Turbo cesta probouzení

Saint Germain prostřednictvím Barbary Bessen, červen/červenec 2017

Milí přátelé,

často dostávám otázku, s kým nejraději soukromě channeluji. Hm, odpovídám většinou, to je různé. Závisí to na mé náladě i na tom, jakými osobními tématy se právě zaobírám. Pokud jde o duchovní poselství na seminářích a cestách, záleží na tom, jaké mistrovské vibrace a které duchovní bytosti daná skupina právě potřebuje. Mně osobně se stal dobrým přítelem, učitelem a průvodcem Saint Germain. Ráda s ním probírám otázky týkající se mého vlastního života. Velice oceňuji jeho lidský způsob, jakým dokáže uchopit věci, které jsou velmi pozemské. Odpovědi – a to platí pro všechny duchovní instance s širokým rozhledem – obsahují často fasety, které člověk hned nerozpozná. Pokud jde o spirituální témata, dávám přednost Jeshuovi  jako poradci. Dokáže jasně a zřetelně vysvětlovat, předává hluboké vědění bez mnoha slov. Je úžasným průvodcem pro relativně klidné chvíle na lavičce v zahradě nebo při osamělé procházce podél moře. Maria Magdalena je posilou a mluvčí pro rodinné a ženské záležitosti, pro profesní rozhodnutí, která ovlivňují osobní cestu. Stará se o to, abych nezapomínala na osobnost, která se tu pohybuje v těle pod jménem Barbara.
Michaela jsem dřív ráda sebou brala sebou na finanční úřad, ano, skutečně! Je ne(d)ocenitelný, pokud jde o obtížné životní situace. Na schůzky s právníky a hádajícími se partnery (které už díky Bohu nemám) doporučuji chodit s Michaelem. A můj milý přítel Kryon se pro mě vždy vznáší na vysokém oblaku všeobjímající lásky. Poskytuje velkou posilu, má pochopení a je průvodcem pro multidimenzionální kroky. Když chci vědět, na které planetě jsem už žila, má příhodnou odpověď.  A pochopitelně mě především vede a provází mé vyšší já. Avšak o radu a doprovod můžeme vždy požádat své multidimenzionální duchovní přátele. Mohu pochopitelně mluvit jen sama za sebe, na základě svých zkušeností za posledních dvaceti let. Každý to vnímá jinak. Nejlepší je spolehnout se na intuici, kdo by měl právě teď být tím nejvhodnějším pro malou „audienci“ nebo jako doprovod. Samozřejmě je cílem, abychom svou cestou kráčeli sami. Stále víc splýváme se svým Vyšším Já, žijeme v poli (a z pole) Jednoty a díky tomuto vedení zakoušíme bezpečí a důvěru. Tím se náš život stává stále jasnějším a klidnějším. A to je přece náš cíl, že?

V tomto smyslu vám přeji krásné léto, zaměřené na tento cíl.

Srdečně, Barbara Bessen

 

Pozdrav vás Bůh, milí přátelé! Já jsem Saint Germain.

„Ach“, vykřiknete po svém lidském způsobu, „kdybych se tak jen mohl zařadit do určité kategorie, k čemu jsem dobrý.“  Musím se usmívat, ba až nahlas smát. Ano, tak si Barbara představuje, k čemu jsem „dobrý“ (viz Barbařin úvod – pozn. překl.).  Avšak já tomuto lidskému způsobu myšlení velmi dobře rozumím. Některým z vás sděluji, že vím, jak to na Zemi chodí a jak se nejlépe chovat v současné době transformace. Přesto však určitě nejsem vševědoucí a nevidím vždy do tvých zkušeností, kde se právě nacházíš ve svém vývoji, co bys chtěl prožívat a vyjadřovat, co je pro tebe vhodné, co ti dělá dobře a co ne. Přesto jsem ti stále k dispozici, kdykoli mě budeš potřebovat, a poskytnu ti to nejlepší. Můj způsob pomoci nemusí být z vaší strany vždy plně rozpoznán. Možná na tvé otázky odpovím určitými informacemi, úhly pohledu, nebo ti pošlu obrázky týkající se dané situace. Ale to, co na základě tvé svobodné vůle mohu srovnat nebo vyrovnat ve tvé tělesné soustavě, vidět nemůžeš. My zde na druhé straně závoje vám pomáháme a podporujeme vás. Často jemně urovnáváme určité situace, určité pole, aby se mohlo stát to, co se smí stát a možná i musí.  Vždy je to však tvé vlastní rozhodnutí, ty si volíš mezi mnoha různými možnostmi budoucnosti. Neexistují žádné pevné předpovědi pro nějakou věc, pro nějakou cestu. Jakmile ses pro něco rozhodl, znovu se dál rozhoduješ tady a teď. Pak následuje další krok, další rozhodnutí. Například si vybíráš nové bydlení. Rozhodneš se pro určité město, městskou čtvrť, ulici. Z tohoto rozhodnutí vyplynou nová rozhodnutí týkající se zařízení, způsobu dojíždění do zaměstnání, poznávání nových lidí a nových možností pro další rozhodování. Stále znovu a znovu máš možnost volby pro cokoli, co děláš. A přirozeně si volíš i to, jakým myšlenkám věnuješ svou pozornost. Nic není náhoda. Ty určuješ, na jaké záležitosti svého života soustřeďuješ pozornost. Pokud náš požádáš o podporu, poskytneme energii, abychom něco posílili nebo umožnili. Pokud se mě však přímo zeptáš, zda se máš rozhodnout pro to nebo ono bydlení, pak ti ukáži přednosti i nedostatky obou. Z mé strany ti mohu poskytnout pomoc při rozhodování do té míry, jak to umožnuje svobodná vůle.

Nyní nastala doba, jaká tu dosud nikdy neexistovala. Země se ubírá do nového prostoru ve sluneční soustavě i s celou sluneční soustavou. Nic už není takové, jaké to bylo dřív. Nechci se tu zabývat soupeřivými silami, které reprezentují temnou stránku moci. O tom se hodně mluví i píše: o tématech spiknutí, neopatrnosti mnoha mocipánů, fungování hospodářství a jeho finančních vlivech na všechny tady na Zemi. Je to způsob vyjádření moci, která už končí. Kdekoli se něco základního mění, nastává nejprve chaos a revolty. To nejzajímavější při tom všem, co se momentálně na Zemi děje, je to, že médiím máloco unikne. Během několik dní, často dokonce během několika hodin, je „pachatel“ znám a událost odhalena. Hra směřuje ke konci a nová mírumilovnější hra s jinými předpoklady se už rýsuje na obzoru. A lidé, kteří ve svém srdci nosí novou variantu života a pro sebe ji častokrát aplikují, přebírají kormidlo. Často to sice ještě bývá boj s větrnými mlýny, ale i ty se už nově rekalibrují.

Co je k tomu zapotřebí, je vaše trpělivost a oddanost svému přesvědčení, jak chcete žít. Nenechte si vykládat od druhých, jak by co mělo být. Cílem je vždy se znovu rozhodovat tady a teď ze svého srdce. Neexistují žádné konkrétní předpisy pro život na tzv. „Nové Zemi“, ani žádné předlohy nebo příručky. Nikde to není napsáno, jen ve tvém srdci je to vepsáno neviditelnými písmeny. Žij svůj život tak, jak si myslíš, že by měl být. S plným přesvědčením, s plným soucitem k sobě i tvým milovaným. I k těm, kteří v tobě žádný respekt nevzbuzují a kteří jsou zaměřeni tradičně, dualisticky a podle toho si plánují svůj život. Jen ty sám víš, jak bys chtěl žít. Jinak nikdo.

Není snadné rozpoznat a propustit všechny ty berličky, které vytvářejí osobnost. Už jsme o tom často mluvili: osobnost, jakou si myslíš, že jsi, vytvářejí různé zážitky a setkání s ostatními lidmi. Počínaje tvou matkou, rodiči atd. Prober si v duchu svůj dosavadní život a uvědom si, kdo tě formoval, kdo ti předával myšlenky o životě, kdo byl pro tebe ve tvých očích „správný“ a kdo „špatný“. Vlastně neexistuje nic správného nebo špatného. Tak to jen analyzuje tvé ego, tvá osobnost, tvůj rozum. Vidíš, tak to je. Teď se můžeš na chvíli uvolnit a propustit všechna hodnocení, která ti vytanula během retrospektivy tvého života. Důležitým poznatkem je, že všechno je dobré takové, jaké to bylo. Co je teď, je také dobré. Nic není špatné nebo naopak. Prostě to bylo, stalo se to.

S tímto nádherným poznatkem se pokus prožívat svůj život v teď. A dělej to a prociťuj z hloubi svého srdce. Třeba jsi zrovna chtěl něco rychle udělat na zahradě – podle hesla: Ať už to mám hotové. Ale tvé srdce ti napovídá: sedni si do křesla, podlož si nohy a zhluboka dýchej. Užívej si chvíli vlastní bytí, své tělo, svůj dech a krásný pocit z hloubi srdce, který se v tobě pomalu šíří. Užívej si to, že jsi. Nic víc, nic míň. Dřív se tomu říkalo zahálení, vy tomu říkáte lenošení. A pak časem dojdeš k myšlence, že přece jen do té zahrady zajdeš. Nebo si raději dáš zmrzlinu? Spontánně vyjedeš na kole do lesa? Nebo ještě chvíli prostě jen posedíš v křesle? V této době jde skutečně o to objevit, co bys v tento okamžik rád dělal. Při navigaci ti může pomoct tvé vyšší já. Budeš-li minuty a hodiny věnovat pozornost svému skutečnému vnitřnímu bytí, umožní ti zjišťovat, co ve svém životě skutečně potřebuješ, co chceš opravdu žít. I s tím rizikem, že se to ostatním kolem tebe nebude líbit, ti kladu na srdce: Je to tvůj život, ty jsi strážcem svých zdrojů, nikdo jiný. Povinnosti a závazky lze minimalizovat nebo vypovědět, to je třeba si vyjasnit na úrovni srdce.

Přišel jsi sem na Zem, abys v sobě objevil lásku, pole Jednoty, své Vyšší Já. A abys s pomocí tohoto navigátoru teď nově nasměroval svůj život, bez karmických otisků, bez berliček z dětství a dalších fází života. Nejde o to, utéct pryč nebo zraňovat, dotknout se druhých lidí. Jde o to, abys prožíval svůj život soběstačně, na vlastní zodpovědnost, svobodně, láskyplně a s plným soucitem k sobě samému.

Možná to bude vyžadovat ještě jednu inventuru. Začni s tím hned. Udělej si čas, nejlépe s kouskem papíru a tužkou, odeber se na své oblíbené místo v přírodě nebo se pohodlně usaď do křesla, pohruž se do svého nitra a popřemýšlej, jaký byl tvůj život, kdo nebo co jej ovlivňovalo a možná i řídilo. Dělej to pokud možno bez posuzování a odhaluj, co už je potřeba propustit, kde se ještě držíš mentálních vzorců a emocionálních zranění. Rozpoznej je, vědomě se spoj se svým Vyšším Já a předej všechno to, co chceš propustit. Tvé božské bytí zareaguje. Pokud už s ním dokážeš komunikovat, tím lépe. Pokud namítneš, že tak daleko ještě nejsi, tak je to také v pořádku. Budu ti dál pomáhat. Oslov mě, požádej mě, abych s tebou společně kráčel cestou projasňování, aby se tvůj život přizpůsobil současné době transformace. Rád ti také pomohu při intenzivnějším uvědomování si kontaktu se svým vyšším já. Neboť koneckonců jde o tom, abys sám převzal otěže do svých rukou. Je toho hodně na práci. Chopme se toho skutečně tady a teď. Tuto cestu poznávání sama sebe, kým člověk skutečně je, nazývám turbo cestou probuzení. Tato cesta sebe-analyzování je teď nejjednodušší, bez okázalých póz, komplikovaných terapií a transformačních konceptů. A je také tou, která je právě teď možná, protože ji podporuje ji nádherná energie, čistá láska z centra galaxie. Potřebuješ k tomu jen odvahu se touto cestou vydat.

Vnímáš, zatímco to čteš, jak se v tobě rozšiřuje energie lásky? Je to dárek z mé strany a tvé Vyšší Já reaguje. Využíváme trik, že zatímco jsi pohroužen do čtení, zaplavujeme tě energií domova. Užij si ji.

V tomto smyslu se před tebou ukláním a ze srdce tě žádám, abys měl důvěru a svůj rozum poslal na duchovní, na srdce zaměřené léčení do lesa – momentálně jej totiž nebudeš potřebovat.

Pozdrav vás Bůh,

Já jsem Saint Germain

 

Poselství přijala Barbara Bessen v květnu 2017. Článek je k volnému, nekomerčnímu využití, změny v textu nejsou povoleny. Z německého originálu http://www.barbara-bessen.com/channeling-juni-juli-2017/ pro www.novoucestou.cz přeložila Jana S.

 


Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *