Ma Kheru aneb Slova Pravdy

 

…. příspěvek, který jsem na web vložila v roce 2009, ale jehož téma je stále aktuální…

„UŠLECHTILÝ ČLOVĚK PŘEBÝVÁ VE SVÉM PŘÍBYTKU A VYPRÁVÍ. JSOU-LI JEHO SLOVA DOBRÁ, NAJDOU ODEZVU I ZA TISÍCEM MIL,TÍM SPÍŠE V JEHO NEJBLIŽŠÍM OKOLÍ. PŘEBÝVÁ VE SVÉM PŘÍBYTKU A PROMLOUVÁ. JSOU-LI JEHO SLOVA ŠPATNÁ, Z VÍCE NEŽ TISÍCE MIL SE PROTI NIM POSTAVÍ, TÍM SPÍŠE Z JEHO NEJBLIŽŠÍHO OKOLÍ. SLOVA Z NĚKOHO VYCHÁZEJÍ, ALE PŮSOBÍ NA DRUHÉ, PŮSOBÍ NA LID. ČINY U BLÍZKÉHO ZAČÍNAJÍ, ALE VIDĚT JSOU DALEKO…MŮŽE BÝT ČLOVĚK VŮČI NIM NEPOZORNÝ?“ 

i-ŤING 15

Princip Ma Kheru, Maat, Světa Pravdy či Slova Pravdy byl přijímán jako nesmírně uznávaný stav Bytí ve starém Egyptě. Do svého života jej začleňovali především zasvěcenci a adepti kněžství. Tehdy se věřilo, že Bůh sídlí na rtech a že slova, která vyslovujeme jsou dokonána každým dnem, jinými slovy – že se stávají pravdou.
Jakmile někdo dospěje do stádia Ma Kheru, každé vyřčené slovo se stane doslova skutečností. Tohoto stavu lze dosáhnout vyslovením pouze těch slov, která jsou pravdivá. Velcí Bohové a Bohyně tohoto stavu dosahovali. I my o něj můžeme usilovat.

Stavu Ma Khera je možné dosáhnout tak, že si budeme dávat veliký pozor na to, abychom říkali jen přesně to, co myslíme. Neboť jalové řeči vedou jedině k rozmělňování pravdy a k oslabení Síly. V našem životě to znamená: „Dávej si pozor na to, co říkáš! Říkej jen to, co myslíš a mysli to, co říkáš!“
Do stavu Ma Kheru, kde doslova každé slovo se stane pravdivým a zrealizuje se,se můžeme dopracovat použitím Čaromocných slov. V principu se dá říct,že všechna slova jsou prvopočátkem Čaromocných slov. Všechna slova vedou k vytvoření příčin a přinášejí následky mluvčímu, anebo tomu, o kom je řeč.Možná (třeba při nenuceném rozhovoru) nejsou následky tak okamžité nebo zřejmé jako když použijeme při nějaké příležitosti Čaromocná slova -ale výsledek se nakonec vždy projeví. A i když věnujeme aktivní práci se Slovy i jen určitou část svého času, jen si více uvědomujeme zákon příčiny a následku,se kterým máme přímé spojení. A tak i ve chvíli,když zrovna nepronášíme svá Slova s úmyslem dosáhnout specifického cíle a naše myšlenky se zrovna tímto principem nezabývají, dokonce i když si jen povídáme s přítelkyní,naše slova mají stále moc !!!

Nemusíte zamykat ústa na zámek a přísahat, že nepromluvíte do „smrti smrťoucí“, abyste se vyhnuli strašným následkům. Ale i tak bych vám chtěla nabídnout pár užitečných rad a pokynů.

1.Jste odpovědní za to, co říkáte. Pozor především na negativní výroky, jako ,, mě raní mrtvice… já se zblázním… mně je zle… nemám ani korunu… je se mnou konec…já to nezvládnu…jsem na dně “ atd. To jsou negativa namířená proti sobě samému. Dále si dávejte pozor, abyste ve zlosti, napětí, strachu čí jiném duševním hnutí o někom jiném neprohlásili, že je k ničemu… blázen… pitomý… imbecilní…jde to s ním z kopce… říká si o problémy… a tak podobně. To jsou negativa namířená proti druhým. Používání negativních výrazů – ať jsou namířeny proti sobě nebo vůči druhým – je v podstatě nižší forma kletby. Vlastně se tím prostřednictvím slov vytvářejí negativní příčiny. Podle zákona příčin a následků se mohou následky automaticky vracet k mluvčímu. Negativní prohlášení zastírá a oslabuje účinek Čaromocných slov. A v životě lidí,kteří Čaromocná slova neužívají vědomě,mohou jejich slova mimovolně působit dál a dát vznik příčinám, jež se podle zákona příčin a následků opět vracejí. Každý negativní výrok je i podvědomým příkazem. Pamatujte,že negativní výrok může uškodit nejenom tomu, o kom je pronášen; vždy je tu možnost, že uškodí i mluvčímu. Vše se vrací.

2.Naučte se modifikovat své vyjádření. Jakmile si zvyknete dávat si pozor na to, co říkáte, uvidíte, že bude snadné okamžitě formulace obměnit. Není potřeba popírat skutečné negativní pocity, když je skutečně prožíváme. Tyto pocity je potřeba přetransformovat a to je účel naší práce se Slovy. Pozměníme negativní vyjádření, která se nám derou na jazyk tím, že jim odejmeme moc, jež by mohla vést k vytvoření negativních příčin. Své negativní pocity můžete modifikovat tím, že je budete formulovat trochu jinak: ,,mám pocit jako by…zdá se mi,že…vypadá to…podle mě…“ Takže místo toho, abyste řekli:“ jsem blázen „,můžete použít:“ zdá se mi, že to ode mě nebylo moudré… “ Rovněž je vhodné vyjádřit zápor, když už to musí být v minulém čase : ,, byla jsem znechucena… byla jsem nešťastná… to byly problémy…“

3.Nejúčinnější způsob,kterým se negativního prohlášení „zlou moc doslova sloupnete“ je hlasitě prohlásit (nebo i v duchu): „Tohle vyjímám ze zákona“ (myslíme tím zákon příčin a následků). Musíte to říct okamžitě po vyslovení negativního výroku nebo předtím, když to stihnete. Můžete to říkat i po té, když uslyšíte,že negativní výrok pronáší někdo jiný. Jde-li o někoho, kdo ví, oč běží, pak to můžete samozřejmě říci nahlas. Když však nebudete vědět o čem mluvíte, můžete si to prostě jen myslet, abyste si ušetřili rozpaky nebo zdlouhavé vysvětlování. Když tímto způsobem vyjmeme negativní výrok ze zákony, zabráníme bezprostřednímu vzniku negativního následku (je-li to ovšem ze svobodné vůle a pro všeobecné blaho zabránit takovému negativnímu následku.)

Jak se naučit zvládnout své Ma Kheru:

„Dnes je šílený den, nic se mi nedaří.“

„Vyjímám ze zákona“
(A jdu dělat něco, co mi den zpříjemní)

Nebo při hádce:“Jen hloupě žvaníš“

„Tohle vylučuji ze zákona“.

Kdykoli uslyšíte v televizi nebo v rádiu pochmurné zprávy o zkáze světa, vyjměte je ze zákona s pomocí slov:“Tohle vyjímám ze zákona.“

Samozřejmě musíte brát v úvahu svobodnou vůli druhého (nezapomněli jste? Žádná manipulace!) a to i v případě Ma Kheru.

Například zaslechnete v tramvaji nebo v obchodě rozhovor dvou lidí: „Jsem tak nemocný…každou chvíli něco chytím…mám něco s krví…a hormony nemám v pořádku…“. Takový hypochondr si účinně dokáže přivodit choroby tím, že vytvoří proud negativních příčin. Nakonec se následek může projevit jako skutečné onemocnění. Smyslem není,abyste tuto negaci přejímali na sebe. Rozumnější je vyčistit to slovy, která v duchu pronesete: „Tohle nepatří do zákona, pokud to ona sama nechce podle své svobodné vůle a přání.“

Když se záležitost jeví složitější a my jsme na pochybách, je lepší se do ničeho nevměšovat. Jen vyloučíme ze zákona své vlastní negativní formulace.

Negativní formulace druhých vyloučíme ze zákona tehdy, jsou-li namířeny buď proti nám nebo proti někomu jinému se zlým úmyslem.

Například kněz v nedělním kázání říká:“Utrpení a strádání je již údělem člověka…“

Použijeme ma Kheru: „Tohle vyjímám ze zákona,a to ze svobodné vůle každého a pro blaho všech.“ Ti, kdo se chtějí účastnit na utrpení a strádání, nechť je jim to dopřáno;ti, kteří si toto utrpení chtějí v životě ušetřit, se mohou ke mně připojit, ze své svobodné vůle.“

Prakticky vzato se k Ma Kheru hodí princip „jednání v souladu“.A je třeba poznamenat, že nikdy, nikdy nesmíte „odčinit“svá Slova tím, že po nich řeknete něco, co by popíralo jejich účinnost jako třeba:“Já ale doopravdy na takové nesmysly nevěřím.“.

A nesmíte problém udržovat, když už jste Čaromocná slova vyřkli. Nechte slova vstoupit do zákona, zbavte se pokud možno svých pochybností a důvěřujte v dobré dílo zákona a pozitivní Síly.

A nezapomeňte, že opakem negativních slov jsou slova pozitivní. Všechna laskavá a vlídná slova vyjadřující lásku, podporu a péči jsou požehnaná. Jsou dobrem, jež vstupuje do  zákona (jestliže to myslíte doopravdy) dokonce i v běžném každodenním hovoru:

“ Dnes Ti to moc sluší, vypadáš báječně.“

Pozitivní slova se k vám vždy vrátí, nešetřete jimi!

Ať se Vám daří, ať jste šťastni a naplněni! Nechť najdete odvahu vydat se na své cestě tam, kam vás vede vaše duše!

Sofie

Inspirace knihou Pozitivní magie, Marion Weinstein


Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *