Prostupování posvátných dvojic v novém paradigma

 Channel: Edita Lemiana Santiago, Channelováno: 21.8. 2017

V tomto období se ve větším měřítku setkávají a budou setkávat nadále ti, kteří našli v sobě posvátnou sílu ženy i muže a prošli tzv. vnitřní posvátnou svatbou. Našli v sobě stabilní trvalý klid a mír a moudrost, která ví, že jediné stabilní spojení s druhým pohlavím se může budovat na základech přijetí druhého jako spolutvořícího partnera, a to v oblastech spojující jejich sebenaplňující vášně. Jedině tak mohou být efektivněji vyživováni svým vlastním sebenaplněním skrze svou spolutvořící vášeň, ale vždy podporováni ve svém potenciálu právě skrze komplementární aspekt druhého.

V novém paradigma jsou tyto dvojice již vždy božskými synchronicitami propojovány tak, kde vždy vše dává svůj jasný záměr a hluboký smysl. V těchto setkáních neexistují pochyby, otázky či nejistoty, které by tyto vztahy zpochybňovaly. Jsou to vztahy založené především na vzájemném porozumění vyšších principů a to především na pochopení vzájemného ovlivňování a vědomého vyvažování ZÁKONU POHLAVÍ. Je to o pochopení principu………..aby žena mohla být plně ve své roli ŽENY – BOHYNĚ, KRÁLOVNY, CÍSAŘOVNY, JE JEJÍ BOŽSKÉ PRÁVO MÍT PO SVÉM BOKU STABILNÍHO MUŽE, který je jejím BOHEM, KRÁLEM, CÍSAŘEM. ABY MUŽ – BŮH, KRÁL, CÍSAŘ mohl naplnit zcela svou roli, JE JEHO BOŽSKÉ PRÁVO MÍT PO SVÉM BOKU SVOU ŽENU – BOHYNI, KRÁLOVNU, CÍSAŘOVNU. Každý zvlášť dokážou mnohé, ale oba společně mají tak obrovský potenciál, který dokáže v kolektivním vědomí pozvednout masy lidí v jejich evoluci. Tyto páry se ve své planetární smlouvě zavázaly, být si vzájemnou podporou v naplnění svých planetárních smluv a tím započít společnou cestu pro vedení a inspirování stále většiny vztahů založených na závislostech a sebedestruktivním chování.

Je nyní v kolektivním ne-vědomí otázkou, jak vůbec tyto vztahy, spíše tato spojení, fungují v každodenním životě. Nejsou to rozhodně tradiční partnerství, která jste dosud znali. Jsou to KRÁLOVSKÁ SPOJENÍ z předků ancestrálních rodů, které kdy byly zasety na této planetě. Mají v sobě kódy dávné Lemurie a Atlantidy, dávné Sumerie a Egypta, dávné pohanské podstaty a jejich původ je zásadně KOSMICKÝ. Jsou tu však i zástupci vnitrozemní a přírodní říše, které mohou být těmito posvátnými dvojicemi.

Jejich spojení začíná vzájemným prostupováním se na jednotlivých úrovních kromě fyzického. Fyzická úroveň je až ta poslední a vede ke vzájemnému sblížení a přijetí, že jejich vyšší záměr tohoto královského spojení není sám vztah, ale společná práce pro lidstvo.

Prioritou těchto spolutvořících párů je tedy vždy spolutvoření pro ostatní a vytváření lepších konstruktivních podmínek v daném regionu v takové životní oblasti, jejichž společný potenciál dokáže tuto oblast pozvednout do vyšších sfér vědomí.

Po celé planetě se nyní rozmisťují tyto posvátné dvojice, aby začali společně svou životní pouť v dané lokalitě.

Ať toto poselství přijmou ve svém srdci všichni, kdo jsou připraveni tyto páry rozpoznat a propojit jejich cesty pro podporu celé společnosti!

AŤ V NÁSLEDUJÍCÍCH MĚSÍCÍCH SE AKTIVUJÍ POUTĚ VŠECH TĚCHTO POSVÁTNÝCH DVOJIC A ZAČNE SE NAPLŇOVAT JEJICH PLANETÁRNÍ SMLOUVA!

– STRÁŽCI PROJEKTU „NEBE NA ZEMI“ –

https://www.facebook.com/


Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *