Aktuálně

Díky čím dál hlubšímu ponořování se do Fotonového pásma se na Zemi neustále zvyšují frekvence. Tím, jak se fotonové částice dostávají do kontaktu s vašimi  buňkami a snaží se s nimi spojit, vás podněcují k propouštění – podněcují vaše buňky, aby propustily a uvolnily všechny mutující formy a energie a aby se znovu sladily s oběžnými vzorci pohybu  hvězd, planet a vesmíru. Fotony se snaží přivést vás zpět k sobě samým – na úrovni buněk, emočně, mentálně a duchovně. Pokud se bráníte, začínáte pozvolna umírat. Odpor a vzdor se mnohem rychleji než dřív promění v nemoc. Karmické následky se vám vracejí čím dál rychleji a rychleji.
Jinými slovy, nerozhodné přešlapování na místě vám už dále nebude poskytovat oddychovou pauzu: bude vám přinášet bolest. A navíc, bolest je stále ještě velmi silný motivační činitel, pokud zde není žádný jiný. Dobrou zprávou je to, že tyto nemoci a chronické emoční problémy  mohou být uzdraveny mnohem rychleji než kdy před tím těmi, kdo jsou ochotni učit se, propouštět a směřovat ke své dokonalosti.  Každý máme své vlastní energie, kterým jsme se rozhodli čelit a se kterými jsme se rozhodli utkat, abychom je mohli překonat, či kterými dohoří a „doodžije“ se stará karma.  Jako vždy je důležité neposuzovat druhé – ani sami sebe – za jakékoli situace nebo okolnosti, které na sebe oni, či vy sami v této době vzali. Mějte soucit a úctu ke všem, nehledě na jejich vnější okolnosti a situaci. Pamatujte na to, že fotony nás podněcují k celistvosti, propouštění a slaďování se s božstvím na naší pokračující cestě znovu-stávání se vším, čím skutečně Jsme, že každý jsme jedinečný a jdeme svým vlastním tempem a způsobem.

Z Plejádské světelné terapie, Quan Yin AMorah

 


Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *