K zamyšlení

Přátelé,

k dnešnímu svatovalentinskému zamyšlení vám předkládám slova z Proroka od Chalíla Džibrána:

„Nechť je ve vašem společném bytí prostor. A nechť mezi vámi tančí nebeský vítr.

Milujte se navzájem, nevytvářejte však z lásky pouto. Ať je spíše vlnícím se mořem mezi břehy vašich duší.“

„Nechť je ve vašem společném bytí prostor.“

Být spolu, ale nesnažit se ovládat, nesnažit se vlastnit toho druhého nebo ničit jeho individualitu. Láska nikdy nepodezírá. Láska nikdy není žárlivá. Láska nikdy nezasahuje do svobody druhého. Láska nikdy nic druhému nevnucuje. Láska dává svobodu a svoboda je možná pouze tehdy, jestliže má ve vašem společném bytí prostor. Čím více prostoru si navzájem dáváte, tím více jste spolu. Čím více si vzájemně dovolíte být svobodní,tím důvěrnější jste.

„A nechť mezi vámi tančí nebeský vír.“

Základním zákonem života je, že když jste spolu příliš mnoho, nezůstává žádný prostor pro svobodu a ničí to květ lásky. Zničíte jej, protože mu neposkytnete prostor, aby mohl růst. Jestliže je to možné – mít prostor i společné bytí – pak nebeský vír tančí mezi vámi.

„Milujte se navzájem,nevytvářejte však z lásky pouto.“

Měl by to být dobrovolný dar, darovaný nebo přijatý, ale neměly by zde být žádné požadavky. Jinak budete brzy spolu, ale tak vzdálení jeden od druhého jako hvězdy.

„Ať je spíše vlnícím se mořem mezi břehy vašich duší.“

Nevytvářejte něco statického. Nesklouzněte do rutiny. Ať je spíše vlnícím se mořem mezi břehy vašich duší.

Jestliže máte zároveň svobodu i lásku, nepotřebujete nic víc. Máte to, kvůli čemu vám byl dán život.

Opravdové lásky se dotkneme teprve tehdy, když se vnitřně ztišíme a díky tomuto klidu navážeme kontakt se svou nejvnitřnější podstatou, se svou duší. Jakmile se dostaneme do kontaktu se svou duší,, nebudeme mít tolik potřebu hledat lásku venku. Sami se staneme láskou a vstoupíme-li potom do nějakého vztahu, bude již na zcela jiné úrovnibez požadavků a očekávání. A takový vztah má velkou šanci vydržet a naplnit nás štěstím.

A tak se nebojme milovat sami sebe a hlavně rozvíjejme kontakt se svou duší. Protože pokud nebudeme milovat sami sebe, nikdy se nepoznáme. Nemá to nic společného s egem. Láska je takovým světlem, že temnota ega v ní naprosto nemůže existovat. Obraťme své světlo nejprve k sobě, nejprve se sami staňme Světlem. Dovolme Světlu, aby rozptýlilo naši vnitřní temnotu.

Zamilovaní ať mi prominou… já navrhuji dát nejprve lásku sobě sama.

Sofie

Inspirace z knihy Láska Svoboda Samota od Osha


Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *