Aktuálně na nebi…

Jupiter v Kozorohu – 2.12. 2019 – 19.12. 2020

Vážnost záměru. Růst skrze budování. Cesta k zodpovědnosti, serióznosti, vytrvalosti a dlouhodobému plánování.

Jupiter, planeta z archetypálního pohledu připisovaná expanzi, růstu, rozvoji a štěstí, přechází po roce svého působení v ohnivém, bezprostředním a entuziastickém Střelci do zemského, praktického a workholického Kozoroha.Tento přestup se odehraje během pondělního večer, těsně před půl osmou, ale vliv planety s takto pomalým oběhem se rozhodně nedá měřit na sekundy nebo minuty.
Jupiter se každopádně připojí k Saturnu a Plutu a doplní tuto dvojku planet o konstruktivní přístup, víru, že má smysl dlouhodobě tvořit a budovat a opírat se přitom o pevně stanovený systém, řád nebo sled dobře naplánovaných kroků a úkonů.

Znamení Kozoroha je spojováno právě s trpělivým postupem vpřed k cíli, s tvrdě odpracovanou cílevědomostí, která nezná únavy ani překážek, s potřebou dosahovat dalších met a vrcholů a vytvářet přitom chrám z pevného a trvalého materiálu. Kozorožská disciplína přitom v případě Jupitera v Kozorohu nese své ovoce a na rozdíl od Saturna v Kozorhu odpadají pochybnosti, skepse nebo cynismus a přílišná tvrdost. Jupiter v Kozorohu je bytostně vytrvalostní, zodpovědný, důsledný a realistický. Vizím Střelce dává konkrétní materiální podobu a dobře chápe, že nelze zůstávat pouze v myšlenkovém světě sociálních nebo náboženských utopií. Toto postavení Jupitera dává rozvinutý smysl pro realitu, obchodnického ducha a neomylný smysl pro načasování. V souběhu s tím se připojuje disciplína, důraz kladený na formu, společenské vystupování a také prestiž a renomé. Zní to konzervativně? Jupiter v Kozorohu skutečně oceňuje především reálnou zkušenost, preciznost, důslednost a většinou i tradici. Smysl pro řád a pořádek zde vytvářejí podloží pro kvaliní architektonické základy a Jupiter v Kozorohu je opravdu vynikajícím stavitelem – v přeneseném a často i v tom doslovném slova smyslu.
Vládcem Kozorohů je Saturn, přísný a důsledný „strážce řádu“, takže není divu, že Jupiter v Kozorohu nachází své štěstí právě ve vytváření systému, organizaci, práci nebo kariéře.

Opět tu není mnoho místa pro city – Jupiter v Kozorohu dává loajálnost, často absolutní spolehlivost a preciznost, ale po emoční stránce bývá velmi střízlivý a věcný. Zásadní je pro něj užitečnost vlastní práce, hmatatelnost výsledků a viditelný postup vpřed. Nedílnou součástí jsou přitom úspornost, efektivita, profesionalita a neúnavná píle.
V horším směru doplněné také přísností nebo strohostí, rigiditou a odvoláváním se na konvence a zvyky. Něco má hodnotu proto, že se to tak dělá roky, měla to ráda matka nebo otec, případně je to posvěcené autoritou, ať už vědeckou, profesní nebo církevní. Jupiter v Kozorohu dokáže být i lehce škrobený panák, milovník klasiky a odpůrce chaosu a bezplánovitosti. Klíčovým slovem se zde kromě budování, řádu a systematičnosti stává také jistota. Jupiter v zemském živlu oceňuje jistotu materiální, vztahovou i názorovou. Jeho filosofií je empirie, často bohužel doprovázená nedůvěrou ve vše „neprověřené“, ale i neprověřené.

Zásadní pro celý rok 2020 pak bude skutečnost, že Jupiter v Kozorohu na několik měsíců vytvoří přesnou konjunkci s Plutem v Kozorohu. Cílevědomost bude tedy doplněna o nemalou dávku vůle, umanutosti a mnohdy i politikaření.
Zatímco konjunkce Saturna s Plutem v Kozorohu směřuje až k despotismu, autoritářství, stagnaci, narážení na tvrdost a rozbíjení se o zeď překážek a pochybností, konjunkce Jupitera a Pluta, která nahradí první zmíněnou dvojku (prosinec a leden, část února) nastupuje v březnu a do jednání vnese nesmírnou jistotu záměru, pevnost a produktivistický zápal. Řeklo by se až obsesi růstem. Ve společnosti, která by vzhledem k enviromentálním hrozbám s celosvětovým rozsahem měla směřovat k větší umírněnosti, to vnímám jako jeden z posledních závanů výkonnostního a bezohledně produktivistického étosu. Může přinést i schopnost se efektivně zorganizovat a smysl pro povinnost, v horším případě také přepracování nebo příliš mechanický postup vpřed.

Rok 2020 tak z astrologického pohledu může být ještě plný honby za kariérou, prací nebo společenským oceněním, přinese zřejmě množství materiálních výsledků, ale alternativám bude zřejmě přát až Jupiter se Saturnem ve Vodnáři od druhé poloviny prosince 2020. Samozřejmě ne beze zbytku.
S Jupiterem v Kozorohu také bude možno upevnit řadu procesů, pěstovat vůli a disciplínu, stejně jako vážnost záměru. Planeta znamením Kozoroha procházela také v letech 2008, 1996, 1984 nebo 1972.

Zdroj: Reflexivní astrologie


Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *