Tzolkin 13.7.2018 6 OC Kin 110 Galaktický portál

Oc – Pes. Síla Srdce, Vědomí bezpodmínečné Lásky, věrnosti, vcítění, soucitu, mezilidských vztahů, svědomitosti, věrohodnosti, věrnosti, přátelství a mimosmyslového vnímání
Oc, nagual sexuality, stojí dnes v pozadí Chicchan – Opeřeného Hada, který ztělesňuje sexuální záležitosti. Tato kombinace přináší explozivní sexuální energii, která může rychle přetéci v nekontrolovatelnou vášeň, kdyby nebylo stabilního a uklidňujícího účinku Uac (6). Ctěte svou sexualitu jako základní přirozenou zdravou část svého Bytí s tím, že to není žádný hřích nebo neřest, která má být skrývána nebo hanobena.

DNES JE DOBRÝ DEN TĚŠIT SE S RODINOU A PŘÁTELI
ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN
Má operativnost vyrovnává běh mého života. Dnes se nebudu ohýbat pod tíhou emocí. Láska je síla, která vyrovnává každé přetížení. Dnes přezkoumám přístup k tělu a sexu, a přestanu popírat to, co je mi příjemné. Sex není hříchem, ale Božským darem – zdrojem životodárné energie. Mé emocionální, mentální a fyzické tělo mi dnes ukazuje, co musím v životě zharmonizovat.
OC navazuje na cyklus AKBAL a CIMI – cyklus narození, smrti a znovuzrození. OC znamená první krok do tmy. Je to věrný a loajální PES, který vede naše kroky a pomáhá nám přežít. Přináší hluboký smysl pro přátelství, smysl pro práci ve skupině, vytrvalost, oddanost, věrnost zůstat lidem na blízku v nejtěžších situacích. PES miluje radost a hravost. Bavte se dnes s rodinou a přáteli.
Nativní OC mají mnoho společných rysů a znaků jako pes. Jsou loajální s ochotou pomoci své „smečce“, mají hluboký smysl pro přátelství a jsou vytrvalí. Pokud jim chybí vlastní nezávislost, zavádí autoritářství pro všechny kolem sebe. PES často zůstává dítětem po celý život, miluje zábavu a chce si dopřávat mnoho radosti.
***
Zdravíme vás. Jsem Oc s Tónem 6, vítáme vás v čase našeho společného sdílení. V nejlepším zájmu všech je, aby v tomto čase spolu všichni spolupracovali, a to všech na Zemi i mimo ni. Všichni jsme ze stejného Zdroje a všichni se k němu nakonec vrátíme. Mnoho z vašich starověkých a náboženských prohlášení uvádí, že jsme všichni Jedno, že jsme Bratři a Sestry a opravdu to je pravda. Ve vašem srdci to víte. Když se podíváte jeden druhému do očí, tuto pravdu spatříte. Dokud si neuvědomíte, že vaše srdce jsou stejná, vytváříte oddělení a pád civilizace.
Učte se od zvířat, ví, že jsou Jedním se Všemi. Neoddělují se od sebe a nevytváří nadvládu nad ostatními. Podívejte se na mravence, žijí v okamžiku přítomnosti a nepřednáší o válkách. Prostě dělají jako tým, co je třeba. Pozorováním symbiotického vztahu v přírodě se můžete hodně naučit. Když si lidé vytvořili nálepky oddělenosti, všem to přineslo jen peklo.
Nebe na Zemi se může stát realitou, pokud se pro to rozhodnete. Existuje jedno základní téma, které můžete také rozvinout a to je – miluj bližního svého jako sebe sama. Problém je v tom, že mnozí z vás se nenaučili milovat sebe. Jak můžete očekávat, že vás bude někdo milovat jako bližního svého, když nemilujete sami sebe? To je nemožná realita.
Tyto Zprávy jsou navrženy tak, aby vám to pomohly pochopit a pomohly v tom, jak milovat sebe. Vždycky to začíná tím, že jdete do svého Středu. Mnozí z vás věnují obrovské množství času a energie svému vnějšímu Já, péči o zevnějšek, vzhled a vystupování. Ale mnohem méně času věnujete svému vnitřnímu Já a nezbytné péči, která umožňuje zářit vnitřnímu Světlu. Nejlépe se to provádí v hluboké meditaci, ale můžete to však praktikovat kdykoliv během dne. Lze toho dosáhnout pouze když není vaše mysl přeplněna strachem, zaneprázdněností a roztržitostí, což vás odvádí od sebelásky. Doporučujeme vám udělat závazek a najít si čas a pracovat na svém vnitřním Já. Naučte se spojovat se svými osobními Průvodci, kteří čekají, až je požádáte o pomoc.
Najděte odvahu podívat se na utrpení a bolest nashromážděnou z minulosti za účelem jejího uzdravení. Najděte kódy přesvědčení, které vás uzamkly v páchnoucím myšlení. Vytvořte nové kódy přesvědčení, které otevírají dveře k hluboké Lásce k sobě i druhým, v tom leží vaše spása. Nechceme tím naznačit, že se vzdáte jakýchkoliv náboženských textů, ve kterých nacházíte pohodlí. Nicméně vám doporučujeme podívat se na přesvědčení, která uvádí, že někteří jsou lepší než ostatní, protože to není přesné. Každý z vás má uvnitř sebe schopnost najít pravou Lásku Zdroje, nepotřebujete žádného prostředníka.
Pouze vy můžete odpustit druhým. Pouze vy se můžete rozhodnout milovat všechny bezpodmínečně. Pouze vy můžete učinit volbu být uctiví k přírodě. Pouze vy můžete naplnit svůj osud. Nabízíme vám klíče ke spáse pouhou otázkou: chcete jít do svého Středu a vyčistit odpadky, které páchnou a obtěžují vás? Existuje mnoho cest ke Zdroji. Každý má jedinečný mix nápadů a prostředků.
Každý z vás je nekonečně důležitý a milován těmi, kteří ani nevíte, že existují. Mluvíme o těch, kteří bydlí v jiných dimenzích a které většina z vás není schopna vidět svým fyzickým zrakem. Věřte, že jsme vám stále k dispozici a jsme ochotni a schopni vám pomáhat při procesu Vzestupu.
Nastal čas posunout se do vyšších dimenzí. Víme velmi dlouho, že budete opět na té naší straně. Vidíme vaše slzy, slyšíme vaše prosby ve Sféře zapomnění. Přináší nám obrovskou radost, když bratr najde cestu Domů a rozpomene se na své skutečné duchovní kořeny. Nabízíme vám stejnou pomoc. Mnozí z vás se rozhodnou na nějaký čas zůstat v lidské podobě. Život na Zemi bude mnohem jednodušší, když se rozpomenete na svou Rodinu, když se můžete spolehnout na podporu svých Bratrů a Sester. Věřte, že jsme Jedno – jeden hlas, jedna poezie. Máte nadosah ruky všechna řešení, včetně radosti a Míru.
FREKVENČNÍ REZONANCE – aktuální sebe-určení
(galaktické energie> vlastní vibrace)
Pocity, loajalita, přátelství….
Dny s energií PSA pronikají do celého našeho emocionálního těla a diagnostikují v něm téma LÁSKY. PES vyvolává otázky Lásky v partnerství, prosvěcuje pole pocitů v rodinném kruhu i v mezilidských vztazích. Jak dlouho Vědomí člověka nechápe lásku vyšší pravdy, tak dlouho se bude potýkat s milostnými závody a s hlubokým rozčarováním. Pokud se Vědomí člověka opírá o moudrost srdce, může brát i dávat lásku – miluje a je milován. Setkává se se souhlasem vnějšího světa, chce obejmout svět kolem ramen, je vysoce tolerantní, každý problém zkoumá z pozitivního pohledu znalostí. Jeho život se ubírá šťastně, přijímajíc všechny, nejen ty příznivé situace. Nicméně každé rozčílení či ustavičné negace jsou důsledkem nedostatku Lásky. Komu je toto pole energie blízké, měl by pečlivě zvážit zkušenosti zaregistrované v den OC. Dovolte spojit se se Světelným světem PSA. Otevřete se radosti!
6. TÓN ROVNOVÁHY – SÍLA VYROVNÁNÍ
Organická rovnováha má kořeny v CELISTVOSTI TOHO, KÝM JSTE. Nechte kořeny svého duchovního růstu prorůst hluboko do Země, buďte schopni rezonovat se VŠÍM, CO JE. Stůjte pevně na Zemi a dovolte vyjádřit své SVĚTELNÉ JÁ. Život začíná ve Vyšším Bytí a odtud stéká na Zemi. Věřte, že i hvězdy mají své kořeny. Ty jsou základem harmonizace procesu změn. Jste svobodní a neomezení ve všem, co děláte. Vy si vybíráte, s kým chcete rezonovat. Vy rozhodujete, kdy dávat, kdy přijímat.
ŠESTKA vás volá, abyste na život reagovali s Láskou, protože jedině tak přinesete NEBE na ZEMI. Ztělesňujte v pozemských věcech to, co je Božské čili svoji Hvězdnou duši. Pouze tehdy, proniknete-li do vibrace NEBE, NEBE sestoupí na ZEMI. Až se vrátíte Domů, ZEMĚ půjde za vámi do NEBE.
ORGANICKÁ ROVNOVÁHA DOPROVÁZÍ NEBE I ZEMI
DO SYMBIOTICKÉ JEDNOTY.
V Tónu ŠESTÉM vstoupí všechny přijaté programy do zóny úspěchu. ŠESTKA je přiřazena k pozemskému prostoru. Na jedné straně se zaměřují síly na moc individuálního Ega, absolutní moc na podporu stagnace, strnulosti a odporu a na druhé straně se koncentrují energie harmonie odmítající pochybnosti zasláním útěchy a úlevy. Tón ŠESTÝ vysílá silné podněty k dosažení cíle. V tento den každá Vlna vkročí na cestu dokončení, což znamená počínající fázi realizace. Pokud v běžící Vlně započal osobní program (naskicovaný v prvních čtyřech dnech), doporučujeme, abyste velmi vědomě zůstali ve svém středu. ŠESTKA vám pomůže vyrovnat se s výzvami.
ŠESTÝ TÓN – PROUD – TOK – SÍLA VYROVNÁNÍ
Plynutí tvoří pohyb – Panta Rhei – nic nestojí na místě. Pohyb uvnitř dimenzionálního prostoru je to, co vytváří čas. ŠESTKA je energie vyjednávání a flexibility. Aby bylo možné zobrazit pohyb v akci – například balet nebo pohyb sportovce, Uac přináší do pohybu dynamiku.
Copyright © 2018. mayskykalendar.blogspot.com

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *