Jak poznáme, že začínáme žít v 5. dimenzi?

Znamená vzestup ze třetí do páté dimenze fyzický přesun do vyššího prostoru anebo změnu vědomí anebo obojí zároveň? Jednu z odpovědí na tuto existenční otázku nabízí i tento článek, podle něhož tento přesun odpovídá spíše masivní aktualizaci našeho celého operačního systému. Měl by evokovat pocit, jako bychom přešli z lidského vědomí 3.0 na vesmírné vědomí 12.0. Podle zastánců této možnosti vzestupu to však znamená, že nejdříve musíme projít dimenzí čtvrtou.

Ta funguje v podstatě jako očistný filtr, protože je to doména srdce naplněného láskou, jednotou a bezstarostností. Pátý rozměr je pak realitou ještě čistější lásky a vesmírného vědomí, a je tedy skutečně multidimenzionální realitou. A pamatujme – v tomto fotonovém pásu energie zůstaneme dalších 2 000 let, čímž dojde k obrovskému posunu ve vědomí celého lidstva.

Ano, dámy a pánové, každý z nás se přesune z 3D vědomí do 5. rozměru – „osvícené reality“. Tento posun přivede lidstvo do věku Vodnáře, kdy budeme jako sjednocený harmonický svět pracovat společně v míru. Dojde k tomu velmi pomalu, takže se snadno přizpůsobíme a začleníme. Existuje 7 základních znamení, která nás upozorní, že vstupujeme do 5. dimenze. Skvělé na tom je, že tato znamení čekají na každého. Existuje daleko víc podivných multidimenzionálních zkušeností, které zažijeme při svém přechodu z 3D do 5D, ale těchto 7 se objeví vždy. Pokud jsme odhodlaní zůstat věrní a milující a odevzdáme se svému vyššímu já, povzneseme se a odemkneme vědomí pátého rozměru přirozeně, s radostí a lehkostí. A ještě něco – neberme tento přesun příliš vážně! Užívejme si jej a pamatujme, že jde jen o hru vědomí, která nás má dovést k individuálnímu a společnému probuzení.

V ŽIVOTĚ BUDEME ČASTĚJI ZAŽÍVAT POCITY OBROVSKÉ RADOSTI, LÁSKY A ÚDIVU

Čtvrtá a pátá dimenze nám poskytnou aktualizaci operačního programu a DNA. Bude se nám zdát, jakoby našemu tělu a duši byla nabídnuta možnost fungovat uvnitř nejnovějšího a nejrychlejšího počítače, který pracuje plynule a rychlostí světla! Pomůže, pokud tento proces restartujeme (meditací, cvičením a přechodem na vegetariánskou/raw stravu), takže naše tělo a mysl budou mnohem stabilnější a expanzivnější; bude nám to lépe myslet, budeme kreativnější a náš život bude obecně jednodušší. Rovněž budeme daleko otevřenější neustálému plynutí života v každém okamžiku. Pocítíme v sobě skutečný pocit údivu a vzrušení ze svého života a tato přirozená bezstarostnost nám pomůže přivítat nové možnosti s láskou a vděčností.

TĚŽKÝCH NEGATIVNÍCH PROBLÉMŮ SE ZBAVÍME SNADNĚJI A RYCHLEJI

Jsme zde proto, abychom se naučili lekci, kvůli které zde byla naše duše poslána. A musíme se naučit, jak se od problémů oprostit a vypustit ze svého vědomí negativitu, malost, bezmoc, nekompetentnost a chudobu. Oprostíme se od toho, co nás celý život tížilo! Jedině tak budeme moci vstoupit do pulzujících 4D a 5D rozměrů plných víry, bezstarostnosti, smíchu a lásky. Naše karma se rozplyne během minut nebo sekund, místo měsíců a let, které by zabrala psychoterapie. Je to jako by vesmír zapnul náš vnitřní mixér na nejvyšší otáčky, přeměnil naše husté, těžké látky (myšlenky, pocity), odstranil dužinu, nechal jen důležité živiny a dodal nám osvícenější prožitek života, který připomíná tekuté světlo!

DÍKY SVÝM SMYSLŮM FYZICKY ZAŽIJEME KRÁSNĚJŠÍ SVĚT

Začne nám připadat, že barvy světa jsou jasnější a plnější! Také začneme vnímat širší spektrum barev podobné „hippie“ duhovým barvám. Pokud prožíváme emocionálnější stav, jsou barvy ještě nádhernější a zářivější. Pokud potkáme lidi, kteří rovněž žijí v 5. rozměru, pocítíme hluboké vnitřní štěstí, které nám může vehnat do očí slzy radosti. Uslyšíme božskou píseň stvoření, hudbu sfér, věčné OM a zvuk ticha. Můžeme se naladit na orchestr světla, který neustále hraje v pozadí a přináší do našeho srdce radost.

ČAS NÁM BUDE PŘIPADAT PLYNULÝ, VĚČNÝ A ZDÁNLIVÝ

Čas bude plynout a my se jako voda budeme přesouvat od jedné události a životní zkušenosti ke druhé. Události, jejich vznik a vývoj nebude nikým souzen. Uvědomíme si, že nejsme konatel a že věci se dějí skrz nás. Trojrozměrné vnímání času nám přijde zbytečné, jakmile si uvědomíme, že tento život nemá konec. Pochopíme, že jsme věčnou a všemocnou bytostí, která nemůže umřít. Pochopíme, že jakmile náš život v tomto těle skončí, budeme žít dále a věčně. Uvědomíme si to a nebudeme o tom pochybovat.

NEUSTÁLE BUDEME PROŽÍVAT NEVYSVĚTLITELNÉ SYNCHRONNÍ ZÁŽITKY A ZÁZRAKY

Budeme zažívat úžasné synchronicity – skoro každý den. Vesmír k nám bude neustále promlouvat a dávat nám znamení o tom, kam jít a co dělat. Budeme si připadat jako na zázračné cestě magickým světem, ve kterém je vše možné! Jakmile se naše třetí oko zcela otevře, budeme schopni prohlédnout do čtvrté a páté dimenze. To znamená, že uvidíme světla, portály a vrstvy energie prostupující jak nebem, tak třeba i našim kuchyňským stolem. Jak se bude přechod mezi rozměry přibližovat, budeme si všímat dalších věcí, které se kolem nás ve skutečnosti nacházejí. Věda a duchovno se sjednotí a my získáme nekonečné vědomosti o všem kolem nás. Pokud budeme trénovat naslouchání našim průvodcům z vyšších světů, budeme schopni se dozvědět vše o všech a kdykoliv budeme chtít.

BUDE NÁM PŘIPADAT, JAKO BY VÁS VEDLO NĚCO VYŠŠÍHO, NEŽ VLASTNÍ MYSL/PŘEDSTAVIVOST

Naše mysl se utiší, což znamená, že budeme schopni vnímat bytosti z jiných dimenzí. Mezi nimi mohou být andělští a duchovní průvodci, předci a vyšší bytosti, které nám ukáží cestu domů. Jakmile se naladíme na tuto vlnu, uvědomíme si, že je kolem nás řada vyšších bytostí, které nám neustále pomáhají. Ať se spojíme s kýmkoliv, budeme cítit ohromnou podporu, bezpečí a jistotu, protože žádné nižší temné energie zde nebudou schopny přežít. Našemu propojení a zkušenostem budeme moci důvěřovat na 100 %.

DOKÁŽEME VYUŽÍVAT ZÁZRAČNOU SÍLU SVÉHO SKUTEČNĚ MULTIDIMENZIONÁLNÍHO TĚLA

Protože čas a prostor jsou pouhou iluzí, veškerá hmota je energií a vědomím a my jste tvořeni tím, co tvoří i vše okolo nás, bude naše mysl schopna úžasných věcí. Dokážeme se naučit, jak prostrčit ruku pevným povrchem, jak levitovat nad zemí, pohybovat předměty jen pomocí své mysli nebo být na více místech najednou – prožijeme v podstatě vše, co si umíme představit. Povznesené bytosti nám budou nápomocny, dokonce nám pomohou cestovat v čase a prostoru. Vstoupíme do sféry existence, která nám umožní okamžitě proniknout do jakéhokoliv okamžiku vašeho minulého i budoucího života a prožít vše, co si přejeme.

Zdroj: www.in5d.com

překlad: Siw

převzato: Energie života


Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *