Obejměte božství ve svém nitru

 Atma Kriya Yoga je nejjednodušší cestou k realizaci jednoty s celkem,

neboť sjednocuje tělo, mysl a ducha za účelem realizace Boha.

Atma Kriya Yoga znamená připomínat si,

že vše je Bohem – v každém čase a prostoru.

PARAMAHAMSA SRI SWAMI VISHWANANDA

Atma Kriya Yoga je duchovní praxe, která vám pomáhá uvědomit si svůj osobní vztah s Božstvím tím, že vnáší uvědomění duše do všeho, co děláte. Díky milosti iniciace šaktipátu (sestoupení energie) vám tato praxe přinese vice lásky, radosti a spojení se životem. Pomáhá také spalovat karmu z mnoha životů a očistit mysl a tělo, abyste mohli postoupit na vaší duchovní cestě.

Atma Kriya Yoga je jednou z nejpokročilejších duchovních praktik. Každá z jejích technik rozvíjí jiný druh bhakti – lásky k Bohu – a otvírá srdce transformační síle lásky. Techniky jsou natolik jednoduché, že se je snadno naučí i začátečníci. Zároveň jsou však natolik mocné, aby i ty nejzkušenější meditující dovedly do nových sfér vědomí a spojení s Bohem.

Spalujete karmu

Atma Kriya Yoga očišťuje všechny úrovně vašeho vědomí: tělo, emoce, mysl a intelekt, aby vaše vnitřní světlo mohlo více zářit. Toto cvičení spaluje karmu z mnoha životů a odstraňuje vše, co stojí v cestě vašemu konečnému uvědomění stále přítomného Božství, které přebývá ve vašem vlastním srdci.

Věčný vztah

Cílem opravdové jógy je sjednocení s Božstvím: seberealizace prostřednictvím božské lásky. Atma Kriya Yoga vás podněcuje k tomu, abyste přinesli vědomí svého věčného Já do každé myšlenky, slova i činu. Tyto techniky vás spojují se zdrojem života v nitru vašeho vlastního bytí, abyste si mohli plně vychutnat svůj věčný vztah s Božstvím.

Probuďte božské vlastnosti

Tak jak se vaše praxe prohlubuje, začínají se přirozeně projevovat božské vlastnosti: klid, sebeovládání, síla, moudrost, pokora, soucit, vitalita a další. Atma Kriya Yoga vám dává nástroj k překonání duality materiálního světa a probouzí božskou lásku: vše, co potřebujete k tomu, abyste dosáhli skutečné svobody.

Iniciace šaktipátu

Právě díky šaktipátu je Atma Kriya Yoga nejmocnější formou jógy, kterou máme v dnešní době k dispozici. Iniciace šaktipátu do linie kriye odemyká plný potenciál těchto technik a poskytuje praktikujícímu ochranu a vedení na každém kroku jeho praxe. Šaktipát také probouzí božské světlo, spící uvnitř vašich čaker, a zaručuje vám, že tyto techniky budou účinné.

Historie linie

Mahávatár Babaji je otcem všech linií kriye a Guruem Paramahamsy Vishwanandy, Mistra Atma Kriya Yogy. Prostřednictvím iniciace šaktipátu je do každého studenta vloženo požehnání a milost všech Mistrů kriye. Je to právě toto požehnání, které nakonec přivádí praktikující k tomu, aby prožívali věčně přítomné Božství přebývající v jejich vlastních srdcích.

Ucelený systém

Atma Kriya Yoga je ucelený jógový systém, který zahrnuje meditaci i energetická a fyzická jógová cvičení. Přes svou celistvost je tato praxe dostatečně flexibilní, aby ji bylo možné začlenit do zaneprázdněného životního stylu. Atma Kriya Yoga je jako šitá na míru dnešní době, protože pomáhá rozvíjet bhakti: Boží lásku přítomnou ve všem.

Kurzy Atma Kriya Yogy

Vyhledejte učitele

 

„Atma Kriya Yoga probouzí šakti, tuto kosmickou energii uvnitř vás,

abyste se tak navrátili k univerzálnímu Zdroji, který je vaším pravým Já.“

Paramahamsa Šrí Svámí Vishwananda

 

Zdroj:www.bhaktimarga.cz

 


Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *