Co je láska a co láska není…

Láska je největší dar Božství člověku. Je to nejmystičtější a nejtajemnější kód v Duši člověka, který vyvolává v jeho nitru hnutí s ničím jiným nesrovnatelná. Láska nikdy nedegraduje. To, co degradovalo, nebyla láska. Láska nekončí ani smrtí. Má moc překonávat propasti věků a stále se více a více prohlubovat. Je to nejmocnější energie světa i celého Vesmíru.

Ve své nejvyšší podobě je láska absolutní a láskyplné přijetí toho druhého bez výhrad a se vším všudy. Láska je pocit blaha, že ten druhý existuje, ale také, že existuji i já sám. Láska je i vděčnost za to, že ten druhý je právě takový, jaký je, se všemi svými slabostmi, které člověk miluje stejně jako jeho silné stránky. Láska je hluboké a láskyplné porozumění těmto slabostem a jejich přijetí. To proto, že za každou slabostí vidíte už teď její moc a sílu, až ji ten druhý, váš milovaný, promění ve svou silnou stránku. Víte, že se mu to podaří, protože mu naprosto důvěřujete. To je láska. Je to pocit obohacení skrze toho druhého a skrze všechno, čím je, a proto i skrze jeho slabosti.

Je to společný růst a učení se. Je to vděčnost za to, že existuje, vděčnost, že jste jej znovu potkali. Je to oslava existence toho druhého na všech možných úrovních. Láska je pocit a vědomí, že k sobě patříte, že vzájemným propojením se cítíte celiství, naplnění a lepší. Láska je vědomí, že ten druhý je vaším prodloužením. Je to pocit naprosté vzájemné důvěry, důvěrnosti, intimity a blízkosti, vzájemného sdílení svých duší. Láska je slast a extáze ze spojení duší, srdcí, myslí i těl.

Láska je i touha a přání, aby se tomu druhému dařilo a aby prospíval na všech úrovních, bez ohledu na to, co jeho úspěch a expanze bude znamenat pro vás. Je to přání všeho nejlepšího pro něj za všech okolností, i pokud by to pro vás mělo znamenat bolest. Láska může být také bolest, když jste bez toho, koho milujete, než se naučíte nalézt lásku v sobě… To všechno jsou vjemy a pocity, které vyvolává láska… A mnoho, nekonečně mnoho dalších prožitků.

Láska je nepodplatitelná a nevynutitelná. Nemůžeme ji poručit, nemůžeme ji na nikom vyžadovat, ani lásku někomu odejmout, pokud jej skutečně milujeme. Stejně jako nemůžeme poručit Měsíci, Slunci a hvězdám, aby vycházely a zapadaly, kdy se nám zachce. Láska je stejně neovladatelná. Je jako vítr a déšť. Člověk se může pokusit ovládnout počasí, ale jen za cenu fatálního narušení ekologické rovnováhy, aniž by tušil, do jak jemných a tajemných souvislostí a mechanismů přírody nevratně zasahuje. Stejně tak se může pokoušet s láskou manipulovat, kupčit a předstírat, pokoušet se ji získat různými nástroji a způsoby, dvořením, sváděním, milým chováním či sliby. Ale výsledkem takové snahy může být mezi novými partnery nanejvýš fasicnace nebo přitažlivost. V mrtvém vztahu pak taková manipulace přinese už jen jakési přiblížení spíše dvou těl, nežli duší.

Lásku si nevynutí ani výhružky, ani zapřísahání. Lásku si nikdy nemůžeme vyprosit, ani vymoci silou, a nikdy nevznikne na objednávku nebo na základě našeho chtění a vůle. Člověk si toho druhého, pokud je slabý, může k sobě připoutat jeho strachem skrze svou manipulaci nebo vyhrožování a předstírat, že to, co je spojuje, je láska, ale oba při tom stejně vědí, oč jde a vnímají prázdnotu a poušť ve svých srdcích.

Láska nás totiž všechny daleko přesahuje. Je to základní stavební energie celého Vesmíru, ba Bytí. A takovým silám není možno diktovat a ovládat je. Láska buď je anebo (už) není. Můžeme se lásce otevřít, ale nemůžeme ji diktovat, jak, kdy a kde nás potká. Můžeme se rozhodnout, že se lásce oddáme nebo před ní naopak budeme utíkat. Ale láska do našeho srdce nakonec stejně udeří jako blesk z čistého nebe, kdy ona bude chtít. Sama podle svého. Bez ohledu na to, zda jsme na ni připraveni. Nevypočitatelná a nezvratná. Jako tíže na této Zemi. Taková je lidská partnerská láska.

Láska je i nevyzpytatelná. Milovat můžeme i někoho, kdo se nám ale vůbec tělesně nelíbí. Láska totiž přichází bez podmínek, požadavků a ustanovení. Láska je jako Slunce. Září, aniž by si kladlo podmínky, koho svým světlem oblaží. Když pocítíme k někomu pravou lásku, pak z nás proudí bez ohledu na naše strachy, představy, plány a přání.

Láska také nemá vyčíslitelnou hodnotu, a navíc je zcela a naprosto zdarma. Nedá se koupit ani prodat. Nemůžete někoho donutit, aby vás miloval, ani mu v tom zabránit, i kdybyste byli ochotni za to zaplatit jakoukoli sumu. Lásku nemůžeme polapit, uvěznit, ani ji nemůžeme nařídit ze zákona.

Láska je zcela nehmatatelná a neviditelná.

Nezná hranic, omezení, nedá se změřit její množství,

ani energie, kterou vibruje.

Láska prostě JE.

Andrea Homolová, Známe se celé věky

Foto: Shutterstock

Sofie pro www.novoucestou.cz

 

 


Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *