Svatý grál Ženy a Muže

Channeling: Anthea, 1. 2. 2019

Muži, slyš: ona, Žena,
je samotným Bohem navržena,
aby Svatým Grálem
byla pro muže,
jenž má se stát Králem.

Ona je branou k Lásce a Moudrosti,
kterou hledáš, sám o sobě však ji nemáš,
zříš-li pouze sebe, bez ženy,
jež žije uvnitř Tebe, milujíc všechny
své děti na Zemi.

Pochop, že jsi Božský, Milovaný,
tak nedokazuj si již,
že lepší než-li žena jsi.
Prožij v srdci, že souboj není,
když odevzdáš se do milující náruče ženy.

Žena je ta Prvotní,
energie Stvoření,
ona je Svatou, Matkou Zemí.

Tak přijmi její pozvání a poklekni před ní,
neb nejvyšší je Poznání,
že ona je tou Prvotní,
avšak není větší,
než-li jsi ty sám, Muži,
neboť Ty jsi ten, jenž pochází z ní.

Jste jeden jediný Svatý Grál,
odevzdáš-li se do ní.
Jsi sám sebou, jsi-li celým svým srdcem
odevzdán v moudrost její,
avšak ztrácíš sebe,
snažíš-li se stavět nad ní,
ješitnou myslí setrvávat v oddělení.

Žena je tou, jež na správnou cestu Tě vrátí,
neboť ona je Matkou, jež šaty iluzí na Tobě spálí
a do přirozenosti Tvé bytí opět vpraví.

Prožij sám sebe v Lůně Jediném
a vstup s úctou sobě vlastní
do Grálu Svatého,
jenž v ženě jen se nachází.

Že vzešel jsi z ní a do ní se navracíš, nyní prožíváš,
do tajemství života zemského a věčného nyní procitáš.

V poznání, že Hierarchie Stvoření
není o oběti, ani o vině,
neb o Rovnosti v posloupnosti Lásky Dvojjediné.

Margot Anthea Gabrielle
www.anthea.cz


Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *