Paramahamsa Vishwananda přijede v termínu 20. – 31. července 2020 do svého centra v České republice

Vážení přátelé, příznivci, následovníci, oddaní a žáci Paramahamsy Vishwanandy,

dovolte, abych s Vámi sdílel ÚŽASNOU ZPRÁVU od našeho Svámího Vishwabaladharanandy:

„PARAMAHAMSA VISHWANANDA MI TENTO TÝDEN OZNÁMIL, ŽE PŘIJEDE DO SVÉHO CENTRA A ÁŠRAMU V ČESKÉ REPUBLICE V TERMÍNU 20. – 31. ČERVENCE 2020!“


Očekávaný okamžik se blíží! Když před lety Svámí Vishwabaladharananda přislíbil, že v České republice vybuduje rozsáhlé duchovní centrum a ašrám, které přijme za svůj domov, řekl, že v něm vytvoří také domov pro svého Mistra Paramahamsu Vishwanandu a ukotví zde duchovní nauku a bezpodmínečnou lásku, kterou Paramahamsa Vishwananda přináší.

“PARAMAHAMSA ŠRÍ SVÁMÍ VISHWANANDA, JAK JEJ VNÍMÁM JÁ, JE INKARNACE VESMÍRNÉ BLAŽENOSTI, ON JE INKARNACE VŠE-VĚDĚNÍ, VŠE-SÍLY A NEKONEČNÉ BOŽSKÉ LÁSKY. ON JE PLNĚ OSVÍCENÝ MISTR, PŘÍTEL, OTEC, MATKA A VŠE MEZI TÍM. JE ZDE PROTO, ABY OTEVŘEL LIDSKÁ SRDCE A TÍM PROBUDIL BOŽÍ LÁSKU, KTERÁ JE PŘÍTOMNA UVNITŘ KAŽDÉHO ČLOVĚKA. JE ZDE, ABY NÁM UMOŽNIL POCHOPIT, KÝM SKUTEČNĚ JSME. JE ZDE, ABY POMOHL LIDEM ZNOVU SE SJEDNOTIT S JEJICH PŘIROZENOSTÍ A ABY LIDEM POMOHL UVĚDOMIT SI JEJICH SKUTEČNOU IDENTITU, SKUTEČNOU PODSTATU A JEJICH VZTAH S BOŽSTVÍM, MANIFESTUJÍCÍM SE JAKO OPRAVDOVÁ LÁSKA.”
– SVÁMÍ VISHWABALADHARANANDA

“Základní kámen” položil Svámí Vishwabaladharananda v roce 2017, když započal s výstavbou Centra jógy Paramahamsy Vishwanandy v ČRkteré z počátku realizoval díky podpoře a darech několika svých blízkých a skupině žáků. Nyní, po dvou letech náročné práce, kdy zbývá zrekonstruovat zhruba ještě polovina centra, se začínají pomalu plnit modlitby a očekávání tisíců příznivců Paramahamsy Vishwnandy a Svámí Vishwabaladharananda nám oznamuje již termín Jeho příjezdu. Svámí Vishwabaladharananda také prozradil něco ze svých osobních rozhovorů s Paramahamsou Vishwanandou o plánech pro český ášram a centrum:

„Když jsem mluvil o českém ašrámu s Gurudžím, tak mi řekl, že Murtí (socha Božství), která zde bude instalována, bude mít vliv a pozitivní dopad na celou naší vlast. Tedy na Českou republiku a že v naší vlasti vytvoří minimálně balanc. Tedy rovnováhu, harmonii, která v současné době v České republice „tak trošku pokulhává“. Myslím si, že Česká republika v tento čas potřebuje mnoho lásky a upřímnosti v modlitbách, které zajisté budou podporou pro další vývoj duchovní ale i světský a že se lidé v budoucnosti, a v to pevně věřím, budou cíti mnohem lépe a budou žít šťastněji.

Nechť je naše Centrum jógy Paramahamsy Vishwanandy v České republice duchovní podporou pro všechny, kteří upřímně a s otevřeným srdcem centrum navštíví, ale i pro ty, kteří ho nenavštíví. Vnímám, že příchod murti do České republiky, která bude vysvěcena naším drahým Gurudžím Paramahamsou Vishwanandou, je příchodem samotného Pána do České republiky, neboť jak dobře víme, mezi murti Pána a Pánem samotným není rozdíl. Je to pro nás velká událost, která přichází díky Gurudžího lásce, milosti a plánu, který se snažíme upřímně realizovat. Gurudží nepotřebuje ášram ani murti, jsme to my, pro které je to velkou oporou, pomocí při osobním duchovním rozvoji. Zřejmě nedohlédneme velkého významu toho, co Gurudží naplánoval pro Českou republiku tímto Jeho centrem a ášramem. Velmi se těším, až se tam budeme moci všichni setkávat.

Děkujeme Ti, milovaný Gurudží s pokorou a vděčností.“
– Svámí Vishwabaladharananda

V souvislosti se Svámího citátem bych rád zmínl vědecký experiment v USA, vedený kvantovým fyzikem John Hagelinem, který lidem připomíná skutečný význam duchovních center a ašrámů, kterým je praktikování duchovních nauk, tedy zejména meditací a modliteb s cílem pomoci lepšímu a šťastnějšímu životu jedinců a soužití všech lidí na celém světě.

V létě roku 1993 byl ve Washingtonu, který je známý vysokou kriminalitou, proveden experiment. Zapojilo se do něj 4000 dobrovolníků, kteří meditovali s cílem snížit počet násilných incidentů ve městě. Podle předpovědí na základě dříve provedených menších výzkumů, měl stupeň kriminality klesnout o 20 %. Šéf tamní policie se k tomu vyjádřil takto: „To by muselo napadnout půl metru sněhu, aby se to stalo.“ K nemalému překvapení všech se ale předpoklad potvrdil a po dvou týdnech od začátku experimentu počet násilných činů a přečinů klesal, a to až o 23,3 %. Po ukončení meditací začal opět růst. (http://www.worldpeacegroup.org/washington_crime_prevention_full_article.html)

Meditaci a duchovní techniky plně osvíceného Mistra Paramahamsy Vishwanandy budou moci studovat a praktikovat návštěvníci ašramu a centra. Jsou jimi Atma Kriya Yoga, Simply Meditace, OM Chanting a védské rituály. Dalším účelem centra a ašrámu budou osobní setkání na událostech s osvíceným Mistrem Paramamasou Vishwanandou a Jeho žákem Svámím Vishwabaladharanandou, zejména Daršany, Požehnání, Satsangy, védské ohňové rituály, skupinové meditace a intenzivní duchovní programy. Lidé tak budou moci rozvíjet poznání své skutečné podstaty, bezpodmínečnou lásku, nenásilí, soucit, vzájemnou toleranci, nezištnou službu druhým. To je význam duchovních center a ašrámu který přispívá k dobru a celkově ozdravuje nejen jedince, ale postupně také celou společnost, prostředí ve kterém žijeme a naši krásnou, dnes již z velké části zničenou přírodu.

Dotýká-li se projekt nového Centra jógy Paramahamsy Vishwanandy v České republice Vašich srdcí, pokud Vás oslovil tento cíl, můžete se na jeho výstavbě a provozu přímo podílet a zasílat finanční dary či podporu nebo nabídnout svůj čas prostřednictvím nezištné pomoci – sévy. Podpora je zároveň krásným způsobem, jak se přímo podílet na sdílení lásky a učení osvíceného Mistra Paramahamsy Vishwanandy.

Číslo účtu: 107-8487400247/0100
Banka: Komerční banka Praha
IBAN: CZ 92 0100 0001 0784 8740 0247
BIC (SWIFT) KÓD: KOMB CZ PP

* Při zasílání darů a dotací prosíme, uveďte pro identifikaci Vaše jméno a heslo „CENTRUM“, děkujeme.

(Dary a příspěvky na činnost jsou daňově odečitatelné položky. (Pro fyzické osoby dle § 15 odst.1 zákona o dani z příjmu, pro právnické osoby dle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu. Na vyžádání Vám rádi vystavíme potvrzení o daru pro daňové účely.)

Svámí Vishwabaladharananda k možnosti pomoci s výstavbou ašrámu a centra v roce 2019 řekl:

„Mnozí se mně ptáte a píšete mi, jak můžete pomoci při budování centra a ašrámu v České republice. V tuto chvíli je pro centrum a ašrám největší podpora finanční prostředky, které umožňují profesionálním firmám dokončit rozsáhlé rekonstrukce, jako například instalování tepelných čerpadel a nových rozvodů tepla a radiátorů v celé budově, nové rozvody elektriky v celé budově, nové rozvody vody a odpadů v celé budově, rekonstrukce čističky odpadních vod, nové podlahy, stěny, koupelny, toalety a jejich vybavení, nová kuchyně, výstavba Gurudžího apartmánu a nový Mandír a Daršanová hala, která vznikne v nádherných podkrovních prostorách centra a ašrámu. Toto vše nás ještě čeká dokončit a je to velmi, opravdu velmi finančně náročné, řádově v desítkách milionů korun. Tedy finanční podpora je pro centrum a ašrám v této fázi největší pomoc.“
– Svámí Vishwabaladharananda

Centrum již úspěšně prošlo několika rozsáhlými rekonstrukcemi – nová izolační okna v celém centru, nová střecha, nová vodárna, repas studny a nautily, vybudování meditační zahrady, užitkové zahrady. Výsledky dílčích rekonstrukcí s ukázkou, jak vypadala situace před rekonstrukcí a jak vypadá po rekonstrukci nebo jejím průběhu naleznete zde:  https://www.bhaktimarga.cz/centrum/

Na stejném odkazu jsou kromě základních informací o centru a ašrámu také uvedeny další plány rekonstrukcí, které jsou ještě potřeba k úplnému dokončení a na kterých se lze podílet finanční podporou nebo prací.

Na závěr této nádherné zprávy o příjezdu Paramahamsy Vishwanandy do ČR bych rád poděkoval právě Paramahamsovi Vishwanandovi a Svámímu Vishwabaladharanandovi za jejich lásku, péči a podporu. Za to, že se snaží vytvářet ty nejlepší podmínky, abychom se mohli rozvíjet na duchovní cestě a za jejich pomoc naší společnosti. Více než 8 let jsem svědkem obětavosti, se kterou Paramahamsa Vishwananda a Svámí Vishwabaladharananda pracují a je to velmi inspirující. Chtěl bych také poděkovat za to, že si Svámí Vishwabaladharananda předsevzal vystavět u nás Centrum jógy Paramahamsy Vishwanandy a že je také přijal za svůj domov, což považuji za velice významné a současně také za značnou oběť našeho Svámího, protože stejně jako uvádí, že Paramahamsa Vishwananda ašrám nepotřebuje, nepotřebuje jej ani Svámí Vishwabaladharananda. Centrum a ašrám přichází, protože jej chtějí lidé, aby nám pomohl rychleji dosáhnout již výše zmíněných cílů.  Chtěl bych tedy využít i této příležitosti a poděkovat oběma za sebe i za všechny, kteří to tak cítí.

S láskou,
Praveshananda
Zemský koordinátor Bhakti Margy ČR 

www.bhaktimarga.cz


Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *