Jak být šťastnější

„Jsme tady, abychom se naučili kráčet s radostí mezi žaly světa.“

Joseph Campbell

Jak můžeme zůstat šťastni, když čelíme problémům běžného života?  Když se v práci nebo doma dostaneme do potíží, jak to zvládnout? Jak zůstat ve stavu rozšířeného vědomí a vyzařovat pozitivní energii? Jak máme kráčet mezi žaly světa a mezi nesnázemi běžného života?
Šťastnějšími se můžeme stát, takže se naučíme usměrňovat svou pozornost.
Tohle cvičení má základ v tom omletém příkladu o sklenici vody: můžeme ji vidět jako poloprázdnou, nebo z poloviny plnou, což závisí na našem chápání věci a přístupu k ní, závisí to na způsobu nazírání, který si vybereme. Máme svobodnou volbu – můžeme si vybrat, zda svou pozornost upřeme spíš na negativní nebo na pozitivní stránku.

1. Až Tě příště potká nějaká emocionálně vypjatá událost, na okamžik se zastav a než zareaguješ svým obvyklým způsobem, chvíli zapřemýšlej.
2. Měj na paměti širší perspektivu věci; mysli na něco, co ve tvém životě hraje významnější roli a díky čemu se cítíš dobře. Mohlo by to být třeba:
* něco, za co jsi vděčný
* něco, z čeho pramení úžas, posvátná úcta nebo ocenění
* něco, nač se těšíš
* něco, co Ti pomůže vidět danou událost z nadhledu.
3. Nepřestávej se soustřeďovat na tuto skutečnost; měj při tom dobrý pocit a uvědomuj si, že Té pocity závisejí na tom, kam zaměříš svou pozornost!
Je úplně jedno, před jaké situace či potíže jsme postaveni, pořád můžeme rozvíjet a uplatňovat schopnost nasměrovat vlastní pozornost někam jinam a pamatovat na širší perspektivu, takže to nepříjemné, co se nám děje, má daleko menší sílu.
To je to velké tajemství, které zůstává stále neměnné –  že v našich silách je přesunout pozornost od malicherných detailů, problémů a zájmu o vlastní osobu k vesmíru v jeho širším rozměru, k vesmíru plnému inspirující krásy a zázraků.
Mějte na paměti dvě pravidla:
1. Neužírej se maličkostmi.
2. Maličkost je všechno.

Chce to trénink, abychom dokázali nahlížet na život z tohoto pohledu a na potíže a nepříjemnosti začali reagovat jinak než dřív, ale výsledkem je získání vnitřního klidu a tedy i štěstí, která nám již nikdo a nic nemůže vzít.

Z knihy  Nevšední okamžiky od Dana Millmana

 


Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *