Maha Shivaratri

Shiva statue in Rishikesh, India

Zítra je Velká, kouzelná noc Pána Šivy!

Od zítřejšího rána do sobotního rána se po celém světě slaví Mahá Šivarátri, což znamená „Velká noc Šivy“. 24 hodinová oslava je zaměřená na Šivovu schopnost zničit uchopení naší mysli egem. Celonoční bdění je věnované Pánovi Šivovi a zahrnuje obětiny pro Šiva lingam, abhišekámy, půdži a zpívání kirtanu až do úsvitu.

(Říká se, že Šivův lingam symbolem všech symbolů, neboť v sobě zahrnuje všechny zjevené symboly světa. Neznázorňuje, jak bychom se na první pohled domnívali, mužskou tvořivou sílu a nemá sexuální podtext. Šivův lingam doslovně znamená „božství, které ještě není vyjádřeno“. Toto božství totiž vlastně nejde jinak vyjádřit, je nepopsatelné. Šivův lingam je pak vědění něčeho, co je za hranicemi symbolu.)

Šiva je jedním z hlavních hinduistických božstev, který se uctívá jako ten, kdo má tvar, a přitom je bez tvaru. Šiva je zpodobňován, jak sedí v Himaláji v hluboké meditaci. Je Bohem veškerého stvoření a přesto medituje. Shivova barva je bílá, protože tím všechny vyzývá, aby ze sebe smyli své „hříchy“ a byli bez poskvrny, čistí, bílí a dosáhli tak nohou Pána. Bílá barva představuje tedy ČISTOTU myšlení, těla a ducha.

Šiva promlouvá ke svým poutníkům nezaměnitelnou řečí ticha. Pán Šiva je nesmrtelná duše našeho vlastního Já, která tiše přebývá v nejniternějším zákoutí vlastního srdce. Chápeme jej jako beztvarý átmán (nesmrtelná duše), který je ale identický s bráhmanem (univerzální duch). Šiva je nevyjevená podstata, již nelze ničím změřit, nikam ji zařadit, nelze ji pochopit ani intelektuálně pojmout, neboť Šiva začíná žít tam, kde končí mysl. Šivu můžeme však realizovat tím, že do něj vstoupíme plným pochopením JÁ JSEM. Vyjádřeno jinými slovy, Šiva je ono nic, ze kterého vychází vše. Je beztvarou, bezpohlavní, bezvonnou a bezbarvou podstatou Prakriti samé.

O čem medituje Šiva? Je realizovanou duší. Je zcela sjednocen s Božstvím, a přesto se stále nachází v hluboké meditaci. Má nám to připomenout, že své Bytí realizujeme jen s pomocí pravidelné meditace. V hluboké meditaci nás Šiva inspiruje k pohledu dovnitř. K obrácení svého hledáčku z vnějšího světa dovnitř. Během oslav Shivaratri žádáme Šivu, aby očistil naši mysl, naše Já tak, abychom si Jej uvědomili uvnitř sebe. jak je již zmíněno, v tento den je celá noc věnována uctívání Pána Šivy. Jsou prováděny všechny tradiční rituály, včetně nabízení bilva listů a abhišekamu k Šiva Lingamu. Kromě toho se zpívá celou noc kirtan, umožňujícím oddaným podílet se tak na „tandavu“ neboli „tanci destrukce“ s Pánem, symbolizujícím zničení ega.

„Když se podíváte na Šivu, jen sedí, soustředěn do svého nitra. Jednoduše sedí, ponořen v sobě. Co se stane, když například posloucháte pěknou hudbu? Ztratíte se v ní. Nejste si vědomi lidí okolo vás, že kolem někdo prošel anebo co lidi kolem vás dělají. Pokud se posunete o krok vpřed, ztratíte se ve vyšším vědomí stejně tak, jako se lidé ztrácejí v hudbě, a zapomenete na tělo a mysl. Pokud se ztratíte v absolutním vědomí, zjeví se vám pravda.  Proto se slaví Šivarátrí, abychom uklidnili mysl a pocítili v sobě Boha. Aby se vám Bůh mohl zjevit, musí být tělo, mysl i Duch probuzené a v jednotě s Bohem. Bůh i váš pravý aspekt se ve vás objeví, když budete klidní uvnitř. Vězte jednu věc: Bůh vás může osvobodit okamžitě a nezáleží na tom, jací jste. Nezáleží na tom, co jste četli nebo slyšeli, co děláte. Záleží jen na kvalitě, která vychází z vašeho srdce a na vaší touze po osvobození.“

Paramahamsa Sri Swami Vishwananda

 
Ve skutečnosti je Shivaratri  o tom, abyste zapomněli na svou mysl, zaměřili ji jen a jen na Božství a nechali ji v Něm spočívat.  Skutečným významem Shivaratri je vaše duchovní pozdvihnutí a opravdové probuzení toho, co máte uvnitř sebe.
Paramahamsa Sri Swami Vishwananda

 

MAHAMRITYUNJAYA MANTRA

Mahámritjundžája Mantra pochází z Rgvédy, nejstarší z Véd. Je to jedna z nejmocnějších a nejproslulejších manter indické tradice. S touto mantrou je spojen mudrc (riši) Markandéja, který pomoci této mantry překonal smrt a stal se zářící věčnou bytostí. Proto se tato mantra nazývá Mahámritjundžája – mantra, která přemůže smrt.

Om Tryambhakam Yajaamahe
Sugandhim Pushtivardhanam
Urvaarukamiva Bandhanaan
Mrityor Mukshiya Maamritaat

Význam:
Óm, uctíváme / meditujeme na Toho se třema očima (Šiva, Absolutno)
Kdo prostupuje vše jako vůně a vyživuje všechny bytosti
Osvoboď nás z pout sansáry
Osvoboď nás od strachu ze smrti – tím, že si uvědomíme, že nejsme nikdy odděleni od naší nesmrtelné podstaty

 

 


Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *