Pohádky vždy končí láskyplným polibkem…

Přijala: Lemiana dne 13.2. 2019 20:02

Tvoříte si život skrze mocné myšlenkové filtry, které jste již jako děti přijaly od svých rodičů, babiček a dědečků, blízkých příbuzných, od učitelů, ale i zkušenostmi od tzv. „moudrých rádců“ ve vašem životě. Láskyplná realita mnohdy ve vašem dětství byla pouze viděna a vnímána v pohádkách, kde vždy zazvonil zvonec a polibkem muže a ženy přišel konec………….

Vaše životy opravdu mohou být POHÁDKOVĚ KOUZELNÉ, jakmile projdete VNITŘNÍ POSVÁTNOU SVATBOU, tedy propojením mužského a ženského principu na éterickém těle své esenciální geometrie a tím se odrazí a projeví nový otisk vašeho protnutí do vědomí SVATÉHO GRÁLU uvnitř vašeho srdce. Nejen že pocítíte ve vás VELIKOST KRÁLOVSKÉHO OTISKU VAŠÍ DUŠE, ale i pro druhé začnete vyzařovat královskou korunou, která vám přináší propojení s DIAMANTOVÝMI KÓDY VAŠÍ KRÁLOVSKÉ PODSTATY.Pokud jste STÁLE V DŮVĚŘE, že váš král nebo vaše královna přichází do vaší pohádky v takový moment, kdy se dokončí AKTIVACE DIAMANTOVÝCH KÓDŮ VAŠEHO KRÁLOVSKÉHO DNA, po vašem boku povstane takový muž či žena, kteří jsou vaším královským zrcadlem v opravdové rovnocenné velikosti.POKUD POHÁDKA JEŠTĚ NESKONČILA SVATEBNÍM POLIBKEM, NENÍ TEDY JEŠTĚ POHÁDKA U KONCE.

Otevřete se POHÁDKOVÉMU OBDOBÍ, které přichází pro všechny, kteří ze svého nitra a svých hlubin dokázali projít SVOU VLASTNÍ SPIRÁLOU MINULOSTI a došli k VNITŘNÍ POSVÁTNÉ SVATBĚ neboli původnímu propojení mužského a ženského principu, tolik známé VESICA PISCIS v posvátné geometrii.

_Strážci projektu Nebe na Zemi_

www.editasantiago.cz


Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *