Poselství Gaiy k současnému globálnímu „Covid dění“ a o tom, jak a proč vibrovat nad tím.

Počátkem toho týdne mi má milovaná sestra Margot Anthea Réa sdílela svůj sen. Když jsem sdílení jejího snu poslouchala v hlasových zprávách od ní, věta za větou se mi tam odvíjel obraz kolektivního poselství tohoto snu.

S Margot laskavým svolením sdílím její sen a i jeho kolektivní interpretaci, jak jsem ji viděla.

Sen budu vyprávět v první osobě, tak jak jej vyprávěla Margot a pokusím se i přiblížit se co nejvíc jejím slovům.

„V noci se mi zdál silný sen. Byla to scenérie z ukřižování, ale odehrávalo se to v prostředí současnosti. Ješua se připravoval na vědomou smrt, respektive na vědomé vzkříšení.

Kolem něj ale byla veliká skupina lidí, kteří truchlili. Ve vzduchu visela obrovská tíha, pocit zmaru a frustrace. Těžká vibrace a černá mračna.

Moje vědomí se v tom snu prosáklo do vědomí Marie Magdalény. Tato tíha padala i na ní, tedy na mne. Cítila jsem, jak na mě padá osobní lidský žal a vedle toho mě velice stahuje ta tíha zmaru v okolí. Ale zároveň jsem v sobě věděla, že Ješuu a jeho proces mám naopak podržet svou energií, ale bylo tak moc těžké nepodlehnout svým lidským emocím a tomu těžkému mraku frustrace a pocitu zmaru okolo.

Najednou jsem ucítila, jak ke mně přistupuje Matka Marie a dává mi ruku na rameno a telepaticky mi sděluje:

„Oni mohou truchlit. Oni tím nijak neovlivňují ani nebrzdí jeho vzestup. Ale ty tomu nesmíš podlehnout. Neboť na tvém energetickém napojení a naladění závisí jeho úspěšný vzestup k Otci, jeho převibrování a návrat zpět do převibrovaného těla.“

Bylo to, jakoby mě nabádala, že mám vyzpívat úplně jiný tón, než jaký zpívají všichni ostatní a ještě je tím svým tónem mám přehlušit.

A opravdu, po předání této telepatické zprávy začala Matka Marie sama tónovat a znělo to jako nějaký vesmírný óm chanting, hlubinná hudba vesmíru. Přidala jsem se k ní a hned pro mne bylo jednodušší udržet ten nový tón a nenechat se strhnout tou okolní tíhou.

V tu chvíli chvíli jsme společně vystoupili nad onu nízkou vibraci zármutku a pocitu zmaru v okolí a přešli jsme do vnímání posvátnosti tohoto celého procesu „ukřižování a vzkříšení“ . A do hluboké vděčnosti, že to můžeme zažít.

Což z roviny toho těžkého mračna a truchlení ale nebylo předtím vůbec možné zažít. Ani vidět tuto posvátnou rovinu a nic z toho úžasného, co obnáší a přináší.. “

Tak, to byl ten sen.
Možná už jste při čtení sami pocítili tu paralelu s tím, co se teď na planetě odehrává a to úžasné podpůrné poselství toho snu…

Stručný popis zástupných rolí :

Ukřižování a vzkříšení – vzestup planety

Marie Magdaléna – všichni, kdo jsou vědomě schopni vidět nebo cítit za vnější tak či onak zdánlivě smutné okolnosti a „držet pole vyšších vibrací“. Neboli udržovat si v sobě klid, důvěru v proces, svou vnitřní pravdu a nadhled a plnit se láskou.

Matka Marie – Gaia, Matka Země.

Ostatní trruchlící – ti, kdo podléhají pouze tomu, co se teď navenek děje. A teď tu nemluvím jen o těch, kteří nevidí za masku té smutné umělé tragikomedie jménem „pandemie“, ale hlavně o těch, kteří vidí za tu manipulaci a proto ze svého pohledu zcela po právu podléhají malomysnosti a pocitu zmaru, frustrace a strachu a tak nevědomky kolektivní pole plní těžkými mračny.

Zkusím to níže víc rozvést, pokud se to pořád ještě neodhalilo samo a plně nezacvaklo:

Současná scenérie reflektuje současný děj. Akt ukřižování odráží současný přerod lidstva a planety. Jejich vzestup. Vzkříšení na novou vibrační úroveň. Což ve své formě vzkříšení ještě není plně viditelné a obsahuje to i smrt starého uspořádání.

Těžká energie generovaná všemi těmi truchlícími zobrazuje tu masu pouze nebo převážně pragmaticky uvažujících lidí, kteří vidí tu strašlivou manipulaci, která je teď na lidstvu masově prováděna a vidí pouze nebo především ty šílené možné následky vedoucí ke smrti svobody a tak dále.. Nebudu rozepisovat.

Osoba Marie Magdalény tady reprezentuje ty, kteří nějak vnímají, že tady jde ale ještě o něco víc. Že je tu ve hře ještě nějaký vyšší vesmírný záměr. A nějak v sobě také vědí, že by se neměli nechat svést tím těžkým mrakem okolo, který je vytvářen těmi pragmatickými těžkými scénáři. I když je to tak těžké nenechat se tím ovlivňovat..

Vědí někde v sobě, že záleží na jejich vibraci, která ve vysokém naladění klidu, lásky a důvěry v proces naopak pomůže uskutečnit probíhající přerod planety do vyšších vibrací.

A právě pro tyto všechny lidské bytosti je TAK DŮLEŽITÉ ZACHOVAT SI DŮVĚRU A SVÉ VYSOKÉ KLIDNÉ A LÁSKYPLNÉ VIBRACE A PŘENESENĚ JIMI VYZPÍVAT ONEN „VYŠŠÍ TÓN“, KTERÝ VIBRAČNĚ PŘEVÝŠÍ BEZNADĚJ, FRUSTRACI A ZMAR.

A v tu chvíli se objevuje na scéně Matka Marie. V naší situaci je to Gaia, Matka Země.

GAIA SE NÁS DOTÝKÁ, DÁVÁ NÁM „RUKU NA RAMENO“ A NABÍZÍ NÁM SVŮJ SOUČASNÝ VYSOKÝ TÓN KE SDÍLENÍ S NÍ.

Určitě jste si všimli, že na rozdíl od mentálního pole, kde vibrace je velmi těžká, má Gaia teď obzvlášť vysoké vibrace a silně nás přizývá, abychom se s ní sladili. Jen se rozhledněte kolem sebe, vše je jasnější, čistší, silnější a krásnější.

Gaia nám posílá zprávu, že společně s ní to dáme. S ní můžeme navzdory všemu držet ten „vysoký tón“, kterým podpoříme přerod do vyšších vibrací planety.

Cítíte, o čem píšu? Vnímáte to? Ty obrazy, ty paralely?

Nepodléhat myšlenkám zmaru ze současného vývoje, i když kolektivní mrak je tak velmi silný a pro pouze pragmaticky uvažující rozum je tak lehké sklouznout k negativitě a nechat se jí ovlivnit.

Místo toho se ladit stále zpět na vnitřní vědomí toho, že se tu teď odehrává ten tak dlouho očekávaný přerod do „Nové Země“, do vyšších vibrací. DĚJE SE!

Když se nebudeme ladit na vibrační úroveň toho, co se odehrává v iluzi reality a ve společnosti (a to vůbec neznamená nebýt v obraze! Ale nenechat se tím vibračně stáhnout!), ale naopak se budeme ladit na ty nádherné vysoké nové vibrace Gaiy a dovolíme jí podporovat náš tón, tak jsme tam, kde máme být.

A skrze naladění na zemi, byť třeba „jen“ skrze přírodu a krásu, to jde hned snáze..

Takhle to společně dáme!

Historická vsuvka:
Tehdy v Jeruzalémě a v tehdejší Palestině to také byla spolupráce mnoha jednotlivých lidí, kteří věděli a byli připravováni na to, co se má odehrát a drželi pole..
I když ani tehdy se předem nevědělo přesně jak se věci vyvinou..
Vedle Marie Magdaleny to bylo ještě mnoho jiných, kteří pomáhali udržovat pole pro Ješuovu transformaci a jeho převibrování do fyzického světelného těla.

Teď se převibrovává celá planeta a my s ní…

DĚJE SE TO.
DRŽME SE VE SVÉM NALADĚNÍ TOHO NOVÉHO. ČISTÉHO. BUĎME TADY A TEĎ. VE SVÉM SRDCI. V KLIDU. V LÁSCE. VE SPOJENÍ S GAIOU. VĚŘME. DŮVĚŘUJME. MILUJME.
TANČEME V SRDCI, JAKOBY TO UŽ BYLO! PROTOŽE NA JISTÉ ÚROVNI TO UŽ JE!
VCIŤTE SE DO TÉ ÚROVNĚ!

S láskou,
Danaí a všichni výše jmenovaní a kolektivní průvodci

Zdroj: FB


Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *