Boží království je teď – nebo nikdy

Měli bychom se umět radovat ze zázraků života v sobě i okolo sebe. Šelestění větví ve vánku. Květiny v plném rozpuku. Překrásně modré nebe. Nadýchaná bílá oblaka. Úsměv bližního. Každá z těchto věcí představuje malý zázrak života, který má sílu nás podporovat a léčit. Existují pro nás právě teď. Otázka zní: Existujeme také my pro ně? Jestliže se neustále za něčím ženeme, jestliže je naše mysl plná nekonečných plánů a starostí, všechny ty zázraky jako by ani nebyly.

Boží království, Čistá země Buddhy, je právě zde. Měli bychom se učit radovat z království každým krokem, který učiníme. Měli bychom se těšit ze svého štěstí právě teď; vždyť zítra může být pozdě. V jedné staré francouzské písni se říká: Qu´est-ce qu´on attend pour d’être hereux? Qu´est-ce qu´on attend pour faire la fête? ( Na co čekáme, abychom byli šťastní? Proč čekáme s oslavou?)

Meditace je metoda hlubokého prožívání každého okamžiku každodenního života. Abychom toho dosáhli, musíme být schopni vytvářet bdělost a soustředění pomocí vědomého dýchání.

Bdělost znamená uvědomovat si, co se odehrává v přítomném okamžiku; soustředění znamená udržovat tuto pozornost. S bdělostí a soustředěním se dokážeme podívat do hloubky a pochopit, co se děje. Můžeme proniknout příkrovem nevědomosti, jasně vidět podstatu reality a osvobodit se od úzkosti, strachu, hněvu a zoufalství, které v sobě máme. To je vhled. Bdělost, soustředění a vhled je samou podstatou meditace.

Thich Nhat Hanh


Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *