„Doma s Prageetem a Alcazarem“

Přátelé, pokud Vás Hvězdná brána zaujala, můžete skoro denně sledovat vysílání „Home With Prageet and Alcazar?“ Je to další způsob, jakým nás Prageet a jeho tým podporují – na začátku Prageet odpovídá na otázky a poté následuje meditace – pokaždé jiná, vždy velmi silná a často i překvapivá tím, co se při ní odehrává. Pomáhá nám stále udržovat a dokonce ještě zvyšovat úroveň naší vibrace. Je to nádherné osvěžení a posílení.
1. série vysílání „Doma s Prageetem a Alcazarem“

24. března, 1. MEDITACE

Ještě před meditací vstoupil „nečekaně“ Galaktický velitel. Vyzval nás, abychom ho sami volali do svých meditací, aby nás podpořil svojí energií.

Tato meditace je jednoduchá, vlídná, harmonická a velmi posilující. Žádáme o přítomnost průvodce, který je pro nás nejdůležitější a chceme se s ním spojit. Stále pozorujeme změny, které v energetickém / kvantovém poli vyvolává změna přítomnosti dalších bytostí, dalších energií. Spojujeme se s naším Supervědomím / Vyšším Já – naším skutečným Já v kvantovém poli. A opět pozorujeme energie, jak se jemně mění… Napojujeme se na Morfické pole Globální komunity Hvězdné brány, které jsme již vytvořili společně – myslím že to bylo v meditaci Aktivace vaší Hvězdné brány, kterou Maruška přeložila a krásně namluvila.

. … Tuto 1. MEDITACI používá Alcazar jako základ pro meditace, jako úvod k ostatním meditacím. Napojení na toto Morfické pole Hvězdné brány nás podporuje a dodává energii pokaždé, když se na něj napojíme. Nemusí to být ani v meditaci. Zásoba energie v tomto poli je nevyčerpatelná. Každým propojením se s tímto polem ho obohatíme o svoji energii a zároveň energii načerpáme … je totiž nevyčerpatelná…

25. března, 2. MEDITACE

Stejně jako v 1. meditaci přivoláme své průvodce, se kterými se cítíme být propojeni a sledujeme tuto jemnou, milující energii.

Galaktický Velitel se s námi opět spojuje a vysílá k nám – jen s naším souhlasem – každému individuální sprchu energií, ve kterých se přímo koupeme, relaxujeme a jsme velmi přítomní. Nic opět neděláme.

V této meditaci se učíme PŘIJÍMAT dary, které k nám formou láskyplných energií přichází. Nakonec se opět připojujeme k Morfickému poli Komunity Hvězdné brány. Společně vytváříme s Alcazarem a všemi průvodci toto kvantové Morfické pole. Při každé své vlastní meditaci se můžeme napojit na toto pole, které společně vytváříme s lidmi z celého světa a přidat tak do něj energie z meditace a zároveň přijímat podporující energie z tohoto kvantového pole.

26. března, 3. MEDITACE

Tato meditace je velmi, velmi hluboká a silná v pociťování energií…

Napojujeme se na kvantové pole, na naše nesmírně rozlehlé kvantové bytí, které obsahuje energie Všeho, co je… spojujeme se s naším Super Vědomím a našimi průvodci – ti všichni přinášejí své energie do našeho společného pole, aby ho obohatili. Toto vše nám pomáhá v našem životě, stát se více intuitivní, senzitivní k energiím, být více VĚDOMÍ. Tak proč to tak nedělat?

Opět se připojujeme k Morfickému poli Komunity HB, žádáme, aby tyto energie přišly k nám. Cítíme tyto energie, jak k nám sestupují… V této době, kdy procházíme celosvětovým „resetem“ naší reality, je to výhoda – na velmi osobní rovině můžeme cítit obrovskou VDĚČNOST, kterou, když přivedeme do své reality, velmi změní náš život… Proto právě teď přivádíme HLUBOKOU VDĚČNOST do této meditace, prociťujeme ji. Soustředíme se na něco nebo na někoho, za koho jsme v našem životě vděční. Představujeme si, jak převádíme tento pocit vděčnosti do svého srdce, do svého fyzického těla. Z našeho srdce pak vysíláme tuto energii vděčnosti do každé buňky v našem těle. Je to velmi jemná práce, kterou netvoříme naší myslí. Stačí své srdce požádat, aby vysílalo energii hluboké vděčnosti do každé buňky v těle a ono se tak jednoduše stane, srdce nám na naši žádost odpoví. Připojujeme se tím k velké vesmírné rodině. Benevolentní bytosti čekají na to, až se lidé k nim připojí. Pomáhají nám v transformaci naší Země, právě teď.

27. března, 4. MEDITACE

Všichni jsme čekali Velitele, ale tentokrát se stalo něco kouzelného – Úžasný zážitek – nelekněte se, Prageetovi „nepřeskočilo“, jen nás navštívila bytost, zvaná Symphonia (Symfonie) – pro ty, kteří o ní ještě neslyšeli (jako já), to mohlo být trošku překvapující – jak náhlá změna hlasu, tak změna energie. – mnoha lidem vehnala slzy radosti do očí a široký úsměv na tváři (včetně samotného Prageeta) … a ještě dlouho poté…

Meditace začíná stejně jako vždy, přivoláním energií Gaii a Éterické hvězdné brány, (kdo má vlastní Hvězdnou bránu, pracuje s ní), její aktivací a vibrací až do 12. dimenze. V této dimenzi je velmi snadné „přepnout“ z fyzického bytí do bytí v kvantovém poli. Lidé chtějí vědět, co to je kvantové pole. Není to nic, co bychom měli chápat naší myslí. Pokud se vědomě napojíme na kvantové pole, brzy začínáme CÍTIT – všechno vědění, které přichází z našeho Vědomí. Pak cítíme, co to je kvantové pole a kdo jsem JÁ uvnitř tohoto pole. Nedá se o tom mluvit – jde to jen zažít, je to zkušenost. Naši průvodci, náš Záměr nás vezmou na místo, kde máme možnost ZAŽÍT SAMI SEBE – to je bytí v kvantovém poli.

Proto teď mějme pouze Záměr být v kvantovém poli, které nazýváme mnoha jmény – Nesmírnost/ Vortex / Pole / Duch / Bůh – na názvu nezáleží. Zveme své průvodce, pozorujeme posun energií, jak přicházejí…

Alcazar ustupuje stranou. Je velmi důležité nechat oči zavřené a zůstávat v těchto energií průvodců, nenechat se ničím z tohoto stavu „vytrhnout“.

Přichází Symphonia. Je velmi šťastná, že může promluvit ke každému z nás. Už je to delší dobu, co jí Prageet otevřel své srdce a energetické pole, aby nám mohla každému z nás říct: „Jsme také s vámi. Držíme vaše lidství – vás – v našich srdcích.“ Vidí, co se děje v našem světě. Vidí tyto výzvy, a jak jsou pro někoho těžké. Posílá nám svou LÁSKU, pokud jsme připraveni JI PŘIJMOUT. TEĎ. Přichází nádherná silná energie Lásky, čisté lásky, v tichosti a nesmírnosti…

Symphonia se směje, líbí se jí označení Alcazar. Jak Alcazar říká, NIC NEDĚLEJTE, JEN RELAXUJTE. Posílají nám všem LÁSKU. Jejich Lásku našemu lidství, nám všem. Symphonia zpívá o Lásce, která přichází od ní a její skupiny k nám. Je velmi silně cítit příval této lásky, jemnosti, radosti. Vidí, jak se usmíváme, raduje se s námi. Je připravena se svou skupinou přijít, kdykoliv je do svých meditací pozveme. (Alcazar, Symphonia i Kryon mají pro naši potřebu jméno, ale nejsou jednotlivými bytostmi. Jsou spíše „polévkou energií v Poli“, jak říká Kryon. Proto o sobě často mluví v množném čísle.) Jsou opravdu vděčni, že se pět mohli spojit s lidstvem. (Co nám to říká o naší velkoleposti, když jsou tak nádherné bytosti vděčné, že nám mohou pomáhat?)

Zvěte Symphonii do svých meditací, pokud cítíte spojení s ní…

28. března, 5. MEDITACE

Přivoláme energie Země, pak naši Hvězdnou bránu a aktivujeme ji, vibrujeme společně s ní až do 12. dimenze.

Znovu zveme všechny průvodce, se kterými se cítíme být spojeni, aby přinesli své energie do této celosvětové meditace. Opět zapínáme své bytí v kvantovém poli. Spojujeme se se svým Supervědomím – naším skutečným Já, které nám předává vnitřní vědění o všem. Zesilujeme své spojení s ním. Cítíme vlnu jeho (našich) energií, jak nás omývá…

V kvantovém poli je také Symphonia, kterou někteří lidé pozvali do této meditace. … „Překrásné lidské bytosti. Vidíme vás. Milujeme vás. Milujeme vás….“ Vidí, jak někteří pláču pod přílivem láskyplných energií. Chtějí nám pomáhat, stejně jako ostatní laskavé bytosti. Pokud je pozveme do svých meditací nebo jsme v přítomni v kvantovém poli, můžou nás obejmout, podporovat, posílat lásku… Oni potřebují, abychom je pozvali. Je to způsob, jak jim můžeme pomoci, aby nám mohli pomáhat. (To je svobodná volba člověka, kterou ctí všechny bytosti ve vesmíru.) Symphonia nás žádá, abychom ji zvali d svých meditací, aby spojení s ní se stávalo silnější. Velmi dlouho se s námi a Alcazarem loučí, odchází… Nádherná hra plná radosti, lásky, laskavosti, hravosti…

Na Morfické pole HB se můžeme také kdykoliv připojit, v meditaci i v běžném životě, v běžném fyzickém bytí, kdykoliv. Stačí jen pozvat energii Morfického pole, aby k nám přišly. A pak už nic nedělat, jen relaxovat … Vynikající praktický návod pro chvíle, kdy se necítíme být úplně šťastní, v pohodě, v harmonii nebo když cítíte, jak přichází vztek či smutek – zabírá to opravdu okamžitě.

Přeložila Pavla Gondeková, tyto meditace lze sledovat po přihlášení zde: www.crowdcast.io/e/homewithprageet

Zdroj: https://stargate-experience.webnode.cz


Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *