Merkur ve Vodnáři – 16.1. – 3.2. 2020


Ve čtvrtek večer v půl osmé přestupuje planeta spojená s komunikací, intelektem a myšlenkovým světem ze zemského Kozoroha do vzdušného Vodnáře, kde je mysl rozevlátá, otevřená, svobodomyslná a směřující k ještě neuskutečněným vizím a utopickým projektům.Merkur ve vzdušných znameních je zpravidla intelektuálně založený, ve Vodnáři pak nepostrádá odvahu ke všemu novému, odlišnému, alternativnímu, vybočujícímu z průměru nebo překvapivému. Merkur ve Vodnáři usiluje o co největší myšlenkové osvobození, porozumění a poznání. Pokud možno poznání na objektivní úrovni, ne nutně ve smyslu vědecké expertízy, ale ve smyslu poznatků nezúčastněného pozorovatele, v jehož zájmu je vždy především zájem celku nebo větší pospolitosti.
Merkur ve Vodnáři otevírá mysl k experimentům, nespokojí se s rutinním nebo přežitým způsobem myšlení a chce dosahovat myšlenkových výšin a přitom objevovat dosud nepoznané horizonty. Je přitom kreativní, hravý, často provokativní, šokujícím způsobem upřímný nebo netečný k něčemu tak subjektivnímu, jako jsou pocity. Je asociován s určitým odosobněním, rovnostářským myšlením a touhou po emancipaci, překračování hranic a s přátelským, extrovertním přístupem k druhým lidem. Celé lidstvo jsou přece přátelé. Pozitivní vztah mívá také k duchovnu a astrologii, ale velmi častý je i zájem o humanitní vědy, především sociologii.
Toto postavení Merkura zpravidla neodsuzuje druhé, naopak si libuje v originalitě a byť jen malých odchylkách od průměru. Co je všední a nudné je ubíjející.
Merkur ve Vodnáři nehodnotí příkře a může se realizovat jako mluvčí nějaké skupiny nebo pokrokového hnutí. V jeho slovníku nenajdeme místo pro lež nebo přetvářku a velmi často mluví tak, „jak mu zobák narostl“, většinou ale s patřičnou sofistikovaností. Často se ale projevuje sklon k malým mystifikacím, slovním hříčkám nebo experimentování se slovy.

Symbol Vodnáře je pak zobrazován jako muž nebo žena vylévající vodu, přičemž někdy z předobrazu zůstává dokonce pouze samotné vědro, z nějž tryská tekutina. Je tím naznačeno určité odosobnění. Voda jako živel je od pradávno spojována právě s emocemi a Vodnář jako by se od nich lehce distancoval a mnohdy zůstává myšlenkově svěží a hravý, ale poněkud distancovaný a neprůhledný. (Pokud se Luna nebo většina planet nenachází ve vodním živlu).
Velkým darem Merkura ve Vodnáři je jeho myšlenková otevřenost, nadhled a skupinové myšlení, k nedostatkům lze řadit netaktnost, někdy až nekritičnost v míře experimentování, které na konzervativnější jedince může působit až bláznivě. Pro Merkur ve Vodnáři je přesto nejdůležitější svoboda a možnost autentického projevu a sebevyjádření. Pokusit se umlčet Merkur ve Vodnáři je jako zbavit ho živé vody. A pokud má někdo námitky nebo se děsí vodnářské svobodomyslnosti a rebelantství, Merkur ve Vodnáři mu možná maximálně vzkáže – Je suis comme ça – Jsem už takový. (A dost možná to bude frankofon).
Krásné období s Merkurem ve Vodnáři všem.

P.S.: Nositelem Merkura ve Vodnáři byl např. Tomáš Garrigue Masaryk, neúnavný bojovník za svobodu a pravdu, rebelující proti myšlenkovému tmářství už v dobách svých gymnaziálních let. První hlava českého státu, filosof, sociolog a feminista.

Zdroj: Reflexivní astrologie


Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *