Umění naslouchat

Sri Nithyananda Swami
Umění naslouchat se stalo ztraceným uměním. Ačkoliv jsme se naučili komunikačním nástrojům jako je čtení, psaní a verbalizování již v dětství, umění aktivního a empatického naslouchání je často přehlíženo. Výzkum naznačuje, že lidé přesně chápou a pamatují si přibližně 50% toho, co slyší. V průběhu dalších 48 hodin, většina zapomene polovinu přijatých informací, takže si ponechává pouhých 25% z toho, co bylo původně sděleno.
Proč je tak těžké naslouchat?
Většinu času, zejména v průběhu konfliktu, jsme zaneprázdněni formulováním vlastního názor a přemýšlíme o tom, co se chystáme říct. To nám brání v tom, abychom skutečně slyšeli, co říká druhý. Kromě toho mohou emoce jako hněv a některá slova vyvolat myšlenkové vzory, které způsobují, že naše mysl je vyvedená z míry a tápe. V důsledku toho slyšíme to, co chceme slyšet …a neslyšíme to, co nechceme slyšet.
Teprve když jsme navenek tiší, a utišíme i naše vnitřní chvění, opravdové naslouchání může začít. To vytváří prostor pro hluboké pochopení toho, o čem druhý člověk chce skutečně komunikovat. Neschopnost překonat nutkání ventilovat své vlastní emoce a názory, a poslouchat bez rozsudku, je hlavní příčinou nedorozumění a sporů. Stížnost, že rodina, zaměstnavatelé a ostatní nás neposlouchají, je běžný jev dnešní společnosti, a může být významným faktorem v oblíbenosti terapie, kde člověk cítí, že je mu nasloucháno.
Proč je naslouchání pro lidi tak důležité?
Protože naslouchání je pozornost, a pozornost je energie! Pokud skutečně někoho posloucháte, nejen že posilujete jeho sebevědomí, ale i jeho energetickou hladinu! To je důvod, proč se lidé cítí tak naplněni, když je někdo poslouchá. Pokud budete poslouchat pozorně, když někdo mluví (zejména když přitom sdílí nějaký problém), uvidíte, že téměř vždy hledá pochopení a vcítění, nikoliv návrh na řešení svých problémů.
Také panuje obecně známý názor, že člověk musí být hlasitý a dávat o sobě vědět, aby si ho někdo všiml, a aby společensky postupoval. Ve skutečnosti spočívá opravdová síla ve schopnosti být potichu a umět naslouchat, protože to přináší skutečný vhled do potřeb ostatních a způsob, jak s nimi nejlépe komunikovat. Studie ukazují, že skutečné vůdcovství je spojeno se schopností účinně naslouchat lidem kolem sebe.
Procvičujte se umění naslouchat ve vašem životě. Všímejte si potřeby formulovat své odpovědi bez skutečného naslouchání druhému, a uvidíte, jaký nový druh pochopení a blízkosti to může přinést do vašich vztahů.


Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *