Aktuálně na nebi…

Přechod Merkura do Štíra – středa 10.10. – úterý 30.10.

Ve středu brzy ráno po půl čtvrté přestupuje Merkur z Vah do znamení Štíra a setrvá v něm následující cca 3 týdny. Hned během dopoledne se také ocitne v konjunkci s Lunou ve Štíru a následně s Venuší, takže středa bude z komunikačního pohledu velmi štírská.
Snázeji půjde oddělit zrno od plev a poroste jízlivost, ale také schopnost jít k podstatě problému.
Negativním rysem může být zvlášť během dopoledne za konjunkce s Lunou zvýšená emotivnost a díky současné opozici s Uranem v Býku také impulzivnost.
Merkur na konci znamení Vah přináší již v úterý díky opozici s Uranem množství podnětů, stimulů a rozptylujících faktorů a současně vede k promýšlení věcí tak, aby nebyly vykonávány rutinně. S tím často roste také netrpělivost, podrážděnost nebo potřeba vymanit se ze současné situace, projevit se mohou také chyby z roztržitosti a zbrklosti.
Merkur ve Štíru pak následující tři týdny přinese především větší introspekci, nutnost obrátit pozornost do větší hloubky a také menší diplomatičnost, zdvořilost nebo frázovitost. Místo small talku přijdou na řadu mezní témata, laxně povrchní přístup bude sklízet sarkastické poznámky a zřejmě vzroste i podezřívavost a obezřetnost.
Merkur ve Štíru ale také posílí vůli a umožní koncentrovat se na to, co je opravdu podstatné.
Společenskou konverzaci velmi pravděpodobně protne také černý nebo přímo záhrobní humor a ráz komunikace se od důrazu na estetičnost verbálního projevu přesune k zacílenosti, nekompromisnosti a často i k bojům o moc nebo testování síly protivníka.
S Merkurem ve Štíru také nezbude mnoho prostoru pro naivitu – mnohem spíš se projeví jedovatost nebo negativismus. Ubude plácání do větru a komunikace zvážní, poroste také vztahovačnost.
Ze začátku období za uranské opozice pak může dojít k mnoha podnětným vhledům, které je ale třeba podržet a neutopit je v případné komunikační nebo emoční bouři.
Merkur ve Štíru mimo jiné posílí také myšlenkový zápal a umanutost, ale ne vždy bude objektivní.


Pěkné dny všem!

Zdroj: Reflexivní astrologie

 


Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *