Arkturiáni a jejich aktuální podpora

Přijala: Anthea / 23. 4. 2019

Arkturiáni. To jsou jsou Světelní Rytíři, Bohu oddaní Pastýři, Vědci, kteří se řídí srdcem čím dál víc, i díky lidem, neboť podpora mezi civilizacemi je vždy vzájemná. Oni jsou součástí paprsku vašich multidimenzionálních bytostí.

Obnovte spojení s jejich paprskem, vedoucím ze středu vašeho břicha – centrální galaxie těla, neboť Arkturiáni dle dohody vašich duší stráží klíče k vaší prapůvodní Síle. Prapůvodní Síla je jednoduše vědomí svého Skutečného Já, svých neomezených možností a tvůrčího potenciálu, který je očištěn od přejatých programů malosti, bezmoci a dalších uměle vytvořených omezení.
Současně s tím, jak odpojujete své energetické kabely od rodiny a všech blízkých, s nimiž si na osobní úrovni odžíváte podvědomé programy, je důležité, abyste si uvědomili, že tím uvolňujete místo pro znovunapojení prapůvodních energetických kabelů na své hvězdné domoviny. Skrze tyto prapůvodní energetické kanály vám do těla proudí kódy vašeho bytostného já, které Arkturiáni pro vás stráží a uchovávají, abyste je v daném řase postupně ztělesněni na Zemi. Arkturiáni do vás postupně vlévají vaše prapůvodní vědomí síly, soběstačné tvořivé síly a zodpovědnosti za sebe a za život. Vedou vás přímo a nekompromisně, avšak vždy s láskou a hlubokou oddaností.
Jsou těmi hlavními, kteří vám pomohou rozlišit cizorodé zdroje energií od těch, které k vám bytostně patří.
Obnovte své spojení s arkturiánskou částí vaší bytosti a otevřete svá těla rekalibraci.* Jako odpověď na dotaz ke kvalitě arkturiánských energií a jejich aktuální podpory přijala

Margot Anthea Gabrielle
www.anthea.cz


Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *