Tzolkin 12.7.2018 5 MULUC Kin 109 Galaktický portál

Muluc – Měsíc. Probuzení, mystické znalosti, pravdivá identita, životní zralost, moudrost, zkušenost, DHARMA, vnímavost, princip komunikace s vyššími duchovními standardy, duchovní osvícení, Síla očištění, progresivita, Síla změny pohledu, podvědomí
Někdo věří, že, aby v životě uspěl, musí se dostat tam nebo tam, tak rychle, jak je to jen možné, než to udělá někdo jiný. Ve skutečnosti opak je pravdou. Chcete-li cokoliv urychlit, musíte zpomalit. Totéž platí i pro dosažení rovnováhy v pracovním životě, kde se všichni honí na denním pořádku. Není to o tom, jak rychle nebo jak brzo to uděláte. Všechno je o tom, jak hluboce milujete, jak se chováte k ostatním a jak moc respektujete sami sebe. Postavte dnes takto pilíře vašeho každodenního života a všechno ostatní bude následovat přirozeně.

DNES JE DOBRÝ DEN PROJEVIT VDĚČNOST ZA CELÉ DÍLO STVOŘITELE
ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN
Krev je fyzickým nosičem životní síly. Žije jen to, co plyne a proudí. Dnes dám do pohybu vše, co se zastavilo a vím, že rozběh může být bolestný. Dnes osvěžím svojí paměť; pokládám otázky, na které odpovídá můj život. Nic se neděje bez příčiny.
MULUC v yucatanském jazyce znamená vodu. Je to dešťová voda, která život dává, ale také ho bere. Význam může představovat jemný déšť, ale i tropickou bouři. Je symbolem emocí, intuice, ale také vděčnosti. To znamená, že dnes je dobrý den projevit vděčnost za všechno, co jste v životě obdrželi a uvolnit všechno škodlivé, co jste nashromáždili. Přijměte pokorně všechny lekce se záměrem uvést tak život do harmonie. Odpusťte sobě i těm, kteří vám ublížili. Uvolněte všechno, co leží na vašich bedrech, propusťte a ventilujte všechny emoce, snažte se zachovat rovnováhu.
Kdo má problémy se sebevědomím, kdo neví, co chce a co v životě hledá, ten by se měl obrátit na Energii MULUC. Nativní MULUC musí být připraveni neustále propouštět a ventilovat všechny dobré i špatné emoce, jinak se všechny problémy usazují v oblasti bederní páteře. Jsou neustále přeplněni emocemi, pocity, fantazií a cítí potřebu je ventilovat. Jsou to vynikající umělci, kteří dokáží zaujmout publikum. Buďte dnes v blízkosti jadeitu – je to posvátný kámen, který je spojen s Energií Muluc a s vodou. Modro-zelená barva krystalu připomíná vodu v lagunách.
***
Jsem Muluc 5 a jsme vděční za čas našeho společného sdílení. V této době existuje na vaší planetě mnoho změn. Jak studujete s námi i s ostatními, uvědomujete si, že se s vaším tělem něco děje. Možná jsou chvíle, kdy můžete mít pocity šílenství, protože máte myšlenky, pocity nebo možná fyzické vibrace, které jste nikdy nezažili.
Nebojte se, žádné fyzické změny se nedějí. Všechno je součástí toho, čemu říkáte Vzestup, o kterém se psalo  téměř v každém náboženském textu. Vzestup může být definován mnoha způsoby, různými interpretacemi. Každý z vás má svobodnou vůli vybrat si cestu, která odpovídá vašim kódům přesvědčení.
Takže pokud si myslíte, že existuje peklo, místo věčného zatracení, pak si buďte jisti, že při opuštění tohoto světa, zažijete peklo svých snů. Neznamená, že tam zůstanete věky, ale zůstanete tam tak dlouho, dokud nedojdete k závěru, že musí existovat něco lepšího a budete se o to snažit.
Vaše aktuální kódy přesvědčení mají obrovskou moc nad schopností rozhodovat se pro to, co je ve vašem nejlepší zájmu. Vzpomeňte si na dobu, kdy jste se drželi nějaké pravdy bez ohledu, jak triviální to mohlo být a pak si vzpomeňte na pocity, jaké to bylo, když jste měli AHA okamžiky a likvidovali tak jednu myšlenku za druhou. Všimněte si, jak jste také změnili chování spojené se starými kódy, které už neodpovídaly novému paradigmatu.
Jako příklad uvedeme, že jste jako dítě neměli rádi špenát. Možná byste byli ochutnali špenát, ale byli jste svědky, jak ostatní, kteří také neměli rádi špenát, dělali při jídle obličeje nebo měli poznámky, jak je špenát odporný. Takže jste si vytvořili kód „špenát chutná hrozně“. Jakmile jste spustili tento program, po celá léta jste odmítali cokoliv, kde špenát byl.
Ale jednoho dne se rozhodnete špenát ochutnat a zjistíte, že je vynikající. Na základě tohoto zážitku začnete špenát přidávat do vašich oblíbených salátů a v restauraci začnete přidávat špenát velmi často do vašeho menu. Dokonce se rozhodnete pěstovat špenát na zahradě. A pak začnete přemýšlet: „Zajímalo by mě, kolik dalších potravin jsem jako dítě neměl rád, a které by mi možná teď chutnaly.“ Začnete zkoušet další potraviny.
Vidíte, jak jeden jediný jednoduchý kód přesvědčení může přinést změny do života? Takových kódů máte zapnutých tisíce. Je ve vašem nejlepším zájmu se rozhodnout, které je třeba posílit a které je třeba zlikvidovat. Váš život se stane kouzlem, jakmile vyčistíte kódy přesvědčení zotročující vás myšlenkami strachu.
Každý kód, který zlikvidujete, otevře dveře, které jsou v současné době pro vás zavřené. Máte schopnost tuto práci udělat. Je to ta nejdůležitější práce, kterou máte a benefity budou obrovské! Mnozí z vás se příliš koncentrují při změnách na pomáhání a šetření druhých, ale starejte se raději o svoji vlastní vnitřní práci. Doporučujeme, abyste se podívali nejprve na kládu, kterou máte ve vašem vlastním oku, než začnete hledat třísky v oku druhých. Jinak prostě slepý vede slepého.
Věnujte se v každém okamžiku svým myšlenkám, činům a emocím. Zeptejte se upřímně sami sebe: „Proč si myslím, že to tak má být?“ Požehnejte každé záležitosti jako učební lekci nebo prostě jako zážitku. Dovolte si léčit sami sebe a dovolte svému Já provést změny, které prodlouží váš čas na Zemi!
FREKVENČNÍ REZONANCE – aktuální sebe-určení
Očištění, probuzení….
Spolu se Znamením MULUC vchází do života energie prolamující blokády. MĚSÍC zodpovídá za plynulost pohybu a průchodnost všech kanálů. Chce rozpustit zóny blokád, a obvykle potřebuje zvýšit sílu tlaku, aby došlo k maximálnímu protržení energií a bylo dosaženo bodu průlomu. Dny MULUC jsou spojeny s velkou dynamikou a spoustou změn, protože pohyb zajišťuje průchodnost a čistí usazeniny. Síla MĚSÍCE vyplavuje bolestným způsobem záležitosti skrývající se v poli identity, nutí nás přehodnotit naše vlastní Stíny. MĚSÍC ukončující parádu Stínů, v nás může vyvolat vzpouru nebo přinést nepříjemné vzpomínky. To ale bude velmi prospěšné našemu procesu růstu. MULUC pouze chce pomoci nám osvobodit se od nadvlády ega, které nám na základě nepochopení minulosti dává pocit oběti nebo osoby ukřivděné lidmi či osudem. Kdo je ve shodě se svým srdcem, tomu MULUC udělá velkou radost. Život takového člověka běží hladce, všechno je v pořádku jakoby mávnutím kouzelného proutku. Čistící operace MULUC jemně, ale pevně odstraňuje zbytky kurzu a bezbolestně vyplavuje staré vrstvy z pole podvědomí. Kdo má problémy se sebevědomím, kdo neví co chce a co v životě hledá, ten by se měl obrátit na energii MULUC. Napětí a vlny klidu proložené chvilkami zklamání je možné odstranit ze svého života díky očistné síle MĚSÍCE. Věnujte pozornost konkrétnímu dopadu těchto sil, jeho neúprosnosti a vysoké schopnosti. Snažte se zbavit negativních afirmací a pesimismu vidět svět černě, ještě, než MĚSÍC vstoupí do pole oprav.
5. TÓN SMĚRU – SÍLA VEDENÍ
Jen lidská dlaň může otevřít brány do vnitřního středu. Přehoupněte se přes hvězdná vrata, vzneste se vysoko a pronikněte do svého srdce. Otevřete zevnitř dveře vedoucí do středu, abyste po navrácení na Zemi mohli překročit jeho práh. Pronikněte do vašeho Kristova Srdce. Co tam nacházíte? Vidíte NOVÝ POČÁTEK? Jaké jsou vaše záměry a jaké plány má vaše srdce? Jak vypadají vaše osobní vize z pozice vašeho středu? Využijte jeho moudrost a vstupte na cestu vedoucí k pravdě, k poznání vaší Hvězdné Podstaty. Odkryjte světelnou stezku vycházející z vašeho srdce. Pokud přestanete přemýšlet, kým jste nebo kým byste mohli být, stanete se pravdivým Já. Zůstaňte tišší a pokorní. Nezabývejte se tím, co říkají ostatní.
VY JSTE STŘEDEM VAŠEHO VLASTNÍHO VESMÍRU
VY JSTE MISTREM SJEDNOCENÍ S VAŠÍM STŘEDEM
Tón PÁTÝ je autoritou Vlny, z této pozice vychází nejvážnější impulsy a obsah. PĚTKA symbolizuje CENTRUM KRISTA spojující pořádek duchovní s pozemským řádem. Shromažďují se zde všechny síly, které budou potřeba k realizaci programu předznamenaného v dalším období. PĚTKA reprezentuje harmonický pořádek ve světě fyzické hmoty. PÁTÉ pozici připadá výjimečná role. Díky ní se stane možné uskutečnění aspektů vzorce příčin. Tón PÁTÝ představuje nástroj potřebný k plnění úkolů. I když se v tento den nejedná o žádné dramatické události, sílu PĚTKY mohou výrazně pocítit přecitlivělí lidé.
PÁTÝ Tón – SÍLA – DYNAMIKA – ZPLNOMOCNĚNÍ – POZITIVITA
PĚT – Inteligentní síla, která utváří, aplikuje a organizuje komunikaci, znalosti a všechny její aspekty. PÁTÝ Tón dává všem věcem pozitivní stranu. Pátý Tón je dynamická energie ŠTĚSTÍ, takže se dnes můžete setkat s odporem lidí, kteří si neustále stěžují a jsou negativní. Buďte s lidmi, s kterými se cítíte dobře.
Copyright © 2018. Všechna překladatelská práva vyhrazena. Můžete sdílet tuto práci se zachováním integrity s odkazem na stránky www. mayskykalendar.blogspot.com

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *