AA Michael – Moudrá učení od archanděla Michaela

** Březen 2020 ** Udržovatelé fialového plamene**

AA Michael prostřednictvím Ronny / Svatý písař

Milovaní mistři, lidstvo je ve vesmírném okamžiku příležitosti. Fialový plamen přeměny a pročištění, prostřednictvím záření milovaného Archanděla Zadkiela a Paní Ametystu, pod vedením svatého Germaina (St. Germaina) společně s druhým Dvojčetem Plamene, Paní Portiou, Bohyní Spravedlnosti, se snáší jako sprcha dolů na Zemi a lidstvo, aby pomohl v těchto časech evoluce a Vzestupu, které nemají v historii obdoby. Pročišťující vibrační vzorce Fialového plamene budou během přicházejících let velmi sílit, jak se stále více pokročilých duší učí, jak zapřáhnout své magické vlastnosti a vlastnosti přeměny. Sedmý paprsek pořádku ceremonií, svobody, spásy a vykoupení, pročištění, rituálu a organizování bude po těchto dalších 2000 let Paprskem, který vše překryje svým světlem, společně s tím, jak Země postupuje po spirále na bližší oběžnou dráhu ve vztahu ke Slunci této sluneční soustavy.

První paprsek Nebeské Vůle / Moci / Účelu bude druhým nejdůležitějším, aktivním paprskem v příštím cyklu 2000 let. Fialový plamen Sedmého paprsku bude zrychlovat proces přeměny tím, že navrátí nesouladné vibrační vzorce do látky neutrálního Světla, tak abyste se prostřednictvím milujícího vědomého záměru mohli navrátit do vyrovnanosti a harmonie ve fyzickém, emocionálním, mentálním a éterickém těle. Jakmile toho bude dosaženo, stanete se daleko snadněji spolutvůrci krásy, hojnosti, radosti a mírumilovného spolubytí na Zemi. Máte hledat osobní Vzestup, ale musíte také pomoci se vyvíjet a také vzestoupit svým bratrům a sestrám a Zemi.

Na přelomu DVACÁTÉHO STOLETÍ bylo vyhlášeno Nebeské povolení a Mistrovi (Chohanovi) Sedmého paprsku, svatému Germainovi bylo dovoleno odhalit zázračná učení Sedmého paprsku / Fialového plamene, Stejně jako pokročilá učení, která nyní předkládáme masám, byly předtím znalosti o Fialovém plameni a Nebeských alchymických vlastnostech pouze pro Vzestoupené Mistry a jejich následovníky. Byly verbovány pokročilé Duše, nazývané Chelas a Učení o JÁ JSEM byla předávána kvalifikovaným učitelům. Studenti, kteří projevili zájem, byli vyučováni vyvolávání (invokacím) / výrokům, dekretům. Několik let počet nadšenců rostl, ale nedokázali udržet momentům, správnou rychlost a vlnu, a zájem o výroky postupně upadal, až úplně vypadl z vědomí lidí, až na několik věrných.

To, čemu se v minulosti říkalo vynášení výroků se dnes nazývá afirmace, nicméně výsledky jsou dramatičtější, protože vám byla dána pokročilejší učení Svaté Moudrosti. Když máte schopnost vytáhnout (přitáhnout k sobě) Adamantinové Částice Stvořitelova vědomí, jejichž součástí je Fialový Plamen, máte k dispozici celé spektrum Světelných součástí zhmotňování. Když vynesete pomocí afirmace a dechu mocnou myšlenkovou formu nebo vyzáříte tuto myšlenku ven do světa formy, přitáhnete k sobě a vyzáříte ven ze sebe prvky potřebné ke zhmotnění této myšlenkové formy do jejího hmotného vyjádření, tj. k projevení se této myšlenkové formy v jejím hmotném vyjádření.

Fialový plamen také zrychlí vibrační frekvence prvků jakéhokoli nesouladného myšlenkového vzorce, tak aby mohl být rozpuštěn a pročištěn Svatým PlamenemVíra a důvěra, výdrž a odpuštění sobě a ostatním jsou důležitou součástí zrychleného procesu přeměny. Uděláte velkou službu, když si uděláte praxi z toho vědomě vidět tuto požehnanou energii plápolat z pod vašich chodidel, nahoru kolem vás, a pak vyzařovat ven v ještě dále se rozšiřujícím kruhu. Když tak budete činit, spojíte se s ostatními nadšenými dušemi v pomoci pozvednout vědomí lidstva zpět do frekvencí Lásky/Světla. Když vytahujete ven a vyzařujete Andělskou / Nebeskou esenci Stvořitele, Tvůrce, pomůžete rozšířit toto divukrásné přeměňující Světlo, které usnadňuje léčení Země a lidstva.

Jako učedníkovi na cestě vám budou odhalovány větší a větší vesmírné pravdy. Nicméně musíte si být vědomi toho, že menší principy nestárnoucí moudrosti budou stále rozšiřovány, abyste vstřebali a sjednotili pravidla, zákony a pravdy dalších úrovní bytí, v nekonečném cyklu Vzestupu vědomí. Vzestup je proces, který rozšiřuje mysl, a přechod z jednoho stavu vědomí do vyššího stavu Bytí. Snažíme se vám pomoci postupně rozšiřovat vaše vědomí, vědomou pozornost, tak aby zahrnovala celé lidstvo, Zemi, sluneční soustavu a její fungování, galaxii a dokonce ještě dál.

Pomalu vytahujete svou pozornost a svou energii ze své staré nefunkční reality Třetí/Čtvrté dimenze, proto bude postupně odpadat a přestávat existovat, protože ji už nekrmíte svou energií. Zaměření už nebude na malé já. Konečným cílem je stát se galaktickou Bytostí a nakonec dosáhnout Vesmírného vědomí. Mistr sebe hledá svou vlastní nejvyšší pravdu, a pak ji žije jak nejlépe umí. Mistr se snaží nahlížet na svět a na jeho velké drama z vyššího úhlu/bodu pohledu, aby měl k dispozici vyšší obrázek. Postupně začne být čas tvárnější, protože se přesunete za lineární posloupnost času/prostoru. V ne příliš vzdálené budoucnosti se váš způsob vidění změní, bude více panoramatický a určitým způsobem se rozšíří vaše periferní vidění. Tento fenomén už se některým vůdcům Cesty stal.

Velkým bodem je, že se na celém světě zrychluje devastace. Potvrzujeme, že je to pravda a nějaký čas to bude pokračovat, jak Země uvolňuje negativní vzorce a omezující energie. Vaše Matka Země se snaží opravit poškození, které vznikalo po eony let přičiněním lidských negativních myšlenek a činů. Lidstvo je zodpovědné za současný stav Země. Je na vás všech, spolu s pomocí Bytostí z Vyšších říší, abyste se snažili napravit tolik škod, kolik je jen možné. Dostáváte Nástroje a Energii Svatého ohně nezbytné k tomu, abyste toho dosáhli; nicméně, musíte vstřebat energii do svého těla vhodně. Váš Vzestup a Vzestup Země jsou neúprosně spjaty a my jsme zavázáni vám pomoci jakýmkoli možným způsobem.

Drahá srdce, víme, že je bolestivé zažívat a pozorovat, jak jsou ničeny rozsáhle znečištěné oblasti a jak je ztraceno mnoho životů. Ale pokud se máte stát Služebníky Světa a nositeli Svatého ohně přeměny – Adamantinových částic Stvořitelova Světla – musíte se povznést nad to, co se objevuje ve vaší osobní aréně, ve vašem městě, dokonce i ve vaší zemi. Ano, chápeme, že ničení, které se projevuje ve světě, je jako výsměch: požáry, ničivé povodně, tornáda, sucha a bolest a utrpení zapříčiněné pokračujícími válkami, které probíhají v mnoha oblastech po celém světě.

Abyste se stali Služebníky světa, máte se dál snažit udělat transformační změny, změny přeměny, ve svém osobním životě, které jsou nezbytné k tomu, abyste se vrátili do stavu vnitřní rovnováhy a vyrovnanosti a harmonie Mistra Svého Já. Musíte ale také věnovat nějaký svůj čas a energii Službě světu tím, že se spojíte se svou Rodinou duší v Pyramidě Služebníků světa v Páté dimenzi, kde vyřknete tvrzení: „Žádám o nejvyšší dobro, neprospěšnější výsledek pro celé lidstvo, Zemi a celé Stvoření.“ Tím, sladíte svou vůli s Andělskou/ Boží vůlí našeho Boha Otce/Matky. Pak, jak se jeví vhodné, máte ale strávit hodně času

NADECHOVÁNÍM SVĚTLA VYDECHOVÁNÍM LÁSKY. 

To je proces, který urychlí vaši schopnost mít přístup k celému Metatronickému Světlu tohoto Vesmíru obsahujícímu Adamantinové částice Světla Stvořitele, jež jsou nyní k dispozici těm, kteří vykročili na cestu Vzestupu. (Vysvětlení týkající se Světové Pyramidy a jejích výhod, společně s ilustrací a také více informacemi o Fialovém plameni, stejně jako mnoho afirmací a cvičení lze najít v:

REFERENCE & REVELATIONS  * GLOSSARY AND LLUSTRATIONS  www.StarQuestMastery.com.  (RV)

Pokud nějakou dobu následujete naše učení, jste si vědomi toho, že než jste nastoupili svou cestu ven do tohoto PodVesmíru, tak vám bylo dáno Andělské/Boží poslání. Toto poslání zahrnovalo řadu úkolů nebo menších poslání, a také vám byly nabídnuty příležitosti, když se vaše dovednost zhmotňování zvýšila a vy jste si zvykli na velkou rozdílnost forem a podob.

Jako Hvězdná semínka, ti z vás, kteří následovali volání polnice, které vás nakonec umístilo do fyzického těla na Zem do této doby, byli vzati do hvězdného galaktického systému, který se skládá z čisté Ametystové Krystalické/Křišťálové energie FIALOVÉHO PLAMENE. Existuje Nebeská Ametystová síň, z Ametystového trůnu tam Archanděl Zadkiel a Paní Ametystu přijali váš slib stát se STRÁŽCEM/UDRŽOVATELEM FIALOVÉHO PLAMENE.

Éterický Atom Ametystového semínka, který obsahuje vibrační frekvence Fialového plamene, byl umístěn do vašeho Svatého Srdce. Fialový plamen obsahuje vibrační vzorce lásky a soucitu naší Bohyně Matky, stejně jako frekvence odpuštění a přeměny. Také obsahuje Adamantinové částice Lásky/Světla, které jsou nabízeny jako dar, Andělské svolení, ale musejí být aktivovány frekvencemi milujícího, soucitného srdce.

Jak je tento mocný Atom semínka aktivován, tak Stránka/Tvář vašeho Diamantového jádra Boží Buňky, která nese vibrační vzorce Fialového plamene, bude plápolat do vašeho aurického pole a bude zlepšovat aktivaci vašeho vzestupujícího Světelného těla. Zjemňování a pročišťování vaší Písně Duše, harmonizování vašeho Aurického pole a používání Fialového plamene jsou pomocnými nástroji v procesu Vzestupu, Fialový plamen odnímá nesouladné vibrační vzorce, abyste mohli rychleji rozšířit a nechat vzrůst své záření. Jako strážce Fialového plamene máte také aktivně vysílat Fialový plamen jako dar k těm, ke kterým jste vedeni, abyste jim pomohli, jakož i do širého světa.

Věrní, nastal čas odhalit větší část úplné podoby Vesmíru, abyste lépe chápali velkolepost svého domova vprostřed hvězd. Ne, nemáte jeden domov, neboť jste obyvateli Vesmíru. Vy, Hvězdná semínka, jste pomohli vytvořit tolik nádherných planet a galaxií, a proto vám byla dána taková důležitá role v budoucnosti rozšíření Vesmíru. Často jste slýchali rčení: „Jak nahoře, tak dole“ a „Mikrokosmos je představitelem Makrokosmu“.

Předtím jsme vám povídali o nové Zlaté Galaxii, která je ve stádiu tvoření, ale nepracovali jsme na Galaxiích Paprsků a jejich funkci v tomto PodVesmíru. Pro každý z dvanácti Paprsků Božího vědomí byla zvlášť vytvořena Galaxie, a přestože se v každé galaktické struktuře nacházejí i frekvence a barvy ostatních jedenácti Paprsků, barvy a frekvence každé galaxie patří především Paprsku, který daná galaxie představuje. Galaxie Sedmého Paprsku se skládá hlavně z krystalů Ametystu, od nejhlubší fialové, purporové, do nejsvětlejší fialovou, fialkovou. Je základnou Archanděla Zadkiela a Paní Ametystu, a ti ze svého Ametystového Trůnu ve velké nebeské Ametystové síni vysílají své velké Paprsky Lomeného Stvořitelova Světla k mnoha velkým Centrálním sluncím tohoto PodVesmíru, Tyto galaxie jsou čakrovým systémem tohoto PodVesmíru a obsahují velkou koncentraci vibračních frekvencí, které každý Paprsek představuje. Tyto galaxie je možné nazvat Vesmírnými skladišti Božského Světla Stvořitele. Když je čas, aby určitý Paprsek hrál převažující roli v určitém kvadrantu tohoto PodVesmíru, náš Bůh Otec/Matka vyzařuje větší množství tohoto Paprsku do Galaktických center, aby Archandělé tohoto Paprsku mohli do této galaxie, slunečních soustav, k planetám a také k vám a ke všem vnímavým Bytostem vyzařovat více znaků, kvalit a ctností Božího vědomí.

Milovaní, my víme, že některé z koncepcí, které vám předkládáme, mohou být matoucí. Nicméně, jak rozšiřujete své vědomí a svou moudrost, vaše Svatá Mysl otevře pramen studnice znalostí, které máte v zásobě a postupně si vzpomenete a porozumíte. Jsem vždy s vámi.

JÁ JSEM Archanděl Michael

© www.ronnastar.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Markéta N. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy


Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *