Přichází podzim

Dnes nastává Podzimní rovnodennost. Sluneční svit tento den ohlašuje počátek podzimu. Den a noc jsou v rovnováze.

Procházíme sklizenými poli a barevnou krajinou a ozdobeni plody roku jsme připraveni k dalšímu zasvěcení a přijetí pozvání na děkovnou hostinu.Všechno, co se tento rok stalo, se změnilo v plod, který vyrostl a uzrál, protože se živil neustálým střídáním světla a tmy. Ohlížíme se na sklizeň – na naše hmotné, psychické a duchovní dary, které jsme si letos osvojili. Původní tvářností Velké Matky při tomto svátku je darování a rozdělování jejích plodů. Tomuto gestu se poddáváme a odpouštíme všechny viny a dluhy, které u nás mají ostatní – hmotné i duševní – zbavujeme se této přítěže, abychom sami v sobě vytvořili neoranou půdu, prázdná pole, která jsou ochotna přijmout novou setbu. Podobně jako jsou při této slavnosti den a noc v rovnováze, měli bychom udržovat v harmonické vyváženosti i své braní a dávání.

Zapalujeme posvátné ohně. Tady obětujeme své dary a u plamenů se rozněcuje naše vůle znovu sít, růst, brát i dávat. Strach z umírání, odevzdávání, mizí a přeměňuje se v ohni na sílu vůle, která se naplňuje v novém životě. S padajicím listím uléháme na zem; pach tlejícího listí a ztemnělé barvy nás provázejí při pouti do niterného světa, kam se uchýlíme a ponoříme…

Chcete-li vzdát úctu keltským tradicím, ozdobte si dveře malým věncem ozdobeným sušenými plody s magickým znakem – stylizovanou uvadající rostlinou.

Ať jsou nadcházející podzimní dny pro nás všechny harmonické a prodchnuté láskou, vřelostí a nekonečným klidem a mírem, takovým, jaký nám nabízí Příroda.

Sofie

 


Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *