Vzestup fyzického těla

 

Vážení Milovaní Vzestoupení,
vítejte u dnešní aktualizace, jejíž hlavním tématem je vytváření nového těla a kapitulace. Ráda bych zmínila, že cesta kterou zde popisuji, nebude rezonovat se všemi, ale pouze jen s některými z vás, ale přesto to mohou být inspirující myšlenky. Během minulých týdnů mě Duch vedl k přeladění osobního životního prostoru,  další změně stravy, také jsem čekala na plné pochopení aktuálních změn. Je zcela běžné, že dokud neporozumím aktuální pasáži a nemám odpovědi, které nemají nic společného s logickým rámcem, musím čekat na správný čas. Po určitém čase jsem najednou zalévána AHA okamžiky a pochopením aktuální pasáže.

V těchto vlnách energie a v tomto nádherném počasí chodím nebo sedím často venku. Tyto vlny vyžadují, aby naše fyzické tělo bylo vysoce adaptabilní, schopné přizpůsobit se, aby bylo schopné přesunout se v procesu dál. Nejlepší způsob, jak se přesunout, je stále kultivace životní síly pro optimální vnímavost a průtok Světla, které musí být ukotveno v těle. Přesto budování nového těla není o nějakém jednom rutinním cvičení. Tělo si samo řekne, jestli potřebuje odpočívat nebo cvičit.
Pro integraci nových energií budeme potřebovat mnoho energie, je potřeba naslouchat tělu, aby bylo v pořádku. Někdy odpočíváme a čekáme na zelené světlo, kdy se máme přesunout dál. Dost často se integruje intenzivní stres spolu s intenzivními energiemi. Vnímám, že se tělo velmi mění, má zcela jiné nároky na výživu než kdy před tím. Boříme mýty o stravě a staré stravovací programy. Co se týká agendy Temné strany, je mi ukazováno, že jejich cesta se stále více zužuje. Jsou zde lidé, kteří se rozhodli a jsou skutečně připraveni jít obtížnou cestou, která je intenzivní a obtížná. V kontextu těchto informací se musíme podívat do galaktické historie. Existují zde také knihy, které popisují tuto galaktickou historii. Nedávno jsem cítila těžkou energii, která mě obklopila jako bublina strachu, jak přicházejí tyto intenzivní energie. Byla jsem velmi unavená, protože se spustil maraton rychlých událostí a kdykoliv se nacházíme v takovém období, máme chuť to vzdát. Přesto jsou to pro ty, kteří jsou přijímáni Vzestupem, ty nejhodnotnější dary. Jsou to důležité brány příležitostí pro vnitřní růst a společné vytváření mezi dobrovolnickými dušemi. Jsme v souladu s naší vnitřní podstatou prostřednictvím jádra a otevřeného srdce. Postupně postupujeme a otevíráme nové příležitosti Vzestupu tím, co se od nás odráží a přichází k nám. Je to obtížné a velmi náročné, protože svět jako takový nefunguje jako kolektiv. Proto dostáváme delší přestávky také na osobní život, než nastane průlom. Je to podobné jako když se otevře děloha a narodí se dítě. Stejně jako porod vyžaduje určité úsilí, také znovuzrození lidské rasy. Svým způsobem vytahujeme kolektiv do vyšších frekvencí a kolektiv není v souladu s vytvářením nových lidských vnitřních šablon pomocí dynamiky, kterou zde vytváříme. Teprve vytváření této inovativní šablony odemkne brány nové reality, kde se stáváme zcela novými lidmi. Veškerá práce, kterou děláme v kontextu Vzestupu, je vnitřní práce s tělem.
Tělo je náš domov, první dům Ducha. Pro mnohé to bude nyní sestup do jeskyně, ale právě tato jeskyně bývá často nepochopena, protože bývá spojena s Mistry jako muži. Ženy poustevníky na obrázcích z historie neuvidíte. Tito Mistři se uchýlili na nějaký čas do jeskyně, aby odhalili nové postřehy. Ve skutečnosti jeskyně představuje mateřské lůno. Vstoupíte do jeskyně, kde je tma, která obsahuje Světlo, určitý rámec Světla, které se chce rozšířit. Právě vstoupit dobrovolně do tmy obsahuje tajemství a mystiku neznámého. To se také vztahuje k něčemu na této planetě potlačovanému –  k Mužskému a Ženskému principu, které fungují jako Jeden v Jednotě.
Často to bývá tak, a vidím to i ve vztazích kolem sebe, že se jeden druhému přizpůsobí a většina lidí takto žije celý život. Pohybují se pouze směrem nahoru. Ponoří se dolů do tmy, vyplavou nahoru ke Světlu, ponoří se a zase vyplavou ke Světlu. Toto zacyklení lidé považují za karmu, protože nechápou horizontální cestu a také většinou není nikdo, kdo by jim to řekl.
Přestala jsem sledovat všechny články a videa o Vzestupu, všechny duchovní rady, protože fungují na jiné úrovni, která je vhodná pro určitou úroveň. Velmi málo jsou zde, v mých očích a podle mých zkušeností perly, protože jsem vedena a jdu stále hlouběji a hlouběji, kdežto spoustu lidí je stále na povrchu. Je tak málo přednášek, kde je někdo, kdo má hluboké pochopení člověka v kontextu galaktické perspektivy. To je velké velmi obsáhlé téma. Je tak málo lidí, kteří se pohybují směrem ke své vnitřní moudrosti. Delší dobu sdílím, že nastal čas hledat odpovědi uvnitř sebe a přestat je hledat venku. Zamyslet se, co všechno je určeno pro mě, co se mnou vibračně ladí tak, abych vytvořila svůj vlastní vibrační prostor, který ovlivňuje všechny.
Vytvořit svůj vlastní posvátný prostor znamená vyladit jej pomocí vyšších funkcí – pocitů. Pocit vám řekne, jak vyladit vše do nového. Co nás často dostane k novým úrovním není detox nebo přizpůsobení se někomu. Obzvlášť dobrovolnická duše se nemá co přizpůsobovat vůbec nikomu. Jejich energie jsou vysoké, jsou pokročilí. Přišli rozšiřovat těla – expandovat. Není to o tom, že je někdo lepší, někdo horší. To je nesmysl. Dobrovolnické duše dobrovolně souhlasily, že podstoupí duchovní transformaci na úrovni Světla, ale Světlo se nyní chce dostat do života a tento život vytvořit novou cestu, obnovit a předesignovat život skrze další zkušenosti ve hmotě konkrétním způsobem, abychom se vyvíjeli my i naše duše.
Duše v těle touží a chce dosáhnout Osvícení. V podstatě zde překonáváme povahu života vytvářením optimální frekvence pro nové zkušenosti. Vytváříme nový vibrační prostor uvnitř sebe. Někdy stačí jen přemýšlet namísto spousty hodin meditace. Každý den se pohybuji venku a vracím se nabitá energií. Tělo se stále přizpůsobuje novému. My všichni máme tendenci bát se neznámého, ale právě v tento čas umírá ego a začínáme chápat své Světlo. Lidé rozdělují na Osvícené a Neosvícené. K Osvícení vede mnoho postupných etap, kterými je třeba projít v určitých fázích smrt-znovuzrození. To je také součástí integrace polarity s následným sjednocením polarit. Mnozí jste a budete nyní vnitřně vedeni dělat tyto změny. Ale nejsme tu proto, abychom dosáhli Osvícení a žili Osvícený život v této hustotě. Vytváříme optimum na cestě zdokonalováním. Toto zdokonalování těla vytváří dokonalou šablonu fyzického těla v našem vnitřním domě.
Nemusíte objímat stromy a sedět hodiny u stromů. Spouštěčem jsou frekvenční vlny a práce se děje v těle. Pokud procházíte změnami vědomě již delší čas, budete cítit možná zhoršení, protože do těla přichází nyní hodně Světla, to je součástí integračního procesu. Většina lidí Vzestup chápe jako směr nahoru… pohybuji se vzestupně a to je Vzestup. Mnozí, kteří se vydali cestou Vzestupu dříve než já, nejsou ještě ani v polovině skutečného Vzestupu. Vzestup je vytváření prosperujícího prostoru pro prosperující život, kde dýcháme pro novou cestu a znovu objevujeme. Často se objeví období temna a v kontextu těchto období temna jsem se ve svém životě tolikrát ptala, proč je můj život tak jiný, proč nerezonuji s většinou duchovních učitelů, ale to je v pořádku, tito duchovní učitelé učí určité úrovně.
Ve vytváření reality chybí mnohým integrační bod vysokého porozumění své cestě, sobě, své síle, svému zplnomocnění stát se svrchovaným panovníkem svého vlastního života. Skutečný Ženský princip, který přichází na planetu je posílení skrze odevzdání – kapitulaci. Často člověk klesá dolů před dokončením určité úrovně a to je nutné. Právě teď na konci Mistrovského roku 11, je nutné dokončení řešení v oblasti materiálna s mottem vytváříme a tak přitahujeme manifestaci, ale v tom je aspekt vůle. Duše se stále učí sama o sobě a to individuálně, ale přitom jsme součástí velkého designu. Lidé se většinou o sobě učí prostřednictvím vůle, ale dobrovolník se učí porozumět a chápe tvorbu Světla a Temna.
Je snadné mít radost a takoví lidé většinou přitahují okolnosti na stejné vlnové délce, ale dobrovolnická duše ne. Dobrovolnická duše často prochází obdobím temna, temnou hustotou, protože tím rozšiřuje život, přijímá život s Láskou bez ohledu na drsné stavy a podmínky. Lidé si velmi mylně myslí, že v mém životě je vše perfektní. Setkávám se s hustotou, s lidmi, kteří žijí v hustotě a se spoustou zážitků, které páchají lidé svojí nevědomostí. Lidé nechtějí slyšet, že jsou otroci zdravotnictví nebo systému. Nemají ani potuchy o umělé implantaci systému. Nechtějí slyšet věci, které je udržují v nevědomosti. Snaží se velmi pilně odolávat aktuální planetární změně. Říkám tomu strach z probuzení a odpovědnosti za svůj život. Takový jednotlivec je součástí kolektivní reprezentace pasivního režimu. Můžete to vidět, když se setkáte s lidmi v hustějších úrovních. Buď rádi žijí z nějakého životního minima čili na frekvenci minima nebo o rozšiřování reality nechtějí ani slyšet. Jakékoliv příležitosti, které jim přichází do cesty ignorují, protože mají strach převzít zodpovědnost za svůj život. V jejich životě se nachází jednoduché a rychlé potěšení, rychlé požitky. Chtějí se bavit a v pátek večer se smát.
I přesto, když se ponoříme do hustějších úrovní, musíme je přijmout, protože vychází z Lásky. Jsme si vědomi způsobu tvorby a aspektů Stvoření, protože jsou součástí zážitků zde na Zemi. Lidé se snaží druhé lidi měnit, nebo možná budete-li chtít měnit systém dostanete s největší pravděpodobností pohlavek od Vesmíru.
Jsme součástí dobrovolné části Stvoření, být zde Světlem, ačkoliv být Světlem by bylo asi nejlepší s mojí skupinou Světla tam nahoře v Universu. Být se sobě rovnými. Ale my jsme se rozhodli pro partnerství s temnou skupinou v hustých podmínkách s lidmi, kteří jsou zachyceni všude a ve všem. Často je zajímá jen způsob přežití a kruté souzení. Přitom to jsou lidi stejně jako my. Často reagují velmi divně, že jsem tak spojená s přírodou, že se snažím jít svojí cestou. Je těžké vyjádřit sebe tak, aby mě pochopili. Místo toho od nich přichází výsměch. Tváří se, že rozumí aktuálním vlnám. Posmívají se jako ve škole, ale jen to pozoruji. Všechno je v nejlepším pořádku. Dohoda zněla zažívat vše a přinést Lásku do všech oblastí a to není snadné. Světlo ve tmě je ta nejtvrdší cesta, cesta ve fyzickém těle, protože spoluvytváříme s tělem a srdcem. Pokud je zapnuta pouze mysl, vytváří to mnoho odporu a strachů a tělo začne vzdorovat.
Tvoření srdcem je tak velmi ignorovaný způsob tvoření života. Srdce je stabilní integrační síla, která propojuje všechno do Lásky. V minulosti jsme zažili spoustu emotivních reakcí místo hlubokého cítění a intuitivního snímání reality a jasnosti, takže místo abychom byli v klidu v srdci, měli jsme emocionální reakce. Tělo, mysl a srdce je svatá trojice, která doposud nebyla v rovnováze, nebyla správně aplikována ani pochopena. Vracíme se zpět do této radikální inovativní tvorby bez ohledu jaké jsou okolnosti, bez ohledu na existenci.
Lidé mluví, mluví a mluví o Vzestupu, ale to není práce s tělem a pokud nevytvoříte platformu, kde jdete hluboko do systému těla, pak také tělo s vámi spolupracuje na této povrchní úrovni moudrosti. To není skutečná integrace Světla a vy se nebudete nikdy cítit v bezpečí. Pravda nebude pevně aplikována. Proto jsme se mnozí vtělili a máme stále spoustou otázek, jak to naše tělo může vůbec vydržet. Tělo muselo a musí být postupně připravováno a proto se mnoho z nás věnuje pohybu venku každý den. Jakmile se určité úrovně vyššího života otevřou, musíme být schopní se na každou vyšší úroveň přeladit. Nemůžeme žít nevyvážený život, ale občas procházíme duchovním ohněm. Ti ze Společnosti Hvězdná Setba čili dobrovolníci spadli na zem jako semínko borovice a nyní roste jejich malá koruna do velké koruny a tak ovlivňují ostatní.
Pokud chcete jít výš, musíte se zbavit vytváření pomocí vůle. V této Vlně Ik vstupujeme do retrográdní fáze – do kapitulace dovolit si přijímat všechny zkušenosti a zážitky. Není to čas pasivního čekání, ale jednání z pozice vnitřního duchovního základu. Není to čas hledání rad od druhých, ale začít odrážet úroveň Zdroje a víru ve svůj vnitřní zdroj, vnitřní vortex, odkud tvoříte stejně jako Zdroj. Být napojen na Zdroj nejde popsat slovy, je to vnitřní pocit. Budete řídit sami sebe jako to dělá orel. Orel se neřídí tím, co je venku, ale svoji vlastní vnitřní navigací, které absolutně důvěřuje. Je to konstantní let v proudu se sebou a srdcem.
Vaše Vzestupná šablona přestane fungovat, jakmile se budete řídit vůlí. Budete chtít tvořit z pozice vůle… to musím udělat, tohle musím dokázat, to je můj cíl. Můžete od rána do večera sledovat duchovní videa, číst články, ale to je úroveň těchto lidí, kdežto vy se budete muset posunout ještě o kus dál a rezonovat s vytvářením svého vlastního bytí. Můžete číst texty, které vypadají moudře, můžete slyšet slova, která zní moudře, ale vaše tělo vám bude jemně naznačovat …ne, ne, tohle pro mě není pravda. Nová šablona nového těla se vytváří nasloucháním tělu. Musíte tomu věnovat pozornost, být pozorní a dobře pozorovat tělo, které vám bude dávat impulzy, které se musíte naučit chápat… ne, co učí a co říká někdo jiný.
Jsem velmi pokorná, protože v první řadě chápu problematiku Vzestupu a Vzestupujících, spoustu věcí vůbec neřeším a snažím se o životní jednoduchost a v tom být inspirativní. Mohu jen inspirovat k vlastní moudrosti každého, kdo se na mě obrátí, rozšířit nový způsob vnímání pro vytváření své vlastní reality. Je zde hodně poradců a léčitelů, kteří si myslí, že dělají dobré věci, ale je to komplex mysli, čím se řídí. Vytváření svého vibračního prostoru musí tvořit každý sám skrze uvědomění a vytváření prostřednictvím srdce. Vědomí srdce je Jednota a v souladu s tělem je tak vytvářeno skutečné integrované Nanebevzetí. Sledujte mysl a srdce, často mysl chce něco jiného než srdce a hodně to vidím u mužů, řídí se logikou, studují parametry a výhody, ale zapomínají zapojit srdce, nechat se vést intuicí, ale jejich Světlo se nakonec stabilizuje v triádě tělo-mysl-srdce.
Vaše volby budou postupně suverénní a vy budete stabilizovaní. Nebudete se kymácet do různých směrů, protože budete mít stabilní kořeny a to vám pomůže vytvořit krásnou korunu. Neotáčejte se do minulosti a neanalyzujte: moje předchozí cesta Vzestupu – chyba, vytvoření nové reality – chyba. Už víte, že příště stejnou chybu nebudete opakovat, krůček po krůčku budete stoupat. Pokud pro sebe nevytváříte ze srdce, půjdete proti sobě. Integrujeme polaritu tak, aby nastala rovnováha čili sjednocení polarity. To je pravá a pravdivá Božská unie. Ženský princip života je o přijímání všech okolností, vyžaduje trpělivost a čekání. Jestli je to v pořádku, srdce to bude vědět. Zevnitř postupně změníte svůj vnější život. Buď nastane čas pro klid nebo nastane čas jednat. Jakmile se dostanete na určitý Světelný kvocient, pochopíte to velmi dobře. Když vytvoříte uvnitř sebe sen nebo vizi, musí to být z pozice srdce nikoliv vůle, ale vůle bude ještě nějaký čas existovat. Srdce je sjednocující síla, to je myslím dobré mít na paměti.
Možná z pohledu moudrosti se budete snažit ovládat svůj život, abyste se stali Světelnou moudrostí, naslouchat lidem, kteří jsou motivátory, jak vytvořit úžasnou realitu. Jsme zaplavování informacemi, ale Osvícená bytost roste z pohledu vnitřního léčitele, pracuje sama na sobě, zkouší, učí se, padá a vstává a hlavně už nevytváří žádné karmické efekty. Sdílí a předává jen své vlastní zkušenosti. Ano, spousta lidí vám řekne ano, tohle je moje zkušenost, jak jsem si vytvořil realitu, ale pozor, je tu spoustu nástrah New Age na jejich úrovni Vědomí.
Pátá dimenze je oblast zkušeností, kde začínáme kotvit Jednotu skrze naladění se na svou vnitřní Jednotu srdce, těla, mysli….. teprve pak spoluvytváříme s druhými lidmi. Nejprve děláme vnitřní práci, vnitřní alchymii. To je jediný způsob jak dojít k Osvícení, být fyzicky v rovnováze a to v podstatě bez námahy. Není to jako v lineární sféře dosahování cílů za každou cenu, protože je za tím skrytý strach. Vše kolem vás je odraz vás, toho, co máte ve svém nitru. Je to Božské a pokud něco ještě nemáte, je to otázka načasování. Láska je sjednocující síla, která přitahuje do vašeho života to, co si přejete, po čem toužíte. Takto společně tvoříme globální Jednotu.

Pro mnoho z vás nyní přichází smrt posledních zbytků kontroly a na scénu přichází vnitřní dítě. Mnoho z vás bude chtít projít těmito dveřmi a může to být náročné, nicméně náročný je vždy jen začátek, postupně to tak těžké nebude, později se budete cítit velmi lehce. Použijte aspekt vzdání se, odevzdání a duchovní odvahu. Objeví se testy ne, ne, ne ještě jsme neskončili! Budete potřebovat duchovní oheň, který vás non stop posouvá vpřed a nezapomeňte na vnitřní Mužský a Ženský princip. Tvoří společně, pracují jako Jeden. Tento vnitřní pár touží stvořit třetí energii  – vnitřní dítě, touží být nezávislý. I v mém životě bylo mnoho let, kdy se mi nedařilo vytvořit to, co jsem chtěla a vytvářela jsem tlak a řídila se egem. Ego a kontrola musí zcela zemřít a to je velký dar. Pro mě osobně je to také velký dar, protože mám tendenci velmi sloužit svému účelu. Ale služba nyní přechází na vyšší účel a to osvobodit svobodu.

První Vzestup je fyzický, druhý Vzestup je transcendentální. Vzestup je alchymie, kde si vnitřní dítě přeje být osvobozeno. Jak se cítíte v prostředí továrny nebo někde opuštěni na svém pracovišti a pak jdete do lesa. Jsou to tak odlišné energie.

Takže se nyní přesouváme do další fáze Vzestupu. Můžete být více emocionální, můžete plakat. Mám to občas podobně, ráno se spustí slzy, za půl hodiny už běhám po lese a směji se. Je to legrační. Pozorujte svůj posun s Láskou. Není cesta zpátky. Světlo svítí za všech okolností a nikdy se neztratí. Světlo se může integrovat jedině ve tmě a mnozí se v minulosti ve tmě ztratili. Měli spoustu znalostí, stejně tak dnes Ilumináti se ztrácí dodnes, protože neví, že Vzestup musí začít uvnitř sebe a to znamená vzdát se ovládání, moci a kontroly.
Chcete-li spolupracovat s ostatními jedinci a vytvářet Osvícenou realitu, pak musíte nejprve sjednotit vnitřní Mužský a Ženský princip – dva velké extrémy, jinak vytváříte falešnou Osvícenou realitu. To je klíč k Transformaci a také změna pro mnohé Pracovníky Světla, kteří byli nazváni Pracovníky Světla a tak si myslí, že musí pracovat pro Světlo. Ne, na řadě je validace hodnot. Tyto bytosti se také musí zarovnat s vnitřním jádrem jako Světelná bytost. Být služebníkem a sloužit svému vlastnímu životu. Přijmout své vnitřní temno i vnější temno a přestat se oddělovat. Všichni se nyní přesouváme do více soudržné struktury, která je propojená a nezávislá, přesněji vzájemně závislá. To je stavba struktury novým způsobem. Vytváříme realitu svého krásného osobního prostoru, který osobně ráda vytvářím. Dříve to bylo tak, že jsem tento prostor opustila, šla ven a viděla kolem sebe všechno to „ošklivé“, co nemá s Andělskou frekvencí nic společného. Jsme tu, abychom milovali všechno a všechny. Všechny zkušenosti a zážitky a skrze náš život zreformovali všechno to zkreslené a velmi husté. Musíme se dostat k jádru, ke své podstatě. Život je život a tento život nepotřebujete dokazovat.
Dokud se nestanete velitelem své vlastní reality, nebudete vytvářet z pozice Vědomí Jednoty. Spousta tvorby zde je egoistická. Mysl, tělo a srdce musí být sjednocený komplex, pak se zrodí Vědomí Krista. Toto Vědomí Jednoty je těžká práce. Je náročně prolomit slupku kolem něj a dostat se na tuto úroveň, protože existuje mnoho překonávání vnitřních starých omezení. Život těch, kteří to dokázali, se zdá být tak snadný, vše je tak úžasné a jednoduché, ale za tím se skrývá velké množství konfrontací, vzestupů a pádů.
Budete otevírat mnoho dveří a vaše srdce stále nebude souhlasit s tím, čím procházíte, ale je potřeba spoustu sebe-soucitu a být neutrální. Znovu a znovu neutralizovat a tou neutralizující silou je Láska. Dlouho můžete padat do pastí různých lidí, ale není nic, co by mělo být souzeno. Váš vnější svět musíte cítit nejprve uvnitř. Musíte zažehnout svoji vlastní podstatu a pokud máte strach, věřte, že jsou tu ti, kteří to zvládli. Dobrovolnická duše má také fyzické tělo, geny po rodičích, v těchto genech vše po předcích, procházíme naprosto stejné věci. Jediná věc, která nás může zvýhodňovat, že máme z minulosti zkušenost pozvedat sebe a své tělo. Milujeme život, Láska je jako lepidlo. Láska je život. Hlavně to neznamená, že když jsme vzestoupili, že zamáváme dolů těm ostatním v hustotě a necháme je být. Skutečně jsme zde dobrovolně a takhle to opravdu není. Věřte, že máte dostatek paliva na rozšiřování sebe sama, dostatek paliva na poznávání sebe sama, vytváření vnitřní Jednoty i globální Jednoty a to všechno se odehrává především v srdci.
Jsme propojeni a vy můžete udělat nyní závazek procházet zkušenostmi tak, aby vás dovedly ke svobodě.

Jsou lidé, pro které mají tyto informace velkou hodnotu a jsou i ti, kteří je nevidí jako cenné, ale pak nebudeme jako kolektiv růst. Růst je kolektivní volba, není to o tom, že je zde jen nějaká osoba zaměřená na moc. Já sama jsem v podstatě bezmocná, kdybych měla spoléhat na pomoc zvenčí. Musela jsem se naučit zvládnout tolik věcí, postarat se o sebe ve všech směrech, projít Vzestup, pochopit jej a stále chápat nové úrovně a dokázat předávat informace o Vzestupu fyzického těla.

Můj fyzický život a můj růst je podporován několika velmi málo lidmi, jinak by můj růst byl potlačen. Musíme se naučit přemýšlet tak, že jsme na sobě navzájem závislí. Lidé, kteří se zaměřují jen na sebe, ztrácí a ztratí větší aspekt toho, co je to skutečný život a Vědomí Jednoty. Cokoliv dělám není pro můj rozmar, je to účelné. Přeladit svůj osobní prostor stejně jako zcela změnit stravování vyžaduje určitý čas a tyto zkušenosti mohu předávat. Někdy musím čekat, než je určitá úroveň dokončena, tak jako teď, proto přicházím s informacemi po delší době. Těm několika málo z vás, kteří mě podporují, velmi děkuji. Bez vás bych tolik nikdy nedokázala. Jsem velmi poctěna. Když podporujeme růst jakýmkoliv způsobem, vidíme prosperitu. Doufám, že dnešní informace jsou pro vás užitečné. Přeji vám Božské načasování, zůstaňte silní v procesu Vzestupu. Děkuji vám, že jsem vaším přítelem, snad také vaší podporou, děkuji, že jste se mnou zde. Pečujte o sebe. Miluji vás tak moc.

V Božské Lásce, Světle a Službě
Lenka Sykorova
www.mayskykalendar.blogspot.com 2/11/2018

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *