Aktuálně…

NOVÉ PARADIGMA……MNOHO NOVÝCH CEST, MNOHO NOVÝCH PROJEVŮ A FOREM

Pokud jste prošli posledním rokem tzv. NULOVÝM BODEM SVÉHO PRAVÉHO JÁ, tedy pokud jste sjednotili v sobě své polarity, budete v následujících týdnech vedeni prožívat a poznávat DOSUD SPOLEČNOSTÍ NEPROŽITÉ A NEPOZNANÉ.

Největší výzva příštího období je:

NÁSLEDOVAT POUZE HLAS SVÉHO PRAVÉHO JÁ, PROTOŽE ŽÁDNÉ POUČKY, ŽÁDNÉ RADY, ANI ŽÁDNÁ UČENÍ Z MINULOSTI VÁM NEMOHOU ŘÍCI A UKÁZAT, JAK SE MÁ ŽÍT ONO NEPOZNANÉ A DOSUD NEPROŽITÉ VĚTŠINY CELÉ SPOLEČNOSTI.

Nová generace dětí již plně žije pouze v tady a teď beze strachu z budoucnosti, protože přichází s vědomím, že NOVÉ se může tvořit pouze v plném přítomném okamžiku a neexistuje nic a nikdo, kdo by jim v tom mohl zabránit. Nové duše neznají programování mysli a jsou vůči němu v podstatě imunní. Nefungují na principech starého paradigma a podle toho se k vám i chovají a reagují na vaše stará přesvědčení o tom, jak se má žít….

Abyste mohli plně vyplout do nových proudů dosud neprožitého a poznávat, co vaše duše zde na Zemi ještě může nového přinést skrze nová spolutvoření, potřebujete vždy dojít nejdříve k VNITŘNÍ SVOBODĚ BYTÍ.

Ten, kdo je VNITŘNĚ SVOBODNÝ, tedy odpoutaný od všeho, co tvořilo i tvoří jeho život, je schopen spolutvořit i VŠE NOVÉ, DOSUD NEPROJEVENÉ ZDE NA ZEMI. Pouze ten, kdo je VNITŘNĚ SVOBODNÝ, může přinášet dosud NEPROJEVENÉ FORMY HOJNOSTI DOSTATKU SKRZE SÁM/SAMA SEBE.

VYPLUJTE DO SVÝCH NOVÝCH PŘÍSTAVŮ, KDE MÁTE ZCELA OTEVŘENÉ POLE PRO VAŠI ESENCIÁLNÍ TVOŘIVOST.

AKÁŠICKÁ AFIRMACE:

PŘIJÍMÁM A NÁSLEDUJI V MÉM ŽIVOTĚ VOLÁNÍ TAKOVÉ AKTIVITY, TAKOVÉHO MÍSTA, TAKOVÉHO PROSTŘEDÍ, TAKOVÉ BYTOSTI, KTERÉ JSOU V SOULADU A V ROVNOVÁZE S MOJÍ PŘIROZENOSTÍ A S MÝM TVŮRČÍM POTENCIÁLEM.

V novém proudu……LEMIANA
www.editasantiago.cz


Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *