Mahatma – Další pomůcka na vaší cestě transformace – „Kosmická úroveň Univerzálního světla“

Chanelováno Natalií Glasson –   17. května 2016

Zdravím vás, jsem Vesmírný Logos, Mahatma, také známý jako Avatar syntézy. Z mé pozice na kosmické úrovni je mým záměrem předávat světlo a vědomí Stvořitele všem. Světlo, které kosmická úroveň předává, je nejčistší a nejrychlejší vibrace světla, která může být pociťována před úplnou integrací se Stvořitelem. Jde o velmi silnou podstatu, ke které se můžete dostat kdekoliv pobýváte ve vesmíru Stvořitele, a která vám názorně předvede a odhalí vaše pravé já. Pravda o vás samých, kterou si uvědomíte, je mimo vaše fyzické nebo osobnostní přesvědčení; může to být dokonce porozumění, které je v tuto chvíli pro vás nepředstavitelné, a přesto přinese hluboký pocit uklidnění, pravdy a čisté lásky.

Mnoho lidí, kteří se chtějí propojit na hlubší úrovni s jejich duší, vyšším já, vnitřní pravdou, nebo dokonce Stvořitelem, se propojují s kosmickou úrovní, neboť poskytuje obrovské možnosti stáhnout si inspiraci, stejně jako umožňuje velké přechody z prostorů zmatku, strachu nebo pocitů uvíznutí. Energie kosmické úrovně nabízí silnou podporu světla, která vytváří prudký nárůst ve vašem duchovním vývoji.

Je třeba být připraven na výrazný nárůst v probuzení, které nastane prostřednictvím vašeho spojení s kosmickou úrovní, a které může začít rychlou cestu k uvědomění si své pravdy.Často, když nejste schopni rozpoznat další úroveň dostupné pravdy, kterou si máte uvědomit, je zde blok, omezení nebo negativní přesvědčení, které přitahuje vaši pozornost a je pro vás téměř oslepující rozpoznat pravdu Stvořitele, která je odhalována, aby vás vedla vpřed. Je třeba si uvědomit, že když se napojíte na kosmickou úroveň, tak aby vám byla odhalena čistá pravda Stvořitele a vašeho bytí, tak je potřeba, aby se rozpustila vaše připoutání k tomu, co vám brzdí a tím může dojít k procesu uvolnění. Tento proces uvolnění může být mentálním, emocionálním, fyzickým či duchovním zážitkem. Léčení probíhá, avšak je to především vaše připoutání k odmítání, zablokování nebo omezení, která jsou uvolňována. Negativní zkušenosti, vzpomínky nebo bolesti mohou ve vás vytvořit silnou energii připoutání. Je tomu tak, protože vše, co vás omezuje, může být rozpoznáno jako součást vaší identity nebo to může být strach z uvědomění si své pravdy, který je příčinou připoutání. Existuje celá řada důvodů, proč se vytváří připoutání dokonce i z nepotřebných či nežádoucích energií. Je úžasné si uvědomit, že vaše připoutání jsou vaším klíčem k docílení osvícení. Když jsou připoutání uvolněna, ať už chápete jejich význam a smysl nebo ne, odhalí vám část vaší pravdy posilující osvícení, což může být prožíváno jako proces uzdravení.

Dovolte si uvědomit, že prožívání bloků, omezení, odmítání, negativního přesvědčení, nebo pocitu uvíznutí je prostě vaše připoutání k této energii. To znamená, že energie ve vás vznikla, aby byla uvolněna. S uvolněním této energie přistoupíte k léčení a osvícení; k světlu Stvořitele. Když byla energie původně vytvořena, vytvořili jste si na ní připoutání, vazbu nebo jste ji uznali jako součást svého bytí. Možná jste zapomněli vaše připoutání k této energii.Důvodem k tomu mohla být situace, která vytvořila tuto energii, a která byla příliš bolestivá na to, abyste jí nevěnovali pozornost, takže se vytvořilo připoutánía této energie připoutání se držíte dokud, nebudete připraveni se s ní vyrovnat. Proto když se ve vás objeví negativní energie, můžete uznat, že máte připoutání k této energii. Uložili jste tuto energii uvnitř vás k léčení na později. Když se ta energie objeví, je čas uvolnit vaše připoutání k této energii, což je ve skutečnosti proces uzdravení, odpoutání se od této energie připoutání. Ano, můžete procítit danou situaci, i když pouze znovu prožíváme připoutání k energii ve vašich myšlenkách. Uvolňování vašich připoutání může být někdy bolestivá zkušenost, avšak to vám také přinese osvobození, protože vám to umožní propojit se s vaší pravdou a rozpoznat širší aspekty Stvořitele ve vás.

Sdílím s vámi tuto informaci právě teď, protože vás chci podpořit, abyste rozpoznali svoje procesy hojení tímto novým způsobem. Umožní vám to procházet transformačními procesy s větší lehkostí, rychlostí, dokonalostí a pravdivým náhledem. Také chci, abyste si byli vědomi, že kosmická úroveň Stvořitelova vesmíru vás podporuje v uvolňování vašich připoutání a v přístupu k osvícení, a že je pro vás jednoduše připravena skrz napojení se na a stáhnutí si „Kosmického Světla“.

Kosmický Logosi Mahatmo, je mojí nejhlubší touhou a vnitřním vedením spojit se s tvými energiemi a kosmickou úrovní Stvořitele. Prosím, dovol průsvitnému světlu kosmické úrovně, aby mě zahalilo a prostoupilo mnou. Žádám a vyjadřuji svůj záměr dostat podporu od kosmické úrovně světla, tak aby mi umožnilo s lehkostí a plně se uzdravit a ohledem k mé schopnosti rozeznat má připoutání, zbavit se procesu nepotřebných energií ve mně. Podpoř mě, abych snadno rozpoznal mou připoutanost a s lehkostí ji odevzdal. Tím, že identifikuji svá připoutání k negativním nebo omezujících energiím, která vyvstanou, tak zpřístupním a ztělesním svou další fázi osvícení.

Vzývám Univerzální světlo, aby mi ukázalo pravdu o mém bytí, mé duši a části Stvořitele ve mně. Vím, že se to děje, přijímám příslušné univerzální světlo a zahajuji proces rozpoznání pravdy, která může, ale nemusí, vynést na povrch energie, které přijmu a uvolním jak před, v průběhu nebo později. Vím, že jsem nesmírně a zcela podporován Univerzální světlem a Mahátmou, tak aby tento proces probouzení proběhl s pocity radosti, inspirace a osvobození. Děkuji a vím, že jsem navždy požehnán Stvořitelem a jako božský tvůrce.

Uvnitř Univerzálního světla Stvořitelova vesmíru je obrovská čistota, což znamená, že se můžete obrátit na Univerzální světlo v jakékoli záležitosti, kde by bylo prospěšné rozpoznat pravdu a tvůrce uvnitř vás. Vezměte prosím na vědomí, že Univerzální světlo a jeho vibrace budete vždy cítit na takové úrovni, která je pro vás vhodná. Pokud by s vámi bylo Univerzální světlo sdíleno v jeho nejčistší vibraci, tak by mohlo být škodlivé pro vaše zdraví a duševní pohodu na mnoha úrovních vaší bytosti, a to kvůli vašim pozemským vibracím. Toto posvátné a mocné světlo bude vždy filtrováno vaší duší a vašimi průvodci, tak aby byla efektivně procítěna jeho síla a podpořila se transformace ve vaší bytosti, zatímco vás chrání před účinky jeho vlastního čistého světla. Mějte na paměti, že pokud se energie stane příliš intenzivní a nesnesitelnou, tak můžete jednoduše vyjádřit žádost, aby se vliv energie a vibrace světla snížily, tak abyste se během transformačního procesu, který probíhá, cítili příjemně.

Jsou tu i další možné prosby, které můžete směřovat k energii kosmické úrovně:

Mahatmo a Univerzální světlo, prosím, nejvhodnějším způsobem podpořte stáhnutí mých vyšších čaker do mého bytí a jejich vyvážení s mým stávajícím čakerním systémem, tak aby byl více podpořen stav osvícení uvnitř mé bytosti. Vím, že jsem veden mou duší, vyšším já a mými průvodci a tudíž není potřeba, abych chápal mé vyšší čakry ani proces jejich stahování. Jednoduše důvěřuji, že vše co je třeba učinit, se stane. Děkuji.‘

Mahatmo a Univerzální světlo, prosím, podpořte integraci mé energie s odpovídajícími aspekty Stvořitelova vesmíru, tak aby mi to pomohlo k pocitu vyrovnanosti, prozáření, léčení a osvícení uvnitř mé bytosti. Vím, že nemusím rozumět aspektu/rozsahu Stvořitelova vesmíru s nímž se propojuji, ledaže by to pro mě bylo prospěšné. Jednoduše důvěřuji, že vše co je třeba učinit, se stane. Děkuji.‘

Mahatmo a Univerzální světlo, prosím, podpořte větší prozáření mé mysli a spojení mé mysli s příslušnými vibrace Stvořitelova vesmíru, tak aby mi to v lehkosti a plně pomohlo rozpoznat pravdu o mém bytí v každodenním životě. Jednoduše důvěřuji, že vše co je třeba učinit, se stane. Děkuji.

Mahatmo a Univerzální světlo, prosím, podpořte mě, abych s vaší pomocí a skrz moji integraci s úrovní Univerzálního světla rozpoznal pravdu o mém bytí. Podpořte mne, abych dokázal vhodnými způsoby vidět, cítit a uznat mé pravé já, jak v mé realitě, tak v duchovním vývoji. Jsem připraven uznat svou pravdu nad rámec mého současného poznání. Jednoduše důvěřuji, že vše co je třeba učinit, se stane. Děkuji.

Mahatmo a Univerzální světlo, prosím, podpořte hojení mého bytí, dokonce i ty aspekty, které jsem neuznal a neuznávám, tak abych se stal majákem ozdravného světla. Jednoduše důvěřuji, že vše co je třeba učinit, se stane. Děkuji.

Věř, že kosmická úroveň je ti v tomto okamžiku k dispozici, tak aby tě podpořila ve tvém duchovním vývoji. Při směřování vašich proseb na kosmickou úroveň je velmi důležité použít slovo „nejvhodnější“, tak aby pro vás byly změny zajištěny co nejpohodlněji.

Prozkoumejte prostory kosmické úrovně a zažijte božskou přítomnost Stvořitele,

Mahatma , Kosmický Logos a Avatar syntézy

Mahatma

Zdroj: https://www.omna.org/transformation-cosmic-mahatma/

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Lucka L. prowww.transformace.info.Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 


Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *