Aktuálně na nebi…

Úplněk v Beranu 13. října 2019

Měsíc je v úplňku na 20. stupni Berana. Jako vždy při úplňcích jsou Slunce a Měsíc na opačné straně zodiaku, mají tedy rozdílný záměr, potřebu a přání. Měsíc odpovídá našemu nevědomí a v čase úplňku se nám zrcadlí to, co jsme dosud nevnímali, bylo nám to skryto. Každý úplněk tedy nese potenciál posunout naše vědomí, odkrýt to, co bylo ve tmě, v nevědomí.

Luna je v konjunkci s Eris, planetkou sváru a ta nám pomáhá osvojit si některé mužské energie. Co je to, za co bychom měli konečně bojovat? Tyto energie bude cítit jak v našich osobních životech, tak na kolektivní rovině. Dodá nám kuráž za něco se postavit. Beran je znamením iniciace, podnětů, které jsou natolik silné, že v nás vyvolají aktivitu a činnost. Může se to dost dobře dít přes hněv, naštvání, kdy tuto emoci následujeme.

Vládce Luny je Mars a ten se nalézá ve Vahách, kde je v detrimentu, neboli je zde bez síly, v nevýhodném postavení. Mars chce sám o sobě akci, vzít si hned to, co si umane. Ve Vahách je však nejdál od svého domova v Beranu, tam se hledají spíš kompromisy a třetí řešení, smír mezi stranami. Venuše, která vládne Vahám, je ve znamení Štíra, kde je také ve svém detrimentu, oslabení a nastává zde mezi Marsem a Venuší to, co se v astrologii nazývá vzájemná recepce. To je naopak velmi silné propojení obou planet i přesto, že jsou obě oslabené.

Venuše – Mars v recepci, Slunce – Luna v opozici v marsovsko-venušanských znameních. Ke zvědomění některých našich částí dojde přes mužsko-ženský princip, přes naše vztahy.

Slunce i Luna jsou v přesném kvadrátu na Pluto v Kozorohu. Pluto je už direktní a vždy v těchto aspektech používá obrovský tlak, frustraci. Pluto je lačné po velkých změnách a transformacích. Děje se to už delší dobu ve společnosti – Kozoroh, a také v našich vztazích.

Vztahy nám ukazují náš vlastní potlačený problém přes konflikt. Přes emoci vnitřního odporu k partnerovu chování poznáme, že jde o naši vlastní stínovou oblast. Je potřebné si při zpracovávání uvědomit, že musíme nejprve pokorně přijmout to místo ve světě, jež nám přisoudilo stvoření. Akceptovat v žádném případě neznamená s něčím souhlasit nebo to podporovat. Neznamená to ani něco trvale tolerovat. Z tohoto místa pak můžeme hned začít s prací se svou projekcí. Je-li svět projekcí, jak to tvrdí např. tibetský buddhismus, je jasné, že jej lze změnit jen v našem nitru. Napadá mě k tomu ještě jeden příměr. Když Apolón stvořil svět, byl pověřen, aby od něj pečlivě schoval klíč tak, aby ho nenašel žádný člověk. Apolón ho chtěl schovat na Měsíc a na mnoha jiných místech. Pak ho konečně osvítilo a schoval klíč v nejhlubším nitru člověka, v jeho srdci. To je posledním místem, kde by ho člověk hledal. Během kolektivního vývoje lidstva bychom už mohli být myslím připraveni najít klíč, ukrytý v našich srdcích.

A protože úplněk není aspektován jen tlakem Pluta, ale i přesným trigonem Jupitera ze znamení Střelce, je jasné, že se z tlaku vymaníme ne kopáním kolem sebe, ale naší dobrou vůlí. Stáhneme odpovědnost a nevoli z našeho partnera na sebe. Tím dojde k tomu, že se náš život začne ubírat směrem k růstu a druhé automaticky odlehčíme od našich projekcí. Ustane válka stínů mezi námi a druhými lidmi, až nakonec natrvalo vymizí. Nejpozději mizí fyzické příznaky, ale k jejich léčbě používáme vždy stejný klíč.

Tam, kde ucítíme veliký tlak Pluta, situace, které eskalují, zdánlivě nemají řešení a my jsme pod jejich tíhou v začarovaném kruhu, zkusme otočit stůl a vzít za ně odpovědnost na sebe. Vím, není to ani trochu jednoduché a naší mysli se to jeví zprvu jako naprosto nelogické a každý z nás má 1000 argumentů proti, ale přesto je to jediná cesta, která nás vyvede z temnoty zaslepenosti.

Když se vymaníme z chaosu projekcí, uvidíme sami sebe takové, jací jsme, a svět takový, jaký je – a ne jako zrcadlo našich nežádoucích vlastností a charakterových rysů. Svět tak zkrásní a my se staneme opravdovějšími a lidštějšími. Hodně beraní statečnosti nám všem.

Veronika Navrátilová, web – ctuhoroskopy.cz


Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *