Inspirace

Nikdy nemarni čas představou, že máš v duchovním vývoji před sebou ještě dalekou cestu. Ať tě naopak posiluje vědomí, jak daleko jsi již došel a stále za to děkuj. Uvědom si, za co vše musíš být vděčný.
Obklopuj se vznešenými myšlenkami, hezkými věcmi a krásnými lidmi. Snaž se vidět, jak ve všem a v každém svítá světlo pravdy.

Ať tvé světlo plane jasně z hlubin tvého nitra. Věz, že zvenčí nemůže tvé světlo nic uhasit a že ohrozit ho může jen tvé vlastní negativní myšlení. Proto smýšlej kladně.

Vždy si zvol cestu světla a odejmi sílu temnotám tím, že si jich přestaneš všímat.

Hlad po duchovní potravě po celém světě vzrůstá, a proto je potřeba stále více světla. Nechť tedy tvé světlo září jasně. Buď světlem, vydávej záři všude kolem sebe a tím zaháněj tmu. Buď láskou!

Tvá láska, ať z tebe vychází svobodně a pomáhá uspokojit obrovskou potřebu lásky ve světě.

Eileen Caddy


Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *