhargo Devasya Dhimahi
Dhiyo Yonaha Prachodayath

Překlad:

Meditujeme o slávě Pána, který stvořil tento vesmír, který je hoden uctívání, který je vtělením vědění a světla, který  zničí všechnu tmu a odstraňuje veškeré nectnosti a nevědomost – kéž osvítí náš rozum.

Říká se v Písmu, že Gayatri mantra je matkou všech manter. Všechny ostatní mantry spočívají v Gayatri mantře. Guruji poznamenal, že v Gítě Krišna řekl: Mezi všemi mantrami jsem Gayatri mantra.“Čtyři Védy spočívají v této mantře samotné. Má neuvěřitelnou sílu – s možností dát úplné znalosti a moudrost – ztělesněním čtyř Véd, očistit a osvobodit duši.
Gayatri je matka Véd. Je to ničitel hříchů. Neexistuje na této Zemi, stejně jako v nebi, žádná jiná mantra, posvátnější a čištější než Gayatri mantra.

Obě výše uvedené Mantry jsou „Maha mantry“, což znamená, že obsahují všechny ostatní mantry a jsou jedno s Nejvyšším Vědomím. Zpívání Maha mantry v nás probouzí Mantra Shakti- schopnost pracovat s mantrou.

V Mantra Projektu se duchovní praxe skládá ze zpívání zvolené mantry po dobu 40 dnů. Ty mohou být rozděleny do čtyř částí: během prvních 10 dnů  se mantra odříkává 15 minut za den, během dalších 10 dní se vědomě vyslovuje 30 minut denně, poté po dobu 45 minut při  dalších deseti dnech a posledních 10 dní z těch 40 se mantra odříkává plnou hodinu. Kdo má již nějakou zkušenost s mantrami, může již od prvního dne mantru recitovat rovnou celou hodinu nebo si tuto hodinu rozdělit v jeden den třeba na 2 části nebo jak mu to vyhovuje.

3. Ti, kteří se rozhodnou zapojit do Mantra projektu, se mohou registrovat u příslušného koordinátora MP . V „Mantra Projektu“ ( MP ) vlastně  dostáváte možnost jednoduchým způsobem zahájit duchovní praxi . Zapojit se může každý člověk ve věku nad 16 let.

Seznam Mantra Projekt koordinátorů ČR:

 1. Manjuri (Petra Janásková): manjuri@atmakriya.org Loučka (Olomoucký kraj), MP CC ČR
 2. Rakesh (Tomáš Pavlíček): t-pavlicek@seznam.cz Praha
 3. Bhawani (Tereza Merhautová): bhawani@centrum.cz Kladno (Středočeský kraj)
 4. Natarani (Sofie Hanáková): simplymeditation.cz@gmail.com Praha
 5. Tulsi (Radka Knoppová): tel.: 724556904    Hradec Králové (Královéhradecký kraj)
 6. Kalkati (Ivana Petrofová): kalkati@atmakriya.org Hradec Králové (Královéhradecký kraj)
 7. Swarupini (Ivana Tošnarová): swarupini@atmakriya.org Střemy (Středočeský kraj)
 8. Rohini (Ivana Farkašová): rohini@atmakriya.org Praha
 9. Veena (Dagmar Čalová): d.calova@seznam.cz Praha
 10. Jirka Vorlíček: pajdavorl@email.cz Dolní Loučky u Tišnova (Jihomoravský kraj)
 11. Nivedita (Dana Dáňová): nivedita@atmakriya.org Nová Role (Karlovarský kraj)
 12. Bhano (Petr Bachorec): pbk2003@tiscali.cz                                   Hranice na Moravě (Olomoucký kraj)
 13. Radomír Nohavica: RadomirNohavica@seznam.cz Olomouc (Olomoucký kraj)
 14. Ilona Hlavničková: omh.mskraj@seznam.cz Třinec (Moravskoslezský kraj)

 

4. Po úspěšném dokončení čtyřiceti denní Mantra praxe  (bez přerušení) je potřeba oznámit dokončení koordinátorovi. Od něho potom obdržíte náramek, který jinak nelze koupit, neboť je určen jen pro účastníky tohoto Projektu a je osobně jej požehnal Sri Swami Vishwananda. Náramek podporuje toho, kdo jej nosí, na jeho duchovní cestě a především v konání jeho “ Sadhany „ (duchovní praxe).

5. Praktikant může dát výměnou za náramek dle svého vlastního uvážení “ Dakshinu „, tedy drobný peněžní dar výměnou za to, jakého vzácného daru se mu dostalo.

Dakshina také pomáhá v tom, aby Mantra projekt mohl dále pokračovat pro blaho všech zúčastněných (jedná se o náklady na výrobu náramku).

Po dokončení zpívání jedné mantry se můžete zapojit do tohoto programu s další mantrou. ( Náramek ale dostáváte pouze jeden).

mp-logo3

„Džapa neboli recitace jména Pána smývá z mysli

všechny nečistoty a naplňuje ji blažeností.

Sladí duši s Bohem a naplní ji Jeho přítomností.

Způsobí její dokonalé spojení s Bohem.“

Džapa zastavuje sílu myšlenkového proudu směřujícího k věcem. Nutí mysl, aby směřovala k Bohu, k dosažení věčné blaženosti. Mantra čaitanja, tj. moc utajená v mantře, je ukrytá v každé mantře. Neustálé a na řady měsíců prodloužené opakování vyrývá nové prohlubně v mysli i v mozku. Během džapy všechny božské vlastnosti plynou z Boha do mysli praktikanta. Uklidňuje a posiluje mysl, činí ji introspektivní, tj. do sebe obrácenou. Vykoření všechny zlé myšlenky a sklony. Vyvolává odhodlanost a sebekázeň. Může vést k přímému zážitku Boha. Jak člověk myslí, takový se stane. Kdo udržuje myšlenky na božství, promění se sám skutečně v božstvo neustálým myšlením a meditací o Něm.  A meditované, myslitel a myšlenka se stanou jedno a totéž.  To je samádhi. Je to ovoce provádění džapy.

 Shivaratri 2012 with Sri Swami Vishwananda_JAPA

 Jak se správně provádí džapa:

 1. Seďte tváří k východu nebo severu – budete obdařeni duchovními proudy
 2. Džapa se má dělat za svítání nebo za soumraku. (Japa v sanskrtu znamená opakovat a Mála věnec. Japa mála  je duchovní praxe – opakování Božího jména.)
 3. Pokud vás unavuje opakování mantry na jedno sezení, udělejte si tři nebo i více sezení. Shledáte-li, že se vaše mysl toulá, opakujte mantru chvíli velmi rychle. Jinak zlaté pravidlo je, opakovat mantru ani příliš rychle, ani příliš pomalu. Vyslovujte mantru řádně.
 4. Opakujete-li mantru, když máte přeplněný žaludek, budete se cítit ospalí.
 5. Ze začátku používejte džapa málu – korálky se 108 plus jednou kuličkou, vyrobené většinou ze semen Tulasí, indické Bazalky zasvěcené Višnuovi nebo ze semen posvátného indického keře rudrákša zasvěcené Pánu Šivovi . Vycházeje od té samostatné kuličky, která se také nazývá Guruova perla nebo také Meru (Svatá hora), počítáme palcem a prostředníčkem kuličku po kuličce při každém opakování mantry, dokud se nedostaneme znovu ke Guruově perle na druhé straně. Chvíli ji podržíme palcem a prostředníčkem a pak může cvičení pokračovat, přičemž počítáme kuličku po kuličce zase zpátky. Guruova perla se během cvičení s mantrou nesmí překročit. Má v sobě uloženou spirituální sílu a časem víc a víc posiluje cvičícího s mantrou. Užívejte pouze prostředního prstu a palce pravé ruky při přebírání zrn – ukazováček je zakázán (symbolizuje Ego). Mala by neměla viset pod pupkem, držte ruku u srdce nebo nosu. Mála nesmí být viditelná – pořiďte si na ni nějaký obal.  Můžete si jej objednat zde.
 6. Mála je posvátný předmět, uchovávejte ji v úctě. Můžete ji nosit kolem krku, připomene vám vždy Boha a Jeho realizaci. Je cennější než zlatý náhrdelník, protože plní vaši mysl božskými myšlenkami a je nástrojem, který vás přivádí k Bohu a osvobozuje vás od sansárického kola zrození a smrti. Mějte džapa málu stále u sebe, ať již na krku nebo v kapse, a pod polštářem v noci, když půjdete spát. Můžete ji také nosit omotanou kolem zápěstí.
 7. Opakujte mantru chvíli nahlas, chvíli polohlasně, chvíli v mysli. Mysl potřebuje změnu.
 8. Provádějte džapu s citem. Znejte význam mantry. V srdci si vizualizujte formu Boha, která je vám blízká. Myslete si, že On je svědkem vašeho opakování mantry a vašeho myšlení.
 9. Džapa by se měla dělat vážně a upřímně, s plnou vírou. Zpívání Jeho jména je služba Jemu. Když myslíte na Jeho jméno, musíte cítit ve svém srdci takový proud lásky a zbožnosti, jaký byste přirozeně měli, kdybyste Ho vskutku viděli.
 10. Pokračujte v proudu mentální džapy i mimo dobu sezení, ať děláte cokoliv.

Milí přátelé,

je mi ctí být koordinátorkou tohoto projektu. Pokud Vás zaujal, kontaktujte mne, prosím (či jakéhokoli koordinátora MP). Při osobním setkání se o Mantra Projektu dozvíte více.

S láskou,

Natarani

Koordinátorka MP

OM NAMO NARAYANA.

 


Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *